City and traffic радионица

О радионици

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду је ове године организатор традиционалног интернационалног скупа студената саобраћајне струке под називом „City and Traffic”. У питању је годишње окупљање студената из 9 земаља Европске уније које се одржава од 1996. године, а Саобраћајни факултет из Београда је последњих 5 година равноправни учесник скупа, као једина институција из земље ван ЕУ.

Радионица окупља студенте 8-10 техничких универзитета из Вишеградског региона, ЕУ и Балкана. Фокус је на студентима као будућим експертима у планирању и управљању саобраћајем који нису снажно повезани са својим колегама из околних земаља и региона.

Основна тема је решавање конкретних урбаних саобраћајних проблема у земљи организатора скупа. Из сваке земље учеснице скупа, екипу чине супервизор (наставно особље са универзитета/или члан института) и пет студената који ће радити у оквиру мешовитих тимова.

Донатори и партнери

Посебно се захваљујемо Амбасади Републике Словачке у Београду и Њеној екселенцији, госпођи Дагмар Репченковој за подршку у организацији радионице "City and Traffic Workshop". Партнери који су укључени у радионицу су:

Циљеви радионице

Градови постају све загушенија места за живот са растућим популацијама. Процене су да ће до 2050. Године скоро 70% људи живети у градовима. Градови европских земаља трпе исти притисак и имају исте проблеме услед механичког прираштаја становништва. Последично и саобраћајни проблеми постају све већи и интензивнији: саобраћајне гужве, загађење, бука итд., а локалне власти често немају довољно средстава за решавање свих проблема па су значајна једноставна и јефтина решења.

Иако европски градови имају сличне саобраћајне проблеме, препознато је да саобраћајни инжењери имају различита мишљења и идеје. Циљ радионице је да сублимира те разлике и да их представи учесницима у директном контакту. Додатна вредност је број учесника из различитих земаља који треба да допринесе разноврсности идеја. Студенти треба да стекну јасну слику о својим техничким и социјалним вештинама што треба да им помогне у будућем школовању и раду у струци. Основни задатак је да се студентима побољша самопоуздање у решавању реалних саобраћајних проблема у локалним заједницама. Поред подстицања међународне сарадње студената и истраживачких институција, скуп доприноси и размени стручних искустава из области саобраћајног инжењерства и интеркултуралној размени.

Радионица треба да подржи и охрабри решавање саобраћајних проблема понудом најјефтинијих и једноставних решења о којима ће се размишљати на конкретним примерима града домаћина. Фокус је на једноставности и одрживости решења у саобраћају и урбанизму уз помоћ промовисања немоторизованих начина кретања, умиривања саобраћаја и концепта пројектовања „Дизајн за све“.

Контакт

За све додатне информације, можете нас контакрирати на адресу ctw@sf.bg.ac.rs