Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Magistarski radovi

2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2003   2001   2000   1998


2011


AUTOR: TOMOVIĆ, Nena ,
NASLOV: Prilog istraživanju potrebnog broja vučnih vozila na železnicama Srbije: (na primeru međunarodnog i regionalnog putničkog saobraćaja na Koridoru 10): magistarski rad
MENTOR(i): Mandić, Dragomir J.


2010


AUTOR: JOVANOVIĆ, Predrag R.,
NASLOV: Istraživanje mogućnosti povećanja tehnoloških intervala s obzirom na iskorišćenje kapaciteta i stabilnost reda vožnje: magistarski rad
MENTOR(i): Mandić, Dragomir J.

APSTRAKT:
Ciljevi izrade ovog rada su definisanje nacina implementacije vremenskih rezervi u red voznje u cilju povecanja njegove stabilnosti i dimenzionisanje velicine vremenskih rezervi za mogucu primenu na Zeleznicama Srbije, s obzirom na preporucenu vrednost iskoriscenja propusne moci pruga. U ovom magistarskom radu je analiziran problem moguceg povecanja stabilnosti reda voznje, uz zadovoljenje optimalnog nivoa iskoriscenja propusne moci posmatrane deonice pruge, posmatrajuci sve trase vozova u redu voznje. Sam model uzima u obzir razna ogranicenja nastala iz same tehnologije odvijanja zeleznickog saobracaja. Model je algoritamskog tipa korak-po-korak, na osnovu kog se moze doci do velicine i mesta primene vremenskih rezervi na posmatranoj deonici pruge u cilju povecanja stabilnosti reda voznje, s obzirom na optimalni nivo iskoriscenja propusne moci te deonice. Predlozeni model je primenjen na deonici pruge Beograd-Nis i njegovom primenom bi se povecala stabilnost primenjenog reda voznje u posmatranim uslovima. Sa druge strane, primenjeni model je dokazao da se za proracun kapaciteta, a posebno za mogucnost povecanja stabilnosti reda voznje, ne treba oslanjati na preporucene vrednosti iskoriscenja propusne moci definisane Objavom UIC-406, vec na vrednosti koje se egzaktno odredjuju definisanjem funkcija relativne osetljivosti vremena kasnjenja vozova i transportne energije. Pri formiranju dopunskih vremena za povecanje stabilnosti, koriscena su pravila koja su definisana u radu. Medjutim, sa restrukturiranjem zeleznickog sektora, ovo ce sasvim sigurno doziveti izvesne izmene, jer ce doci do pojave vise operatera koji ce koristiti istu zeleznicku infrastrukturu. Sa te strane, predlozena pravila premestanja trasa mogu pretrpeti izvesne izmene, ali ne u svojoj sustini.


AUTOR: LJUBOJEVIĆ, SRĐAN,
NASLOV: MODEL PROCESA ODLUČIVANJA ORGANA SAOBRAĆAJNE PODRŠKE SISTEMA ODBRANE: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): BOJOVIĆ, NEBOJŠA J.

APSTRAKT:
PROCES ODLUCIVANJA JE SUSTINSKA KARAKTERISTIKA PROCESA MENADZMENTA. Njegov znacaj je tim veci sto je veci hijerarhijski nivo na kome se odluke donose. Stoga, proces mora biti zasnovan na savremenim dostignucima i teorije i prakse odlucivanja. U radu je, na osnovu relevantnih teorijskih pristupa i realizovanog istrazivanja procesa odlucivanja u izabranim sistemima odbrane i njihovoj saobracajnoj podrsci, projektovan model procesa odlucivanja organa saobracajne podrske sistema odbrane Republike Srbije, koji se bazira na percipiranim zahtevima teorije i savremene prakse i pretpostavljenim trendovima u okruzenju. Razvijeni model je analiticki orijentisan, iako dopusta upotrebu intuicije u odlucivanju. Testiranje modela realizovano je na primeru problema strategijskog karaktera, uz upotrebu fuzzy pristupa u metodama i tehnikama strategijskog menadzmenta i visekriterijumskog odlucivanja.


AUTOR: ĐOKIĆ, Slavica Z.,
NASLOV: Primena strategije upravljanja rizikom u razvoju elektronskog poslovanja pošte: magistarski rad
MENTOR(i): Bojović, Nebojša J.

APSTRAKT:
Elektronsko poslovanje kao globalna tendencija nalazi vec izvesno vreme prakticnu primenu u mnogim oblastima poslovanja pa i u domenu postanskih servisa. Znacaj razvoja elektronskog poslovanja u Posti Srbije ogleda se u koristima koje nastaju njegovim uvodjenjem, kao sto su veca produktivnost i smanjenje troskova poslovanja. Medjutim, projekat elektonskog poslovanja kao i vecina projekata sadrzi mnoge neizvesne parametre: trajanje zadataka, pocetna i zavrsna vremena, neizvesnost u troskovima i resursima itd. Za svaki projekat je veoma bitno da se utvrde sve vrste mogucih rizika i rizicnih dogadjaja, bez obzira na velicinu uticaja, da bi se znalo sta sve moze uticati na smanjenje ocekivanih projektnih rezultata u pogledu kvaliteta, vremena i troskova. Planirani projektni ciljevi se ne mogu ostvariri, ako se unapred ne znaju svi rizicni dogadjaji koji ocekuju projekat u toku njegovog zivotnog ciklusa i ukoliko se u tim rizicima ne upravlja na adekvatan nacin. Zato upravljanje rizikom predstavlja kljucni faktor uspeha projekta elektronskog poslovanja u Posti jer se na taj nacin gubici koji se javljaju u nekoliko osnovnih oblika (smanjenje kvaliteta projekta, povecanje troskova, prekoracenje rokova) mogu svesti na prihvatljiv nivo. Iskustva razvijenih postanskih uprava ukazuju da se i JP PTT saobracaja "Srbija" mora na pravi nacin ukljuciti u ostru trzisnu utakmicu kroz pravovremeni razvoj novih postanskih servisa obuhvacenih elektronskim poslovanjem, a to ce moci ako na vreme spozna sve rizike koje nove oblasti poslovanja donose i nauci da upravlja rizicima na pravi nacin. Polazeci od tih cinjenica ovaj rad ce pokusati da doprinese uspesnoj realizacji projekta elektronskog poslovanja u Posti Srbije pravovremenom identifikacijom rizika i razvojem sistema za upravljanje rizicima, Kao rezultat istrazivanja ocekuje se potvrda osnovne hipoteze da ce se primenom menadzmenta rizika projekat elektronskog poslovanja u Posti Srbije realizovati uz prihvatljive troskove i u tolerantnom roku. U radu se daje prikaz upravljanja rizicima po razlicitim metodologijama, a posebno se elaborira i implementira MSF metodologija za upravljanje rizicima u elektronskom poslovanju koja predstavlja skup sistematizovanih procesa i aktivnosti koje omogucavaju efikasan razvoj aplikacija elektronskog poslovanja. Rad takodje prezentuje i primenu softvera RiskyProject na jednu od komponenti postanskog elektronskog poslovanja. Softver RiskyProject analizira tok projekta sa rizicima i neizvesnoscu, racunajuci verovatnocu da ce projekat biti zavrsen u datom vremenskom roku i sa planiranim budzetom i prezentuje korisniku rezultate u formatu koji je lako citljiv i razumljiv. To je unapredjen softver za upravljanje projektom sa integrisanom analizom rizika i omogucava menadzerima da brzo i jednostavno analiziraju kompleksni projekat sa visestrukim zadacima i zavisnostima.


AUTOR: MILENKOVIĆ, Miloš M.,
NASLOV: Primena celobrojnog programiranja za rešavanje problema raspoređivanja vozova: magistarski rad
MENTOR(i): Bojović, Nebojša J.


AUTOR: VUKOVIĆ, Dubravka R.,
NASLOV: Železnica na elektromotorni pogon u savremenom gradu: magistarski rad
MENTOR(i): Mandić, Dragomir J.

APSTRAKT:
Aktuelni problemi zeleznice otvaraju pitanje njenog optimalnog koriscenja, u raznim podrucjima. Sve veci broj stanovnika zivi u gradovima, a gradovi dozivljavaju promene, sto problem zeleznice usmerava na gradsko podrucje. Predmet istrazivanja u ovoj tezi je Zeleznica na elektromotorni pogon u savremenom gradu, koja se istrazuje u cilju njenog optimalnog koriscenja, i to:
1) Ugradjivanja u gradsko podrucje;
2) Uvodjenja u sistem JGTP.
Koriscenje gradske zeleznice je, prema savremenom shvatanju, visekriterijumski problem, te zahteva analizu vise kriterijuma, koji su svrstani u sest opstih grupa: tehnicki, tehnolosko-saobracajni, energetski, ekonomski, ekoloski i urbanisticki. Pored opstih metoda naucnog istrazivanja, u istrazivanju su koriscene i sopstvene (heuristicke) metode zasnovane na metodi visekriterijumske optimizacije. Da bi koriscenje zeleznice bilo optimalno i time se unapredio gradski saobracaj, grad i drustvo u celini, u radu je izvrseno sledece: Data su osnovna saznanja o zeleznici na elektromotorni pogon; Date su osnovne karakteristike savremenog grada;Opisan je sistem JGTP, kao znacajna karakteristika savremenog grada; Definisani su kriterijumi podsistema JGTP, prema savremenom shvatanju;- Predlozen je algoritam izbora optimalne lokacije zeleznickog depoa;- Predlozen je algoritam izbora optimalnog podsistema JGTP; - Algoritmi su testirani na primeru zeleznice na elektromotorni pogon u gradu Beogradu, pod nazivom "Beovoz", cime je pokazana prakticna primena algoritama.2009

AUTOR: HESLENJI, TIBOR,
NASLOV: INOVACIJE, RIZIK I PREDUZETNIČKE STRATEGIJE U POŠTANSKOM POSLOVANJU: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): BOJOVIĆ, NEBOJŠA J.

APSTRAKT:
POSTANSKO POSLOVANJE SE DANAS ODVIJA POD UTICAJEM BURNIH I TURBULENTNIH PROMENA NA SVETSKOM NIVOU. NEKE OD NAJUSPESNIJIH POSTANSKIH UPRAVA PREMESTAJU SVOJE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVO, DOK DRUGE, KAKO BI PROSIRILE OBLAST ZA PRODAJU SVOJIH USLUGA, POVECALE PRIHODE I UNAPREDILE SERVISE FORMIRAJU SAVEZE SA PRIVATNIM GLOBALNIM OPERATORIMA. Njihovo poslovanje ne razlikuje se mnogo od uspesnih kompanija u drugim oblastima. Za opstanak i uspeh u savremenim uslovima poslovanja, neophodno je stalno inoviranje; usluga, procesa, distribucije, metoda rada, menadzmenta i odnosa sa drugim organizacijama. S druge strane, nisu sve postanske uprave u mogucnosti da budu konkurentne na svetskom trzistu. One moraju prihvatiti globalnu perspektivu, delujuci lokalno ili regionalno, kako bi zadovoljili komunikacione potrebe svojih korisnika. Misija svake postanske uprave je da u svojoj zemlji pruzi kvalitetnu uslugu po prihvatljivoj ceni. U danasnjim uslovima to zahteva stalno inoviranje i prilagodavanje uslovima koji vladaju na trzistu, dakle preduzetnicko razmisljanje i ponasanje. Preduzetnistvo podrazumeva prepoznavanje, suocavanje i prevazilazenje rizika. Postanske uprave moraju menjati  svest o bezbednosti koju pruza drzavni monopol i razvijati preduzetnistvo. Klasicne strukture i organizacija, moraju se sagledati na drugi nacin. Red prevoza postanskih posiljaka  povezuje poste i postanske centre, a organizuje se na nacin koji obezbeduje pruzanje postanskih usluga propisanog kvaliteta. Tradicionalne postanske usluge obuhvataju novcane transakcije, pismonosne i paketske usluge, dok se u novije vreme pod uticajem konkurencije, snazno razvijaju komercijalne usluge, medu kojima je, usluga ,Post Ekspres". Novcane usluge, zahvaljujuci izmeni Zakona o platnom prometu i snaznom razvoju informaticke infrastrukture, nemaju znacajan uticaj na organizaciju Reda prevoza postanskih posiljaka kao nekada. Izmenom Zakona o postanskim uslugama, pruzena je mogucnost javnom postanskom operatoru da dostavna podrucja organizuje flesibilnije, uz obavezu ispunjenja uslova dostunosti univerzalne postanske usluge. Komercijalne usluge, kao ,Post Ekspres", koje su izlozene konkurenciji, moraju se stalno razvijati da bi opstale, pri cemu je organizacija Reda prevoza postanskih posiljaka izuzetno bitna podrska. Koriscenjem pogodne geografske konfiguracije terena, organizovanjem kuriskih sluzbi u postama koje se nalaze u cvorovima saobracajnoj mrezi, uz relativno malo povecanje troskova, mogu se znacajno povecati kvalitet i kapaciteti za pruzanje ,Post Ekspres" usluga.


AUTOR: PAMUČAR, Dragan,
NASLOV: Dizajniranje organizacione strukture korišćenjem fuzzy pristupa: magistarski rad
MENTOR(i): Bojović, Nebojša J.

APSTRAKT:
Organizaciona struktura poslovnih sistema nuzno je da bude koncipirana i dimenzionisana tako da ispuni osnovne kompanijske ciljeve i zadatke. Gotovo svaki zadatak koji se postavlja pred menadzment sistema zahteva od njega da ga kvalitetno i pouzdano izvrsi u razlicitim uslovima okruzenja. Da bi slozeni poslovni sistemi sa ovakvim dinamickim i stohastickim kontrolabilnim i nekontrolabilnim promenljivim bili efikasni i mogli da odgovore trzisnim izazovima moraju neprestano da adaptiraju svoju organizacionu strukturu U radu je polazeci od relevantnih teorijskih pristupa i osnovnih postavki opste teorije sistema izvrseno istrazivanje problema dimenzionisanja organizacionih struktura i razvijen model za izbor optimalne varijante organizacije koji je zasnovan na fuzzy logici. Izbor modela organizacije vrsi se primeno Fuzzy visekriterijumskog odlucivanja i standarnih tehnika visekriterijumskog odlucivanja.


AUTOR: MILUTINOVIĆ, Svetlana,
NASLOV: Sigurnosni aspekti primene mobilnog komunikacionog sistema u železničkom saobraćaju : magistarski rad
MENTOR(i): Avramović, Zoran Ž.


2008

AUTOR: NUHODŽIĆ, RESAD,
NASLOV: RAZVOJ MODELA RESTRUKTURIRANJA "ŽELJEZNICE CRNE GORE": MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): BOJOVIĆ, NEBOJŠA J.

APSTRAKT:
MAGISTARSKI RAD JE NAPISAN NA 100 STRANICA UZ PRILOG I POPISE SLIKA I TABELA. U OKVIRU TEKSTA MAGISTARSKOG RADA NALAZI SE 37 SLIKA I 7 TABELA, PRILOG SE SASTOJI OD 24 SLIKE I TABELE. SPISAK LITERATURE OBUHVATA 128 JEDINICA. MAGISTARSKI RAD JE IZLOZEN U 7 POGLAVLJA I PRILOG. U RAZVOJU MODELA RESTRUKTURIRANJA "ZELJEZNICE CRNE GORE" POSLO SE OD SUSTINSKIH RAZLOGA ZA RESTRUKTURIRANJE I SMJERNICA EU U OVOM PROCESU, A ZATIM JE DAT PREGLED DIREKTIVA EU U OVOJ OBLASTI SA PREPORUKAMA OD ZNACAJA ZA RJESAVANJE RAZVOJA ORGANIZACIONOG MODELA.  ANALIZIRANA JE RELEVANTNA TRENUTNA REGULATIVA U CRNOJ GORI NA CIJIM OSNOVAMA JE VEC ZAPOCET PROCES RESTRUKTURIRANJA ZELJEZNICKOG SISTEMA CRNE GORE. POSEBAN DIO RADA PREDSTAVLJA ANALIZA DOSADASNJIH ISKUSTAVA U ODABRANIM EVROPSKIM ZEMLJAMA SA MODELIMA ORGANIZACIJE ZELJEZNICKIH KOMPANIJA. NA OSNOVU ANALIZE IZVRSENO JE SAGLEDAVANJE POSTOJANJA KORELACIJE IZMEDJU MODELA ORGANIZACIJE I FAKTORA IZ RELEVANTNOG OKRUZENJA ZELJEZNICE U POJEDINIM ZEMLJAMA (VELICINE ZEMLJE, NIVO DECENTRALIZACIJE DRZAVE, DOSEGNUTI EKONOMSKI NIVO, NACIONALNO-ISTORIJSKE KARAKTERISTIKE, NACIONALNO-KULTURNE OSOBENOSTI), KAO I KARAKTERISTIKA SAMOG ZELJEZNICKOG SISTEMA U ISTIM. SAGLEDAVAJUCI OKVIRE ZA RESTRUKTURIRANJE KROZ REGULATIVU EU I POSTOJECU SITUACIJU U CRNOJ GORI DEFINISANE SU INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA RESTRUKTURIRANJE I PROMJENU MODELA ORGANIZACIJE "ZELJEZNICE CRNE GORE" A.D. SA POSEBNIM OSVRTOM NA KAPACITETE I POZICIJU REGULATORNOG TIJELA. U SKLADU SA PRETHODNIM SMJERNICAMA I PRETPOSTVKAMA RAZVIJENA SU 3 MODELA ORGANIZACIJE "ZELJEZNICE CRNE GORE" KOJI ZADOVOLJAVAJU ZAHTJEVE OKRUZENJA POSTAVLJENIH OD STRANE DRZAVE CRNE GORE I REGULATIVE EU. POSEBNO JE, ZA POTREBE RAZVOJA MODELA, OBRADJEN TEORIJSKI PREGLED MODELA, PREDVIDJANJE ORGANIZACIONIH PROMJENA, DEFINISANJE CILJEVA I KRITERIJUMA PROJEKTOVANJA ORGANIZACIONIH STRUKTURA. IZBOR NAJBOLJEG OD PREDLOZENIH ORGANIZACIONIH MODELA IZVRSEN JE NA OSNOVU VISEKRITERIJUMSKOG ODLUCIVANJA I OVDJE ODABRANE METODE ANALITICKIH HIJERAHIJSKIH PROCESA (ANR). ZA PRIMJENU OVE METODE SU POSEBNO ISTRAZENI I DEFINISANI KRITERIJUMI I NJIHOVE MJERE NA OSNOVU KOJIH SU DONOSIOCI ODLUKE VREDNOVALI PONUDJENE ALTERNATIVE. DEFINISANI SU RELEVATNI DONOSIOCI ODLUKE I IZVRSENA ANKETA ISTIH, KOJI SU ODREDILI RELATIVNU VAZNOST PREDLOZENIH KRITERIJUMA, KAO I VREDNOVANJE ALTERNATIVA PREMA ISTIM.


AUTOR: MITROVIĆ, SVETLANA
NASLOV: FINANSIRANJE DRUMSKE INFRASTRUKTURE U SRBIJI I MOGUĆNOSTI ZA NJENO UNAPREĐENJE: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): BOJOVIĆ, NEBOJŠA J.

APSTRAKT:
SLABO RAZVIJENA INFRASTRUKTURA PREDSTAVLJA VELIKU PREPREKU ZA PRIVREDNI NAPREDAK, PRODUKTIVNOST, TRGOVINU, KONKURETNOST, KAO I ZIVOTNI STANDARD KOD NAS I U VECINI ZEMALJA U TRANZICIJI. FINANSIRANJE ODRZAVANJA, REHABILITACIJE I IZGRADNJE PUTNE INFRASTRUKTURE JE NASLOZENIJI ZADATAK KOD RAZVOJA DRUMSKOG SAOBRACAJA. ZBOG TOGA ZEMLJE U TRAZICIJI POKUSAVAJU DA FORMIRAJU ODGOVARAJUCU STRATEGIJU FINANSIRANJA, KOMBINUJUCI SOPSTVENA IZVORE FINANSIRANJA, KREDITE I SARADNJU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA RADI OSTVARENJA OVIH CILJEVA. REALIZACIJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA, KORISCENJEM OVIH I OSTALIH IZVORA FINANSIRANJA, SA SOBOM DONOSE I ODREDENE NEPREDVIDENE OKOLNOSTI, S OBZIROM NA VRSTU OBJEKTA, NACINA FINANSIRANJA, DUZINU TRAJANJA IZGRADNJE, ITD. ZBOG TOGA JE POTREBNO STO DETALJNIJE ANALIZIRATI ISKUSTVA ZEMALJA PRI REALIZACIJI SLICNIH PROJEKATA.


2007

AUTOR: JANIĆIJEVIĆ, PREDRAG R.,
NASLOV: PRIMENA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U KURIRSKIM SLUŽBAMA : MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.

APSTRAKT:
U OVOJ MAGISTARSKOJ TEZI PREDSTAVLJENA SU ISTRAZIVANJA MULTIDISCIPLINARNOG KARAKTERA PRIMENOM SAVREMENE INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE SA CILJEM DA OMOGUCE IMPLEMENTACIJU SISTEMA KURIRSKIH SERVISA KOJI BI FUNKCIONISALI NA PRINCIPIMA DINAMICKIH SISTEMA DIAL-A-RIDE. U SKLADU SA POTREBOM EFIKASNOG UPRAVLJANJA OVAKO SLOZENIM SISTEMOM U RADU SU OBRADENE SLEDECE TEMATSKE CELINE: GIS I RAD U MREZNOM OKRUZENJU U OKVIRU OVE CELINE RAZMOTRENI SU MOGUCI NACINI PRIMENE GIS I CAD TEHNIKA U OKVIRU SOFTVERA ZA PRIMENU U KURIRSKIM SLUZBAMA U FUNKCIJI PRIKAZA POZICIONIRANJA I PRACENJA NA ELEKTRONSKOJ MAPI URBANOG PODRUCJA. TAKODE, PREDSTAVLJENI SU I NACINI ZASTITE OD PRISTUPA NEOVLASCENIH KORISNIKA IZVAN MREZE (SLOZENOST OVAKVOG SOFTVERA ZAHTEVA RAD U MREZNOM OKRUZENJU) PRI PREUZIMANJU PODATAKA O POZICIJAMA VOZILA OD STRANE LOKACIJSKOG SERVISNOG CENTRA GSM MREZE. POZICIONIRANJE I KOMUNIKACIJE OVDE SU RAZMOTRENE MOGUCNOSTI PRIMENE POZICIONIRANJA VOZILA KURIRSKE SLUZBE KAO I NJIHOVA KOMUNIKACIJA SA DISPECERSKOM SLUZBOM UZ PRIMENU GSM TEHNOLOGIJE. OPISAN JE PRINCIP RADA I VRSTE POZICIONIRANJA U OVOM SISTEMU, KAO I POREDENJE SA DRUGIM POZICIONIM SISTEMIMA. RESAVANJE RUTINGA U OKVIRU OVE CELINE OPISAN JE DINAMICKI SISTEM DIAL-A-RIDE I PREDSTAVLJEN JE JEDAN OD NACINA ZONIRANJA KAO I ALGORITAM RUTINGA PO OVOM PRINCIPU. ZA ZONIRANJE I DEFINISANJE ALGORITMA RUTINGA KORISCEN JE SIMULACIONI MODEL URADEN U GPSS-U. MODELOVANJE SOFTVERA OVA CELINA PODRAZUMEVA UPOTREBU METODA I TEHNIKA PRETHODNE TRI I U NJOJ JE PREDSTAVLJENO MODELOVANJE SOFTVERA KURIRSKE SLUZBE PO OOM PRINCIPIMA POMOCU ALATA RATIONAL ROSE I JEZIKA UML. MODELOVANJEM SU OBUHVACENE SVE FAZE POCEVSI OD DEFINISANJA PROJEKTNIH ZAHTEVA DO FAZE IMPLEMENTACIJE. DOBIJENI REZULTATI JASNO UKAZUJU NA MOGUCNOST DA PREZENTOVANA MATERIJA POBUDI INTERESOVANJA ZA DALJIM ISTRAZIVANJIMA I DOVEDE DO INICIJATIVA VEZANIH ZA PRIMENU I UNAPREDENJE SOFTVERSKIH APLIKACIJA U OVOJ OBLASTI.


2006

AUTOR: PAUNOVIĆ, GORAN S.,
NASLOV: PRIMENA "PROCESS MANAGEMENT"-A U POSLOVANJU POŠTANSKIH OPERATORA: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I) I KOMISIJA: BOJOVIĆ, NEBOJŠA J.

APSTRAKT:
U RADU SE UKAZUJE NA ZNACAJ PROCESA, NJIHOVE KONTROLE I UNAPREDJENJA, KAO I PROCESNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE KOJA OMOGUCAVA POVECANJE EFIKASNOSTI PROCESA I ZADOVOLJENJE POTREBA KORISNIKA. RAD IMA ZA CILJ DA UKAZE NA NEOPHODNOST PRIMENE SAVREMENIH MENADZERSKIH ALATA I EDUKACIJE KADROVA U POSTI SRBIJE, A SVE U CILJU UNAPREDJENJA POSLOVANJA I OPSTANKA NA TRZISTU POSTANSKIH USLUGA. KAO PREDLOG NACINA, KAKO DA SE POSTOJECA ORGANIZACIJA U POSTI SRBIJE UCINI EFIKASNIJOM, PROCESI JEDNOSTAVNIJI, A KORISNICI ZADOVOLJNIJI, DETALJNO JE PREZENTOVANA, I NA PRIMERU JEDNOG PROCESA U POSTI SRBIJE PTAKTICNO IMPLEMENTIRANA, JEDNA OD NAJCESCE KORISCENIH KVALITATIVNIH METODOLOGIJA - "PROCESS MANAGEMENT".


2005

AUTOR: GRAOVAC, DRAGANA C.,
NASLOV: PRIMENA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U PROJEKTIMA CENTRA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE POŠTE: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.

APSTRAKT:
STRATEGIJA INVESTIRANJA U TEHNOLOSKE INOVACIJE, U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUZENJU, POKAZALA SE KAO VEOMA USPESNA. IMAJUCI U VIDU TU CINJENICU JP PTT SAOBRACAJA "SRBIJA" FORMIRALO JE CENTAR ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE POSTE - CEPP I U OKVIRU NJEGA INVESTIRALO U RAZVOJ NOVIH USLUGA. U RADU SU OPISANI PRINCIPI POSLOVANJA NOVE ORGANIZACIONE CELINE KOJA DELUJE NA POLJU PRUZANJA USLUGA NETIPICNIH ZA KLASICNU POSTU. RAD IMA ZA CILJ DA UKAZE NA NEOPHODNOST PRIMENE SAVREMENIH INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U POJEDINACNIM PROJEKTIMA REALIZOVANIM U CEPP-U. POSEBNO JE NAGLASENA ULOGA RELACIONIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA. MODELIMA MOBILNOG PLACANJA, KAO NAJAKTUELNIJIM TEHNOLOGIJAMA ZA OBAVLJANJE FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA, TAKODE JE POSVECENA PAZNJA U RADU. DAT JE PREDLOG ZA FORMIRANJE BAZE PODATAKA KOJA SE ODNOSI NA USLUGE MOBILNOG PLACANJA I OPISANI MEHANIZMI ON LINE UVIDA U PODATKE KOJI SU OD ZNACAJA ZA ODVIJANJE POSLOVNIH PROCESA I UPRAVLJANJE NJIMA.


AUTOR: MITROVIĆ, DANIJELA M.,
NASLOV: PRIMENA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA CALL CENTER-A: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.

APSTRAKT:
DOSTUPNOST INFORMACIJA JE PREDUSLOV MODERNOG I USPESNOG POSLOVANJA SVAKE FIRME. INFORMACIJE SE MORAJU PREZENTOVATI SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA, BILO DA SU TO ZAPOSLENI U FIRMI ILI STRANKE - FIZICKA I PRAVNA LICA, U NAJPOGODNIJEM OBLIKU, NA SIGURAN NACIN I U BILO KOJE VREME. USPOSTAVLJANJE KVALITETNOG KORISNICKOG SERVISA, KOJI PREDSTAVLJA CENTRALNO MESTO ZA RAZMENU INFORMACIJA BILO KOJE VRSTE, OD VITALNOG JE INTERESA ZA SVAKU FIRMU. U TOM CILJU JE U OKVIRU CEPP-A, NOVOFORMIRANOG ORGANIZACIONOG DELA JP PTT SAOBRACAJA "SRBIJE", FORMIRAN CALL CENTER. OSNOVNI ELEMENTI CALL CENTER-A SU: TELEFONSKI RESURSI, RACUNARSKI RESURSI I OSOBLJE - LJUDSKI RESURSI. OVAJ RAD IMA ZA CILJ DA PREDOCI ZNACAJ ODABIRA KVALITETNOG OSOBLJA - LJUDSKIH RESURSA PRILIKOM FORMIRANJA CALL CENTER-A. U TOM CILJU DAT JE PREDLOG FORMIRANJA BAZE PODATAKA ZAPOSLENIH U CALL CENTER-U KOJA TREBA DA NAJPRE OLAKSA NACIN IZBORA NAJADEKVATNIJIH OSOBA ZA ODREDENU VRSTU USLUGE KOJA SE OD STRANE CALL CENTER-A PRUZA KORISNICIMA, KAO I DA OMOGUCI UPOREDIVANJE KAKO NJIHOVIH RADNIH AKTIVNOSTI TAKO I NJIHOVE ZAINTERESOVANOSTI PRILIKOM OBUCAVANJA ZA NOVE USLUGE.


AUTOR: ZABORSKI, DAMIR M.,
NASLOV: SAVREMENO RESENJE RACUNARSKO-TELEKOMUNIKACIONE MREZE ZELEZNICA SRBIJE SA PRORACUNOM KAPACITETA MREZE ZA PRENOS GOVORA I PODATAKA : MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.


AUTOR: CEJOVIĆ, MARIJA D.,
NASLOV: SAVREMENA INFORMACIONA PODRŠKA UPRAVLJANJU SISTEMOM POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA : MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I) I KOMISIJA: AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.


2003

AUTOR: KASALICA, SANDRA I.,
NASLOV: NOV PRISTUP OPTIMIZACIJI TURNUSA VUČNIH VOZILA UZIMAJUCĆI U OBZIR I KAŠSNJENJA VOZOVA: MAGISTARSKA TEZA
MENTOR(I): MANDIĆ, DRAGOMIR J.

APSTRAKT:
S OBZIROM NA VELIKU VREDNOST VUCNIH VOZILA, KAO I UTICAJ REDA VOZNJE NA NJIHOVO KORISCENJE, AKTUELAN NAUCNI IZIZOV JESTE POBOLJSANJE NJIHOVOG KORISCENJA, KOJE SE MORA SAGLEDATI U REALNOM VREMENU, NA OSNOVU TURNUSNOG TIPA ORGANIZACIJE VUCE VOZOVA. TURNUS JE SPECIFICAN VID ORGANIZACIJE RADA I KORISCENJA VUCNIH VOZILA I, U SUSTINI, SVODI SE NA ZATVOREN LANAC RADNIH ZADATAKA (VOZOVA) KOJI SE PERIODICNO PONAVLJA. SAMA KONCEPCIJA TURNUSNOG TIPA ORGANIZACIJE VUCE U PRAKSI POKAZALA SE KAO NAJBOLJA, MEDJUTIM KAKO SE RADI ZA UNAPRED DEFINISAN RED VOZNJE I BEZ UVAZAVANJA STOHASTICKE PRIRODE PROCESA REALIZACIJE REDA VOZNJE, DOVODI DO NEUSKLADJENOSTI U KORISCENJU VUCNIH VOZILA. METODOLOGIJA OPTIMIZACIJE TURNUSA VUCNIH VOZILA DEFINISANA U OVOM RADU I POSTAVLJENI MODEL OMOGUCUJU OPTIMIZACIJU TURNUSA VUCNIH VOZILA TOKOM SAME IZRADE REDA VOZNJE UKLJUCUJUCI I KASNJENJA VOZOVA, STO DO SADA NIJE BIO SLUCAJ. NA TAJ NACIN OMOGUCUJE SE SAGLEDAVANJE I MINIMIZACIJA NEUSKLADJNOSTI U KORISCENJU VUCNIH VOZILA. METODOLOGIJA DEFINISANA U OVOJ MAGISTARSKOJ TEZI SADRZI:1. ISTRAZIVANJE KASNJENJA DALJINSKIH PUTNICKIH VOZOVA NA JZ, 2. ANALIZU REALNOG SISTEMA ORGANIZACIJE RADA VUCNIH VOZILA U USLOVIMA KASNJENJA VOZOVA, 3. TEORIJSKU POSTAVKU RESAVANJA PROBLEMA OPTIMALNIH TURNUSA U USLOVIMA KASNJENJA VOZOVA, 4. KREIRANJE MODELA S ALGORITMIMA, 5. IZRADU PROGRAMSKOG PAKETA, 6. TESTIRANJE MODELA I PROGRAMA S REZULTATIMA, 7. ZAKLJUCKE KOJI SU PROIZASLI IZ CELOKUPNOG ISTRAZIVANJA.


2001

AUTOR: BAUK, SANJA I.,
NASLOV: INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U OPTIMIZACIJI VOĐENJA BRODA: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.


2000

AUTOR: STEVANOVIĆ, MIRJANA M.,
NASLOV: DEFINISANJE NOVOG POSTUPKA IZBORA ŽELEZNIČKOG VUČNOG VOZILA: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): MANDIĆ, DRAGOMIR J.

APSTRAKT:
OBZIROM NA STANJE PARKA ZELEZNICKIH VOZILA JZ, KAO I DESETOGODISNJE IZOLACIJE NASE ZEMLJE, PROBLEM IZBORA NOVIH VOZILA, A TIME I VUCNIH JE IZUZETNO AKTUELAN. SAVREMENIH I EGZAKTNIH METODA I POSTUPAKA OVOG IZBORA NA JZ I U JUGOSLAVIJI NEMA. CAK I KOD NAJRAZVIJENIJIH ZELEZNICKIH UPRAVA NEMA KOMPLEKSNOG, MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA I POSTUPKA. U OVOM MAGISTARSKOM RADU JE DEFINISAN NOVI POSTUPAK IZBORA VUCNOG VOZILA KOJI SE ZASNIVA NA SISTEMSKOM PRISTUPU I VRSI SE U TRI HRONOLOSKA, UZAJAMNO POVEZANA DELA. U PRVOM DELU SE DEFINISE POTREBNO VUCNO VOZILO. U DRUGOM DELU, IZ BAZE MOGUCIH VUCNIH VOZILA, KOJA SADRZI 305 VOZILA SA SVIM EKSPLOATACIONO-TEHNICKIM KARAKTERISTIKAMA, SE IZDVAJAJU ADEKVATNA VOZILA. U TRECEM DELU NA BAZI GRUPISANIH KRITERIJUMA I VISEKRITERIJUMSKOG OCENJIVANJA VUCNIH VOZILA SE BIRA I VRSI IZBOR ODGOVARAJUCEG. DEFINISANJE POTREBNOG VUCNOG VOZILA JE ZASNOVANO NA ZAHTEVIMA KOJI SU ODREDJENI STANJEM INFRASTRUKTURE, NACINOM ORGANIZACIJE SAOBRACAJA, PRIMENOM TEHNIKE SMANJENJA VREMENA PUTOVANJA VOZA, VISINOM FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SU NA RASPOLAGANJU I VREMENSKIM PERIODOM UVODJENJA IZABRANIH VUCNIH VOZILA U SAOBRACAJ. DEFINISANJE I GRUPISANJE KRITERIJUMA JE U SKLADU SA ZAHTEVIMA PRUZAOCA USLUGE - ZELEZNICE. OBZIROM DA U EKSPLOATACIJI NA TRZISTU POSTOJI VELIKI BROJ VUCNIH VOZILA, NA OSNOVU DEFINISANIH ZAHTEVA JE POTREBNO PRETRAZITI BAZU PODATAKA RASPOLOZIVIH VOZILA I USTANOVITI  KOJA SVE VOZILA ZADOVOLJAVAJU OVE ZAHTEVE. TAKO IZABRANA VOZILA SE NA OSNOVU DEFINISANIH GRUPA KRITERIJUMA VREDNUJU, OCENJUJU, I NA KRAJU BIRAJU. NA DANASNJEM NIVOU RAZVOJA TEHNIKE, OVAKO KOMPLEKSAN ZADATAK JE MOGUCE RESITI JEDINO PRIMENOM RACUNARA. ZA CEO POSTUPAK IZBORA ZELEZNICKOG VUCNOG VOZILA JE FORMIRAN ODGOVARAJUCI ALGORITAM I NAPISAN PROGRAM UZ PRIMENU PROGRAMSKIH JEZIKA I SAVREMENIH APLIKATIVNIH PAKETA PROGRAMA. CEO DEFINISAN NOVI POSTUPAK IZBORA ZELEZNICKOG VUCNOG VOZILA JE TESTIRAN NA PRIMERU IZBORA VUCNOG VOZILA ZA VELIKE BRZINE. REZULTATI OVOG TESTIRANJA I ANALIZA DOBIJENIH REZULTATA SU POSEBNO PRIKAZANI.


AUTOR: USEV, TONI A.,
NASLOV: KONCEPCIJA I EFEKTI UVOĐENJA SAVREMENOG INFORMACIONOG SISTEMA NA MZ [MAKEDONSKIM ŽELEZNICAMA]: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.

APSTRAKT:
U RADU JE ISTRAZIVANA I DEFINISANA KONCEPCIJA DUGOROCNOG RAZVOJA INFORMACIONOG SISTEMA NA MAKEDONSKIM ZELEZNICAMA. ODREDJEN JE PRISTUP, IZABRANA METODOLOGIJA, DEFINISANA ARHITEKTURA I UTVRDJENI PRIORITETI U NJEGOVOM PLANIRANJU I REALIZACIJI. PREDMET ISTRAZIVANJA JE IDENTIFIKOVANJE I ANALIZA POSLOVNIH PROCESA, INFORMACIONIH ZAHTEVA I RASPOLOZIVIH IZVORA INFORMACIJA. U IZRADI RADA I DEFINISANJU INFORMACIONOG SISTEMA PRIMENJEN JE MODEL PROCESA, KOJI PRUZA PRILIKU POZNAVAOCIMA ZELEZNICE DA NA NAJBOLJI NACIN PRIKAZU ZNANJA U PROJEKTOVANJU ZELEZNICKOG INFORMACIONOG SISTEMA. DEFINISANI SU NJEGOVI ZADACI, ELEMENTI I ORIJENTACIJA. METODOLOSKA PLATFORMA PLANIRANJA RAZVOJA DISTRIBUIRANOG ZELEZNICKOG INFORMACIONOG SISTEMA IZLOZENA JE U VIDU KONCEPCIJE NJEGOVOG DUGOROCNOG RAZVOJA. POSEBNO SU PRIKAZANE SPECIFICNOSTI PROJEKTOVANJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA RANZIRNE STANICE. PRIMENJEN METODOLOSKI POSTUPAK PLANIRANJA RAZVOJA ZELEZNICKOG INFORMACIONOG SISTEMA I MODEL TEHNOLOSKOG RAZVOJA OMOGUCICE NE SAMO KONTROLU I PRACENJE, VEC PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA I RAZVOJA. TIME CE SE PRUZITI ODGOVARAJUCI DOPRINOS UNAPREDJENJU ZELEZNICKOG SISTEMA U USLOVIMA POSTOJECE STRUKTURNE REFORME. PREDLOZENI INFORMACIONI SISTEM U PRESUDNOJ MERI MOZE DOPRINETI POBOLJSANJU POSLOVNIH PERFORMANSI I STVARANJU PREDUSLOVA ZA DUGOROCNO USPESNO POSLOVANJE I RAZVOJ ZELEZNICKOG PREDUZECA.


1998

AUTOR: CEPERKOVIĆ, MILAN C.,
NASLOV: KONCEPCIJA DUGOROČNOG RAZVOJA POŠTANSKOG INFORMACIONOG SISTEMA: MAGISTARSKI RAD
MENTOR(I): AVRAMOVIĆ, ZORAN Ž.

APSTRAKT:
STRUKTURNA REFORMA POSTANSKOG SISTEMA JE POVOD DA SE NA DUGOROCNOJ OSNOVI REDEFINISE I IMPLEMENTIRA NOVA POSLOVNA I RAZVOJNA ORIJENTACIJA PREDUZECA. U TOM PROCESU PRESUDNU ULOGU IMA ODLUCIVANJE, KLJUCNI SEGMENT UPRAVLJANJA, MENADZMENTA, NA SVIM NIVOIMA, POGOTOVU STRATEGIJSKIM. OSLANJANJE NA KLASICNI UPRAVLJACKI INFORMACIONI SISTEM, ZASNOVAN ISKLJUCIVO NA BAZAMA PODATAKA, NE PRUZA ADEKVATAN ODGOVOR NA POSTAVLJENE NOVE ZAHTEVE U POGLEDU KVALITETA ODLUCIVANJA. U TOM SMISLU, NUZNO JE DA SE UGRADNJOM ODGOVARAJUCE BAZE MODELA, ULOGA INFORMACIONOG SISTEMA USMERI I KA PODRSCI ODLUCIVANJU. U TOME JE JEDAN OD PRESUDNIH FAKTORA USPEHA POSLOVNOG SISTEMA I OSNOVA PRIMENE SAVREMENIH KONCEPATA RAZVOJA. U RADU JE DATA KONCEPCIJA DUGOROCNOG RAZVOJA POSTANSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PODRSKU ODLUCIVANJU.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.