Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

AktivnostiAktivnosti

2009. 

Workshop on Fundamentals of Risk Analysis and Safety Assessment of Air Traffic Operations
Od 5. oktobra – 9. oktobra 2009. godine, organizovan od strane Katedra za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe, koji je pohađalo više od 25 učesnika iz 7 Evropskih zemalja.


Međunarodna letnja škola

U periodu od 7-9. septembra 2009. godine Milica Kalić, Slavica Dožić i Danica Pavlović su pohađale letnju školu o ekonomici Summer School on Air Transport Economics na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. The Summer School on Air Transport Economics je organizovana od strane Univeziteta u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Berlin School of Economics and Law i the German Aviation Research Society (GARS).

Conference on Air Traffic Management Economics,
Univezitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija, 10. septembar 2009. godine
Milica Kalić, Slavica Dožić i Danica Pavlović


Poseta američkih pilota

25. marta 2009. Odsek su posetili američki pitomci. Tom prilikom je prof. Kalić održala kratku prezentaciju Odseka, a Danica Pavlović je prezentovala ASO softver koji je razvijen na Katedri.


Univerzitet u Žilini, Slovačka

U periodu od 12. do 14. marta 2009. prof. Milica Kalić i mr Slavica Dožić, su zajedno sa prof. Vojinom Tošićem, prof. Obradom Babićem, mr Feđom Netjasovim i mr Radosavom Jovanovićem sa Katedre za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe posetili Odsek za vazdušni saobraćaj Univerziteta u Žilini, Slovačka, gde su održali predavanja po pozivu sa sledećim temama:

 • Prof. dr Obrad Babić, redovni profesor “Instrument Arrival and Approach Procedures – Case Study Airport Niš”
 • Mr Feđa Netjasov, asistent “Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS)”
 • Prof dr Milica Kalić, vanredni profesor “Airline Scheduling: From Planning to Operations”
 • Mr Slavica Dožić, asistent “Irregular Airline Operations: Decision Support System”
 • Prof. dr Vojin Tošić, redovni profesor “Airport Passenger Handling – One Model”
 • Mr Radosav Jovanović “Air Navigation Services Charges in Europe”

2008.


Poseta Aerodromu Tivat

Prof. Milica Kalić je 27. juna 2008. bila u poseti Aerodromu Tivat, gde se sastala sa direktorom Rankom Boškovićem i zamenikom direktora Predragom Čelanovićem.


Poseta od strane profesora sa Univerziteta u Žilini

21.02.2008.god. profesori i saradnici Odseka za vazdušni saobraćaj Univerziteta u Žilini, dr Antonin Kazda, dr Benedikt Badanik i dr Andrej Novak posetili su Odsek i razgovarali o saradnji dva fakulteta.


Stručna ekskurzija za studente

U periodu od 16. do 22. aprila 2008. organizovana je stručna ekskurzija za apsolvente Odseka za vazdušni saobraćaj tokom koje su posećeni aerodromi: Budimpešta, Beč i Minhen; kao i EUROCONTROL-ov Centar za istraživanje, razvoj i simulacije u Budimpešti i Tehnički muzej u Minhenu. Prof. Milica Kalić je bila vođa ekskurzije, a na ekskurziji su bili i mr Slavica Dožić, asistent na Katedri i Andrija Vidosavljević, student doktorskih studija na Sobraćajnom fakultetu i saradnik na projektima na Katedri za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe.


2007.


Poseta grčkih pilota

26. juna 2007. Odsek su posetili piloti Vojne Pilotske akademije iz Grčke. Nakon pozdravne reči šefa Odseka prof. dr Vojin Tošić održana su sledeća predevanja:

 • Prof. dr Milica Kalić – Predstavljanje Saobraćajnog fakulteta i Odseka za vazdušni saobraćaj
 • Mr Tatjana Krstić Simić, asistent – ″Fast Time simulation for Serbia and Montenegro Airspace″
 • Slavica Dožić, asistent pripravnik – ″Airline Schedule Optimization″
 • Bojana Mirković, asistent pripravnik – ″Capacity Evaluation of Apron Taxiline Circle vs. Standard Apron Crossing″
 • Mr Feđa Netjasov, asistent – ″RESET – Reduced Separation Minima″

Po završetku prezentacija Katedra za vazduhoplovna prevozna sredstva je predstavila Laboratoriju za simulaciju letenja.


Vojna akademija

12. juna 2007. potpisan je sporazum sa Vojnom akademijom o zajedničkom četvorogodišnjem studijskom programu ″Oficir pilot – inženjer vazdušnog saobraćaja″.


Master of Civil Aviation program

Katedra za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe i Katedra za eksploataciju vazduhoplova i planiranje i organizaciju vazdušnog prevoženja su pokrenuli jednogodišnji program Master of Civil Aviation (MCA) (www.mastercivilaviation.org) zajedno sa Laboratorijom za operaciona istraživanja Odseka za elektrotehniku, elektroniku i informatiku, Univerzitet u Trstu u saradnji sa Institutom za psihologiju rada - Grupa za vazduhoplovnu psihologiju, Univerzitet u Gracu, uz podršku Centra za istraživanje, razvoj i simulacije, EUROCONTROL, Budimpešta (CRDS).


2006.


ICRAT 2006

Odsek za vazdušni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta je bio domaćin “2nd International Conference on Research in Air Transportation - ICRAT 2006” koju su organizovali EUROCONTROL Experimental Centre (Bretanji, Francuska) i Odsek za vazdušni saobraćaj Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 24 – 28. juna 2006. EUROCONTROL, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, Evropska komisija, NASA (SAD), kao i Direktorat civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore i Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) su bili sponzori ove konferencije. Učestvovalo je više od 120 učesnika iz više od 24 države. Više informacija o Konferenciji može se videti na zvaničnom veb sajtu ICRAT 2006.


Austrian Airlines

U periodu od 28. do 30. marta 2006. prof. Milica Kalić i Danica Pavlović, zajedno sa prof. Vojinom Tošićem i prof. Obradom Babićem, sa Katedre za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe, i Zlatkom Jegdićem, direktorom SAGA-e, su posetili Operativni centar Austrian Airlines-a. Tom prilikom prof. Kalić, prof. Babić i Danica Pavlović su održali prezentaciju: “Daily Operational Flight Schedule Design - Decision Support Tool”.


2005
.


Univerzitet u Trstu

U periodu od 26. do 29. oktobra 2005. prof. Milica Kalić, zajedno sa prof. Vojinom Tošićem i prof. Obradom Babićem, sa Katedre za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe, su posetili Univerzitet u Trstu.
Prof. Kalić je u okviru nastave na poslediplomskim studijama održala 4 časa predavanja na temu: “Airline Operations: Network and Schedule Design”, a prof. Babić je održao 6 časova predavanja sa temama: “Air Cargo Transport” i “Air Traffic Management”.
Tokom posete je održan i sastanak u vezi sa saradnjom i organizovanjem zajedničkih magistarskih studija kome su prisustvovali Dr Walter Ukovich i Dr Lorenzo Castelli sa Univerziteta u Trstu, i Dr Natascha Kuenstner i Mr Michaela Heese sa Univerziteta u Gracu.


Austrian Airlines

U periodu od 30. avgusta do 02. septembra 2005. prof. Milica Kalić je imala sastanke i posetila više odeljenja u Austrian Airlines-u: “Network Scheduling”, “Network Development”, “Hub Control Centre (Park Office)”, kao i “Headquarters AUA” u Oberlaa-u.
 29. avgusta 2005. prof. Milica Kalić, zajedno sa prof. Vojinom Tošićem i prof. Obradom Babićem, sa Katedre za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe, su posetili Operativni centar Austrian Airlines-a. Tokom posete održana je prezentacija projekta: “Airline Schedule Optimization” koji je urađen za JAT Airways.
Tokom avgusta i septembra 2005 Danica Pavlović je boravila na stručnoj praksi u Austrian Airlines-u u Odeljenju za “Quality Management” u Beču u organizaciji Austrian Airlines-a i IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience).


Adria Airways / Univerzitet u Ljubljani

14. juna 2005. prof. Milica Kalić, zajedno sa prof. Vojinom Tošićem i prof. Obradom Babićem, sa Katedre za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe, su posetili Adria Airways i Mašinski fakultet, Univerziteta u Ljubljani, Slovenija. Tokom posete Univerzitetu, prof. Obrad Babić je održao predavanje sa temom: “Free Flight Concept Distributed Air/Ground Traffic Management”.


Univerzitet u Gracu / FH Joanneum

13. juna 2005. prof. Milica Kalić, zajedno sa prof Vojinom Tošićem i prof. Obradom Babićem, sa Katedre za aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe, su posetili Karl-Franzes Univerzitet u Gracu (Institut za psihologiju rada - Grupa za vazduhoplovnu psihologiju) gde je domaćin bio prof. dr Wolfgang Kallus; kao i Univerzitet primenjenih nauka FH JOANNEUM, gde je domaćin bio prof. dr Hannes Fogt.


Stručna ekskurzija za studente

U periodu od 3. do 13. aprila 2005. organizovana je stručna ekskurzija za apsolvente Odseka za vazdušni saobraćaj tokom koje su posećeni aerodromi: Budimpešta, Beč i Minhen; EUROCONTROL-ov Centar za istraživanje, razvoj i simulacije u Budimpešti, kao i Karl-Franzes Univerzitet u Gracu (Institut za psihologiju rada - Grupa za vazduhoplovnu psihologiju). Prof. Obrad Babić je bio vođa ekskurzije, a na ekskurziji su bili i prof. Milica Kalić, predavači Miodrag Ilić, dr Aleksa Zejak i prof. Mirjana Čangalović sa FON-a.


2003
.


Vestminster Univerzitet, London

Od oktobra 2003. godine Vera Jakimovska je bila na postdiplomskim studijama na Vestminster Univerzitetu u Londonu, na programu Planiranje i menadžment u saobraćaju i transportu.


2002.


Eurocontrol CRDS

Tri člana Odseka: dr Milica Kalić, Igor Poltoracki i Feđa Netjasov, kao i student Olja Vujić su od 8. do 10. maja 2002. godine prisustvovali trodnevnom kursu pod nazivom “Upravljanje projektima” koji je organizovan od strane “Project Management Institute”, SAD. Kurs je organizovan u Budimpešti u prostorijama Eurocontrol CRDS-a.


INECO, Madrid

U julu i avgustu 2002. godine dva studenta postdiplomca i asistenta pripravnika Slavica Nedeljković i Vera Jakimovska, boravile su na stručnoj praksi u Madridu u organizaciji IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) i kompanije INECO (Ingenieria y Economia del Transporte).
Slavica Nedeljković je u okviru projekta “Karakteristike potražnje” radila na pripremi podataka za simulaciju kapaciteta platforme Aerodroma Barajas.
Vera Jakimovska je u okviru projekta “Tehnička podrška za pripremu metodologije za nadgledanje master planova aeorodroma” radila na analizi modela za prognozu potražnje u vazdušnom saobraćaju koji su korišćeni u izradi master planova za aerodrome u Španiji


2001.


Stručno putovanje profesora i asistenata u Francusku

U septembru 2001. Milica Kalić, Goran Pavković i Brankica Pešić su pored drugih profesora i asistenata Odseka za vazdušni saobraćaj i transport posetili ENAC (Ecole Nationale d’Aviation Civile) i CENA (Centre d’Etudes de la Navigation Aerienne) u Tuluzu na poziv dr Daniel Delahaye.
Takođe je bila organizovana poseta Airbus-ovoj fabrici u Tuluzu, gde se vrši finalno sklapanje aviona.
Ista grupa je posetila i Eurocontrol Experimental Center u Bretinjiju (Pariz).


2000.

Kalifornijski Univerzitet

Od septembra 2000. godine Tatjana Bolić je na postdiplomskim studijama na Kalifornijskom Univerzitetu u Berkliju (SAD). Tatajana Bolić radi i kao asistent u NEXTOR (National Center of Excellence for Aviation Operations Research).

Tetraplan, Danska

Goran Pavković je proveo tri meseca u Kopenhagenu (Danska) u konsalting kompaniji “Tetraplan” i učestvovao u radu na projektima iz oblasti planiranja saobraćaja.


1999.


Helsinški Univerzitet

U avgustu 1999. godine Milica Kalić je bila u poseti Helsinškom Univerzitetu u Finskoj gde je održala seminar “Primena tehnika mekog računa u procesu predviđanja putničke potražnje”.


1998.


Tehnički Univerzitet Danske

U aprilu i maju 1998. Milica Kalić je bila na studijskom boravku na Tehničkom Univerzitetu Danske, kao stipendista Danskog ministarstva za puteve i Instituta za planiranje saobraćaja.
Na Tehničkom Univerzitetu Danske i u konsultanskoj kompaniji “Tetraplan” je održala seminare “Primena tehnika mekog računa u procesu predviđanja putničke potražnje”.


Kalifornijski Univerzitet

Milica Kalić je u februaru 1998. godine održala seminar “Primena tehnika mekog računa u procesu predviđanja putničke potražnje” na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju (S.A.D.).


1995.


Međunarodna letnja škola

U septembru 1995. godine Milica Kalić i Goran Pavković su pohađali kurs "Intelligent Technologies and Soft Computing" Međunarodne letnje škole u organizaciji Dortmund University Germany, RWTH Aachen Germany, Institute of Microtechnology Bucharest i The Black Sea University Romania. Međunarodna letnja škola je održana u Mangaliji (Rumunija).

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.