Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Fakultetske vesti

Martovski apsolventski ispitni rok za školsku 2014/2015. godinu

OBAVEŠTENJE

 

Martovski apsolventski ispitni rok održaće se

u subotu  14. marta 2015.godine

 

Prijava ispita vršiće se u periodu

od 02. marta  do 06. marta 2015. u studentskoj službi.

 

Pravo da prijave jedan ispit iz treće ili četvrte  godine studija  imaju:

 

 • 1) Samofinansirajući studenti koji su u školskoj 2014/15 god. obnovili četvrtu godinu studija
 • 2) budžetski studenti koji su u  školskoj 2014/15 god. upisali  produženu završnu godinu studija ili obnovili istu

 

Potrebna dokumenta:

 

- indeks

- grupna prijava

- 1000 dinara na žiro račun fakulteta

 

 • 3) Studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine.

 

Potrebna dokumenta:

- indeks

- grupna prijava

- 800 dinara na žiro račun fakulteta

 

   

Beogradski dani inženjera - EBEC Beograd

Osmi put zaredom, u organizaciji Udruženja studenata tehnike održaće se projekat Beogradski dani inženjera - EBEC Beograd na Tehnološko-metalurškom i mašinskom fakultetu, od 12. do 16. marta.

Detalje u vezi projekta možete pogledati u prilogu:

Saopštenje o projektu 
   

XIV Simpozijum sa međunarodnim učešćem: “Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”

I Saopštenje o XIV Simpozijumu sa međunarodnim učešćem: “Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”

II Saopštenje o XIV Simpozijumu sa međunarodnim učešćem: “Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”
   

Izveštaj o vrednovanju pedagoškog rada

Na osnovu člana 53. Statuta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Fakulteta na sednici od 11.02.2015. godine, donelo je 

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Saobraćajnog fakulteta u zimskom semestru 2014/2015. godine.PREDSEDNIK                   
NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA       
Prof. dr. Branimir Stanić, dipl. inž


   

Predavanje na temu: "Problematika predinvesticionih studija za velike saobraćajne projekte"

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju Slobodana Mitrića, dipl. inž. saobraćaja (Svetska banka) pod nazivom 

"Problematika predinvesticionih studija za velike saobraćajne projekte"

u ponedeljak, 23. februara 2015. godine u 14 časova u sali 128.


Dekanat Saobraćajnog fakulteta


   

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita

Saobraćajni fakultet organizuje PRIPREMNU NASTAVU iz MATEMATIKE. Nastava se održava u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, formiraju su grupe do 25 kandidata. Nastavu drže profesori i asistetnti Saobraćajnog fakulteta. Pripremna nastava traje 42 časa, održava se za vreme vikenda u dogovoru sa profesorima. Cena Pripremne nastave je 20.000 dinara. Za časove PRIPREMNE NASTAVE možete se prijaviti na telefon 011/3091250 ili 011/3091253.
   

Transport and Traffic Business Days 2015

Počelo je prijavljivanje za učešće u TTBD 2015 projektu. 


Prijava je moguća putem linka ttbd.sf.bg.ac.rs.


Rok za prijavu je do 17.2.2015.
   

Prijava slušanja obaveznih izbornih predmeta u letnjem semestru za školsku 2014/2015. godinu

Obaveštenje

Studenti osnovnih akademskih studija dužni su da prijave obavezne i izborne predmete koje treba da slušaju u letnjem semestru. prijava se vrši u studentskoj službi  u periodu od 23.02.2015. do 06.03.2015.
 
Potrebna dokumenta:

- indeks

- prijava izabranih predmeta


Samofinansirajući studenti koji su upisali  prvi put prvu godinu studija školske 2014/15 dužni su da izmire svoje finansijske obaveze prema fakultetu najkasnije do 02. 03. 2015.
 

Samofinansirajući studenti koji su upisali  prvi put drugu, treću ili četvrtu godinu studija školske 2014/15 dužni su da izmire 50% svojih finansijskih obaveza prema fakultetu najkasnije do 02.03.2015.
 

Samofinansirajući studenti koji su obnovili  prvu,  drugu, treću ili četvrtu godinu studija školske 2014/15 dužni su da izmire svoje finansijskih obaveza prema fakultetu najkasnije do 02.03.2015.
 

Samofinansirajući studenti master akademskih studija koji su upisali  prvi put prvu godinu studija ili obnovili prvu godinu školske 2014/15 dužni su da izmire svoje finansijske obaveze prema fakultetu najkasnije do 01. 06. 2015.
Potrebna dokumenta:

- indeks

- dokaz o uplati na žiro-račun fakulteta

                                                                                                                              
                                                 U Beogradu, 06.02.2015.                                               Studentska služba                                                                
                                      

 


   

Spisak urađenih diploma za osnovne i master akademske studije - 31.12.2014.

Napomena: Podatak o broju indeksa sadrži zadnjih šest alfanumeričkih oznaka broja indeksa

Spisak urađenih diploma za osnovne akademske studije:

Prezime, srednje ime i ime studenta Broj indeksa
Kovačević Momir Đorđe 05-0366
Rankić Nikola Velibor 06-0282
Grdinić Duško Mirjana 06-0098
Krstović Zoran Borislav 06-0075
Obradović Milovan Mila 05-0009
Šelmić Miroslav Miloš 07-0122
Aleksić Dragan Goran 05-0392
Todosijević Radovan Aleksandar 08-0227
Pajović Miladin Maja 08-0156
Đurđević Radmila Stefan 06-0149
Poledica Dragan Filip 05-0218
Pantović Ivan Đorđe 09-0112
Kriveljanović Slaviša Dejan 09-0012
Rakić Momčilo Kristina 09-0140
Kapetanović Vidoje Marko 08-0175
Novaković Živorad Marko 09-0150
Veljović Jovica Milica 09-0143
Kopanja Zdravko Simeun 08-0031
Žegarac Nikola Bojan 10-0069
Prokić Raško Jovan 10-0034
Kecović Jovan Ilija 10-0048
Simić Vitomir Julijana 10-0111
Lukić Radiša Ljiljana 08-0232
Nestorović Rajko Ivana 10-0025
Petrović Milorad Dušica 10-0077
Radovanović Dragan Neda 10-0043
Branković Slavoljub Stefan 10-0296

Spisak urađenih diploma za master akademske studije:


Prezime, srednje ime i ime studenta Broj indeksa
Kovačević Momir Đorđe 09-M021
Grdinić Duško Mirjana 10-M144
Šelmić Miroslav Miloš 11-M049
Krstović Zoran Borislav 11-M021
Simić Ana Nataša 13-M067
Vučurović Miroljub Vuk 12-M020
Jončić Zoran Nikola 13-M001
Drašović Radoslav Dunja 12-M141
Leković Gojko Danilo 11-M131
Pantović Ivan Đorđe 13-M010
Kapetanović Vidoje Marko 13-M066
Karličić Radivoje Rajko 13-M009
Kriveljanović Slaviša Dejan 13-M144
Jovanović Ljubiša Vladislava 09-M030
Matejić Milorad Jelena 09-M014
Cvijović Milojica Zorica 09-M084
Milanović Drago Nedeljko 09-M003
Vuković Boro Miodrag 09-M012
Trifunović Milorad Aleksandar 09-M026
Nedeljkov Stevan Mladen 10-M017
Belenzadić Milorad Žarko 10-M060
Janić Zoran Ana 11-M082
Đukić Radoslav Marija 12-M003
Ilić Radoslav Marija 12-M170
Tanasić Sreto Bojan 12-M111
Čerović Predrag Danilo 12-M045
Ćevap Ilija Nemanja 12-M107


   

Martovski 2 ispitni rok školske 2014/2015 za studente master studija

Martovski 2  ispitni rok školska 2014/15  održaće se od 16. marta do 27. marta 2015. godine.

Prijava ispita vršiće se na šalteru studentske službe u periodu od 09. marta do 13. marta 2015. godine.  

Dokumenta potrebna za prijavu ispita su:

- indeks

- grupna prijava


   

Martovski 1 ispitni rok školske 2014/2015 za studente master studija

Martovski 1  ispitni rok školska 2014/15  održaće se od 02. marta do 14. marta 2015. godine.

Prijava ispita vršiće se na šalteru studentske službe u periodu od 09. februara do 20. februara 2015. godine.  

Dokumenta potrebna za prijavu ispita su:

- indeks

- grupna prijava


   

Konkurs za najbolji naučno-istraživački rad studenata


U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta odgovornoj osobi na fakultetu (u dekanat).

 


 

UNIVERZITET U BEOGRADU

B e o g r a d

Studentski trg 1


   

Seminar Bezbednost dece kao putnika i dečija autosedišta

Obaveštavamo Vas da će na Saobraćajnom fakultetu u organizaciji Katedre za bezbednost saobraćaja, u utorak, 03.02.2015. u sali 128, biti održan seminar Bezbednost dece kao putnika i dečija autosedišta sa početkom u 14 časova. Cilj seminara je edukacija o bezbednom učestvovanju dece kao putnika u saobraćaju i pravilnoj upotrebi dečijih autosedišta. Namenjen je svim zainteresovanim pojedincima i organizacijama i otvorenog je tipa. Predavač na  ovom seminaru će biti i Dr Ana Daf, instruktorka za dečija autosedišta, kao i Ivana Mihajlović, instruktorka za dečija autosedišta.

 

PROGRAM SEMINARA 
Bezbednost dece kao putnika i dečija autosedišta:

 

 

14:00-15:20
Uvod i pred-evaluacija

Značaj prevencije povreda kod dece u saobraćaju

Povrede dece kao putnika u saobraćaju i zakonska regulativa u Evropi i Srbiji

Fizika saobraćajnih udesa i uticaj na putnike

Zaštitni sistemi vozila za decu - dečija autosedišta i pojasevi

Dr Ana Daf, instruktorka za dečija autosedišta

 

15:20-15:30
Pauza

 

15:30-17:00
Prva faza – Sistemi vezanja dece suprotno smeru vožnje

Druga faza – Sistemi vezanja dece u smeru vožnje

Treća faza – Pomoćna sedišta

Četvrta faza – Sigurnosni pojasevi

Demonstracije i praktične vežbe

Ivana Mihajlović, instruktorka za dečija autosedišta

 

17:00-17:15
Završna evaluacija

 

Katedra za bezbednost saobraćaja


   

Februarski ispitni rok školske 2014/15

Februarski ispitni rok školske 2014/15 održaće se od 09. februara do 22. februara 2015.godine

Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 02. februara do 06. februara 2015.godine

Studenti koji prijavljuju ispit više od tri puta plaćaju 1000 dinara na tekući račun fakulteta

Studenti koji studiraju po nastavnom planu i programu iz 2000. godine ispite prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 02. februara do 06. februara 2015.godine i njima su potrebna sledeća dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na tekući račun fakulteta


   

LOGIC 2. međunarodna logistička konferencija

Pozivamo Vas na međunarodnu konferenciju LOGIC koja je pokrenuta sa ciljem da postane forum i mesto gde će učesnici sa univerziteta i instituta, iz kompanija i javnih institucija imati priliku za razmenu ideja i pokretanje saradnje.
Sve informacije o konferenciji možete naći na sajtu konferecije koji se nalazi na veb adresi logic.sf.bg.ac.rs
   

Svečana dodela nagrada i proslava školske slave ''Sveti Sava'

Svečana dodela diploma i dodela nagrada najboljim studentima Saobraćajnog fakulteta, za ostvaren uspeh u školskoj 2013/14 godini, održaće se 27.01.2015. godine u 10 časova u sali 128.

Proslava školske slave "Sveti Sava" održaće se u 12 časova u sali 128. u organizaciji Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta.

NAGRADE SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA ZA POSTIGNUT IZUZETAN USPEH U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI.

STUDENT GENERACIJE

1. Miloš D. Đelić,  Modul  za Logistiku, br.indeksa 100012, prosek   9,98.

 

 STUDENT KOJI JE POSTIGAO IZUZETAN USPEH NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

 1. 1. Vukan N. Jovanović, Modul  za Saobraćajno inženjerstvo, br.indeksa 13M139, diplomirao 12.09.2014. godine sa prosečnom ocenom  10,00.


STUDENT KOJI JE POSTIGAO IZUZETAN USPEH U IV GODINI STUDIJA

1.  Miloš D. Đelić,  Modul  za Logistiku, br.indeksa 100012, prosek   10,00.   Diplomirao 26.08.2014. godine

2Mladen S. Motika, Modul za Telekomunikacioni saobraćaj i mreže, br. indeksa 100068, prosek 10,00. Diplomirao 15.09.2014. godine

 

STUDENT KOJI JE POSTIGAO IZUZETAN USPEH U III GODINI STUDIJA

1. Mirko A. Dučić, Modul  za Telekomunikacioni saobraćaj i mreže, br.indeksa 110019,  prosek   10,00.

 

STUDENT KOJI JE POSTIGAO IZUZETAN USPEH U II GODINI STUDIJA

1. Bojana R. Todosijević,  Modul  za Drumski i gradski saobaraćaj i transport – smer za bezbednost drumskog saobraćaja,  br.indeksa 120002,  prosek   9,92.

2. Milivoj A. Popović,  Modul  za Logistiku,  br.indeksa 120008, prosek 9,92.

 

 STUDENT KOJI JE POSTIGAO IZUZETAN USPEH U I GODINI STUDIJA

 1.  Dragan D. Savić,  Modul  za Drumski i gradski saobaraćaj i transport – smer za bezbednost drumskog saobraćaja,  br.indeksa 130004, prosek   10,


FONDACIJA «Mr Zoran Radosavljević»

 1. Ivana M. Đorđević, Modul za Vazdušni saobraćaj i transport, broj indeksa 090018, odbranila završni rad 17.09.2013.godine sa prosečnom ocenom 9,44 i ocenom na završnom radu 10.

 

FONDACIJA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

«Prof. dr Božidar Milošević»

1. Miloš D. Đelić,  Modul  za Logistiku,  br.indeksa 100012, odbranio završni rad 26.08.2014. godine sa prosečnom ocenom  9,98 i ocenom na završnom radu 10.

 

FONDACIJA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

«Miodrag Selić»

1. Dušan Z. Vujović, Modul za Železnički saobaraćaj i transport, broj indeksa 100280, odbranio završni rad 17.10.2014 god. sa prosečnom ocenom 9,02 i ocenom na završnom radu 10.
   

Odluke o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića, kao i Zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2014/2015. godinu

Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1
Beograd

Beograd,16.12.2014. godine

03 Broj: 67-5870/1-14

 

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 16.12.2014. godine,  doneo je sledeću

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA

FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA

ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

 

ČLAN 1.

RASPISUJE SE KONKURS ZA DODELU 4 STIPENDIJe NAJBOLJIM STUDENTIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU, ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU.

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

ČLAN 2.

KRITERIJUMI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE SU:

1)  REDOVNO UPISIVANJE ŠKOLSKE GODINE,

2)  VISINA PROSEČNE OCENE SVIH  POLOŽENIH PREDMETA TOKOM STUDIRANJA, NAJMANJE 9,00,

3) SLABIJE MATERIJALNO STANJE, ŠTO SE DOKAZUJE POTVRDAMA O PRIMANJIMA ČLANOVA PORODICE, ZA PERIOD JANUAR- SEPTEMBAR  2014. GODINE.

 

ČLAN 3.

STUDENTI KOJI SU KORISNICI DRUGIH STIPENDIJA, NEMAJU PRAVO NA STIPENDIJU FONDACIJE.

ČLAN 4.

STIPENDIJA SE DODELJUJE DESET MESECI U MESEČNOM IZNOSU OD 10.000,00 DINARA.

ČLAN 5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • PRIJAVA (OBRAZAC BR. 1 – PREUZETI (PDF) SA INTERNET STRANICE UNIVERZITETA U BEOGRADU  www.bg.ac.rs – KONKURSI UNIVERZITETA ILI PODIĆI U ZGRADI REKTORATA, STUDENTSKI TRG 1, U PORTIRNICI),
 • UVERENJE O UPISU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE U STATUSU STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE,
 • UVERENJE O POLOŽENIM PREDMETIMA I PROSEČNOJ OCENI SVIH POLOŽENIH PREDMETA,
 • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
 • UVERENJE O PROSEČNOM MESEČNOM PRIHODU PO ČLANU PORODICE ZA PERIOD JANUAR – SEPTEMBAR 2014. GODINE
 • PORESKO UVERENJE SA OPŠTINE NA KOJOJ JE PRIJAVLJEN  PODNOSILAC PRIJAVE (STUDENT), O TOME DA LI SE I ZA KOJU NEPOKRETNU IMOVINU DUŽI KAO PORESKI OBVEZNIK.

ČLAN 6.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE OD 22. DECEMBRA 2014. GODINE DO 23. JANUARA 2015. GODINE.

PRIJAVE SE PODNOSE NA ADRESU: UNIVERZITET U BEOGRADU, STUDENTSKI TRG BR. 1 SA NAZNAKOM ZA KONKURS FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA.

DODATNE INFORMACIJE ZAINTERESOVANI KANDIDATI MOGU DOBITI OD SEKTORA ZA INVESTICIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM UNIVERZITETA ZADUŽBINA I FONDOVA, NA TELEFON 3207-426, I NA INTERNET STRANICI UNIVERZITETA www.bg.ac.rs – KONKURSI UNIVERZITETA.

ČLAN 7.

IZBOR KANDIDATA ZA DODELU STIPENDIJA OBAVLJA ODBOR FONDACIJE I ODLUKU OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI UNIVERZITETA www.bg.ac.rs NA STRANICI FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA.      NA ODLUKU O DODELI  STIPENDIJE STUDENT IMA PRAVO PRIGOVORA  ODBORU FONDACIJE,  U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ODLUKE NA INTERNET STRANICI UNIVERZITETA U BEOGRADU  www.bg.ac.rs NA STRANICI FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE

PROF. DR MILAN MARTIĆ

 

 

 


 

ZADUŽBINA LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 1

 

BEOGRAD, 16.12.2014. GODINE

03 BROJ: 67-5871/1-14

 

NA OSNOVU ČLANA 7. STATUTA ZADUŽBINE Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012.godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 16.12.2014. godine, doneo je sledeću

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU

STIPENDIJA ZADUŽBINE LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ

ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

 

ČLAN 1.

RASPISUJE SE KONKURS ZA DODELU JEDNE STIPENDIJU  STUDENTIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU, ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU.

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

 

ČLAN 2.

KRITERIJUMI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE SU:

1) REDOVNO UPISIVANJE ŠKOLSKE GODINE,

2) VISINA PROSEČNE OCENE SVIH  POLOŽENIH PREDMETA TOKOM STUDIRANJA, NAJMANJE 9,00.

3) DRUGI POSTIGNUTI REZULTATI (NAUČNI I STRUČNI RADOVI, ZNAČAJNI USPESI NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA STUDENATA I SL.).

 

ČLAN 3.

STUDENTI KOJI SU KORISNICI DRUGIH STIPENDIJA, NEMAJU PRAVO NA STIPENDIJU ZADUŽBINE.

 

ČLAN 4.

STIPENDIJA SE DODELJUJE DESET MESECI U MESEČNOM IZNOSU OD 10.000,00 DINARA.

 

ČLAN 5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • PRIJAVA (OBRAZAC BR. 1 – PREUZETI (PDF) SA INTERNET STRANICE UNIVERZITETA U BEOGRADU www.bg.ac.rs – KONKURSI UNIVERZITETA ILI PODIĆI U ZGRADI REKTORATA, STUDENTSKI TRG 1, U PORTIRNICI),
 • UVERENJE O UPISU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE U STATUSU STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE,
 • UVERENJE O POLOŽENIM PREDMETIMA I PROSEČNOJ OCENI SVIH POLOŽENIH PREDMETA,
 • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

ČLAN 6.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE OD 22. DECEMBRa 2014. GODINE  DO 23. JANUARA 2015. GODINE.

PRIJAVE SE PODNOSE NA ADRESU: UNIVERZITET U BEOGRADU, STUDENTSKI TRG BR. 1 SA NAZNAKOM ZA KONKURS ZADUŽBINE Ljubice M. Zdravković.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na  internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

 

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković.

 

 

PREDSEDNIK  ODBORA ZADUŽBINE

Prof. dr Milica Jovanović Popović
   

Predavanje na temu "Upravljanje projektima u kompaniji Vip mobile - od ideje do realizacije"

U sredu, 17.12.2014., u sali 128, sa početkom u 10h održaće se prigodno predavanje sa temom:

Upravljanje projektima u kompaniji Vip mobile - od ideje do realizacije

Predavanje će održati Nina Rogulja Jončić, dipl. inž., Product Manager, Vip-member of Telekom Austria Group

Predavanje je prevashodno namenjeno studentima OAS i MAS modula za Telekomunikacioni saobraćaj i mreže.

   

Novogodišnji paketići za studente roditelje - obaveštenje

Obaveštavamo studente roditelje, čija su deca starosti do 10 godina, da je Fakultet obezbedio paketiće za decu. Prijava za paketiće traje do četvrtka u prostorijama Studentskog parlamenta (kabinet 227).
   

Upis studenata doktorskih akademskih studija

Upis studenata doktorskih akademskih studija vršiće se svakog radnog dana u studentskoj službi od 11 do 13 h od 15.12.2014. godine do 19.12.2014. godine.

Potrebna dokumenta

- 2ŠV obrasca
- indeks
- dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

   

S.F. liga u fudbalu „Milorad Arsenijević – Balerina“

balerinaMilorad Arsenijević ( 6. jun 1906 — Beograd, 18. mart 1987 ) bio jugoslovenski fudbaler i fudbalski trener. Od 1927. do 1936. godine odigrao je 52. utakmice za reprezentaciju Jugoslavije, sa kojom je učestvovao na Devetim Olimpijskim igrama u Amsterdamu, 1928. godine. Učestvovao je i na Svetskom prvenstvu 1930. u Montevideu.

Bio je redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu na predmetim „Elektrotehnika“ i „Saobraćajna elektrotehnika i elektronika“. Honorarni nastavnik od 1952. do 1960. godine . U stalnom radnom odnosu na Fakultetu od 1950. do 1952. godine i od 1960. Penzionisan je 1975. godine.

S.F. LIGA U FUDBALU „MILORAD ARSENIJEVIĆ – BALERINA“ održava se prvi put, kao projekat Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta.

Liga se sastoji od 10 ekipa. Igra se 9 kola i 10-to kolo „play off“. Prvo kolo zakazano je za 28.02.2015. godine. Utakmice se igraju u balonu „Maestro“, ulica Vareška bb.


Više informacija možete dobiti u prostorijama Studentskog parlamenta, kabinetu 227, ili na:

Miloš Pavić

mob. tel: 0643138925

i-mejl: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Aleksandar Sibinov

mob. tel: 0693430955

spsflogo

   

Poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora, osnovnih sredstava i opreme za pružanje ugostiteljskih usluga

UNIVERZITET U BEOGRADU - SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Ul. Vojvode Stepe 305.

 

Na osnovu odluke Saveta Saobraćajnog fakulteta

O G L A Š A V A

POZIV

za sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoje ponude za zakup poslovnog prostora, osnovnih sredstava i opreme za pružanje ugostiteljskih usluga (delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, šifra 5610) na Fakultetu

 

Opširnije: Poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora, osnovnih sredstava i opreme za pružanje ugostiteljskih usluga

   

Obaveštenje godišnje nagrade i stipendije za školsku 2013/14

Pozivaju se studenti druge, treće, četvrte godine osnovnih akademskih studija i studenti master akademskih studija koji su u školskoj 2013/14 ostvarili 60 ESPB sa prosekom 9,00 i više a u toku svog školovanja nisu gubili godine studija da se jave studentskoj službi u periodu od 12.12.2014. do 30.12.2014.

 

U Beogradu,
09.12.2014.god.

Studentska služba

   

ROAMING NETWORKS - PROJEKAT "INŽENJER BUDUĆNOSTI": DVOMESEČNA PROFESIONALNA OBUKA ZA SAOBRAĆAJNE INŽENJERE MODULA ZA TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ

Kompanija Roaming Networks  organizuje dvomesečnu profesionalnu obuku sa teoretskim i praktičnim obukama za tek diplomirane inženjere sa sledećih fakulteta:

Elektro-tehnički fakultet Beograd
Elektronski fakultet Niš
Saobraćajni fakultet Beograd, Odsek telekomunikacija
Elektronski fakultet Banja Luka
Ostali Elektronski fakulteti u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

• Svi koji budu prošli praksu dobiće znanje i iskustvo koje će im biti veoma korisno u daljoj karijeri, kao i pismo preporuke kao pomoć pri zapošljavanju
Kandidati koji budu najbolji tokom prakse dobiće ponude za posao u kompaniji Roaming Networks i mogućnost da postanu kvalitetni i iskusni inženjeri koji će raditi u struci u zemlji i inostranstvu.

Profesionalna obuka obuhvata:
Profesionalne predavače za teoretsku obuku
Mentore sa iskustvom za praktični deo obuke
Relevantnu dokumentaciju za sticanje znanja iz konkretnih oblasti
Alat i instrumente za praktičan rad
Prijateljsko okruženje

Sa detaljnijim informacijama možete se upoznati preuzimanjem  sledećih PDF fajlova (preuzimanje dokumenata klikom na odgovarajući liniju teksta):

1. Prezentacija

2. Opis pozicije za posao

 

 

 

   

Januarski ispitni rok školske 2014/15

Januarski ispitni rok školske 2014/15 održaće se od 26. januara do 08. februara 2015.godine.

Opširnije: Januarski ispitni rok školske 2014/15

   

RASPODELA SOBA ZA STUDENTE KOJI SE NALAZE NA RANG LISTI ISPOD CRTE I STUDENTE KOJI SU PODNELI ZAHTEV IZ OSETLJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA

RASPODELA SOBA ZA STUDENTE KOJI SE NALAZE NA RANG LISTI ISPOD CRTE I STUDENTE KOJI SU PODNELI ZAHTEV IZ OSETLJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA ODRŽAĆE SE

DANA 03. DECEMBRA 2014. GODINE
ZA MLADIĆE U 10,OO ČASOVA
ZA DEVOJKE U 11,OO ČASOVA

RASPODELA ĆE SE ODRŽATI U STUDENTSKOJ SLUŽBI

BEOGRAD, 27.11.2014. GOD.

STUDENTSKA SLUŽBA

   

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića - Smederevca i supruge Darinke za školsku 2014/2015. godinu

Fondacija Milana Stefanovića - Smederevca i supruge Darinke                                                                          

Beograd, 26.11.2014. godine
03 Broj:67-5485/1-14

B e o g r a d, Studentski trg 1

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke od 26.12.2012. godine, Odbor Fondacije na sednici održanoj 26.11.2014 godine, doneo je sledeću

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA

FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA - SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE

ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

 

ČLAN 1.

RASPISUJE SE KONKURS ZA DODELU DVE STIPENDIJE STUDENTIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU SA FAKULTETA NA KOJIMA SE PODSTIČE RAZVOJ MENADŽMENTA KAO I DRUGIH NAUČNIH DISCIPLINA ČIJI JE PREDMET UNAPREĐENJE TRGOVINE, ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU.

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA SA FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU, NA KOJIMA SE PODSTIČE RAZVOJ MENADŽMENTA KAO I DRUGIH NAUČNIH DISCIPLINA ČIJI JE PREDMET UNAPREĐENJE TRGOVINE KOJI SE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

 

ČLAN 2.

KRITERIJUMI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE SU:

- REDOVNO UPISIVANJE ŠKOLSKE GODINE,

- VISINA PROSEČNE OCENE SVIH  POLOŽENIH PREDMETA TOKOM STUDIRANJA, NAJMANJE  9

- PREDNOST ĆE IMATI STUDENTI KOJI SU UPISANI NA AKREDITOVANI STUDIJSKI

PROGRAM/MODUL MENADŽMENTA ILI TRGOVINE.

ČLAN 3.

STUDENTI KOJI SU KORISNICI DRUGIH STIPENDIJA, NEMAJU PRAVO NA STIPENDIJU FONDACIJE.

ČLAN 4.

STIPENDIJA SE DODELJUJE DESET MESECI U MESEČNOM IZNOSU OD 10.000,00 DINARA.

 

ČLAN 5.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • PRIJAVA (OBRAZAC BR. 1 – PREUZETI (PDF) SA INTERNET STRANICE UNIVERZITETA U BEOGRADU  www.bg.ac.rs – KONKURSI UNIVERZITETA ILI PODIĆI U ZGRADI REKTORATA, STUDENTSKI TRG 1, U PORTIRNICI),
 • UVERENJE O UPISU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE U STATUSU STUDENTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE,
 • UVERENJE O POLOŽENIM PREDMETIMA I PROSEČNOJ OCENI SVIH POLOŽENIH PREDMETA,
 • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

ČLAN 6.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE OD 27. NOVEMBRA 2014. GODINE DO 27. DECEMBRA  2014. GODINE.

PRIJAVE SE PODNOSE NA ADRESU: UNIVERZITET U BEOGRADU, STUDENTSKI TRG BR. 1 SA NAZNAKOM ZA KONKURS FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA-SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE.

DODATNE INFORMACIJE ZAINTERESOVANI KANDIDATI MOGU DOBITI OD SEKTORA ZA INVESTICIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM UNIVERZITETA ZADUŽBINA I FONDACIJA, NA TELEFON 3207-426, I NA INTERNET STRANICI UNIVERZITETA www.bg.ac.rs – KONKURSI UNIVERZITETA.

ČLAN 7.

IZBOR KANDIDATA ZA DODELU STIPENDIJA OBAVLJA ODBOR FONDACIJE I ODLUKU OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI UNIVERZITETA www.bg.ac.rs NA STRANICI FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE.

NA ODLUKU O DODELI  STIPENDIJE STUDENT IMA PRAVO PRIGOVORA  ODBORU FONDACIJE,  U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ODLUKE NA INTERNET STRANICI UNIVERZITETA U BEOGRADU  www.bg.ac.rs NA STRANICI FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE.

 

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE

PROF. DR MAJA LEVI JAKŠIĆ

   

IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2015. godine - KONKURS

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2015. godine.
Više detalja, odnosno uslove konkursa i "on-line" prijavu možete pronaći na sajtu: ww.iaeste.ac.rs
Konkurs traje do 19.12.2014. godine.
NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.
   

Stipendije Francuskog instituta u Srbiji i francuske agencije Campus France

U toku je kampanja za dodelu stipendija za univerzitetsku 2015/2016. godinu koja je aktuelna do 5. marta 2015. godine. Tim povodom vas pozivamo na prezentaciju koja će se održati u četvrtak, 27. novembra 2014. godine u 12 časova u sali 014 Saobraćajnog fakulteta. Prezentaciju ce držati Vesna Adamović, koordinator za mobilnost studenata i profesora i Sandra Elezović, predstavnik agencije Campus France u okviru Francuskog instituta u Srbiji.
   

DECEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK

Decembarski apsolventski ispitni rok održaće se u subotu  13. decembra 2014.godine.

Prijava ispita vršiće se u periodu od 01. decembra  do 05. decembra 2014. u studentskoj službi.

Pravo da prijave jedan ispit iz treće ili četvrte godine studija  imaju:
 • samofinansirajući studenti koji su u školskoj 2014/15 god. obnovili četvrtu godinu studija
 • budžetski studenti koji su u  školskoj 2013/14 god. upisali  produženu završnu godinu studija ili obnovili istu

 Potrebna dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 1000 dinara na žiro račun fakulteta

Studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine: Potrebna dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na žiro račun fakulteta

   

Osetljive društvene grupe - dva obaveštenja

OBAVEŠTENJE

OSETLJIVE DRUŠTVENE GRUPE

KONKURS ŠK. 2014/15. GODINE

 • FAKULTET ĆE OD  SLUŽBE SMEŠTAJA  DANA 24.11.2014. GOD. (PONEDELJAK) PREUZETI KONAČNE RANG LISTE

 • U PERIODU OD 28. 11. DO 02.12.2012. GODINE FAKULTET JE U OBAVEZI DA ORGANIZUJE I IZVRŠI RASPODELU MESTA.
 • STUDENTI ĆE NAKNADNO BITI OBAVEŠTENI O TERMINU RASPODELE.
 • KANDIDATI IZ OSETLJIVIH DRUŠVENIH GRUPA KOJI PREMA REDOSLEDU NA KONAČNOJ RANG LISTI NE DOBIJU SMEŠTAJ IMAJU PRAVO DA PODNESU ZAHTEV UZ ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU. DOKUMENTACIJA SE  PODNOSI U ROKU OD 8 DANA OD DANA ISTICANJA KONAČNE RANG LISTE (24.11.2014. G.).

BEOGRAD, 14. 11. 2014. GOD.                                                         
STUDENTSKA SLUŽBA


 

OBAVEŠTENJE

OSETLJIVE DRUŠTVENE GRUPE

KONKURS ŠK. 2014/15. GODINE

KANDIDATI IZ OSETLJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA KOJI PREMA REDOSLEDU NA KONAČNOJ RANG LISTI U PRVOJ RASPODELI NE DOBIJU SMEŠTAJ, IMAJU PRAVO DA PODNESU ZAHTEV STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA, DA SE POSEBNO RANGIRAJU U OKVIRU NAMENSKI OPREDELJENIH KAPACITETA.

ZAHTEV SE PODNOSI U ROKU OD OSAM DANA OD DANA ISTICANJA KONAČNE RANG LISTE 24.11.2014.G.

UZ ZAHTEV KANDIDAT PODNOSI DOKUMENTACIJU KOJOM DOKAZUJE PRIPADNOST OSETLJIVOJ DRUŠTVENOJ GRUPI.

 

STUDENTI DOKUMENTACIJU PREDAJU STUDENTSKOJ SLUŽBI.

BEOGRAD, 14. NOVEMBAR 2014. GOD.
STUDENTSKA SLUŽBA

   

Dva obaveštenja o raspodeli za studentske domove

O B A V E Š T E Nj E

RASPODELA SOBA

U STUDENTSKIM DOMOVIMA ZA DEVOJKE ODRŽAĆE SE

u ponedeljak  01. decembra 2014. godine

od 18,00 časova u amfiteatru 025

 

 • studenti koji se na rang listi nalaze od  broja   1 do 60 u 18,00 č
 • studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 61 do 124 u 19,00 č

 

Student prilikom useljenja u Studentski dom, pored uputa za useljenje mora da dostavi i Uverenje o statusu studiranja.

Beograd, 24.11.2014. g.                                                   

Studentska služba


 

O B A V E Š T E Nj E

RASPODELA SOBA

U STUDENTSKIM DOMOVIMA ZA MUŠKARCE ODRŽAĆE SE

u ponedeljak 01. decembra 2014. godine

od 18,00 časova u amfiteatru 125

 • studenti koji se na rang listi nalaze od  broja   1  do 50 u 18,00 č
 • studenti koji se na rang listi nalaze od  broja  51  do 100 u 19,00 č
 • studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 101 do 155 u 20,00 č

Student prilikom useljenja u Studentski dom, pored uputa za useljenje mora da dostavi i Uverenje o statusu studiranja.

 

Beograd, 24.11.2014. g.                                                            

Studentska služba

   

Konkurs za poziciju studenta doktorskih studija na Aalto univerzitetu u Helsinkiju, Finska

Poštovane kolege,

U toku je konkurs za poziciju studenta doktorskih studija na Aalto univerzitetu u Helsinkiju, Finska.

Opis pozicije, kriterijumi za prijavu, načina prijavljivanja, i ostale informacije se nalaze na sledećem linku:

http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/345/

Za ostale informacije, možete kontaktirati na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

S poštovanjem,

Miloš N. Mladenović, PhD
Assistant Professor
Department of Civil and Environmental Engineering
Aalto University

Contact Info

 

   

PREDSTAVLJANJE ''NACIONALNE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 2015-2020.'' SA STRUČNOM RASPRAVOM

BIĆE ODRŽANO NA SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU, U PONEDELJAK 24.11.2014. GODINE, SA POČETKOM U 15 SATI U SVEČANOJ SALI (SALA BR. 128).

PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE MOŽETE PREUZETI U PDF FOMATU , KLIKOM NA OVU LINIJU TEKSTA.
   

Obeležavanje svetskog Dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Saobraćajni fakultet u Beogradu, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, u četvrtak, 13. novembra 2014. godine organizuje

Opširnije: Obeležavanje svetskog Dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

   

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - DATUM POČETKA NASTAVE

OBAVEŠTAVAMO VAS DA NASTAVA NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA POČINJE 10. NOVEMBRA 2014. GODINE.

   

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE - OBAVEZNO PROČITATI

STUDENTI OSNOVIH AKADEMSKIH STUDIJA I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA DUŽNI SU DA REGULIŠU UPIS U ŠKOLSKU 2014/15 GODINU (UPIŠU NAREDNU ILI OBNOVE GODINU) NAJ KASNIJE DO 05. NOVEMBRA 2014 GODINE. U SUPROTNOM GUBE STATUS STUDENTA.

STUDENTI KOJIMA JE ISTEKAO ZAKONSKI ROK ZA ZAVRŠETAK OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA DUŽNI SU DA DOĐU 01. NOVEMBRA U 10 ČASOVA U SALI 128 KAKO BI REGULISALI UPIS.

STUDENTSKA SLUŽBA

   

Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije

Napomena: Kandidati koji su ispod crte nisu ušli u odobrenu kvotu za upis - samofinansirajućeg studenta na doktorskim akademskim studijama.

Red. br.

Ime i prezime

Prosek ocena


Budžet

1

Milica Petrović

9,76

2

Emir Smailović

9,405

3

Dejan Ivanov

9,365

4

Nikola Tošić

9,175

5

Marko Kapetanović

9,115

6

Jelena Simić

8,965

7

Miloš Miljković

8,51

8

Milan Ilić

8,42

9

Mirjana Grdinić

8,325

10

Mijat Cerović

8,145


Samofinasirajući

1

Marina Milenković

9,91

2

Miroslav Rosić

9,695

3

Radivoje Đerić

9,22

4

Vojislav Krstić

9,195

5

Marko Maslać

9,155

6

Aleksandra Đorđević

9,125

7

Zlata Radak

8,82

8

Aleksandar Reljić

8,785

9

Jelena Počuča

8,56

10

Zorica Cvijović

8,55

11


 

Vladimir Molan


 

8,37


 

12

Nebojša Vasić

8,26

13

Borka Žunić

8,03

14

Mladen Radaković

7,44

   

Novembarski apsolventski ispitni rok

Novembarski apsolventski ispitni rok održaće se  u subotu  08. novembra 2014.godine

Prijava ispita vršiće se u periodu od 03.11. 2013. do 05.11.2014. u studentskoj službi.

Pravo da polažu u ovom ispitnom roku imaju studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine.

Potrebna dokumenta:

- indeks

- grupna prijava

- 800 dinara na žiro račun fakulteta

   

DRUGI KONKURSNI ROK ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Na osnovu objedinjenog Konkursa ( http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/Upis-master-akademske-2014.pdf ) za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2014/2015. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:

-   31. oktobra 2014. god. od 13 do 15 časova u kabinetu 033 (Rukovodilac Studentske službe)

* Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;

- Uverenje o položenim ispitima ( za kandidate sa drugih Fakulteta)

- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;

- Popunjen prijavni list (elektronska verzija);

- Dokaz o uplati za troškove organizacije konkursa:  7.100,00 dinara.

 

*Objavljivanje preliminarne rang liste: 31. oktobra 2014. god. u 15 časova

 

*Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe 31.oktobra  i 15. oktobra od 15č do 17č 2014. godine.

 

* Objavljivanje konačne rang liste: 01. novembra u 1.

 

*Upis kandidata će se obaviti  03. novembra u 10:00č u kabinetu 033

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

- dva obrasca ŠV -20,

- indeks,

- 1300,00 din (SPIDS,osiguranje i S kartica),

- dve fotografije formata 4,5x3,5 cm i

- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente).

 

*Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs
   

Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 studenata i to: 150 studenata, koji se finansiraju na teret budžeta Republike Srbije, kao i 70 samofinansirajućih studenata.

PROZIVKA I UPIS BUDŽETSKIH KANDIDATA OBAVIĆE SE 27. OKTOBRA U 15h U SALI 128.

PRISUTVO NA PROZIVCI JE OBAVEZNO!!!

KANDIDATI, KOJI NE PRISUSTVUJU PROZIVCI GUBE PRAVO UPISA!!!

Na osnovu prikupljenioh prijava kandidata, formirana je sledeća preliminarna jedinstvena rang lista:


Rang Broj prijave Ime Prezime Ime roditelja Broj meseci studiranja Faktor kompatibilnosti Ukuno bodova Birani modul Kandidat je konkurisao: za mesto na budžetu (B) / samofinansiranje (S)
1 138 Julijana Simić Vitomir 48 0.5 14.829 TS B
2 97 Jovan Prokić Raško 47 0.5 14.6525 TS B
3 119 Ivana Nestorović Rajko 48 0.5 14.48544 TS B
4 79 Jelena Milenković Radisav 48 0.5 14.4135 VZ B
5 150 Ilija Kecović Jovan 48 0.5 14.38088 TS B
6 202 Filip Filipović Radiša 49 0.5 14.32438 BD B
7 71 Dušan Vujović Zoran 49 0.5 14.07825 ZE B
8 172 Jovana Janković Milutin 49 0.5 14.04156 LO B
9 91 Mladen Motika Slaviša 47 0.5 14.02513 TS B
10 105 Nemanja Stepanović Aleksandar 49 0.5 13.8725 DS B
11 174 Tijana Voinović Blaško 48 0.45 13.83197 LO B
12 66 Jovan Popović Saša 46 0.5 13.801 VZ B
13 171 Jelena Smilić Dragoslav 49 0.5 13.67813 BD B
14 103 Nemanja Dobrota Branko 49 0.5 13.60138 DS B
15 48 Marko Ristić Stanojko 48 0.45 13.54693 LO B
16 154 Aleksandar Varjačić Slobodan 49 0.45 13.54379 LO B
17 139 Sonja Kuzman Milan 49 0.5 13.53356 IT B
18 124 Ivana Rackov Slobodan 48 0.5 13.41831 IT B
19 145 Milica Jovanović Dean 49 0.5 13.39906 BD B
20 173 Neda Radovanović Dragan 49 0.5 13.36594 LO B
21 111 Dejan Ajder Zoran 48 0.5 13.29625 LO B
22 192 Goran Pervan Snježana 45 0.5 13.29281 VZ B
23 128 Vuk Perović Jasmina 49 0.5 13.28769 TS B
24 65 Dragana Radišić Stanoje 48 0.5 13.26563 DS B
25 184 Marko Mladenović Petar 49 0.5 13.10531 BD B
26 94 Dragana Vučetić Radenko 49 0.5 13.02 ZE B
27 180 Aleksandar Trifunović Zoran 49 0.5 12.97394 PS B
28 126 Nemanja Mijović Milorad 48 0.5 12.96238 VZ B
29 61 Dušan Jovanović Zvonimir 48 0.45 12.90971 LO B
30 189 Njegoš Slavković Milutin 49 0.5 12.811 PS B
31 68 Marko Pešović Obren 57 0.5 12.77463 ZE B
32 134 Dušica Petrović Milorad 49 0.5 12.71969 LO B
33 170 Mara Pejić Miladin 49 0.5 12.69406 BD B
34 151 Saša Stojanović Dragan 49 0.5 12.6155 TS B
35 146 Ilijan Militar Radomir 49 0.5 12.61113 ZE B
36 143 Jovana Vasilić Rade 48 0.5 12.595 BD B
37 78 Tatjana Novčić Radosav 60 0.5 12.59425 DS B
38 76 Aleksandra Topalov Slavko 68 0.5 12.57738 TS B
39 51 Jovana Maksimović Vladan 48 0.5 12.51475 IT B
40 169 Milomirka Dumbelović Slavenka 49 0.45 12.4413 MT B
41 153 Milan Blanuša Dragomir 49 0.5 12.37819 IT B
42 131 Biljana Skadrić Rade 49 0.5 12.36338 IT B
43 2 Predrag Radojčić Obrad 46 0.25 12.21 OI B
44 104 Stefan Milutinović Berislav 49 0.5 12.2065 DS B
45 95 Olivera Jovičić Slaviša 48 0.5 12.16488 DS B
46 181 Slobodan Pavlović Vojin 50 0.5 12.156 VZ B
47 142 Miodrag Božić Drgomir 48 0.45 12.11355 DS B
48 56 Maja Gašparović Nenad 54 0.5 12.09 VZ B
49 110 Jovana Miljković Zvonimir 49 0.5 12.05875 LO B
50 75 Ivan Stojkov Dragiša 48 0.45 12.04739 MT B
51 112 Nikola Simić Zoran 48 0.5 12.01844 LO B
52 87 Kristian Iker Zdenko 48 0.5 11.98475 PS B
53 156 Radovan Đukuć Milan 49 0.45 11.97839 BD B
54 93 Marija Ranković Velibor 48 0.5 11.961 TS B
55 73 Anđela Majstorović Milovan 48 0.45 11.948 MT B
56 157 Stefan Vuković Antonije 61 0.45 11.8952 LO B
57 74 Nađa Marinković Bogoljub 48 0.45 11.86281 MT B
58 136 Anđelka Kuzmanović Predrag 61 0.5 11.85594 BD B
59 113 Jelena Plašić Radan 49 0.5 11.77969 LO B
60 62 Katarina Marković Dragana 60 0.45 11.77672 LO B
61 182 Dragan Miljković Slavoljub 49 0.5 11.76875 BD B
62 166 Anđela Todorović Vladica 61 0.5 11.76475 PS B
63 100 Danijela Mladenović Boško 57 0.5 11.75969 DS B
64 125 Aleksandar Stojiljković Jovica 60 0.5 11.7055 DS B
65 152 Miloš Krstić Dragan 49 0.5 11.65238 IT B
66 53 Ana Nikolić Milorad 59 0.5 11.63469 DS B
67 164 Aleksandar Đorđević Petar 49 0.45 11.60363 LO B
68 72 Jelena Filipović Dragan 48 0.45 11.59305 MT B
69 155 Nenad Matković Aleksandar 49 0.5 11.5635 IT B
70 149 Milorad Saravolac Živa 65 0.5 11.55994 ZE B
71 177 Nemanja Đorđević Života 73 0.5 11.53806 ZE B
72 121 Uroš Jovanović Radovan 52 0.45 11.51771 OI B
73 188 Marko Mitrašinović Radoje 61 0.5 11.4685 PS B
74 191 Miloš Perović Goran 60 0.45 11.44231 DS B
75 98 Jovana Mijailović Miloš 61 0.5 11.4085 PS B
76 101 Marija Prinčevac Slobodan 60 0.5 11.37963 DS B
77 160 Ognjen Drča Vojin 61 0.5 11.37638 DS B
78 176 Miloš Maslovarić Milenko 61 0.5 11.3675 LO B
79 144 Katarina Jevtić Predrag 60 0.45 11.3508 MT B
80 122 Jovan Tomičić Nebojša 49 0.5 11.29688 IT B
81 187 Stefan Branković Slavoljub 49 0.5 11.28425 VD B
82 185 Bojan Femić Dragomir 61 0.5 11.2705 VZ B
83 183 Vladimir Antanasijević Slavoljub 61 0.5 11.19125 LO B
84 89 Nebojša Međedović Nikola 72 0.5 11.13363 ZE B
85 178 Marko Blagojević Bora 49 0.45 11.1209 LO B
86 58 Nikola Banović Velibor 77 0.45 11.1209 LO B
87 148 Dejan Slavković Dragan 61 0.5 11.029 ZE B
88 123 Marko Jakoviljević Savo 49 0.5 11.00063 IT B
89 96 Miloš Pavlović Mladen 73 0.5 10.9925 TS B
90 77 Amer Rožajac Naser 56 0.5 10.93819 TS B
91 199 Andrea Milić Duška 61 0.45 10.88334 LO B
92 204 Nikola Jovanić Zoran 49 0.5 10.86731 IT B
93 54 Nemanja Marijanović Žarko 61 0.5 10.8135 DS B
94 57 Jelena Sindžirević Miodrag 62 0.45 10.75598 MT B
95 67 Miloš Milićević Miroslav 60 0.5 10.74794 TS B
96 193 Katarina Jovanović Slavoljub 61 0.45 10.73798 MT B
97 64 Jovana Antić Zoran 60 0.5 10.73063 DS B
98 88 Miloš Smiljković Goran 61 0.45 10.72952 BD B
99 196 Stefan Dimkić Zoran 69 0.5 10.72438 DS B
100 120 Predrag Lalović Milan 60 0.5 10.71306 IT B
101 147 Petar Kragović Zoran 61 0.45 10.68529 MT B
102 109 Milena Đerić Stojan 64 0.45 10.68167 MT B
103 159 Ivana Pirković Momir 72 0.5 10.6605 PS B
104 133 Mileva Krunić Milomir 61 0.45 10.60922 DS B
105 84 Živana Luković Radojko 73 0.5 10.59181 VD B
106 141 Sanja Selenić Zoran 59 0.45 10.58772 IT B
107 49 Jelena Pavlović Ilija 93 0.5 10.56769 TS B
108 60 Antonija Mirosavljević Slobodan 53 0.5 10.54338 DS B
109 26 Jovan Lukić Dušan 48 0.25 10.54167 MT B
110 186 Nikola Bojović Stanoje 65 0.45 10.42828 LO B
111 86 Lazar Davidivić Ratko 61 0.5 10.41656 TS B
112 115 Ivana Radisavljević Duško 72 0.5 10.41313 PS B
113 63 Vučeta Đurasović Dragoslav 60 0.5 10.38719 DS B
114 36 Lazar Šogorović Novica 61 0.25 10.3697 MT B
115 205 Lazar Đorđević Miroslav 69 0.5 10.27325 VD B
116 194 Nemanja Vukmirović Miloš 61 0.45 10.27228 MT B
117 197 Miloš Milenković Novica 73 0.45 10.26328 LO B
118 82 Nikola Đurđević Živomir 60 0.25 10.26 MT B
119 168 Marko Savić Radovan 69 0.45 10.23483 MT B
120 99 Marijana Mijailović Miloš 73 0.5 10.21988 PS B
121 18 Branka Bataković Bude 60 0.25 10.2031 MT B
122 175 Milica Živanović Miloš 61 0.5 10.19138 IT B
123 107 Ivan Simonov Aleksandar 68 0.5 10.158 DS B
124 83 Katarina Živanović Nikola 61 0.45 10.12173 MT B
125 114 Diana Gržan Ivan 73 0.5 10.061 PS B
126 132 Dragana Peruničić Radovan 72 0.45 9.903198 OI B
127 198 Janko Milanov Dragan 73 0.45 9.78895 LO B
128 163 Milenija Đinđić Dragutin 73 0.5 9.780313 ZE B
129 44 Lazar Popović Aco 72 0.25 9.68 LO B
130 162 Aleksandra Dimitrijević Valentina 72 0.5 9.6095 IT B
131 50 Maja Živković Dragan 96 0.5 9.586875 TS B
132 59 Miloš Mančić Ivica 75 0.45 9.560575 LO B
133 29 Marko Branković Miodrag 57 0.25 9.5468 MT B
134 20 Aleksandar Dimitrijević Novica 59 0.25 9.5 LO B
135 31 Milica Dakić Strahinja 55 0.25 9.48 LO B
136 129 Jasna Selenić Pavle 85 0.5 9.370938 PS B
137 32 Sofija Trajković Živko 55 0.25 9.35 LO B
138 206 Marinko Mosurović Milovan 73 0.5 9.252063 IT B
139 33 Emilija Klipa Slobodan 57 0.25 9.25 MT B
140 6 Sandra Sokolović Slavica 67 0.25 9.2447 MT B
141 137 Darko Đurić Radovan 81 0.5 9.068688 LO B
142 39 Marijana Pantović Milan 48 0.15 9.05142 MT B
143 45 Aleksandra Tasić Milenko 48 0.15 8.9884 MT B
144 90 Aleksandra Potić Nebojša 85 0.5 8.971813 TS B
145 92 Dušan Mladenović Zoran 88 0.5 8.949625 TS B
146 46 Semir Mehmedi Vadžip 85 0.45 8.923421 MT B
147 135 Mladen Petrović Milan 96 0.5 8.895 BD B
148 7 Nevena Živanović Milan 63 0.25 8.7447 MT B
149 161 Marko Lazarević Zoran 80 0.5 8.696063 IT B
150 38 Marko Vujović Miroslav 60 0.25 8.6614 MT B
151 12 Jovana Aleksić Zoran 66 0.25 8.6197 MT B
152 190 Dušan Đorđević Miomir 85 0.5 8.574688 PS B
153 117 Stefan Vasić Zoran 91 0.5 8.549125 LO B
154 179 Stefan Petrović Goran 86 0.5 8.499875 TS B
155 3 Mehdija Medović Omer 55 0.1 8.4128 BD B
156 52 Jadranka Lovren Jovo 81 0.5 8.345688 TS B
157 4 Tamara Mladenović Milan 72 0.25 8.34 LO B
158 10 Jelena Radovanović Radoslav 60 0.15 8.318272 MT B
159 41 Dragan Plazinić Draško 60 0.25 8.3 MT B
160 69 Nenad Duić Ružica 92 0.5 8.22675 IT B
161 34 Janko Belić Žarko 61 0.05 8.216292 MT B
162 85 Stefan Milinković Mile 94 0.45 8.197333 MT B
163 201 Josip Herceg Zvonko 85 0.45 8.089792 MT B
164 200 Đorđe Dragićević Slobodan 96 0.45 7.958385 LO B
165 70 Vladimir Stanimirović Miroslav 95 0.5 7.936313 IT B
166 127 Dušan Đalović Borislav 96 0.5 7.90525 PS B
167 203 Marijan Gužvić Sretko 96 0.5 7.829938 LO B
168 28 Vladimir Nedeljković Dragica 84 0.25 7.3802 MT B
169 81 Bojana Stojanović Miroslav 71 0.15 7.0932 MT B
1 195 Boško Nešović Rajica 45 0.45 12.28875 IT S
2 108 Jovana Lazić Rasoš 61 0.45 11.07558 MT S
3 25 Jovana Samopjan Vojislav 48 0.15 11.0584 BD S
4 55 Milan Pantelić Kosta 48 0.5 10.63122 DS S
5 106 Nikola Spasić Miroslav 66 0.5 10.35375 DS S
6 35 Saša Stanić Vitomir 47 0.25 10.27 TS S
7 1 Stefan Maksimović Dragan 47 0.25 10.13 TS S
8 8 Miroslav Tasić Slaviša 47 0.25 9.56 LO S
9 47 Višnja Kalajdžić Leko 74 0.5 9.4 PS S
10 102 Jelena Jovanović Jovan 71 0.45 8.992417 DS S
11 116 Nikola Antić Miroslav 80 0.45 8.916533 MT S
12 158 Ana Cvetković Zoran 84 0.45 8.601038 MT S
13 5 Milan Krička Anđelko 60 0.25 8.1 VZ S
14 19 Petar Jelić Predrag 54 0.1 7.56 VD S
15 37 Nebojša Radojković Radoslav
0.25 5.89 VZ S
16 42 Milutin Radivojević Radovan
0.1 5.85 BD S
17 16 Vladan Nešić Radovan
0.25 5.8 VZ S
18 11 Milan Nikolić Miroslav
0.25 5.78 VD S
19 14 Miloš Nikša Simo
0.25 5.77 VZ S
20 27 Željko Perišić Milić
0.25 5.76 VZ S
21 17 Dejan Živanović Branko
0.25 5.76 VZ S
22 13 Ana Živković Slavoljub
0.15 5.2716 MT S


   

Uslovi upisa diplomiranih inženjera saobraćaja na master akademske studije za školsku 2014/15

 

Predmet: Uslovi upisa diplomiranih inženjera saobraćaja na master akademske studije za školsku 2014/15

 

U skladu sa Odlukom Nastavno-naučnog veća (921/1), o definisanju pravila za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta, diplomiranim inženjerima saobraćaja koji žele da upišu modul studijskog programa na master akademskim studijama Saobraćajnog fakulteta, a nisu stekli diplomu odgovarajućeg stručnog modula na osnovnim akademskim studijama, propisuju se dva diferencijalna ispita prema odluci Odseka/Katedre.

 

PROPISANI DIFERENCIJALNI ISPITI SU:

 

I. MODUL: ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

 

1. Eksploatacija železnice i železničke infrastrukture, Prof. dr Miloš Ivić, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Prof. dr Milan Marković, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Prof. dr Slavko Vesković, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Doc. dr Branislav Bošković, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

2. Vozna sredstva sa vučom i organizacijom železničkog saobraćaja, Prof. dr Srđan Rusov, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Prof. dr Dragomir Mandić, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Prof. dr Dragutin Kostić, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

II. MODUL: SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

 

 1. ODABRANA POGLAVLJA IZ UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM I PLANIRANJA SAOBRAĆAJA (PROF. DR SMILJAN VUKANOVIĆ, s.vukanovic@sf.bg.ac.rs; PROF. DR JADRANKA JOVIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )
 2. ODABRANA POGLAVLJA IZ TEORIJE SAOBRAĆAJNOG TOKA I SAOBRAĆAJNOG PROJEKTOVANJA (PROF. DR VLADAN TUBIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; PROF. DR BRANIMIR STANIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )

NAPOMENA: NE VAŽI ZA MODULE: DB I DT

 

III. MODUL: INŽENJERSTVO GRADSKOG I DRUMSKOG TRANSPORTA

 1. TEHNOLOGIJA TRANSPORTA PUTNIKA I ROBE (ODABRANA POGLAVLJA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA TRANSPORTA PUTNIKA, TEHNOLOGIJA TRANSPORTA ROBE I KONTROLA I PREVENTIVA U PREVOZU OPASNE ROBE), PROF. DR VOJKAN JOVANOVIĆ, v.jovanovic@sf.bg.ac.rs

 

 1. EKSPLOATACIJA I PARKIRANJE DRUMSKIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA (ODABRANA POGLAVLJA IZ PREDMETA TEHNIČKA EKSPLOATACIJA VOZILA I PARKIRANJE), PROF. DR STEVA BUNČIĆ, veslac@sf.bg.ac.rs

 

NAPOMENA: ZA MODULE: DT, DS, DB I LOGISTIKA NEMA DODATNIH USLOVA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE.

IV. MODUL: BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

 1. OSNOVI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (DOC. DR DALIBOR PEŠIĆ, d.pesic@sf.bg.ac.rs)
 2. EKPERTIZE (DOC. DR BORIS ANTIĆ, b.antic@sf.bg.ac.rs )

 

NAPOMENA: ZA MODUL DT NEMA DODATNIH ISPITA; ZA MODUL DS PROPISUJE SE JEDAN DIFERENCIJALNI ISPIT:

 1. 1. EKPERTIZE (DOC. DR BORIS ANTIĆ, b.antic@sf.bg.ac.rs )

 

V. MODUL: VODNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT:

 

 1. ODABRANA POGLAVLJA IZ PLOVNIH PREVOZNIH SREDSTAVA I TEHNOLOGIJE VODNOG SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA (PROF. DR ZLATKO HRLE, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , PROF. DR RADOVAN ZOBENICA, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , DOC. DR VLADISLAV MARAŠ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ).
 2. ODABRANA POGLAVLJA IZ EKSPLOATACIJE LUKA I PRISTANIŠTA I PLOVNIH PUTEVA (PROF. DR KATARINA VUKADINOVIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , PROF. DR ZLATKO HRLE, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ).

 

VI. MODUL: VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

NA PREDLOG RUKOVODIOCA MODULA PROPISUJU SE DVA PREDMETA OD SEDAM PONUĐENIH:

 

 1. Vazduhoplovna prevozna sredstva (Prof. dr Slobodan Gvozdenović, tel.(011) 3091230, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab.307; Doc. dr Olja Čokorilo, tel.(011) 3091373, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 010).

 1. Performanse transportnih vazduhoplova (Prof. dr Slobodan Gvozdenović, tel.(011) 3091230, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 307; Doc. dr Petar Mirosavljević, tel.(011) 3091233, +381642500066, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 334).

 

 1. Instrumenti i oprema vazduhoplova (Prof. dr Ljubiša Vasov, tel.(011) 3091260, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 308).

 

 1. Vazduhoplovna pristaništa (Doc. dr Bojana Mirković, tel.(011) 3091309, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 236).

 

 1. Kontrola letenja (Doc. dr Feđa Netjasov, tel.(011) 3091262, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 310).

 1. Robni transport u vazdušnom saobraćaju (Doc. dr Radosav Jovanović, tel.(011) 3091309, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 236).

 1. Planiranje prevoženja i ekspolatacija vazduhoplova (Prof. dr Milica Kalić, tel.(011) 3091227, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , kab. 501).

 

 

VII. MODUL: LOGISTIKA

NA PREDLOG RUKOVODIOCA MODULA PROPISUJU SE DVA PREDMETA OD PET PONUĐENIH:

 

 1. OSNOVI LOGISTIKE (PROF. DR SLOBODAN ZEČEVIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ,  KAB. 338)
 2. MEHANIZACIJA PRETOVARA (PROF. DR MILORAD VIDOVIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , KAB. 302)
 3. ŠPEDICIJA I AGENCIJSKO POSLOVANJE (PROF. DR MILORAD KILIBARDA, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , KAB. 516)
 4. SKLADIŠTA (PROF. DR MOMČILO MILJUŠ, mmiljus@sf.bg.ac.rs, KAB. 303)
 5. INTERMODALNI TRANSPORT (PROF. DR SLOBODAN ZEČEVIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , KAB. 338)

 

VIII. MODUL: TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ I MREŽE

 1. PRINCIPI TELEKOMUNIKACIJA (PROF. DR GORAN MARKOVIĆ, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , PROF. DR MIRJANA STOJANOVIĆ-m.stojanovic@sf.bg.ac.rs, DOC. DR ALEKSANDRA KOSTIĆ-LJUBISAVLJEVIĆ-a.kostic@sf.bg.ac.rs) I
 2. TELEKOMUNIKACIONI SAOBRAĆAJ, MREŽE I SERVISI (PROF. DR MIODRAG BAKMAZ-bakmaz@sf.bg.ac.rs, PROF. DR VALENTINA RADOJIČIĆ-valentin@sf.bg.ac.rs)

IX. MODUL: POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I MREŽE

 1. EKSPLOATACIJA POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA (PROF. DR DEJAN MARKOVIĆ, dmarkovic@sf.bg.ac.rs, DOC. DR MOMČILO DOBRODOLAC, m.dobrodolac@sf.bg.ac.rs)
 2. AUTOMATIZACIJA PROCESA U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU (PROF. DR DEJAN MARKOVIĆ, dmarkovic@sf.bg.ac.rs)

 

X. MODUL: OPERACIONA ISTRAŽIVANJA U SAOBRAĆAJU

 1. Operaciona istraživanja (Prof. dr Jovan Popović, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; Prof. dr Katarina Vukadinović, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )

 

 1. Analiza transportnih mreža (Prof. dr Dušan Teodorović,   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; Doc.dr Milica Šelmić, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )

 

NAPOMENA: DIFERENCIJALNE ISPITE POLAŽU SAMO ONI STUDENTI KOJI NISU OVE PREDMETE POLAGALI NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA IZBORNOG MODULA

 

XI. MODUL: MENADŽMENT I EKONOMIJA U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA

NAPOMENA: NISU PROPISANI DIFERENCIJALNI ISPITI.

 

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

PROF. DR VALENTINA RADOJIČIĆ

 

   

Produžetak roka za studente upisane počev od 2006/07.

Studentima osnovnih akademskih studija upisanim počev od školske 2006/07 godine, a koji nisu završili studije do isteka dvostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, u školskoj 2014/2015 godini, na lični zahtev, odobrava se produžetak roka za završetak studija za dva semestra ako im je na dan isteka ovog roka ostalo neostvarenih najviše 60 ESPB potrebnih za završetak studija.

Odluka u "*.pdf" formatu može da se pogleda ovde.

   

Važno - Nekoliko obaveštenja za studente

O B A V E Š T E Nj E

(stipendija - krediti brošura)

Konkurs šk. 2014/15. godina

Budžetski studenti koji su upisali narednu godinu studija, a konkurišu prvi put za studentsku stipendiju ili kredit šk. 2014/15. god, treba da predaju sledeća dokumetna:

 • Brošuru (komplet obrazaca - obrasci se kupuju u Prosvetnom pregledu, ul. Dečanska  br 6.  kod Muzičke škole Mokranjac)
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

 

Studenti dokumenta  predaju do  29. oktobra 2014. godine.

Beograd, 17. oktobar 2014. god.                                                   STUDENTSKA SLUŽBA


 

O B A V E Š T E Nj E

(stipendije- krediti- obrazac 1a – nastavak )

Konkurs šk. 2014/15. godina

Korisnici  studentske stipendije ili kredita koji su upisali narednu godinu studija na budžetu i konkurišu za šk. 2014/15. god., treba da predaju sledeća dokumetna:

 • Obrazac 1a (Obrazac za nastavak kredita i stipendije se nalazi u studentskoj službi.)
 • Uverenje o materijalnom prihodu po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. juna  2014. godine  (uverenje se dobija u Opštini u mestu odakle je student, odnosi si se na studente koji konkurišu za kredit)
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Dokumenta studenti predaju do 29. oktobra 2014. godine.

Beograd, 17. oktobar 2014. god.                                                   STUDENTSKA SLUŽBA


 

OBAVEŠTENJE

STUDENTI MOGU PODIĆI OBRAZAC 1A -   PRIJAVU ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA STUDENTSKE STIPENDIJE I KREDITA  ZA ŠK. 2014/15.

PRIJAVA SE SE NALAZI U STUDENTSKOJ SLUŽBI

STUDENTSKA SLUŽBA

BEOGRAD, 17. OKTOBAR 2014. GOD.


 

MASTER STUDIJE

O B A V E Š T E Nj E

(stipendije - krediti)

Konkurs šk. 2014/15. godina

Budžetski studenti koji su upisali MASTER STUDIJE šk. 2014/15. god., a konkurišu za studentsku stipendiju i kredit  treba da predaju sledeća dokumetna:

 • Brošuru (komplet obrazaca - obrasci se kupuju u Prosvetnom pregledu, ul. Dečanska br 6. kod Muzičke škole Mokranjac)
 • Uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija uverenja)
 • Potvrda da se student ne nalazi u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica  Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa  kojoj se potvrđuje da student nije u radnom odnosu
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Studenti dokumenta  predaju do  05. novembra 2014. godine.

Beograd, 17. oktobar 2014. god.                                                      STUDENTSKA SLUŽBA


 

   

Osnovne informacije za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2014/2015. godini

Na osnovu objedinjenog Konkursa http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2014.pdf za upis studenata na doktorske akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2014/2015. Godini. 

NAPOMENA: Postoji mogućnost izmene teksta Konkursa za upis u skladu sa novim odlukama Komisije za akreditaciju i kontrolu kvaliteta po zahtevima fakulteta, kao i eventualnim izmenama školarina u skladu sa odlukama saveta fakulteta. Sve izmene biće ažurirane na web stranici Univerziteta.


Saobraćajni fakultet raspisuje konkurs za studijski program: SAOBRAĆAJ
Broj studenata: 20 (10 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih)


Visina školarine: 
•    za državljane Republike Srbije je 150.000,00 dinara
•    za strane državljane je 3.000,00 evra

*Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija će biti održano od 15. oktobra do 20.oktobra 2014. godine. 

* Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata, i to: 
- diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka, 
- dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
- dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
- saglasnost mentora
- dokaz o uplati od 7.100 dinara.

*Komisija za doktorske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata 27.oktobra 2014. godine.

* Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije u periodu od 28. do 29. oktobra 2014. godine do 12č .

* Konačna rang lista će se objaviti 30.oktobra u 13č.

* Upis primljenih kandidata je od 05. do 7. novembra od 09 č (Studentska služba)

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
Dokumenti koji su potrebni:
- dva obrasca ŠV-20, 
- indeks, 
- dve fotografije formata 4,5h3,5 sm, 
- dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente (50.000,00 din prva rata)                                       - listu izabranih predmeta za 1 semestar sa saglasnošću mentora

   

Структура накнада за редовне услуге обухваћене школарином.

Службено обавештење о структури накнаде за редовне услуге обухваћене школарином, у "*.pdf" формату, може да се преузме овде.

   

Изабран студент продекан Саобраћајног факултета за мандатни период 2014/15. године.

Живко Новитовић, студент IV године модула за железнички саобраћај и транспорт, изабран је за студента продекана Саобраћајног факултета за мандатни период 2014/15. године.

Службена одлука у "*.pdf" формату може да се преузме одавде.

   

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ АПСОЛВЕНТСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2013/2014

Распоред полагања испита у октобарском апсолвентском испитном року 2013/2014 може да се преузме овде у *.pdf формату.
   

Konkurs za 3. generaciju Mladih lidera

Kompanija Delta Holding raspisuje konkurs za učešče u projektu Mladi lideri.
Ovo je projekat, koji ova kompanija sprovodi od 2012. godine i namenjen je apsolventima i mladima sa završenim fakultetom, znanjem engleskog jezika, visokim ambicijama i istm takvim radnim navikama.
Više informacija o učešću u ovom Programu možete videti klikom na ovu liniju teksta.
   

Apsolventski ispitni rok

Apsolventski ispitni rok održaće se 18. oktobra 2014.godine

Prijava ispita vršiće se u periodu od 09. oktobra do 13. oktobra 2014.godine.
Studenti imaju pravo da prijave jedan ispit potreban za upis u narednu godinu studija

Potrebna dokumenta za prijavu ispita:

- indeks
- grupna prijava
- 1000 dinara na žiro račun fakulteta

Studenti koji studiraju po nastavnom planu i programu iz 2000 godine ispite prijavljuju u Studentskoj službi u periodu od 09. oktobra do 13.oktobra 2014.godine

Potrebna dokumenta za prijavu ispita:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na žiro račun fakulteta

   

Odluka o vanrednom ispitnom roku za studente osnovnih studija

Na osnovu člana 32. Statuta Saobraćajnog fakulteta, a na predlog dekanskog kolegijuma, dekan Fakulteta donosi sledeću

O D L U K U

Studentima osnovnih akademskih studija omogućava se u vanrednom ispitnom roku polaganje ispita iz jednog predmeta.

Vanredni ispitni rok održaće se 18.10.2014. godine.

Naknada za prijavu ispita u vanrednom ispitnom roku iznosi 1.000,00 dinara.

DEKAN
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
Prof. dr Branimir Stanić,

   

Konkurs za program stipendija nemačke privrede Dr Zoran Đinđić 2015 - XII generacija

Beograd, 1. oktobar 2014. godine

Fondacija dr Zoran Đinđić, u saradnji sa Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu i nemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj dvanaestu godinu za redom raspisuje konkurs za Program stipendija nemačke privrede dr Zoran Đinđić. Konkurs je namenjen studentima osnovnih i master studija i diplomce koji su diplomu stekli posle 1. januara 2014. godine.

Opširnije: Konkurs za program stipendija nemačke privrede Dr Zoran Đinđić 2015 - XII generacija

   

R E Š E Nj E o oglašavanju optuženog odgovornim

Na osnovu člana 29. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 133/2007), u  disciplinskom postupku protiv optuženog studenta Marka Savićevića, disciplinska komisija u sastavu: doc. dr Petar Mirosavljević, zamenik predsednika, van. prof. Goran Marković i Vladimir Gutić, student, nakon održane usmene javne rasprave 06.10.2014. godine, donela je

 

R E Š E Nj E

o oglašavanju optuženog odgovornim

 

Student Saobraćajnog fakulteta Marko Savićević (broj indeksa DT130307) odgovoran je zbog toga što je dana 26.09.2014. godine tokom pismenog dela ispita iz predmeta "Osnovi programiranja" kod studenta pronađeno nedozvoljeno sredstvo («mobilni telefon») koje je koristio za polaganje ispita, čime je učinio težu disciplinsku povredu obaveze studenta iz člana 9. stav 1. tačka 1.  Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata  Univerziteta u Beogradu -  korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu, te mu se

 

I Z R I Č E

 Disciplinska mera  privremeno udaljavanje sa Fakulteta od 25 nastavnih nedelja.

Za vreme trajanja disciplinske mere studentu miruje status na Fakultetu.

 

Opširnije: R E Š E Nj E o oglašavanju optuženog odgovornim

   

CEUS-ov studentski konkurs za pisane radove

Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS raspisuje Studentski konkurs za pisane radove sa nagradama: "Planiranje održive urbane mobilnosti - mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije"

Tema konkursnih radova

Od studenata se očekuje da prikažu poznavanje koncepta planiranje održive urbane mobilnosti (http://www.mobilityplans.eu/), da izaberu jedan primer dobre primene principa planiranje održive urbane mobilnosti, odnosno dobar primer sprovođenja održivih saobraćajnih mera i politika u gradu u Evropi, da ga izanaliziraju i objasne, a da zatim pokušaju da predlože primenu analognih principa i mera u nekom od gradova Srbije.

Više informacija o samom konkursu možete videti klikom na ovu liniju teksta.

   

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Studenti kojima je istekao zakonski rok za završetak master akademskih studija (generacije upisane školske 2009/10, 2010/11 i 2011/12) a žele da završe započete studije dužni su da se ispišu sa fakulteta i ponovo konkurišu za upis od 15.10.2014. do 20.10.2014.

Studenti koji su master akademske studije upisali školske 2012/13 a nisu odbranili master rad dužni su da pišu molbu dekanu za produžetak roka za odbranu master rada najkasnije do 10.oktobra.2014.

Studentima koji su master akademske studije upisali školske 2013/14 školska godina traje do 31.oktobra.2014. U koliko ne diplomiraju do tog roka dužni su da obnove godinu.

Potrebna dokumenta za obnovu godine:

-         INDEKS

-         DVA PRIJAVNA LIST ŠV-20

-         1000 din za Osiguranje i SPIDS (plaća se na šalteru studentske službe)

-         DOKAZ O UPLATI prve rate (50%) na tekući račun fakulteta (broj prenetih ESPB bodova X 1.660 dinara)

 

02.10.2014.godine

STUDENTSKA SLUŽBA

   

Obaveštenje u vezi sa produženjem roka za završetak započetih studija

Studenti koji su započeli studije školske 2006/07 po novom Zakonu o visokom obrazovanju dužni su da podnesu molbu dekanu za produženje roka za završetak započetih studija.

Molba se predaje šefu studentske službe od 30.09. 2014.god. do 10.10.2014.god.

Potrebna dokumenta:

- indeks
- molba (preuzima se kod šefa studentske službe)

   

ICTTE Belgrade 2014 - International Conference on Traffic and Transport Engineering

ICTTE_Logo1

U Beogradu će se od 27. do 28.11.2014. godine održati konferencija pod nazivom „International Conference on Traffic and Transport Engineering“. Dvodnevna konferencija u beogradskom hotelu „Moskva“ okupiće vodeće stručnjake iz oblasti drumskog, železničkog, vazdušnog, vodnog saobraćaja i logistike iz preko 50 zemalja sveta.

Više informacija na: http://www.ijtte.com/article/102/ICTTE_Belgrade_2014.html.

   

Студенту Михаилу Јосовићу изречена дисциплинска мера

Студенту Саобраћајног факултета Михаилу Јосовићу (број индекса ДС120163) изречена је дисциплинска мера привременог удаљавања са Факултета од 15 наставних недеља.

Р Е Ш Е Њ Е

о оглашавању оптуженог одговорним

   

Svečani prijem studenata prve godine

Svečani prijem studenata prve godine održaće se 06. oktobra 2014. u 10 č. u amfiteatru 125.
   

VAŽNA OBAVEŠTENJA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

Pročitajte 3 važna obaveštenja u vezi sa osnovnim studijama.

Opširnije: VAŽNA OBAVEŠTENJA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

   

Izmene pravilnika o akademskim studijama

Univerzitet u Beogradu
Saobraćajni fakultet
15. 09. 2014.

Nastavno-naučno veće Fakulteta na sednici održanoj 11. 09. 2014. godine, donelo je

   

Oktobarski ispitni rok za studente master akademskih studija

Oktobarski ispitni rok za studente master akademskih studija održaće se od 22. septembra do 05. oktobra 2014.godine. Prijava ispita vršiće se u periodu od 15. septembra do 19. septembra 2014.godine

Potrebna dokumenta:
- indeks
- grupna prijava

   

Poziv na predavanje - Network Functions Virtualization (NFV)

Obaveštavamo Vas da će Vip mobile uskoro stručnoj javnosti i medijima predstaviti Virtualizaciju mrežnih funkcija (Network Functions Virtualization – NFV), tehnologiju koja najavljuje tehnološku transformaciju telekom operatora u narednim godinama.

Opširnije: Poziv na predavanje - Network Functions Virtualization (NFV)

   

Oktobarski ispitni rok - obaveštenje

Oktobarski ispitni rok održaće se od 22. septembra do 05. oktobra 2014. godine.

Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 15. septembra do 19. septembra 2014.godine.

Studenti koji prijavljuju ispit više od tri puta plaćaju 1000 dinara na tekući račun fakulteta.

Studenti koji studiraju po npp iz 2000 godine ispite prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 15. septembra do 19.septembra 2014.godine i njima su potrebna sledeća dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na tekući račun fakulteta

   

OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70) studenata.

Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Opširnije: OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

   

СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ - ОБАВЕШТЕЊА ЗА СВЕ НИВОЕ СТУДИРАЊА

Погледајте сва обавештења у вези са конкурсима за смештај у студентским домовима. На страници се налазе обавештења за студенте I године основних студија, за студенте виших година основниоих студија, као и за студенте мастер академских и докторских студија.

Opširnije: СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ - ОБАВЕШТЕЊА ЗА СВЕ НИВОЕ СТУДИРАЊА

   

Septembarski ispitni rok za studente osnovnih studija

Septembarski ispitni rok održaće se od 08. septembra do 21. septembra 2014.godine.
Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 28. avgusta do 05. septembra 2014.godine.
Studenti koji prijavljuju ispit više od tri puta plaćaju 1000 dinara na tekući račun fakulteta.
Studenti koji studiraju po npp iz 2000 godine ispite prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 28. avgusta do 05.septembra 2014.godine i njima su potrebna sledeća dokumenta:

 - indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na tekući račun fakulteta

   

Septembarski i oktobarski ispitni rok za studente master akademskih studija

Septembarski ispitni rok za studente master akademskih studija održaće se od 08. septembra do 21. septembra 2014.godine. Prijava ispita vršiće se u periodu od 29. avgusta do 05. septembra 2014.godine.

Oktobarski ispitni rok za studente master akademskih studija održaće se od 22. septembra do 05. oktobra 2014.godine. Prijava ispita vršiće se u periodu od 15. septembra do 19. septembra 2014.godine.

Potrebna dokumenta:
- indeks
- grupna prijava

 

   

Prilazi Fakultetu u periodu rekonstrukcije ulice Vojvode Stepe

Zbog radova u Ulici vojvode Stepe, do 10. oktobra 2014. (tokom trajanja faze jedan), menja se i režim linija javnog gradskog prevoza.

Ukidaju se tramvajske linije 9, 10 i 14.

Uspostavlja se autobuska linija 9A (Trg Slavija - Banjica 2). Trasa linije će biti: Trg Slavija, Bulevar oslobođenja, Baštovanska, Paunova, terminus Banjica 2. Vozila sa linije 9A će koristiti postojeća stajališta na trasi.

Menja se trasa linije 33 (Pančevački most /Železnička stanica/- Kumodraž).
Vozila sa linije 33 će saobraćati od Autokomande do Save Maškovića, umesto Ulicom vojvode Stepe, preko Bulevara oslobođenja.

Režim rada linija JGP-a broj 18 i 39 neće se menjati do otpočinjanja radova na Autokomandi i u Ulici Triše Kaclerovića.

U Bulevaru oslobođenja su uspostavljena privremena stajališta autobusima na stalnim linijama 47 i 48, kao i linijama u privremenom režimu 33 i 9a, u zoni Fakulteta političkih nauka, odnosno Ulici Dimitrija Stamenkovića - naspram igrališta i vrtića "Petar pan", kao i u Bulevaru oslobođenja u zoni raskrsnice sa tom ulicom, odnosno hotela "M Best Western".

Prilaz_fakultetu_dok_traju_radovi1

http://www.busevi.com/izmene-na-linijama/2178-reim-rada-linija-za-vreme-radova-u-ulici-vojvode-stepe-od-1207-do-10102014

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1611473

   

Stipendije Ministarstva obrazovanja Rusije

Sektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu danas je dobio obaveštenje o stipendijama koje je Ministarstvo obrazovanja Rusije odobrilo za strane studente na studijama svih nivoa Državnog univerziteta u Tjumenu, za akademsku godinu 2014/15.

Opširnije: Stipendije Ministarstva obrazovanja Rusije

   

БГ - пракса 2014

Са задовољством Вас обавештавамо да су јавна, јавна комунална предузећа у Београду, Градска управа града Београда, градске општине града Београда и Установе културе поново отворила своја врата за студенте завршних година и апсолвенте заинтересоване за обављање двомесечне стручне праксе.

Универзитет у Београду и Град Београд су потписивањем протокола о сарадњи у области организовања и реализовања Универзитетске радне праксе, дефинисали реализовање овог програма једном годишње. У програму Универзитетске радне праксе ове године учествује 16 градских предузећа, 17 унутрашњих организационих јединица Градске управе, 11 градских општина, 14 установа културе, 5 спортских центара и Градско веће града Београда у којима ће укупно 335 студената завршних година имати прилику да обави двомесечну стручну праксу уз подршку ментора почевши од 1. августа 2014. године.

На конкурс који је отворен од 27. јуна до 10. јула 2014. године могу се пријавити сви заинтересовани студенти завршних година тако што ће попунити електронски формулар на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду (www.razvojkarijere.bg.ac.rs).

 

Description: C:\Shared working area\ODNOSI S JAVNOSCU\signature_CzRK.jpg

   

Novi broj časopisa ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level

Objavljen je novi broj časopisa ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level, čiji je jedan od suizdavača Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Više detalja možete videti na linku, klikom na ovu liniju teksta.
   

Avgustovsko - septembarski ispitni rok za studente master akademskih studija

Avgustovsko - septembarski ispitni rok za studente master akademskih studija održaće se od 27. avgusta do 07. septembra 2014. godine. Prijava ispita vršiće se u periodu od 23. juna do 11. jula 2014. godine

Potrebna dokumenta:
- indeks
- grupna prijava

   

Avgustovsko - septembarski ispitni rok: obaveštenje

Avgustovsko - septembarski ispitni rok održaće se od 27. avgusta do 07. septembra 2014. godine.
Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 23. juna do 11. jula 2014. godine.

Opširnije: Avgustovsko - septembarski ispitni rok: obaveštenje

   

Studentska praksa u "Delhaize"-u

Kompanija DELHAIZE SERBIA organizuje četvoromesečnu praksu za studente osnovnih ili master studija Saobraćajnog fakulteta.
Prijava za praksu traje do 30. juna 2014. godine, slanjem pisma na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Opširnije: Studentska praksa u "Delhaize"-u

   

Nagrada kompanije Huawei

Kineska kompanija za telekomunikacije „Huawei" u saradnji sa Fondacijom „Dragica Nikolić" želi da nagradi 10 naboljih studenata Beogradskog univerziteta sa prosekom 10 putovanjem u Kinu i posetom kompaniji u trajanju od 3 nedelje do mesec dana u avgustu mesecu ove godine (kompanija snosi sve troškove puta i boravka, a Fondacija obezbeđuje džeparac) za po 2 studenta sa sledećih fakulteta:
 • Elektrotehnički fakultet (telekomunikacije, IT)
 • FON (IT)
 • Saobraćajni fakultet (telekomunikacije)
 • Filološki fakultet (kineski jezik)
 • Ekonomski fakultet (međunarodno poslovanje Kina)

Zainteresovani kandidati treba da se jave šefu studentske službe najkasnije do 27.06.2014.

   

Poziv za studentsku praksu u VIP-u

Kompanija VIP Mobile poziva studente završne godine, apsolvente ili studente master studija Saobraćajnog fakulteta, na studijskom programu Telekomunikacioni saobraćaj i mreže da se priključe VIP timu u okviru prolećne prakse.

Opširnije: Poziv za studentsku praksu u VIP-u

   

Obaveštenje - nastava u letnjem semestru školske 2013/14. godine produžava se do 06.06.2014. godine

Na osnovu člana 32. Statuta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dekan Fakulteta donosi sledeću

 

 

 

O D L U K U

 

 

Zbog vanredne situacije u zemlji nastava u letnjem semestru školske 2013/14. godine produžava se do 06.06.2014. godine.

 

Početak kolokvijumske nedelje se pomera na 09.06.2014. godine i traje do 14.06.2014. godine.

 

Junski ispitni rok počinje 16.06.2014. godine a završava se 05.07.2014. godine.

   

Konkurs zadužbine Andrejević za 2014. godinu

Zadužbina Andrejević 29. maja 2014. godine otvara

XXXVII KONKURS
za objavljivanje priređenih doktorskih, magistarskih, specijalističkih radova i naučnih studija i

XII KONKURS
za objavljivanje priređenih master radova.

Opširnije: Konkurs zadužbine Andrejević za 2014. godinu

   

Konkurs zadužbine Andrejević za 2014. godinu

Zadužbina Andrejević 27. novembra 2014. godine otvara

XXXVIII KONKURS
za objavljivanje priređenih doktorskih, magistarskih, specijalističkih radova i naučnih studija i

XIII KONKURS
za objavljivanje priređenih master radova.

Opširnije: Konkurs zadužbine Andrejević za 2014. godinu

   

Obaveštenje - vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika Saobraćajnog fakulteta

Anketiranje studenata osnovnih akademskih studuja, u vezi sa vrednovanjem pedagoškog rada nastavnika i saradnika Saobraćajnog fakulteta za letnji semestar školske 2013/14 vršićre se u periodu od 26.05.2014. do 30.05.2014. godine u prostoriji Računarskog centra, kabinet 328.
Napomena: Anketiranje je obavezno i uslov je za prijavu polaganja ispita za junski ispitni rok.
   

Predavanje na temu “Dobra logistička praksa i organizacija međunarodnih logističkih tokova”

Predavanje na temu “Dobra logistička praksa i organizacija međunarodnih logističkih tokova” održaće se 27. maja u sali 026, sa početkom  u 9 časova.
Predavanja će održati istaknuti stručnjaci iz privrede, u skladu sa Sporazumom o poslovnoj saradnji Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu  i Nacionalne asocijacije "Tansport i logistika".

Odsek za logistiku
   

Humanitarna akcija prikupljanja pomoći ugroženima u poplavama

Poštovane koleginice i kolege,

 

U organizaciji Saobraćajnog fakulteta, u toku je humanitarna akcija  prikupljanja  pomoći ugroženima u poplavama.

Molimo sve zainteresovane koji imaju mogućnosti da podrže akciju, i da u periodu od 20.05. do 25.05.2014. godine  od 10h do 15h  u kabinet 227 (kancelarija studenata) dostave pre svega higijenska sredstava (medicinski alkohol, sapuni, četkice za zube, šamponi...), konzervirane proizvode, opremu za bebe i decu, i sl.

Kontakt osoba: Jovana Benović (tel.011 3091.372)

Dekanski kolegijum
Savez studenata Saobraćajnog fakulteta
Studentski parlament Saobraćajnog fakulteta

Napomena: Garderoba u ovom trenutku nije potrebna.


   

Donacija Saobraćajnog fakulteta ugroženima od poplava

Poštovane koleginice i kolege,

na osnovu zaključka sa zajedničkog sastanka dekanskog kolegijuma i predsednika Saveta održanog 19.05.2014. godine, a na osnovu člana 32. Statuta Saobraćajnog fakulteta, donešena je odluka da se sa sopstvenog računa Saobraćajnog fakulteta prenesu finasijska sredstava u iznosu od 500.000,00 dinara na dinarski račun Vlade Republike Srbije u cilju otklalanjanja posledica vanrednih okolnosti-poplava.

Kabinet Dekana

   

ODLAŽU SE NASTAVNE AKTIVNOSTI ZA SEDAM DANA

Poštovane koleginice/kolege,

Imajući u vidu trenutne okolnosti, Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu je odlučio da se sve nastavne aktivnosti na Univerzitetu u Beogradu odlože do sedam dana.

Saobraćajni fakultet će sa svim ostalim osnovnim funkcijama u narednom periodu  funkcionisati u redovnom režimu. O aktivnostima Saobraćajnog fakulteta u narednom periodu bićete uredno obaveštavani putem elektronske pošte, kao i na sajtu Fakulteta.

S poštovanjem,
Dekanski kolegijum Saobraćajnog fakulteta

   

ODLOŽENA NASTAVA ZA PONEDELJAK, 19.05.2014.

ZBOG NOVONASTALE VANREDNE SITUACIJE U ZEMLJI ODLAŽU SE SVE NASTAVNE AKTIVNOSTI ZA PONEDELJAK, 19.05.2014., DO DALJNJEG. MOLIM VAS DA PRATITE OBAVEŠTENJA KOJA ĆE BITI DOSTUPNA PREKO SAJTA FAKULTETA.

DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
Prof. dr. Branimir Stanić, dipl. inž.
   

Одлаже се припремна настава из математике

Због изузетних околности и ванредне ситуације, проглашене услед метеоролошких неприлика, припремна настава из математике, заказана за суботу, биће одложена  за седам дана, у истом термину.
   

Junski ispitni rok za studente master akademskih studija

Junski ispitni rok za studente master akademskih studija održaće se od 09. juna do  28. juna 2014. godine.

Prijava ispita vršiće se u periodu od 19.05. Do 30.05.2014. u studentskoj službi.

Potrebna dokumenta:

- indeks

- grupna prijava
   

Praksa u EPS-u

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu poziva studente da se prijave za obavljanje prakse u javnom preduzeću ELEKTROPRIVREDA SRBIJE.

Praksa će biti organizovana na više lokacija u Srbiji  gde se nalaze uprave, ogranci, pogoni i kopovi Privrednih društava Elektroprivrede Srbije:

 • PD „Termoelektrane Nikola Tesla“
 • PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“
 • PD „Panonske Termoelektrana-Toplana“
 • PD „Elektrovojvodina“
 • PD za distribuciju električne energije„Centar“

Otvoreno je ukupno 98 mesta na sedamdesetosam različitih pozicija.

Mogućnost da steknu radno iskustvo i obave praksu u struci imaju studenti Univerziteta u Beogradu sa Elektrotehničkog, Mašinskog, Rudarsko-geološkog, Saobraćajnog, Tehnološko-metalurškog, Poljoprivrednog, Građevinskog, Fakulteta bezbednosti, Tehničkog fakulteta u Boru, Pravnog fakulteta, Ekonomskog, Matematičkog, Hemijskog, Biološkog, Geografskog i Fakulteta organizacionih nauka.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Potrebno je da kandidati preuzmu i popune PRIJAVNI FORMULAR (dostupan na sajtu Centra) i pošalju na mejl: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

U prijavnom formularu i nazivu (predmetu) imejla neophodno je navesti kod pozicije za praksu na koju se kandidat prijavljuje. Napomena: ukoliko se kandidat prijavljuje za više pozicija može da navede više kodova u istom formularu odnosno imejlu.

Rok za prijave ističe 18. maja 2014. godine u ponoć.

Svaki polaznik prakse imaće neposredno određenog mentora uz čiju podršku će obavljati zadatke tokom trajanja prakse.  Predviđeno trajanje prake je tri meseca a početak prakse planiran je za kraj maja meseca.

Preuzmite integralni tekst konkursa na sajtu Centra www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

O Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu: Centar je osnovan 5. decembra 2006. godine kao organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja, i radi povezivanja akademske i poslovne zajednice.
   

Obaveštenje o junskom ispitnom roku

Junski  ispitni rok održaće se od 09. juna do 29. juna 2014. godine. Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 19. maja do 30. maja 2014. godine.

Studenti koji prijavljuju ispit više od tri puta plaćaju 1000 dinara na tekući račun fakulteta. Studenti koji imaju obavezu da popune anketu o vrednovanju rada nastavnika dužni su da to urade pre prijavljivalja ispita. U suprotnom neće im se uvažiti prijava ispita za junski ispitni rok. Samofinansirajući studenti su dužni da izmire svoje finansijske obaveze prema fakultetu zaključno sa 30.05.2014. Kako bi mogli da pristupe polaganju ispita u junskom ispitnom roku.

Studenti koji studiraju po NPP  iz 2000 godine ispite prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 19. maja do 30. maja 2014. godine i njima su potrebna sledeća dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na tekući račun fakulteta

   

Startup Weekend Beograd 9-11 maj. 2014

Nakon velikog prošlogodišnjeg uspeha, Startup Weeked će se ponovo održati u Beogradu od 9 do 11. maja 2014.godine.

Opširnije: Startup Weekend Beograd 9-11 maj. 2014

   

Stipendije francuske vlade za diplomirane inženjere

Program Kopernik u Parizu stipendira 45 diplomiranih inženjera, ekonomista i pravnika koji govore francuski u centralnoj i istočnoj Evropi,  Turskoj, Albaniji, Egiptu i Tunisu u 2014-2015. godini.

Opširnije: Stipendije francuske vlade za diplomirane inženjere

   

Obaveštenje o majskom apsolventskom ispitnom roku

Majski apsolventski ispitni rok održaće se u subotu 17. maja 2014.godine.

Prijava ispita vršiće se u periodu od 05.05. do 09.05.2014. u studentskoj službi. 

Pravo da prijave jedan ispit iz treće ili četvrte godine studija imaju:

Opširnije: Obaveštenje o majskom apsolventskom ispitnom roku

   

Predavanje "Logistika u maloprodaji" - DELHAIZE SERBIA

Predstavnici kompanije DELHAIZE SERBIA održaće 15. aprila 2014. u 10h, predavanje na temu "LOGISTIKA U MALOPRODAJI".

Opširnije: Predavanje "Logistika u maloprodaji" - DELHAIZE SERBIA

   

Soft Skills Academy: 13-17.05.2014

Soft Skills Academy, seminar ličnih i profesionalnih veština, održaće se od 13. do 17. maja 2014. godine, u konferencijskim salama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Opširnije: Soft Skills Academy: 13-17.05.2014

   

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Studenti koji su upisali školske 2013/14. godine I godinu doktorskih akademskih studija, dužni su da do 17.04.2014. godine dostave spisak izbornih predmeta za drugi semestar, svakog radnog dana od 11h do 13h na šalteru studentske službe.
Studentska služba
   

PLAĆENI PROGRAM ZA „LIDERE BUDUĆNOSTI“

Nova šansa za studente-od usavršavanja do zaposlenja

PRIJAVI SE NA PLAĆENI PROGRAM ZA „LIDERE BUDUĆNOSTI“ U KOMPANIJI CARLSBERG SRBIJA!

Opširnije: PLAĆENI PROGRAM ZA „LIDERE BUDUĆNOSTI“

   

Aprilski ispitni rok za studente master studija modula za vazdušni saobraćaj i transport

Aprilski ispitni rok za studente master akademskih studija modula za vazdušni saobraćaj i transport održaće se od 14. Aprila do 11. Maja 2014. godine.

Prijava ispita vršiće se u periodu od 07.04. Do 11.04.2014. u studentskoj službi.

   

Transport and Traffic Business Days 2014 - 7. i 8. април

ttbd2014bannerПоштоване колегинице и колеге,

Задовољство нам је да вас обавестимо да ће се традиционални скуп TTBD 2014 – „[ПО]ВЕЖИ СЕ – ОБЕЗБЕДИ КАРИЈЕРУ“, ове године одржавати од 7. до 8. априла, оба дана у трајању од 10h до 15h на Саобраћајном факултету у Београду.

Opširnije: Transport and Traffic Business Days 2014 - 7. i 8. април

   

Aprilski ispitni rok 2013/14 - raspored ispita

Objavljen je raspored ispita za aprilski ispitni rok 2013/14. Raspored ispita možete videti klikom na link ovde.
   

Spisak urađenih diploma za osnovne i master akademske studije - 31.03.2014.

Opširnije: Spisak urađenih diploma za osnovne i master akademske studije - 31.03.2014.

   

Centar za razvoj karijere - radionica

czkCentar za razvoj karijere, u okviru svoje kampanje „KARIJERA I JA”, 1. aprila 2014. godine od 10h do 12h na Saobraćajnom fakultetu u Sali 128, održaće radionicu na temu: „Kako se uspešno predstaviti i preporučiti na sajmu”.

Opširnije: Centar za razvoj karijere - radionica

   

Grundfos - Global Graduate

Kompanija Grundfos vas poziva  da 26. i 27.marta, 2014. godine od 12 do 15 časova, posetite promociju programa “Global Graduate” u  holu Fakulteta Organizacionih nauka i Saobraćajnog fakulteta. Možete  ostaviti svoje biografije, kao i motivaciona pisma . Prijave za pohađanje programa Global Graduate se odnose na diplomirane i studente master studija. Za više informacija  posetite stranicu http://rs.grundfos.com/about-us/career/graduate-programme/who-can-apply.html

   

Obaveštenje o vanrednom ispitnom roku iz jednog predmeta

Na osnovu čalana 32. Statuta Saobraćajnog fakulteta, a na predlog Dekanskog kolegijuma od 14.03.2014. godine, dekan Fakuleteta donosi sledeću

O D L U K U

Studentima osnovnih akademskih studija omogućava se u vanrednom ispitnom roku polaganje ispita iz jednog predmeta.

Vanredni ispitni rok održaće se 05.04.2014. godine.

Nadoknada za prijavu ispita u vanrednom ispitnom roku iznosi 1.000,00 dinara.


DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
Prof. dr. Branimir Stanić
   

Rešenje o oglašavanju optuženog odgovornim

Na osnovu člana 29. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 133/2007), u  disciplinskom postupku protiv optuženog studenta Aleksandra Pavlovića, disciplinska komisija u sastavu: doc. dr Petar Mirosavljević, zamenik predsednika, van. prof. Goran Marković i Vladimir Gutić, student, nakon održane usmene javne rasprave 13.02.2014. godine, donela je

 

R E Š E Nj E

o oglašavanju optuženog odgovornim

Opširnije: Rešenje o oglašavanju optuženog odgovornim

   

Obaveštenje o aprilskom ispitnom roku

Aprilski ispitni rok održaće se  u subotu  05. Aprila 2014. godine. Prijava ispita vršiće se u periodu od 24.03. do 28.03.2014. u studentskoj službi.

U aprilskom ispitnom roku pravo da prijave jedan ispit imaju svi studenti koji su regulisali upis i izmirili finansijske obaveze prema fakultetu u školskoj 2013/14

Potrebna dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 1000 dinara na žiro račun fakulteta

   

Martovski apsolventski ispitni rok - raspored ispita

Pogledajte raspored ispita u martovskom apsolventskom ispitnom roku:

Opširnije: Martovski apsolventski ispitni rok - raspored ispita

   

Case Study Competition 2014

Novo takmičenje na repertoaru - Case Study Competition 2014, Zagreb

Više informacija možete videti u saopštenju takmičenja (klik na liniju teksta).

Tok takmičenja možete videti ovde (klik na liniju teksta).

   

Izveštaj o vrednovanju pedagoškog rada

Na osnovu člana 53. Statuta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Hastavno-naučno veće Fakulteta na sednici od 19.02.2014. godine, donelo je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Saobraćajnog fakulteta u zimskom semestru 2013/2014. godine.

PREDSEDNIK                  
NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA      
Prof. dr. Branimir Stanić, dipl. inž
   

NIS Šansa

Nova šansa za studente - pogledajte plakat (klik na liniju teksta)
   

Obaveštenje za sistematski pregled

Studenti koji su upisali prvu i treću godinu studija školske 2013/2014. obavezni su da izvrše sistematski pregled. Sistematski pregled će se vršiti u ambulanti Studentskog doma Karaburma, Ulica Mije Kovačevića 7 b u periodu od 10.03.2014 do 04.04.2014. godine
Studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.
Pregled će se vršiti po sledećem rasporedu:

I GODINA:

10.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130001 do 130020 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130021 do 130040 u terminu od 12:00

11.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130041 do 130060 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130061 do 130080 u terminu od 12:00

12.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130081 do 130100 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130101 do 130120 u terminu od 12:00

13.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130121 do 130140 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130141 do 130160 u terminu od 12:00

14.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130161 do 130180 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130181 do 130200 u terminu od 12:00

17.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130201 do 130220 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130221 do 130240 u terminu od 12:00

18.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130241 do 130260 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130261 do 130280 u terminu od 12:00

19.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130241 do 130260 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130261 do 130280 u terminu od 12:00

20.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130281 do 130300 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130301 do 130320 u terminu od 12:00

21.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 130321 do 130340 u terminu od 09:00
Studenti sa brojem indeksa 130341 do 130360 u terminu od 12:00

24.03.2014. godine
Studenti sa brojem indeksa 120361 do 120399 u terminu od 09:00


III GODINA:

24.03.2014. godine
Studenti  PS-modula u terminu od 12:00 25.03.2014. godine
Studenti VZ-modula u terminu od  09:00
Studenti ZE-modula u terminu od  12:00

26.03.2014. godine
Studenti LO –modula od slova A do slova M u terminu od  09:00
Studenti LO –modula od slova N do slova Š i VD-modul u terminu od  12:00

27.03.2014. godine
Studenti TS-modula u terminu od  09:00
Studenti DS –modula od slova A do slova M u terminu od  12:00

28.03.2014. godine
Studenti DS –modula od slova N do slova Š u terminu od  09:00
Studenti DB -modula od slova N do slova Š u terminu od  12:00

31.03.2014. godine
Studenti DT –modula od slova A do slova M u terminu od  09:00
Studenti DB -modula od slova A do slova M u terminu od  12:00

01.04.2014. godine
Studenti DT –modula od slova N do slova Š u terminu od  09:00

   

Transport and Traffic Business Days 2014

Skup "Transport and Traffic Business Days 2014", koji će se održavati od 7. do 8. aprila 2014. godine na Saobraćajnom fakultetu, za cilj ima okupljanje najprestižnijih kompanija iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija, kako bi se studenti pripremili za svoje prve profesionalne korake i uvideli značaj sinergije nauke i privrede.

Dodatne informacije možete pronaći na zvaničnoj Internet stranici Skupa - ttbd.sf.bg.ac.rs, gde svi zainteresovani studenti mogu ostaviti svoje biografije, koje će nakon održavanja skupa biti dostavljene svim kompanijama učesnicama.
   

Konferencija SYM-OP-IS 2014

Saobraćajni fakultet u Beogradu je organizator ovogodišnjeg XLI Simpozijuma o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS 2014. SYM-OP-IS je nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, koja počevši od 1974. godine, jednom godišnje okuplja operacione istraživače, kako teoretičare tako i stručnjake iz prakse, sa ciljem da se razmene naučne i stručne informacije, prenesu iskustva i saopšte novi rezultati postignuti u razvoju i primeni metoda operacionih istraživanja.

Ovogodišnji Simpozijum se odrzava u prelepom ambijentu planine Divčibare, u hotelu Divčibare od 16. do 19. septembra 2014. godine. Rok za predaju radova je 9.6.2014.

Sve informacije se mogu naći na sajtu http://symopis.sf.bg.ac.rs

   

Пријава изборних предмета за парни семестар 2013/14

STUDENTI KOJI SU UPISALI NAREDNU GODINU STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2013/14 DUŽNI SU DA PRIJAVE IZBORNE PREDMETE ZA PARNI SEMESTAR U STUDENTSKOJ SLUŽBI  NAJKASNIJE DO 07.03.2014.
POTREBNA DOKUMENTA:
- INDEKS
- PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA
SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI SU UPISALI  PRVI PUT PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2013/14 DUŽNI SU DA IZMIRE SVOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA FAKULTETU NAJKASNIJE DO POČETKA DRUGOG SEMESTRA 24. 02.2014.

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI SU UPISALI  PRVI PUT DRUGU, TREĆU ILI ČETVRTU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2013/14 DUŽNI SU DA IZMIRE 50% SVOJIH FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA FAKULTETU NAJKASNIJE DO POČETKA DRUGOG SEMESTRA 24. 02.2014.

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI SU OBNOVILI  PRVU,  DRUGU, TREĆU ILI ČETVRTU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2013/14 DUŽNI SU DA IZMIRE SVOJE FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA FAKULTETU NAJKASNIJE DO POČETKA DRUGOG SEMESTRA 24. 02.2014.

POTREBNA DOKUMENTA:
- INDEKS
- DOKAZ O UPLATI NA ŽIRO-RAČUN FAKULTETA
   

Obaveštenje o kreditima i stipendijama

Studenti kojima je odobren studentski kredit i  stipendija, čekove za mesec novembar i decembar mogu podići u Poštanskoj štedionici.

 
Studenti kojima je odobren studentski KREDIT dužni su da dostave menicu i izjavu žiranata (obrazac br. 6).
Menicu i izjavu žiranata (obrazac br. 6) popunjava student  i žiranti prema uputstvu sa poleđine obrasca.
Studenti dokumentaciju predaju Studentskoj službi do  20. februara 2014. godine.Beograd,  13. februar 2014. godine   Studentska služba


   

Obaveštenje za studente master akademskih studija

FEBRUARSKI ISPITNI ROK  ZA STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA – ODRŽAĆE  SE OD 24. FEBRUARA DO 09.MARTA 2014. godine. PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 17. FEBRUARA DO 21. FEBRUARA  2014. godine.

POTREBNA DOKUMENTA:
-INDEKS
-GRUPNA PRIJAVA

 
MARTOVSKI ISPITNI ROK  ZA STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA – ODRŽAĆE  SE OD 10. MARTA DO 23.MARTA 2014. godine. PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 03. MARTA DO 07. MARTA  2014. godine.
POTREBNA DOKUMENTA:
-INDEKS
-GRUPNA PRIJAVA
   

Važno obaveštenje za studente koji upisuju Master

Studenti koji planiraji da upišu master akademske studije školske 2014/15, kako bi ispunili uslove konkursa, dužni su da završe osnovne akademske studije najkasnije do poslednjeg dana konkursa za master akademske studije.
   

Саобраћајни факултет на Сајму информационих технологија

Удружење “Телекомуникациони системи Србије” организује, у сарадњи са Министарством спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Републике Србије, Сајам информационих технологија ИТ 14, 30. и 31. јануара 2014. године, у галерији „Прогрес“ у Београду, Кнез Михаилова бр 27.

Позивамо све студенте Саобраћајног факултета и остале заинтересоване да посете наш штанд.

Учесници на дводневном сајму ИТ 14 су водеће ИТ компаније као и факултети који школују будући кадар ИТ сектора у Србији. Сајам је информациони и промовише популаризацију и едукацију у области информационо комуникационих технологија. Градјани ће имати прилику да се информишу о значају, потенцијалу и образовању у области једног од најперспективнијих сектора у земљи и свету.
   

Вест у Политици о опреми донираној Саобраћајном факултету од стране Европске Уније

Текст на сајту Политике можете погледати овде
   

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2013. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај текуће године.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.

Радови се достављају у штампаној и електронској форми - непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета шефу студентске службе Бранку Милићевићу.
   

Свечана додела диплома и награда студентима и прослава школске славе

Свечана додела диплома и награда студентима Саобраћајног факултета за постигнут изузетан успех, у школској 2012/13 години, обавиће се у понедељак 27. јануара 2014. год., у амфитеатру 125, са почетком у 10h.

Истог дана,  обавиће се обележавање школске славе Свети Сава уз традиционално сечење славског колача у организацији студентског парламента Саобраћајног факултета, са почетком у 12h, у сали 128.

   

Danubius Young Scientist Award 2014

Аустријско министарство за науку и истраживање и Институт за Дунавску регију и Централну Европу додељују по први пут Danubius Young Scientist Award. Жеља Министарства је да подстакне младе научнике/научнице да истраже питања и теме који су специфично везани за Дунавску регију. Предвиђено је 14 награда за по једног младог научника/научницу из по једне земље чланице Европске стратегије за Дунавску регију: Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Хрватске, Мађарске, Молдавије, Немачке, Румуније, Словачке, Србије и Украјине. Награда износи 1.200,00 € по добитнику/добитници.

На конкурс се шаљу следећа документа:
a) извод научног рада кандидата/кандидаткиње дужине 3 до 5 страна (на пример: докторске дисертације, научног дела или публикације и сл, на енглеском),
b) изјава дужине једне стране у којој се објашњава значај рада кандидата/кандидаткиње за Дунавску регију, односно значај изван националног оквира (на енглеском),
c) биографија кандидата/кандидаткиње (максимално 3 стране, на енглеском),
d) копија документа који потврђује највишу академску титулу (као потврда да је испуњен критеријум да није прошло више од 5 година након стицања докторске дипломе; овај документ не мора да буде на енглеском).
Кандидата/кандидаткињу предлаже његова/њена матична чланица Универзитета у Београду: факултет или институт. Пријаве морају бити на енглеском и у електронском формату.
Пријаве послате директно Дунавској ректорској конференцији неће бити разматране.

Пријаве се могу поднети искључиво у електронском формату на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli до 5. фебруара 2014. године у 24h.

Жири Универзитета у Београду ће размотрити приспеле пријаве и проследити најбољи рад међународном жирију који ће донети коначну одлуку. Највише рангирани кандидат из сваке земље ЕУ стратегије за Дунавску регију ће бити предложен за награду.

Ближи услови конкурса
   

Пријава изборних предмета за парни семестар

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2013/14 ДУЖНИ СУ ДА ПРИЈАВЕ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ПАРНИ СЕМЕСТАР У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ  НАЈКАСНИЈЕ ДО 07.03.2014.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ  ПРВИ ПУТ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2013/14 ДУЖНИ СУ ДА ИЗМИРЕ СВОЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОЧЕТКА ДРУГОГ СЕМЕСТРА 24. 02.2014.
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ  ПРВИ ПУТ ДРУГУ, ТРЕЋУ ИЛИ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2013/14 ДУЖНИ СУ ДА ИЗМИРЕ 50% СВОЈИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОЧЕТКА ДРУГОГ СЕМЕСТРА 24. 02.2014.
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ  ПРВУ,  ДРУГУ, ТРЕЋУ ИЛИ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2013/14 ДУЖНИ СУ ДА ИЗМИРЕ СВОЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ НАЈКАСНИЈЕ ДО ПОЧЕТКА ДРУГОГ СЕМЕСТРА 24. 02.2014.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ДОКАЗ О УПЛАТИ НА ЖИРО-РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Обавештење о фебруарском испитном року

ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2013/14 ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 10. фебруара ДО 23. фебруара 2014.године

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 03. фебруара ДО 07. фебруара 2014.године
СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА
СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 03. фебруара ДО 07. фебруара 2014.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Буди VIP студент

Након великог интересовања студената за пројекат ,,Буди Vip студент'', али и немогућности да се због празника и испитних рокова пријаве на конкурс, компанија Vip mobile је продужила рок и свим вредним студентима омогућила да се до 31. јануара пријаве на конкурс.
 
„Буди Vip студент“ пружа прилику најбољим студентима да се упознају са светом телекомуникација и стекну како теоријска, тако и практична знања из ове области.
 
Више информација о пројекту на www.jasamvip.rs


   

Стипендије Пекиншког технолошког института

Универзитет у Београду има велико задовољство да вас обавести да је Пекиншки технолошки институт (Beijing Institute of Technology) понудио 5 стипендија за 2014/2015 годину, студентима мастер и докторских студија Универзитета у Београду.
Стипендије покривају трошкове школарине, смештаја, здравственог осигурања и месечну стипендију у износу од 210 евра.
Заинтересовани студенти се за стипендије могу се пријавити директно преко сајта http://www.studyatbit.com/ , а рок за достављање пријава је 31. мај 2014. године
   

Обавештење за студенте Мастер академских студија - Модул Ваздушни саобраћај и транспорт

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - МОДУЛ ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ – ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 20. ЈАНУАРА ДО 02. ФЕБРУАРА 2014. године.
ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 13. ЈАНУАРА  ДО 17. ЈАНУАРА 2014. године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВА
   

Конкурс за доделу стипендија студентима Саобраћајног факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Фондација Саобраћајног факултета
«Проф. Никола Ока»
На основу одлуке Управног одбора фондације донете на седници од 09.01.2014. године, фондација «Проф. Никола Ока» расписује КОНКУРС За доделу стипендија студентима Саобраћајног факултета за школску 2013/2014 годину.
1. Једна стипендија за студенте III године Одсека за друмски саобраћај и транспорт - модул Транспорт
2. Једна стипендија за студенте III године Одсека за друмски саобраћај и транспорт - модул Саобраћај
3. Једна стипендија за студенте IV године Одсека за друмски саобраћај и транспорт - модул Безбедност друмског саобраћаја
Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају просечну оцену у току студија већу од 8 (осам) и да немају поновљену годину студија.

Пријаве за конкурс подносе се Служби за студентске послове.
Конкурс је отворен до 22. јануара 2014. године.

 
У Београду, 09.01.2014.
Председник Управног одбора
Фондације «Проф. Никола Ока»
Проф. др Марко Марковић, с.р
   

Конкурс за доделу стипендија задужбине Љубице М. Здравковић

На основу члана 7. Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, од 23.12.2012.године, Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић, на сeдници одржаној 25.12.2013. године, донео је следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу једне стипендију студентима Универзитета у Београду, за школску 2013/2014. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2013/2014. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
 
Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00.
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Члан 3.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине.

Члан 4.
Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ о упису школске 2013/2014. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.

Члан 6.
 
Рок за подношење пријава је од 26. децембрa 2013. године до 24. јануара 2014. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за старање о имовини Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 7.
 
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Љубица М. Здравковић
На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници Задужбине Љубица М. Здравковић.
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Милица Јовановић Поповић
   

Конкурс за доделу "Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића"

На основу члана 6. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића oд 22.12.2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 16.12.2013. године донео је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
“НАГРАДЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу двадесет „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2013/2014. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти факултета Универзитета у Београду који се у школској 2013/2014. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Награда, у износу од 30.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
Члан 3.
 
Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета www.bg.ac.rs - Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ о упису школске 2013/2014. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ,
• СТРУЧНИ РАД СТУДЕНТА у штампаној и електронској верзији (на e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ).

Члан 4.
 
Рок за подношење пријава је од 17. децембра 2013. године до 17. јануара 2014. године.
Пријаве се подносе Универзитету у Београду, Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића са назнаком за конкурс “НАГРАДЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ
ЋЕЛОВИЋА”.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 5.
Одбор Задужбине доноси одлуку о избору најбољих стручних радова и објављује је на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
На одлуку о додели награда студент има право приговора Одбору Задужбине, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића,

 
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Слађана Бенковић
   

Važno obaveštenje: Obavezno vrednovanje rada nastavnika

Vrednovanje rada nastavnika za letnji semestar u školskoj 2012/13 godini se može obaviti u prostorijama Računarskog centra od 20.05.2013. do 14.06.2013. svakog radnog dana u periodu od 09:00 - 17:00 časova.

Studentima koji ne popune anketu neće biti omogućen izlazak na ispite u junskom ispitnom roku.

Vrednovanje rada nastavnika je OBAVEZNO za sve studente koji su ovog semestra PRVI PUT slušali predmete.

Studenti koji su obnovili godinu ne mogu ponovo obaviti vrednovanje rada nastavnika.
   

Јавни позив за давање помоћи за лечење и набавку медицинских помагала студентима Универзитета у Београду

Рок за подношење пријава је од 18. децембра 2013. године до 17. јануара 2014. године.
Услови за добијање помоћи су:
• да студент студира на факултету Универзитета у Београду,
• да студент поседује неки облик хендикепа или болести (телесно оштећење или обољење које трајно нарушава здравствено стање студента)
• да студент није старији од 28 година у тренутку подношења молбе.
Потребна документација:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
• УВЕРЕЊЕ о упису одговарајуће године студија,
• MЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, не старија од шест месеци,
• УВЕРЕЊЕ ОД ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ, не старија од шест месеци
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Јавни позив Задужбине Драгољуба Маринковића.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на тел: 3207-426 и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.
Избор кандидата за доделу помоћи обавља Одбор Задужбине и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Драгољуба Маринковића.
На одлуку о додели помоћи студент има право приговора Одбору Задужбине, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета (www.bg.ac.rs на страници Задужбине Драгољуба Маринковића.
   

Јануарски испитни рок

ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2013/14 ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 27. јануара ДО 09. фебруара 2014.године
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 23. децембра ДО 10. јануара 2014.године
СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТАСТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 23. децембра ДО 10.јануара 2014.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Важно обавештење за студенте који студирају по наставном плану из 2000 године

Студенти који студирају  по наставном плану и програму из 2000 године, тј. по правилима студирања пре усвајања Закона о високом образовању из 2005 дужни су да заврше студије најкасније до 30. септембра 2014.године

Сви студенти из ове категорије који су заинтересовани да заврше студије треба благовремено да се јаве Шефу студентске службе ради евидентирања и додатних упустава о даљем студирању.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
   

Списак урађених диплома за основне и мастер студије - 17.12.2013.

   

Годишње награде и стипендије за школску 2012/13

Позивају се студенти друге, треће, четврте године основних академских студија и студенти мастер академских студија који су у школској 2012/13 остварили 60 ЕСПБ са просеком 9,00 и више а у току свог школовања нису губили године студија да се јаве студентској служби у периоду од 14.12.2013. до 30.12.2013.
   

GDi GISDATA - Конкурс за доделу стипендија

GDi GISDATA доо Београд додељује 10 стипендија за студенте факултета и високих струковних школа, чији је оснивач Република Србија.

Више информација овде 
   

Девета међународна конференција - Безбедност саобраћаја у локалној заједници

Текст позива можете преузети овде

Call for abstracts and papers 
   

Семинар за испитиваче у ауто школама

Обавештавамо Вас да се на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, Војводе Степе 305, у периоду од 20. до 25. јануара 2014 и од 27. јануара до 01. фебруара 2014, одржавају Семинари за стручно усавршавање кадрова у области безбедности саобраћаја – ИСПИТИВАЧЕ НА ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ. У оквиру наведених Семинара је предвиђено организовање два различита куса и то у складу са потребама полазника. Наиме, како лицeнцирани предавачи у ауто-школама поседују одређени ниво знања неопходан за испитиваче у ауто-школама, за њих је организован скраћени курс, са тематским целинама које они морају да полажу.

За полазнике Семинара је организован комплетан СЕМИНАР на коме ће бити организована настава и консултације из свих тематских целина које се полажу на испиту за испитиваче организованом од стране Агенције за Безбедност саобраћаја Републике Србије.

За лиценциране предаваче у ауто-школама је организован СКРАЋЕНИ СЕМИНАР, на коме неће бити организована настава и консултације из тематских целина које лиценцирани предавачи не полажу на испиту за испитиваче организованом од стране Агенције за Безбедност саобраћаја Републике Србије.

Због бољег прилагођавања обавезама полазника, у оквиру оба курса Семинара биће организоване по две групе полазника и то једна која ће похађати наставу радним данима у послеподневним сатима и друга која ће наставу похађати данима викенда.

Пријава за СЕМИНАР
се може доставити на наведену email адресу или лично.
контакт особа: Ненад Марковић, дипл. инж.
+ 381 (0) 11 3091270
+381 (0) 64 6356777
email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
   

IAESTE - стручна пракса у иностранству у току 2014. године - КОНКУРС

Расписан је IAESTE конкурс за стручну праксу, усавршавање и школоване у иностранству у току 2014. године. Више детаља, односно услове конкурса и “on-line” пријаву можете пронаћи на сајту: www.iaeste.ac.rs

Конкурс траје до 20.12.2013. године.

Текст Конкурса

НАПОМЕНА: За студенте који имају могућност да преко Студентских сервиса својих факултета обезбеде списак положених испита са оценама неће бити потребно да, приликом верификације пријаве у канцеларији IAESTE-а, достављају уверења о положеним испитима.
   

ESP Today Journal

На сајту www.esptodayjournal.org је управо објављен први број часописа ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level, чији је суиздавач, поред Економског и Филолошког факултета, као и удружења англиста Србије, и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду.
   

Први српски конгрес о путевима

Обавештавамо Вас да ће се 5 и 6. јуна 2014. године у Београду одржати Први српски конгрес о путевима. Пројектовање и изградња путева увек су били једни од важних генератора развоја једне земље. Њихово правилно одржавање и одговорно управљање говоре о односу према садашњости али и будућности. Све то заједно, са одрживим развојем и заштитом околине чини трагове будућег развоја које конгрес великог опсега може и треба да дефинише, аналазира и одреди даље смернице.

Успех овако престижног скупа гарантују институције и људи који су га замислили и који су спремни да га одрже на највишем стручном нивоу. Програмски одбор чине људи од ауторитета, чији досадашњи професионални рад обезбеђује квалитетан избор реферата и излагања. Организациони одбор је тим људи који су спремни да све своје способности и знање ставе у функцију успешне организације ове значајне манифестације. У почасном одбору ће бити људи из Министарстава Србије који ће својим ангажовањем конгресу дати неопходни државни али и међународни значај.

Позивамо све домаће и иностране стручњаке да изнесу виђења, искуства и стручне радове о актуелним темама за следеће области путева:
- Студије и пројектовање
- Одрживи развој и заштита околине
- Стратегија развоја путног транспортног система
- Управљање путевима
- Финансирање градње и одржавање путне инфраструктуре
- Грађење и одржавање путева
- Безбедност саобраћаја на путевима

За учеснике је превиђена котизација на нивоу оних које су уобичајене у нашем региону (са попустом за раније уплате). Студенти и особе у пратњи ће имати 50% попуста на тако дефинисане котизације. Током конгреса, али у данима после његовог одржавања, у понуди ће бити широки спектар обилазака Београда и излета у околини града.
Позивамо спонзоре да што пре подрже Први српски конгрес о путевима и промовишу своје фирме на овом међународном скупу бирајући спонзорски пакет који им највише одговара.

Све неопходне информације о конгресу можете наћи на интернет презентацији: www.kongresoputevima.rs на којој ће се стално ажурирати вести о конгресу, али ће то бити и главно место за достављање абстраката (рок: 15. децембар 2013.) и готових радова (рок: 15. март 2014.).

Организатори конгреса
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”
ЈП “Путеви Србије”
Контакт:
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Кумодрашка 257, 11000 Београд, Србија
Тел/фаx: +381 11 2493 134, Е: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
   

Расподела соба у студентским домовима

РАСПОДЕЛА СОБА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА ЗА ДЕВОЈКЕ ОДРЖАЋЕ СЕ у четвртак  28. новембра 2013. године од 19.30 часова у амфитеатру 025
• студенти који се на ранг листи налазе од  броја 1 до 60 у 19,30h
• студенти који се на ранг листи налазе од  броја 61 до128 у 20,00h
Студент приликом усељења у Студентски дом, поред упута за усељење мора да достави и Уверење о статусу студирања.


РАСПОДЕЛА СОБА У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА ЗА МУШКАРЦЕ ОДРЖАЋЕ СЕ у четвртак 28. новембра 2013. године од 19.30 часова у амфитеатру 125
• студенти који се на ранг листи налазе од  броја 1 до 60 у  19,30h
• студенти који се на ранг листи налазе од  броја 61 до 120 у 20,00h
• студенти који се на ранг листи налазе од  броја 121 до 185 у 20,30h
Студент приликом усељења у Студентски дом, поред упута за усељење мора да достави и Уверење о статусу студирања.


РАСПОДЕЛА СОБА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА РАНГ ЛИСТИ ИСПОД ЦРТЕ И СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ОДРЖАЋЕ СЕ дана 03. децембра 2013. године за МЛАДИЋЕ у 10,оо часова за ДЕВОЈКЕ у 12,оо часова у Студентској служби
   

Извештај комисије за акредитацију и проверу квалитета

Имам част и задовољство да Вас обавестим да је Републичка Комисија за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 08.11.2013. године донела  и званично усвојила “Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета високошолске установе академских студија: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду.”

У опшрином извештају на 29 страна који је сачинила наведена Комисија, а чији ћемо Вам интегрални тект у целини доставити за наредну седницу Наставно- научног већа у својим закључима навела следеће:

“…Саобраћајни факултет Универзитета у Београду је квалитетно израдио извештај о самовредновању и SWOT анализе за све стандарде, чиме су Одбор за квалитет са руководством и учешћем наставног и ненаставног особља и студената показали да су стално опредељени ка унапређењу квалитета наставног и научног процеса.
Посебно истичемо одлично уређен простор, савремено опремљене лабораторије, учионице и амфитеатре за квалитетно извођење наставе на свим нивоима образовања саобраћајнох инжењера.

Факултет је одлично органозован, има квалитетне наставнике, сараднике и ненаставно особље и створио је одличне услове за школовање висококвалитетних квадрова саобраћајног инжењерства за понос Републике Србије.

На крају Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) се захваљује особљу и студентима Саобраћајног факултета из Београда на примереној сарадњи током спољашње провере квалитета њихове установе.

Истовремено КАПК се нада да ће Саобраћајни факултет у Београду, дате коменатре, препоруке и сугестије искористити за унапређење квалитета рада високошколске установе у свим областима рада, наставном и научном процесу”.

С поштовањем,
Декан Саобраћајног факултета
Проф. др Бранимир Станић
   

Конференција - TRB 11th International Conference on Low-Volume Roads

Саобраћајни факултет као суорганизатор представља конференцију под називом: TRB 11th International Conference on Low-Volume Roads

Више информација о конференцији можете наћи овде 
   

Обавештење о децембарском апсолвентском испитном року

ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ  07. ДЕЦЕМБРА 2013.године

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 25.11. ДО 29.11.2013. У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

ПРАВО ДА ПРИЈАВЕ ЈЕДАН ИСПИТ ИЗ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТЕ  ГОДИНЕ СТУДИЈА  ИМАЈУ:
• САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2013/14 ГОД. ОБНОВИЛИ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈА
• БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У  ШКОЛСКОЈ 2013/14 ГОД. УПИСАЛИ  ПРОДУЖЕНУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА ИЛИ ОБНОВИЛИ ИСТУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 1000 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА


• СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Програм рада конференције LOGIC 2013

На сајту конференције LOGIC 2013 (logic.sf.bg.ac.rs) објављен је прелиминарни распоред конференције који можете преузети и овде.
   

Конкурс за награду "Круна успеха"

За награду могу конкурисати дипломци који су, без понављања иједне године студија, апсолвирали у школској 2012/2013. години и дипломирали са просечном оценом вишом од 9,00 (основне или мастер студије) до истека свог апсловентског стажа, најкасније до 01.11.2013.

Више информација овде 
   

Обележавање светског дана жртава саобраћајних незгода

Саобраћајни факултет у Београду, Факултет техничких наука Универзитета Нови Сад, Криминалистичко-полицијска академија, у сарадњи са Управом саобраћајне полиције, Агенцијом за безбедност саобраћаја, Црвеним крстом Србије, Ауто-мото савезом Србије, Комитетом за безбедност саобраћаја, Удружењем за безбедност саобраћаја, Организацијом за безбедност саобраћаја и медије (ТСМ), Traffic safety group (TSG), на Саобраћајном факултету у Београду, у суботу, 16. новембра 2013. године организују


ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЖРТАВА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
 
 
10,оо   Поздравни говори и уводна предавања,
11,оо   Симулација указивања прве помоћи лицима повређеним у саобраћајној незгоди.
12,оо   Семинар ''Превенција повреда у друмском саобраћају'' - oдабране теме

Циљ манифестације је подизања свести о значају безбедности саобраћаја и могућности да се смањи број и последице саобраћајних незгода.
Уједињене Нације су 26. октобра 2005. године усвојиле Резолуцију којом позивају владе свих држава чланица да трећу недељу новембра сваке године обележавају као светски Дан сећања на жртве саобраћајних незгода. Желимо да скренемо пажњу јавности на велики број саобраћајних незгода, велики број повређених и погинулих у саобраћају, као и на велике друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода. Такође желимо да истакнемо значај мера и активности које предузимају или планирају поједини субјекти. Светски Дан сећања на жртве саобраћајних незгода, такође, указује на могућности доносиоца одлука да својом активношћу и утицајем учине путеве безбеднијим.

У оквиру светског Дана сећања на жртве саобраћајних незгода биће представљен ''Приручник за превенцију повреда у друмском саобраћају'', Светске здравстене организације (WHO) и одржан семинар „Превенција повреда у друмском саобраћају“, за студенте и друге заинтересоване.

Са жељом да подигнемо свест у нашем друштву о последицама саобраћајних незгода, позивамо Вас да својим присуством увеличате овај скуп.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сваке године 1,3 милиона људи погине у саобраћајним незгодама широм света, остављајући за собом потресене породице и заједнице. Већина погинулих су млади људи. Последица ових трауматичних догађаја је огромна патња, што је неприхватљиво у савременом свету. Поред емоционалног и психолошког бола који подносе, губљење члана породице може довести једну породицу и у лошу финансијску ситуацију. У многим земљама, многе породице постају сиромашне услед издатака за продужену медицинску негу, губитка хранитеља породице или додатних средстава које дају за бригу о људима са инвалидитетом.

Подстакнути бригом о повећању броја саобраћајних незгода на нашим путевима као и њиховим последицама користимо светски Дан сећања на жртве саобраћајних незгода као опомену, на трагедије које се могу спречити.

Повреде у саобраћају на путу представљају водећи узрок насилних смрти који се, у великом броју случајева, може предвидети и спречити. Имајући то у виду, Генерална скупштина Уједињених нација је, 2010. године, усвојила резолуцију 64/255, којом је проглашена Деценија акција за безбедност саобраћаја на путевима. Циљ Деценије (2011 – 2020) је да стабилизује, а затим и смањи број погинулих у саобраћајним незгодама на путевима. Тако би се спасило око 5 милиона живота и спречило око 50 милиона повреда у саобраћају, у посматраних десет година.

Дан сећања на жртве саобраћајних незгода, који се сваке године обележава треће недеље у новембру, почело је да обележава добротворно друштво за помоћ жртвама страдалим у саобраћају на путу, RoadPeace из Велике Британије, 1993. године. Од тада, RoadPeace, Европско удружење жртава саобраћајних незгода и друге организације традиционално обележавају овај дан широм света.

Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода нуди могућност да се једном годишње организовано истакне значај јавне свести о последицама саобраћајних незгода, да се укаже на најважније активности у безбедности саобраћаја и да се нагласи потреба за непрекидним радом и сталним освежавањем мера и активности у циљу помоћи жртвама саобраћајних незгода и унапређења безбедности саобраћаја. 


Агенда

Линк за пријаву 
   

Научно-стручни скуп „ПАРКИРАЊЕ КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ“

Научно-стручни скуп „ПАРКИРАЊЕ КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ“ одржаће се на Саобраћајном факултету у Београду, 15. новембра 2013. године са почетком у 10 часова.

Организатор је Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет; Катедра за терминале у друмском саобраћају и транспорту.

Саветовање је намењено инжењерима који се баве проблемима паркирања у градовима и насељеним местима, градским управама, локалним заједницама, урбанистима, планерима, научним радницима и истраживачима са Универзитета и Института као и осталим стручњацима који се на неки начин баве наведеном проблематиком.

Opširnije: Научно-стручни скуп „ПАРКИРАЊЕ КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ“

   

Ранг листа студената Саобраћајног факултета који су конкурисали за дом за школску 2013/14 годину

Кликом на линкове испод можете преузети ранг листе

Основне академске студије
Ранг листа за девојке [PDF]
Ранг листа за младиће [PDF]

Примедбе на ранг листу доставити студентској служби до 07. новембра 2013. године до 11 часова 


Мастер академске студије 
Ранг листа за девојке [PDF]
Ранг листа за младиће [PDF]

Примедбе на ранг листу доставити студентској служби до 08. новембра 2013. године до 11 часова


Докторске академске студије
Ранг листа за девојке - прва година [PDF]
Ранг листа за младиће - прва година [PDF]
Ранг листа за младиће - друга година [PDF]

Примедбе на ранг листу доставити студентској служби до 08. новембра 2013. године до 11 часова
   

Обавештење за студенте на докторским академским студијама

Обнова године за студенте докторских акадесмких студија ће се вршити у периоду од 31. октобра до 8. новембра 2013. године на шалтеру студентске службе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-          Два пријавна листа (образац ШВ-20)
-          Индекс
-          1300,00 динара за Осигурање, СПИДС и С картицу (плаћа се на шалтеру студентске службе)
-          потврда о уплати прве рате на жиро рачун (самофинансирајући студенти)
   

Обавештење за студенте на мастер академским студијама

Обнова године за студенте мастер акадесмких студија (генерација уписана 2011/12 и 2012/13) ће се вршити у периоду од 31. октобра до 8. новембра 2013. године на шалтеру студентске службе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-          Два пријавна листа (образац ШВ-20)
-          Индекс
-          1300,00 динара за Осигурање, СПИДС и С картицу (плаћа се на шалтеру студентске службе)
-          потврда о уплати прве рате на жиро рачун
   

Обавештење о новембарском апсолвентском испитном року

НОВЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ  У СУБОТУ 09. НОВЕМБРА 2013.године

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 04.11. 2013. ДО 06.11.2013. У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.
ПРАВО ДА ПОЛАЖУ У ОВОМ ИСПИТНОМ РОКУ ИМАЈУ СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Обавештење за упис на мастер академске студије

ДАНА 28. ОКТОБРА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

ОД 9h-10h :
• ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
• ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ
• ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
• ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
ОД 10h – 11h
• ЛОГИСТИКА
ОД 11h – 12h
• МЕНАЏМЕНТ И ЕКОНОМИЈА У САОБРАЋАЈУ У И КОМУНИКАЦИЈАМА
ОД 12h- 13h
• БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ОД 13h – 14h
• САОБРАЋААЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
• ИНЖЕЊЕРСТВО ГРАДСКОГ И ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА
ОД 14h – 15h
• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
• ПОШТАСНКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
* Упис примљених кандидата  ће се вршити у сали 128.
Кандидати подносе:
- два обрасца ШВ -20
- индекс
- 1300,00 дин (СПИДС,осигурање и С картица)
- две фотографије формата 4,5x3,5 цм
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
-листу изабраних предмета (образац који су добили на прозивци)
   

Коначна ранг листа кандидата за мастер академске студије

Redni broj Ime, Srednje ime, Prezime Broj prijave Bodovi
1 Igor, Radojica, Dakic 39 15,125
2 Dragana, Slobodan, Ivanis 56 14,975
3 Sanja, Nenad, Puzovic 105 14,86875
4 Katarina, Svetomir, Babic 158 14,6625
5 Vukan, Nenad, Jovanovic 5 14,5875
6 Vladimir, Veselin, Cvetinovic 23 14,5375
7 Milena, Dobrica, Djolic 58 14,20396
8 Aleksandar, Vladan, Trifunovic 1 14,19375
9 Sanja, Dragoljub, Ecimovic 161 13,925
10 Milos, Cedomir, Randjelovic 79 13,88125
11 Aleksandar, Milos, Djurovic 83 13,88125
12 Nevena, Nenad, Mujkovic 94 13,7875
13 Nikola, Zoran, Joncic 16 13,63125
14 Marija, Dragoljub, Cvetkovic 159 13,59375
15 Djordje, Ivan, Pantovic 54 13,5125
16 Dusanka, Vojislav, Simeunovic 173 13,36875
17 Marina, Milivoje, Negojevic 178 13,3375
18 Vanja, Miroslav, Voznji 66 13,33113
19 Ivan, Zoran, Kokic 102 13,2875
20 Dejan, Midhad, Crnkic 34 13,265
21 Marko, Milorad, Kamberovic 127 13,20625
22 Vladisav, Zoran, Juhas 60 13,18125
23 Ivan, Goran, Jakovljevic 75 13,125
24 Nevena, Milan, Ivanovic 77 13,025
25 Rajko, Radivoje, Karlicic 12 12,9375
26 Marko, Zoran, Stanisic 123 12,925
27 Jovana, Dejan, Acimovic 64 12,875
28 Dragana, Ljiljana, Gajic 240 12,8625
29 Djordjije, Stanislav, Markovic 93 12,75
30 Ivana, Zivota, Mnojlovic 160 12,7125
31 Milos, Caslav, Nesic 119 12,7
32 Jelena, Dobric, Ivanovic 81 12,6375
33 Katarina, Rasko, Djuricic 144 12,6125
34 Ilija, Milan, Radisavljevic 76 12,60625
35 Luka, Ivo, Lenhard 7 12,59375
36 Aleksandar, Slavoljub, Rajic 91 12,58125
37 Marko, Milan, Marjanovic 177 12,50625
38 Danilo, Milivoje, Topalovic 73 12,4125
39 Nenad, Stanisa, Radulovic 90 12,33125
40 Milos, Mirjana, Bogdanovic 92 12,32875
41 Rdomir, Dragan, Mijalkovic 14 12,325
42 Maja, Gavro, Tomic 219 12,1375
43 Ivan, Jovica, Sulejic 227 12,1125
44 Dragan, Milorad, Raskov 43 12,08083
45 Dragan, Jovan, Rikanovic 193 12,03125
46 Milica, Milan, Lakovic 170 12,00625
47 Nikola, Branko, Gliscevic 120 11,95625
48 Bojan, Rade, Pavlica 2 11,91875
49 Aleksandra, Zivomir, Jakovljevic 52 11,85625
50 Bratislav, Dragan, Matic 162 11,84375
51 Aleksandra, Radomir, Jovanovic 20 11,7125
52 Igor,Mirjana, Manic 139 11,61875
53 Marina, Goran, Matejic 62 11,5875
54 Novak, Djurko, Bojovic 48 11,4125
55 Srdjan, Dejan, Jakovljevic 80 11,375
56 Marija, Nenad, Divljanovic 225 11,33125
57 Slavica, Cedomir, Dzeletovic 26 11,29375
58 Nikola, Miroslav, Simeunovic 186 11,21875
59 Nemanja, Zoran, Martic 47 11,20625
60 Milos, Milomir, Milosavljevic 30 11,1875
61 Nikola, Zoran, Milic 190 11,1875
62 Vuksan, Djuro, Milan 69 11,14375
63 Maja, Miladin, Pajovic 17 10,98979
64 Danijel, Vojin, Stanojevic 167 10,96875
65 Aleksandar, Mladen, Spasic 6 10,95625
66 Bojan, Ivan, Pusica 49 10,9375
67 Milijan, Dragan, Milic 35 10,90625
68 Aleksandar, Dejan, Milic 84 10,87333
69 Irena, Vesna, Senicic 109 10,81875
70 Milan, Dragan, Andrejic 212 10,64375
71 Sladjana, Gojko, Mitrovic 28 10,625
72 Vera, Rade, Vujanovic 175 10,61875
73 Zoran, Arandjel, Miletic 38 10,55625
74 Jovana, Boro, Antelj 125 10,54083
75 Nevena, Nikola, Maric 67 10,51875
76 Tatjana, Radoica, Lalic 228 10,51875
77 Darko, Miodrag, Radojevic 8 10,4125
78 Kristina, Milanko, Rekovic 10 10,38917
79 Bojan, Zvonko, Mandic 40 10,38125
80 Tamara, Vlajko, Savic 29 10,36875
81 Nemanja, Nebojsa, Popovic 11 10,35625
82 Jasna, Dragan, Acimovic 37 10,31333
83 Milica, Zlatko, Lukicic 63 10,2875
84 Kristina, Bratislav, Mancic 151 10,25
85 Nikola, Zoran, Nenadovic 57 9,9375
86 Bojan, Milutin, Milovanovic 51 9,925
87 Zaklina, Goran, Vasic 3 9,875
88 Ivana, Vesna, Djokic 169 9,811667
89 Vladimir, Slobodan, Radic 50 9,75333
90 Milos, Vlada, Radicevic 222 9,6075
91 Vukasin, Vladimir, Jovancicevic 72 9,566667
92 Jovan, Marko, Djeric 13 9,25625
93 Stefan, Milan, Djurdjevic 9 9,14375
94 Miljan, Boban, Jelenkovic 55 9,05
95 Zeljko, Petar, Hever 71 8,9125
96 Vladimir, Predrag, Kravic 234 8,89375
97 Marko, Zoran, Milic 189 8,7375
98 Miroslav, Jasmina, Ercegovic 150 8,26875
99 Marjan, Dragoljub, Durutovic 182 8,144167
100 Darko, Novica, Grujic 231 8,029375
101 Marko, Danilo, Mandic 61 8
102 Zarko, Ljubinko, Milojevic 117 7,844925
103 Jelena, Miloje, Munjic 18 6,70625
104 Nemanja, Dejan, Djurovic 235 6,64375
105 Maksim, Milan, Knezevic 4 6,308542


Rang lista studenata koji su uslovno konkurisali


Redni broj Ime, srednje ime i prezime Broj prijave Bodovi
106 Dragana, Jovan, Nojkovic 98 14,2375
107 Jelena, Dragan, Milosevic 96 14,1
108 Jelena, Radovan, Raskovic 97 14,0625
109 Katarina, Miroslav, Kreacic 115 13,93125
110 Milica, Branka, Drajic 157 13,64375
111 Ilija, Dejan, Nikolic 164 13,08125
112 Dragisa, Zoran, Gligorijevic 174 12,925
113 Darko, Stevo, Milutinovic 185 12,81875
114 Svetlana, Dragisa, Nikolic 147 12,81875
115 Ivana, Simo, Drulovic 104 12,775
116 Nenad, Zoran, Rajkovic 136 12,76875
117 Dejan, Slavisa, Kriveljanovic 156 12,75
118 Marija, Miroslav, Tanovic 103 12,65
119 Nikola, Radisa, Stankovic 163 12,61875
120 Ivana, Stojan, Sreckovic 110 12,44375
121 Milan, Nedeljko, Savic 181 12,43125
122 Brankica, Lepomir, Ivanovic 142 12,3125
123 Milos, Nenad, Miletic 122 12,25
124 Nikola, Milorad, Tosic 179 12,23125
125 Marija, Dragoljub, Jeremic 108 12
126 Bojan, Srecko, Bilobrk 106 11,99375
127 Kristina, Momcilo, Rakic 155 11,925
128 Nevena, Nebojsa, Dimitrijevic 112 11,9125
129 Vitorio, Milan, Tomanovic 133 11,85
130 Jadranka, Mile, Milanovic 126 11,8375
131 Marko, Ljubinko, Trifunovic 118 11,725
132 Jovana, Dragomira, Jankovic 107 11,69375
133 Nenad, Zoran, Milenkov 129 11,6875
134 Milos, Ljubisa, Kostadinovic 224 11,66875
135 Nemanja, Djurica, Mihajlovic 121 11,6375
136 Dusica, Milan, Vesovic 199 11,61875
137 Sanja, Cedomir,Vasic 218 11,6
138 Marko, Vidoje, Kapetanovic 187 11,58125
139 Jelena, Sretko, Simic 143 11,54375
140 Milica, Jovica, Veljovic 191 11,38125
141 Nikola, Ljubisa, Glisic 145 11,2875
142 Ivana, Svetozar, Vuletic 134 11,14375
143 Nenad, Gligo, Grubor 184 11,06875
144 Bojan, Zivorad, Milojevic 205 11,03125
145 Goran, Zoran, Kesic 236 10,96875
146 Milica, Zivojin, Simic 44 10,91875
147 Milos, Dragomir, Stojanovic 166 10,88125
148 Jovana, Miroslav, Milisavljevic 165 10,88125
149 Biljana, Borislav, Dabizljevic 210 10,80625
150 Tijana, Mirjana, Skrbic 132 10,8
151 Suzana, Miodrag, Milovic 198 10,8
152 Sladjana, Milovan, Preljic 148 10,7875
153 Jovana, Rados, Lazic 172 10,7125
154 Aleksandar, Nedeljko, Bulatovic 204 10,7125
155 Stefan, Antonije, Vukovic 242 10,68083
156 Jovana, Milos, Mijailovic 233 10,66875
157 Milos, Mladen, Pavlovic 128 10,49375
158 Dejan, Dragan, Slavkovic 241 10,4
159 Nikola, Zoran, Jovanic 217 10,38125
160 Ivana, Dragan, Stojakovic 153 10,2375
161 Katarina, Slavoljub, Jovanovic 238 10,18125
162 Uros, Zoran, Ostojic 211 10,16875
163 Miodrag, Rajko, Gasovic 68 10,03125
164 Uros, Kostadin, Lijeskic 78 9,99375
165 Ana, Borislav, Galecic 180 9,9875
166 Sasa, Vojkan, Kovacevic 203 9,925
167 Bosko, Vladan, Djokic 168 9,8625
168 Zivana, Radojko, Lukovic 206 9,85625
169 Bojan, Branislav, Petrasinovic 237 9,80625
170 Aleksandra, Dragoslav, Dimitrijevic 131 9,8
171 Nemanja, Milos, Vukmirovic 152 9,76875
172 Katarina, Nikola, Zivanovic 195 9,73125
173 Ljiljana, Milan, Brankovic 27 9,69375
174 Nikola, Miroslav, Spasic 124 9,66875
175 Marko, Dragisa, Bozic 207 9,6625
176 Aleksandra, Valentina, Dimitrijevic 116 9,65625
177 Marko, Zivorad, Novakovic 138 9,630833
178 Ivan, Nikola, Milosavljevic 154 9,59375
179 Marijana, Milos, Mijailovic 232 9,475
180 Milos, Dejan, Mickovic 70 9,46875
181 Natasa, Ana, Simic 100 9,20625
182 Milica, Verica, Gajic 214 9,075
183 Srdjan, Goran, Tomic 137 9,03125
184 Visnja, Leko, Kalajdzic 216 8,7125
185 Dusan, Zoran, Mladenovic 223 8,6375
186 Jasna, Pavle, Selenic 41 8,625
187 Nikola, Milorad, Maksimovic 111 8,6125
188 Nikola, Zoran, Vidovic 208 8,58125
189 Aleksandra, Nebojsa, Potic 209 8,48125
190 Semir, Vasip, Mehmedi 113 8,36875
191 Ilija, Lazar, Andic 229 8,25625
192 Nenad, Miodrag, Jezdimirovic 188 8,23175
193 Milos, Dragan, Petrovic 194 8,23125
194 Bogdan, Lazar, Gavrilovic 230 8,10625
195 Slobodan, Mico, Mirkovic 221 8,06875
196 Vuk, Novica, Sentic 243 8,0625
197 Marko, Zoran, Lazarevic 245 7,975
198 Dusan, Ankica, Djurdjevic 245 7,8375
299 Josipa, Miodrag, Cvetkovic 220 7,83125
200 Strahinja, Dragan, Djokovic 226 7,5
201 Marko, Ljiljana, Gvozdic 171 7,43125
202 Marko, Dragan, Delic 239 7,1375
203 Filip, Novak, Kuzmanovic 82 6,8625

Studenti koji su konkurisali na samofinansirajuća mesta

Redni broj Ime, srednje ime i prezime Broj prijave Bodovi
1 Ivana, Nebojsa, Kostic 15  
2 Zoran, Milutin, Dukanac 19  
3 Dalibor, Sasa, Smiljanic 89  
4 Ana, Milorad, Kuzmanovic 24  
5 Ivana, Zlatomir, Gacic 88  
6 Dilser, Nedeljko, Al - Wazan 46  
7 Srdja, Andrija, Ljesevic 59  
8 Djordje, Branko, Jovcic 25  
9 Danilo, Zivorad, Djukic 101  
10 Djordje, Radivoje, Lukovic 53  
11 Vojin, Despota, Milosavljevic 31  
12 Zoran, Obrad, Markovic 22  
13 Sergej, Branka, Cvijetic 36  
14 Vladimir, Zdravko, Kuraica 95  
15 Dejan, Miomir, Boberic 21  
16 Stefan, Stanisa, Stevanovic 87  
17 Tamara, Goran, Nikolic 146  
18 Tamara, Grozdana, Muratbegovic 192  
19 Milos, Aca, Vuckovic 200  
20 Goran, Dragan, Vukovic 196  
21 Jelena, Tomislav, Miletic 42  
22 Marko, Rados, Dragutinovic 85  
23 Svetlana, Ljiljana, Golubovic 201  
24 Radica, Nebojsa, Radovanovic 202  
25 Ivana, Zorica, Selenic 213  
26 Anita, Zoran, Borozan 247  


   

Конкурс за студенте

Објављен је још један конкурс занимљив студентима Саобраћајног факултета. Текст позива за конкурс преносимо у оригиналу:
--------------------------------------
TRA VISIONS will be aimed at University and Technical Institutes students pursuing bachelor degrees and higher. The competition presents an opportunity for students to showcase their work in an international stage at the Transport Research Arena (TRA) 2014 Conference between the 14th and 17th of April 2014 in Paris. Initially, participants will be invited to submit an abstract under one of the TRA-2014 conference Topics (Call for Ideas) which covers the general areas of:

*       Environment and Energy
*       Industry Competitiveness
*       Safety and Security
*       Logistics and Mobility Systems and Services
*       Transport Policy Research/Socio-economic/Human sciences
*       Transport Infrastructures
*       Vehicles & Vessels Technologies

The registration period will be open till the end of November 2013, where all the participants are invited to register their ideas and submit a Title and a short abstract of their ideas for the Student Competition. The participants will then have a thee-month period to further develop and submit their idea which should be a report based on the Final Project Template accompanied by any supporting documents (drawings, excel calculations presentations etc.). This will be followed by an Evaluation of Ideas period during which a judging panel will determine which are the top 3 ideas per mode (including cross-modality). The winner certificates and their prizes will be presented in a prestigious award ceremony during the TRA 2014 event.
For more information, click on the attached Powerpoint presentation and/or see http://www.travisions.eu/TRAVisions/academic_competition.xhtml
   

Коначна ранг листа кандидата уписаних на докторске академске студије у школској 2013/14 години

број Име и Презиме Статус Просек
1 Бранка Микавица Буџет 9,97
2 Јелица Давидовиц Буџет 9,83
3 Владо Поповиц Буџет 9,57
4 Драган Лазаревиц Буџет 9,34
5 Тијана Ристиц Буџет 9,16
6 Злата Белотиц Буџет 8,89
7 Дјина Радовановиц Буџет 8,66
8 Милос Јелкиц Буџет 8,6
9 Дјордје Аврамовиц Буџет 8,38
10 Војислав Богдановиц Буџет 9,27

   

Решење о оглашавању оптуженог одговорним - Слободан Косановић

На основу члана 29. Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду број 133/2007), у  дисциплинском поступку против оптуженог студента Слободана Косановића, дисциплинска комисија у саставу: доц. др Петар Миросављевић, заменик председника и чланови проф. др Горан Марковић и Владимир Гутић, студент, након одржане усмене јавне расправе 10.10.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о оглашавању оптуженог одговорним

Студент Саобраћајног факултета  Слободан Косановић (број индекса  ДБ 070064) одговоран је  због тога што је дана 03.10.2013. године на  писменом делу  испита из предмета "Основи јавног градског транспорта путника" код студента пронађено недозвољено средство («бубица») које је користио за полагање испита, чиме је учинио тежу дисциплинску повреду обавезе студента из члана 9. став 1. тачка 1. Правилника о дисциплинској одговорности студената  Универзитета у Београду -  коришћење недозвољених средстава на испиту, те му се

И З Р И Ч Е
Дисциплинска мера  привремено удаљавање са Факултета од 15 наставних недеља.
За време трајања дисциплинске мере студенту мирује статус на Факултету.

О б р а з л о ж е њ е
Асистент Станко Бајчетић поднео је декану Факултета пријаву против студента Слободана Косановића (број индекса  ДБ 070064) због тога што је дана 03.10.2013. године током писменог дела испита из предмета "Основи јавног градског транспорта путника"  код студента пронађено недозвољено средство («бубица») које је користио за полагање испита.
Декан Факултета је на основу поднете пријаве и писане изјаве студента Ненада Дуића дана 08.10.2013. године поднео захтев за покретање дисциплинског поступка против оптуженог студента пред дисциплинском комисијом Факултета.

Комисија у саставу: доц. др Петар Миросављевић, заменик председника и чланови проф. др Горан Марковић и Владимир Гутић,  студент, на усменој јавној расправи која је одржана 10.10.2013. године, а којој је присуствовао подносилац пријаве асистент Станко Бајчетић, саслушала је оптуженог студента и утврдила све неопходне чињенице за доношење одлуке.

Приликом изрицања дисциплинске мере комисија је узела у обзир олакшавајуће околности из члана 13. став 1. тачка 4. и 5. Правилника, а то су коректно претходно понашање студента и изјава у току поступка да је свестан своје грешке.

На основу изнетог дисциплинска комисија Факултета, донела је решење као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог решења може се поднети жалба другостепеној дисциплинској комисији преко првостепене комисије, у року од 10 дана од дана пријема овог решења.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.
   

Решење о оглашавању оптуженог одговорним - Ненад Дуић

На основу члана 29. Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду број 133/2007), у  дисциплинском поступку против оптуженог студента Ненада Дуића, дисциплинска комисија у саставу: доц. др Петар Миросављевић, заменик председника и чланови проф. др Горан Марковић и Владимир Гутић, студент, након одржане усмене јавне расправе 01.10.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о оглашавању оптуженог одговорним
 
Студент Саобраћајног факултета Ненад Дуић (број индекса  ДТ060339) одговоран је  због тога што је дана 19.09.2013. године на  усменом делу  испита из предмета "Вероватноћа и статистика" код студента пронађено недозвољено средство («бубица») које је користио за полагање испита, чиме је учинио тежу дисциплинску повреду обавезе студента из члана 9. став 1. тачка 1. Правилника о дисциплинској одговорности студената  Универзитета у Београду -  коришћење недозвољених средстава на испиту, те му се

И З Р И Ч Е
Дисциплинска мера  привремено удаљавање са Факултета од 15 наставних недеља.
За време трајања дисциплинске мере студенту мирује статус на Факултету.
 
О б р а з л о ж е њ е
Асистенти Милош Николић и Драгана Дреновац поднели су декану Факултета пријаву против студента Ненада Дуића (број индекса  ДТ060339) због тога што је дана 19.09.2013. године на усменом делу испита из предмета "Вероватноћа и статистика"  код студента пронађено недозвољено средство («бубица») које је користио за полагање испита.
Декан Факултета је на основу поднете пријаве и писане изјаве студента Ненада Дуића дана 23.09.2013. године поднео захтев за покретање дисциплинског поступка против оптуженог студента пред дисциплинском комисијом Факултета.

Комисија у саставу: доц. др Петар Миросављевић, заменик председника и чланови проф. др Горан Марковић и Владимир Гутић,  студент, на усменој јавној расправи која је одржана 01.10.2013. године, а којој су присуствовали подносиоци пријаве асистенти Милош Николић и Драгана Дреновац, саслушала је оптуженог студента и утврдила све неопходне чињенице за доношење одлуке.

Приликом изрицања дисциплинске мере комисија је узела у обзир олакшавајуће околности из члана 13. став 1. тачка 4. и 5. Правилника, а то су коректно претходно понашање студента и изјава у току поступка да је свестан своје грешке.

На основу изнетог дисциплинска комисија Факултета, донела је решење као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог решења може се поднети жалба другостепеној дисциплинској комисији преко првостепене комисије, у року од 10 дана од дана пријема овог решења.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
Доц. др Петар Миросављевић, дипл. инж.
   

Отворен конкурс за доделу стипендија немачке привреде др Зоран Ђинђић

Фондација др Зоран Ђинђић у сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу и немачким Министарством за економску сарадњу и развој по једанаести пут расписује конкурс за доделу Стипендија немачке привреде др Зоран Ђинђић. Конкурс је намењен студентима завршних година факултета као и младим стручњацима са првим радним искуством.

Текст конкурса можете преузети овде 
   

Свечани пријем бруцоша 2013/14

У понедељак, 07.10.2013. одржан је свечани пријем бруцоша на Саобраћајни факултет Универзитета у Београду.

WP_20131007_003

WP_20131007_005

WP_20131007_007 

WP_20131007_010 
   

Обавештење о апсолвентском испитном року

АПСОЛВЕНТСКИ  ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ 19. октобра 2013.године
 
ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 07. октобра ДО 11. октобра 2013.године
СТУДЕНТИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПРИЈАВЕ ЈЕДАН ИСПИТ ПОТРЕБАН ЗА УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 1000 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА

 
СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 07. октобра ДО 11.октобра 2013.године
ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Позив студентима за стручне радове

У оквиру Прве међународне конференције логистике “LOGIC”, компанија Milšped објављује ПОЗИВ Студентима Саобраћајног факултета за израду стручних радова у оквиру компаније на следеће теме:


ТЕМА 1:  ТОКОВИ ПОВРАТНЕ АМБАЛАЖЕ У ДИСТРИБУТИВНОЈ ЛОГИСТИЦИ

Циљ пројекта је да предложи системско решење за праћење токова палета и да се онемогући одив и губитак истих.
Основне тезе:
• Анализа токова повратне амабалаже у процесу дистрибуције
• Утврђивање и опис проблема у токовима повратне амбалаже
• Светска искуства у области управљања токовима празних логистичких јединица и повратне амбалаже
• Предлог решења за системско праћење и управљање токовима палета и друге амбалаже
• Предлог концепта информатичко софтверске подршке праћењу токова амбалаже

 
ТЕМА 2: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛОГИСТИЧКИХ ПОДАТАКА И ПОДЕШАВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ СОФТВЕРСКОГ РУТИРАЊА ВОЗИЛА

Циљ пројекта је да се обезбеди подршка за оптимално рутирање возила
Основне тезе:
• Анализа постојећег стања рутирања и распоређивања возила
• Утврђивање потребних података и параметара
• Дефинисање поступка за праћење и дефинисање/утврђивање података и параметара
• Модели и алгоритми у области решавања рутинг и проблема распоређивања возила
• Дефинисање концепта информатичко софтверске подршке систему рутирања и распоређивања возила


ТЕМА 3: СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА ВИЉУШКАРСКОМ ФЛОТОМ

Циљ пројекта је да се дефинише стратегија оптималног управљања виљушкарском флотом
Основне тезе:
• Анализа претоварно транспортних иИ манипулативних захтева за виљушкарском флотом
• Анализа постојећег стања виљушкарске флоте
• Светска искуства у области управљања виљушкарском флотом
• Утврђивање проблемских тачака у претоварним  процесима
• Оптимизација унутрашњег транспорта – захтева који се реализују вилкушкарима
• Предлог стратегије набавке виљушкара (сопствени или изнајмљени виљушкари и сл.)

Позивамо студенте да искористите прилику и упознају функционисање система једне од водећих логистичких компанија у региону и да свој предлог унапређења представе на предстојећој логистичкој конференцији „LOGIC“.
За одређену тему се може пријавити и група студената.
Пријаве слати на: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Рок за пријаву: 14.10.2013.

Milšped ће спонзорисати учешће радова на конференцији и доделити новчану награду најбољим радовима по свакој теми. Комисија ће се састојати од запослених Milšpedа и професора Саобраћајног факултета.
   

Летња разгледница и искуства из Републике Естоније – Бојан Жегарац

У периоду од 21-27.07.2013. године, одржана је конференција Европског парламента младих у Талину, Република Естонија, као саставни део програма Моdel European Union Tallinn 2013. Овај међународни догађај омогућио је симулацију доношења одлука унутар ЕУ. На отварању програма, све учеснике је поздравио члан естонског парламента, г. Margus Tsahkna. 

Студент Саобраћајног факултета Бојан Жегарац (Одсек за Логистику), као једини представник Републике Србије, представио је своју земљу и Саобраћајни факултет у Београду у оквиру Савета за транспорт, телекомуникације и енергију. Рад у оквиру овог Савета био је занимљив и изазован, јер смо преузели улоге министара из земаља ЕУ – испричао је наш студент.

kepatmeretezes_hu_JedinipredstavnikSrbije

Циљ састанка унутар Савета за транспорт, телекомуникације и енергију био је да се постигне заједничка одлука и нацрт закључка о предлогу Европске комисије - требало је дефинисати идеје и пројекте за унапређење транспорта са аспекта логистике, размотрити улогу и учешће интермодалног транспорта и city логистике, размотрити предлог Европскe комисије о развоју заједничке европске мреже за возила која ће покретати алтернативни извори енергије (Брисел, 2013), чиме би се постигле значајне редукције штетних утицаја издувних гасова, буке и вибрација, као и уштеде у покретању возила и оптимално искоришћење одговарајућих ресурса. Укратко је разматран и предлог везан за успостављање јединствене железничке мреже у Европи (SERA-The Single European Railway Area). Организована је и стручна посета луци Талин.

Сваком од учесника унапред је додељена одређена земља за истраживачки рад, поред земље из које долази - препричава нам своја искуства Бојан. У мом случају, имао сам задатак да истражим проблеме и решења, с којима се сусрећу саобраћајни системи Краљевине Шведске. Званични језик конференције био је енглески, али сам у разговору са колегама из других земаља имао прилику да говорим руски и шведски језик.

kepatmeretezes_hu_PrviradnidanSavetatransporttelekomunikacijeienergija

Наш колега, Бојан Жегарац освојио је награду – признање за најбољег министра у оквиру Савета транспорт, телекомуникације и енергија, у конкуренцији 32 учесника из 14 земаља, при чему је у оквиру Савета за транспорт, телекомуникације и енергију додељивана само једна награда за најбољег министра. Овим признањем, колега је на најбољи могући начин представио Републику Србију и Саобраћајни факултет и аутоматски обезбедио учешће у наредном програму, 2014. године.

Сматрам да су овакви програми одлична прилика да се Саобраћајни факултет у Београду и Одсек за Логистику, као и наша земља, представе на најбољи начин у свету. Остварио сам пријатељства и створио контакте са колегама из Немачке, Француске, Грузије, Италије, Ирске, Литваније, Естоније, Холандије, Румуније, Пољске и Русије. Овом приликом захваљујем наставном особљу Саобраћајног факултета на сарадњи и пруженој подршци – рекао је Бојан Жегарац.

 
   

Свечани пријем бруцоша

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ 07. октобра 2013. У 10 ч. У АМФИТЕАТРУ 125
   

RADIONICA O PREDLOGU IZMENA I DOPUNA ZBS-A

Ministarstvo saobraćaja je početkom 2013. godine, formiralo Radnu grupu za izradu nacrta o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zadatak Radne grupe je da sagleda probleme primene ZBS-a i predloži izmene i dopune Zakona, u cilju njegovog unapređenja. Imajući u vidu potrebu da se sveobuhvatno i detaljno sagleda problematika primene postojećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja, kao i potrebu da se Zakon unapredi u skladu sa postojećim izazovima, neophodna je razmena iskustava svih subjekata koji se susreću sa problematikom bezbednosti saobraćaja.

Na ovom sajtu je prikazan predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i ostalih podzakonskih akata koji je pripremila Radna grupa. Crvenom bojom su označene predložene izmene ZBS-a, u odnosu na postojeći tekst Zakona.

Pozivamo Vas da iznesete Vaše stavove, sugestije, komentare na predložene izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Nakon sagledavanja svih sugestija i komentara na predložene izmene ZBS-a, Radna grupa će definisati konačan predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Za pregled Predloga izmena i dopuna ZBS-a kliknite ovde ili na link na vrhu stranice.

 

   

Јавни позив за именовање директора Рачунарског центра Универзитета у Београду

Текст јавног позива можете преузети овде
   

Обавештење о домовима, школска 2013/14

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Студенти основних студија који се налазе на буџету а конкуришу за студентски дом пријаве ће предавати од 15. септембра до 25. октобра 2013. године у студентској служби.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА који су уписали наредну годину и налазе се на буџету, а конкуришу за смештај у Студентски дом за школску 2013/14. годину треба да предају следећа документа:

• Пријаву за смештај у студентски дом (пријаве се налазе у  касетама шалтер сале у  студентској служби)

• Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства за период од 01. јануара до 30. јуна 2013. године (уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)

Критеријуми за рангирање су:
-    ефикасност  студирања
-    просечна оцена
-    висина материјалних прихода по члану домаћинства

Пријаве за смештај у студентски дом студенти предају од 15. 09. до 25.10. 2013. године.


МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Студенти мастер и докторских студија који се налазе на буџету, а конкуришу за смештај у студентски дом, пријаве могу да предају од 01. октобра до 05. новембра 2013. године
   

Основне информације за упис на докторске академске студије у школској 2013/2014. години

На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/Upis-doktorske-akademske-2013.pdf ) за упис студената на докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2013/2014. години

НАПОМЕНА:
Влада Републике Србије још увек није одобрила предложене квоте за упис студената на терет буџета.  Уколико места на буџету не буду одобрена,  додаће се броју самофинсирајућих студената. Постоји могућност измене квота за упис у складу са новим одлукама Комисије за акредитацију и контролу квалитета по захтевима факултета.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ
Број студената: 11
Висина школарине:
•    за држављане Републике Србије је 150.000 динара
•    за стране држављане је 2.500 евра

*Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 15. септембра до 07.октобра 2013. године.

* Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:
- диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
- доказе који се односе на остварене научне радове
- доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
- сагласност ментора
- доказ о уплати од 7.000 динара.

*Комисија за докторске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 10.октобра 2013. године.

* Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије у периоду од 14. до 15. октобра до 12ч 2013. године.

* Коначна ранг листа ће се објавити 16.октобра у 13ч.

* Упис примљених кандидата је од 23. до 25 .октобра од 09 ч (Студентска служба)


Кандидати који стекну право на упис подносе:

Документи који су потребни:

- два обрасца ШВ-20,
- индекс,
- две фотографије формата 4,5х3,5 см,
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (50.000,00 дин прва рата)
- листу изабраних предмета за 1 семестар са сагласношћу ментора
   

Важно обавештење за студенте мастер академских студија

Студенти мастер академских студија, уписани школске 2009/10 и 2010/11 године, који су изгубили статус студента због неблаговременог завршетка студија у смислу члана 1. Одлуке о изменама Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета број:167/2012) имају право да се поново упишу на ове студије у статусу самофинансирајућег студента на основу конкурса за упис у школску 2013/14. годину.

Студенти који у току студирања нису измирили своје финансијске обавезе дужни су да пре пријаве на конкурс доставе доказ о измиреним обавезама.
   

Обавештење о упису студената у наредне године студија

Opširnije: Обавештење о упису студената у наредне године студија

   

Обавештење за студенте I године који конкуришу за смештај у студентске домове

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена чије се школовање финансира  из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријављивање на конкурс
- студенти I године студија (бруцоши) који су уписани на терет буџета конкурсну документацију предају искључиво ЛИЧНО у периоду од 01. 09 до 15 09. 2013. године од 08 до 15 часова  у студентском дому «Карабурма», ул  Мије Ковачевића 7б, Београд.
Напомена:
- у наведеном року за пријављивање једини нерадни дан биће недеља 08.09.2013. године изузетно ове календарске  године последњи дан за конкурисање биће понедељак  16.09.2013. године до 15  часова

Студенти подносе следећа документа:
- Пријава за семештај у студентски дом (купује се приликом конкурса у студ.  дому Карабурма )
- Оверене фотокопије сведочанстава о завршеном I, II,  III  и  IV разреду средње школе (пре предаје оригинала за упис на факултет оверити фотокопије).
- Уверење о упису године студија (први пут) и да се школовање финансира из буџета Републике Србије;
- Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства од 01. јануара до 30. јуна 2013. године. (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата а образац се може купити на благајнама  студентских домова Установе Студентски центар *Београд* или преузети са интернет странице Установе www.sc.rs.
- Индекс и лична карта на увид


Напомена:
- студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, доносе фотокопију личне карте и оригинал на увид.
- студенти који су средњу школу завршили пре 2013. године дужни су да донесу правдање (војну књижицу, радну књижицу, уверење о претходном студирању ....) за године од завршетка средње школе до уписа на факултет

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ СЛУЖБИ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ
Телефони: 011/334-0043   011/334-0324
Адреса: ул Ђушина 5а, Београд
   

Објављена је јединствена ранг листа

Објављена је јединствена ранг листа са пријемног испита за школску 2013/14.
Ранг листа се може наћи на сајту за упис: http://www.sf.bg.ac.rs/upis
   

Испитни рокови за студенте мастер академских студија

АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 26. АВГУСТА  ДО 08. СЕПТЕМБРА 2013. године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 24. ЈУНА ДО 07. ЈУЛА 2013. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВАСЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 09. СЕПТЕМБРА ДО 22. СЕПТЕМБРА 2013. године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 26. АВГУСТА ДО 06. СЕПТЕМБРА 2013. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВАОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 23. СЕПТЕМБРА ДО 06. ОКТОБРА 2013. године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 15. СЕПТЕМБРА ДО 20. СЕПТЕМБРА 2013. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВА
   

LOGIC 1. Међународна логистичка конференција

Позивамо Вас на међународну конференцију LOGIC која је покренута са циљем да постане форум и место где ће учесници са универзитета и института, из компанија и јавних институција имати прилику за размену идеја и покретање сарадње.

Све информације о конференцији можете наћи на сајту конфереције који се налази на веб адреси logic.sf.bg.ac.rs

logodateLOGIC  1st Logistics International Conference


We are pleased to invite you to LOGIC International conference launched with the objective to become forum and meeting place where participants from universities, institutes, companies and public institutions from different logistics related fields will have opportunity for collaboration and exchanging ideas.
All information about the conference are available at conference web site at logic.sf.bg.ac.rs
   

Радно време студентске службе у току уписа

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА НЕЋЕ РАДИТИ
СА СТУДЕНТИМA
ДАНА 26, 27, 28.  ЈУНА И 05. ЈУЛА 2013. ГОДИНЕ
ЗБОГ ПРИЈЕМА ДОКУМЕНАТА И УПИСА БРУЦОША
   

Предстојећи испитни рокови - август, септембар, октобар

Августовско-септембарски испитни рок

АВГУСТОВСКО - СЕПТЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 26. августа ДО 08. септембра 2013.године

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 24. јуна ДО 07. јула 2013.године

СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА

СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 20. јуна ДО 06.јула 2013.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТАСептембарски испитни рок

СЕПТЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 09. септембра ДО 22. септембра 2013.године

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 26. августа ДО 06. септембра 2013.године

СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА

СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 26. августа ДО 06.септембра 2013.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТАОктобарски испитни рок
ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 23. септембра ДО 06. октобра 2013.године

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 15. септембра ДО 20. септембра 2013.године

СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА

СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 15. септембра ДО 20.септембра 2013.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Летња пракса у компанији НИС а.д.

Трећу годину за редом Универзитет у Београду – Центар за развој каријере и саветовање студената заједно са компанијом НИС организује и реализује летњу стручну праксу за студенте Универзитета у Београду.

Као одговорна компанија окренута будућности, НИС а.д. и ове године отвара врата студентима и младим талентима.  Ако желите да сазнате како раде најбољи, ако желите да учите и стекнете искуство у међународном тиму стручњака, пријавите се за програм летње праксе.  Тромесечна летња пракса ће се реализовати према следећем плану:


Пријава на програм: 06.06. – 20.06.
Селекција кандидата: 20.06. – 12.07.
Почетак летње праксе: 15.07.


Више информација пронађите
на сајту Центра за развој каријере www.razvojkarijere.bg.ac.rs
и интернет страни компаније НИС а.д. www.nis.rs
   

Стипендије амбасаде Турске

Турска амбасада ове године додељује стипендије студентима из Србије. Рок за пријаву је 6. јун. Више информација можете пронаћи овде: https://basvuru.turkiyeburslari.gov.tr/Content/pdf/BK_en.pdf
   

Обавештење за студенте мастер студија - јунски испитни рок

ЈУНСКИ ИСПИТНИ  РОК ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 10. ЈУНА  ДО 30. ЈУНА 2013. године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 03. ЈУНА ДО 07. ЈУНА 2013. године.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВАСтудентска Службa
   

Конкурс за доделу награде за најбољи дипломски рад из области обновљивих извора енергије

drustvo_termicara

У оквиру традиционалне манифестације Дан Енергије - Србија, Друштво термичара Србије има задовољство да додељује награду за најбољи дипломски рад.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

за најбољи дипломски рад (по старом програму)/мастер рад (по новом програму) из области обновљивих извора енергије који је одбрањен у периоду од 01.05.2012. до 01.05.2013. године на универзитетима у Србији (Машински, Електротехнички, Грађевински факултет или неки други факултет). Конкурс је отворен од 27. маја до 10. јуна 2013. године у 17 часова.

Пријављивање кандидата (пријава, електронска верзија рада и препорука професора) вршиће се електронским путем. Детаљне информације доступне су на сајту Друштва (www.drustvo-termicara.com).

Друштво термичара Србије даје једну прву награду која се састоји из презентације дипломског рада на једном од научно-стручних скупова које организује Друштво, при чему је добитник награде гост Друштва термичара на скупу, тј. има плаћен пут и трошкове боравка и учествује бесплатно у свим активностима скупа.

Проглашење победника биће обављено 24. јуна 2013. године на манифестацији поводом Дана Енергије – Србија.

Више информација
   

Јунски испитни рок - обавештење

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 10. јуна ДО 30. јуна 2013.године

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 20. маја ДО 31. маја 2013.године

СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА

СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ПОПУНЕ АНКЕТУ О ВРЕДНОВАЊУ РАДА НАСТАВНИКА ДУЖНИ СУ ДА ТО УРАДЕ ПРЕ ПРИЈАВЉИВАЉА ИСПИТА. У СУПРОТНОМ НЕЋЕ ИМ СЕ УВАЖИТИ ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК.

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ СУ ДУЖНИ ДА ИЗМИРЕ СВОЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ ЗАКЉУЧНО СА 31.05.2013. КАКО БИ МОГЛИ ДА ПРИСТУПЕ ПОЛАГАЊУ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 20. маја ДО 31.маја 2013.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Предавање професора Андреја Кошира - Телекомуникације

Позивамо студенте и наставно особље Саобраћајног факултета да присуствују предавању:

“ОБРАДА ДРУШТВЕНИХ СИГНАЛА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА”

које ће одржати проф. др АНДРЕЈ КОШИР са Универзитета у Љубљани (Словенија)

у ПЕТАК, 24. маја 2013. године, у 10 h, у сали за дипломске радове. Предавање ће бити на енглеском језику.
   

Саобраћајни факултет на сајму технике

Саобраћајни факултет се ове године представио посетиоцима Сајма технике у хали 2 Београдског сајма. Фотографије можете погледати испод:

DSCF5205

   

Обавештење о мајском испитном року

МАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ  25. МАЈА 2013.године

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 13.05. ДО 17.05.2013. У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

 

ПРАВО ДА ПРИЈАВЕ ЈЕДАН ИСПИТ ИЗ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТЕ  ГОДИНЕ СТУДИЈА  ИМАЈУ:

 • САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2012/13 ГОД. ОБНОВИЛИ ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈА И РЕГУЛИСАЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ
 • СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У  ШКОЛСКОЈ 2012/13 ГОД. УПИСАЛИ  ПРОДУЖЕНУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС

- ГРУПНА ПРИЈАВА

- 1000 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА

 

 

 • СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС

- ГРУПНА ПРИЈАВА

- 800 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА

   

Предавање професора Алана Роса

ДАНА 22.04.2013. ГОДИНЕ У 16h У САЛИ 125

prof.dr. ALAN ROSS

ЋЕ ОДРЖАТИ ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ:

„BENCHMARKING U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA“
   

Дан девојака у ИКТ

Драге  студенткиње,

Позивамо  вас  да присуствујете  конференцији  поводом  обележавања  трећег  Међународног дана Девојака у информационим и комуникационим технологијама (ИЦТ) које организује Министарство спољне  и унутрашње трговине и телекомуникација.

Међународни дан девојака у ИКТ је пројекат Глобалне мреже Жена у ИКТ, успостављен под окриљем Међународне уније за телекомуникације (лнтернатионал Телецоммуницатион Унион-ИТУ) на предлог Републике Србије, 2010. године. Овај дан се, на међународном нивоу, обетежава сваког четвртог четвртка у априлу, са циљем да се девојкама приближе информационе и комуникационе технологије, као и да им се представе послови који постоје унутар овог сектора.

Више информација можете наћи овде
   

Обавештење за студенте докторских студија

Студенти докторских студија који су уписали школске 2012/13 године  дужни  су да доставе Листу изабраних предмета за II (други) семсетар до 17 априла 2013. године.

Образац моžете да преузмете овде
   

Априлски рок за студенте на мастер академским студијама - смер ваздушни саобраћај и транспорт

СМЕР ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

АПРИЛСКИ  РОК ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 8. АПРИЛА  ДО 26. АПРИЛА 2013. године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 01. АПРИЛА ДО 5. АПРИЛА 2013. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВА
   

Универзитетска радна пракса 2013.

tablica2013

Универзитет у Београду и Градска Управа града Београда позивају студенте Универзитета у Београду, Универзитета Уметности и студенте Високе туристичке, Високе електротехничке и Високе хотелијерске школе да се укључе у програм Универзитетске радне праксе.

 

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду спроводи овај програм већ четврту годину за редом и студенти имају прилику да по јединственом моделу обављају стручну праксу у јавним и јавним комуналним предузећима, организационим јединицама Градске управе, установама културе и градским општинама.

 

Ове године прилику да стекне радно искуство кроз овај програм добиће 268 студената завршних година и апсолвената различитих образовних профила.

 

У програму БГ ПРАКСЕ 2013 учествује 22 градска предузећа, 12 секретаријата и служби Градске управе, 6 установа културе и 10 градских општина града Београда.

 

БГ ПРАКСА 2013 почиње крајем маја 2013. године. Студентима на пракси биће обезбеђени маркица за превоз и топли оброк и у току трајања праксе неће имати трошкове те врсте. Пракса ће трајати четири месеца, а студенти ће имати непосредно одређеног ментора, који ће им бити на располагању током целог циклуса праксе.

 

Конкурс је отворен од 18. марта до 8. априла 2013. године.

 


За студенте Саобраћајног факултета обезбеђено је 15 места за праксу у следећим предузећима:

Beograd-putBVKlogovektorcistocafinalDirekcijafinalGradska-upravaGSPParking-S


Погледајте интегрални текст КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РАДНЕ ПРАКСЕ

Погледајте ВОДИЧ кроз конкурс за кандидате / позиције по факултетима

 

Пријављивање за БГ Праксу се врши електронским путем, попуњавањем онлајн формулара за сваку позицију за коју сте заинтересовани. преко сајта Универзитетског Центра за развој каријере (www.razvojkarijere.bg.ac.rs). Формулар за сваку позицију налази се уз опис и услове одређене позиције за коју желите да се пријавите.

Можете се директно пријавити овде

 

 

 

   

Априлски испитни рок за мастер студенте

АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 06. АПРИЛА  2013. године.

Opširnije: Априлски испитни рок за мастер студенте

   

Обавештење о априлском испитном року

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ  06. АПРИЛА 2013. године

Opširnije: Обавештење о априлском испитном року

   

Конкурс за студенте и младе стручњаке Планирање отпорних и прилагодљивих градова

Организатори: УНДП Србија и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, уз подршку Министартства енергетике, развоја и заштите животне средине

У оквиру међународне конференције ОДРЖИВО УРБАНО И САОБРАЋАЈНО ПЛАНИРАЊЕ (СУТП 2013), која се одржава у Београду 16. и 17. маја 2013. године, организује се и конкурс за студенте и младе стручњаке, на тему:


Планирање отпорних и прилагодљивих градова
Making the City Resilient


Конкурс је отворен од 12. марта за студенте и младе стручњаке из области архитектуре, урбанистичког планирања, просторног планирања, саобраћаја и сродних техничких дисциплина, до 35 година старости. Сви предати радови ће бити приказани на међународној изложби са двојезичним каталогом са рецензијом.

Предлози се могу предавати индивидуално или у групи од максимално 4 члана. Аутори не могу да буду чланови више од једног ауторског тима, и сваки тим може да преда само 1 рад.

Рок за пријављивање аутора и ауторских тимова:
понедељак 22. април 2013. на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Рок за предају радова: уторак, 7. мај 2013. у 12:00 часова (подне)

Петочлани жири ће вредновати пристигле радове у складу са евалуационим обрасцем, и аутори рада са највећим бројем поена ће бити добитници специјалне SIEMENS награде: путовања у Лондон и посете комплексу The Crystal у октобру 2013. године.

Чланови жирија:
1.    Градски архитекта
2.    Представник компаније SIEMENS д.о.о.
3.    Представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду
4.    Представник Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
5.    Представник Географског факултета Универзитета у Београду

Организатори конференције и конкурса за студенте и младе стручњаке подстичу мултидисциплинарност у раду као основну препоруку за израду конкурсних предлога.

На Архитектонском, Географском и Саобраћајном факултету УБ постоје факултетски координатори Конкурса, који ће подстаћи комуникацију и сарадњу студената са различитих факултета и формирање мултидисциплинарних радних тимова.

За више информација, посетите wебсите конференције, или пишите на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Свечано проглашење победничког тима и уручење наградног ваучера ће се обавити у четвртак, 16. маја 2013. године, у оквиру отварања изложбе и коктела који чине део паралелног програма конференције.

Формат за предају радова: студенти предају радове само електронски, у виду постера и/или видео презентације. Трошкове штампе плаката и припреме изложбе сносе организатори. Постери се предају у облику 1 до 2 панела димензија Б1 (70x100цм) формата .jpg или .eps и резолуције 300dpi. Радове у форми видео инсталација слати у трајању од 2 до 5 минута. Обавезно је текстуално објашњење концепта у дужини од 300 до 1000 речи на енглеском језику.

У оквиру факултетске наставе, предлаже се да конкурс буде спроведен као радионица или као замена за семестралну вежбу.  

Тематске целине студентског конкурса

A.    Модели прилагодљивих и отпорних градова
У оквиру конкурса је могуће предложити генеричке моделе одрживих и отпорних градских структура које имају способност да одолевају све израженијим климатским променама и њиховим негативним ефектима. Очекујемо маштовите моделе, утопијске концепте, еволуције и револуције постојећих образаца функционисања градских целина, у потпуности ослобођене стега реалних примера и случајева.

B.    Пилот-пројекти за прилагодљиве и отпорне градове у Србији
Организатори конкурса подржавају развијање идеја о конкретним пројектима на теме:
Б1. Мој град са 20% бициклистичког саобраћаја - унапређење инфраструктуре или промене менталитета?
Б2. Развијање речног саобраћаја у српским градовима
Б3. Физички приступачан и доступан град
Б4. Системи жичара за унапређење мобилности у градовима Србије
Пројекте приказати кроз цртеже основа, пресека и/или изгледа, у адекватној размери сходно просторном обухвату предлога. 3Д модели и додатни графички прикази су пожељни.

C.    Иновације и техничка решења
Разматраће се и пројектантска и концептуална решења која предлажу унапређење технологија градских система у најширем смислу- од система инфраструктуре, до система планирања и управе. Позивамо студенте и младе стручњаке да дају иновативна решења за конкретне и оперативне проблеме функционисања градова, користећи савремене методе, технике и алате.     


Радови се могу предавати:
1.    Електронски, емаилом на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , са називом емаила: Студентски конкурс_ Тема рада;
2.    Електронски, користећи  Sendspace, Dropbox или сл. онлине систем;
3.    Лично, на ЦД-у, до 12:00 часова (подне) у уторак 7. маја, на писарници Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ул. Његошева 84, Београд.
У случају опција 2. и 3, обавезно је послати емаил обавештење о поднетом раду на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
   

Конкурс за студенте и младе стручњаке Планирање отпорних и прилагодљивих градова

Организатори: УНДП Србија и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, уз подршку Министартства енергетике, развоја и заштите животне средине

У оквиру међународне конференције ОДРЖИВО УРБАНО И САОБРАЋАЈНО ПЛАНИРАЊЕ (СУТП 2013), која се одржава у Београду 16. и 17. маја 2013. године, организује се и конкурс за студенте и младе стручњаке, на тему:


Планирање отпорних и прилагодљивих градова
Making the City Resilient


Конкурс је отворен од 12. марта за студенте и младе стручњаке из области архитектуре, урбанистичког планирања, просторног планирања, саобраћаја и сродних техничких дисциплина, до 35 година старости. Сви предати радови ће бити приказани на међународној изложби са двојезичним каталогом са рецензијом.

Предлози се могу предавати индивидуално или у групи од максимално 4 члана. Аутори не могу да буду чланови више од једног ауторског тима, и сваки тим може да преда само 1 рад.

Рок за пријављивање аутора и ауторских тимова:
понедељак 22. април 2013. на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Рок за предају радова: уторак, 7. мај 2013. у 12:00 часова (подне)

Петочлани жири ће вредновати пристигле радове у складу са евалуационим обрасцем, и аутори рада са највећим бројем поена ће бити добитници специјалне SIEMENS награде: путовања у Лондон и посете комплексу The Crystal у октобру 2013. године.

Чланови жирија:
1.    Градски архитекта
2.    Представник компаније SIEMENS д.о.о.
3.    Представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду
4.    Представник Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
5.    Представник Географског факултета Универзитета у Београду

Организатори конференције и конкурса за студенте и младе стручњаке подстичу мултидисциплинарност у раду као основну препоруку за израду конкурсних предлога.

На Архитектонском, Географском и Саобраћајном факултету УБ постоје факултетски координатори Конкурса, који ће подстаћи комуникацију и сарадњу студената са различитих факултета и формирање мултидисциплинарних радних тимова.

За више информација, посетите wебсите конференције, или пишите на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Свечано проглашење победничког тима и уручење наградног ваучера ће се обавити у четвртак, 16. маја 2013. године, у оквиру отварања изложбе и коктела који чине део паралелног програма конференције.

Формат за предају радова: студенти предају радове само електронски, у виду постера и/или видео презентације. Трошкове штампе плаката и припреме изложбе сносе организатори. Постери се предају у облику 1 до 2 панела димензија Б1 (70x100цм) формата .jpg или .eps и резолуције 300dpi. Радове у форми видео инсталација слати у трајању од 2 до 5 минута. Обавезно је текстуално објашњење концепта у дужини од 300 до 1000 речи на енглеском језику.

У оквиру факултетске наставе, предлаже се да конкурс буде спроведен као радионица или као замена за семестралну вежбу.  

Тематске целине студентског конкурса

A.    Модели прилагодљивих и отпорних градова
У оквиру конкурса је могуће предложити генеричке моделе одрживих и отпорних градских структура које имају способност да одолевају све израженијим климатским променама и њиховим негативним ефектима. Очекујемо маштовите моделе, утопијске концепте, еволуције и револуције постојећих образаца функционисања градских целина, у потпуности ослобођене стега реалних примера и случајева.

B.    Пилот-пројекти за прилагодљиве и отпорне градове у Србији
Организатори конкурса подржавају развијање идеја о конкретним пројектима на теме:
Б1. Мој град са 20% бициклистичког саобраћаја - унапређење инфраструктуре или промене менталитета?
Б2. Развијање речног саобраћаја у српским градовима
Б3. Физички приступачан и доступан град
Б4. Системи жичара за унапређење мобилности у градовима Србије
Пројекте приказати кроз цртеже основа, пресека и/или изгледа, у адекватној размери сходно просторном обухвату предлога. 3Д модели и додатни графички прикази су пожељни.

C.    Иновације и техничка решења
Разматраће се и пројектантска и концептуална решења која предлажу унапређење технологија градских система у најширем смислу- од система инфраструктуре, до система планирања и управе. Позивамо студенте и младе стручњаке да дају иновативна решења за конкретне и оперативне проблеме функционисања градова, користећи савремене методе, технике и алате.     


Радови се могу предавати:
1.    Електронски, емаилом на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , са називом емаила: Студентски конкурс_ Тема рада;
2.    Електронски, користећи  Sendspace, Dropbox или сл. онлине систем;
3.    Лично, на ЦД-у, до 12:00 часова (подне) у уторак 7. маја, на писарници Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ул. Његошева 84, Београд.
У случају опција 2. и 3, обавезно је послати емаил обавештење о поднетом раду на адресу Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
   

Konferencija SUTP2013

image1
Organizatori: UNDP Srbija i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, uz podršku Ministartstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Pozivamo Vas da učestvujete na međunarodnoj konferenciji ODRŽIVO URBANO I SAOBRAĆAJNO PLANIRANJE (SUTP 2013) koja se organizuje u Beogradu 16. i 17. maja 2013. godine, u okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“, kao finalni korak pripremne faze planiranja održive urbane mobilnosti u Beogradu kroz Sustainable Urban Transport Plan - SUTP Beograda.

Konferencija treba da omogući prezentaciju i međunarodnu razmenu naprednih znanja i praksi u oblastima urbanog planiranja, saobraćaja i urbane mobilnosti između lokalnih i evropskih stručnjaka.

Događaj će približiti SUTP pristup domaćoj stručnoj i široj javnosti, i podstaći aktivan dijalog između predstavnika različitih sektora, struka i nacionalnosti, pa će biti idealna prilika da urbani i saobraćajni planeri i eksperti iz polja urbane mobilnosti razmene ideje i podele informacije o svojim dostignućima, kao i da postave pravac za dalja unapređenja struke i istraživanja.

Konferencija će biti organizovana u tri osnovna bloka: Integrisani urbani razvoj, Planiranje održivog urbanog saobraćaja (SUTP), i Finansiranje mera za unapređenje mobilnosti. Eksperti iz prakse i predstavnici akademskih institucija pozvani su da prikažu svoje radove i studije slučaja na teme:

A.    Integrisani urbani razvoj
A1. Evropske regionalne politike i urbani razvoj
A2. Ekonomija, životna sredina i društvo: zajednički ciljevi
A3. Održivi urbani razvoj: širenje znanja, podizanje svesti, promene ponašanja
A4. Životna sredina i integrsano planiranje namene zemljišta i saobraćaja  

B.    Planiranje održivog urbanog saobraćaja (SUTP)
B1. Održivi urbani saobraćaj: planiranje za ljude
B2. Prenošenje ideje SUTP: učešće javnosti i evaluacija
B3. Pametne mere: inteligentni transportni sistemi (ITS), menadžment mobilnosti (MM), ne-motorizovani saobraćaj, unapređenje javnog prevoza
B4. Studije slučaja: planovi održivog razvoja saobraćaja i urbane mobilnosti evropskih gradova

C.    Finansiranje mera za unapređenje mobilnosti
C1. Evropski programski okviri i programi saradnje (IPA fondovi)
C2. CIVITAS inicijativa
C3. Procene saobraćajnih investicija i pravljenje izbora
C4. Javno-privatna partnerstva i inovativni mehanizmi finansiranja saobraćaja

Cilj nam je da zajednički uvidimo sinergije, da podstaknemo saradnju i promovišemo sveobuhvatan pristup planiranju. Konferencija je dvojezična (biće obezbeđen simultani prevod: srpski / engleski), ali se radovi i prezentacije prihvataju samo na engleskom jeziku. Za više informacija posetite www.beoland.com/sutp2013,  ili pišite na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Želimo da istaknemo da SVI učesnici treba da izvše REGISTRACIJU za konferenciju, bilo da žele da učestvuju prezentujući rad ili žele da učestvuju u svojstvu publike. Učestvovanje na konferenciji je BESPLATNO, ali je registracija neophodna iz organizacionih i bezbednosnih razloga.

Prvi poziv 20. februar 2013.
Rok za predaju apstrakata 25. mart 2013.
Informacije o prihvaćenim apstraktima 1. april 2013.
Rok za predaju radova u celini 22. april 2013.
Informacije o prihvaćenim radovima sa komentarima 30. april 2013.

Za kraj, želimo da podelimo sa Vama 10 dobrih razloga za učestvovanje na SUTP 2013 međunarodnoj konferenciji u Beogradu, 16. i 17. maja:

 1. Čućete o aktivnostima koje su do sada preduzete na izradi SUTP-a za Beograd;
 2. Informisaćete se o sledećim fazama izrade SUTP-a Beograda i mogućnostima učešća u procesu;
 3. Dobićete uvid u proceduru izrade SUTP dokumentacije u ostalim evropskim gradovima, uključujući i gradove iz regiona;
 4. Upoznaćete se sa mogućnostima za finansiranje izrade delova SUTP dokumentacije, kao i o prednostima usvajanja SUTP-a, odnosno kako ovi planovi omogućavaju pristup značajnim evropskim fondovima;
 5. Učestvovanje na konferenciji je besplatno, a svi prihvaćeni radovi u celini će biti štampani u Zborniku radova (ISBN e-knjiga)
 6. Možete da učestvujete na konferenciji i naučite o SUTP principima i ciljevima samo u svojstvu publike- nije neophodno da prezentujete rad da biste pratili konferenciju;
 7. Imaćete priliku da čujete o iskustvima eminentnih evropskih stručnjaka i da upoznate kolege iz regiona;
 8. SUTP 2013 konferencija će Vam omogućiti da provedete dva dana u svečanim prostorijama Doma Narodne Skupštine;
 9. SUTP 2013 će promovisati ideje studenata i mladih stručnjaka na temu otpornih i prilagodljivih gradova;
 10. SUTP 2013 će ojačati dijalog između različitih sektora i podstaći saradnju i kolaboraciju!

Nadamo se Vašem prisustvu na konferenciji SUTP 2013.

S poštovanjem,

Zoran Rubinjoni
Izvršni direktor projekata
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Nataša Martins
Portfolio Menadžer
Klimatske promene, održivi saobraćaj i smanjenje metropolitenskih emisija
Ujedinjene nacije Program za razvoj
   

Učestvuj u VIP praksi

Energija, posvećenost, entuzijazam, želja za učenjem i veliki potencijal za profesionalni razvoj su osnovne karakteristike svakog Vipovca.

Opširnije: Učestvuj u VIP praksi

   

Godišnje nagrade Privredne komore Beograda

U cilju podsticanja mladih stručnjaka i naučnih radnika da za diplomske/završne, master, magistarske i doktorske radove biraju teme od značaja za razvoj privrede Beograda, Privredna komora Beograda svake godine dodeljuje nagrade za jedan broj takvih radova, i to:

Opširnije: Godišnje nagrade Privredne komore Beograda

   

Izmena termina sistematskog pregleda


OBAVEŠTENJE

STUDENTIMA  PRVE I TREĆE GODINE STUDIJA
SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

Opširnije: Izmena termina sistematskog pregleda

   

Spisak urađenih diploma po statutu 06 - 01.03.2013.

   

Tribina kompanije Infobip

verzija_2
   

Обавештење о систематском прегледу

Студенти који су уписали прву и трећу годину студија школске 2012/2013. обавезни су да изврше систематски преглед. Систематски преглед ће се вршити у амбуланти Студентског дома Карабурма, Улица Мије Ковачевића 76
Студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.

Преглед ће се вршити по следећем распореду:

Дошло је до промена термина за поједине групе студената. Погледајте промене кликом на овај текст.

I ГОДИНА:

01.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120001 до 120020 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120021 до 120040 у термину од 12:00

04.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120041 до 120060 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120061 до 120080 у термину од 12:00

05.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120081 до 120100 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120101 до 120120 у термину од 12:00

06.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120121 до 120140 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120141 до 120160 у термину од 12:00

07.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120161 до 120180 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120181 до 120200 у термину од 12:00

08.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120201 до 120220 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120221 до 120240 у термину од 12:00

11.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120241 до 120260 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120261 до 120280 у термину од 12:00

12.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120241 до 120260 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120261 до 120280 у термину од 12:00 - Нови термин за студенте са бројем индекса 120261 до 120280 је 25.03.2013 од 12:00

13.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120281 до 120300 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120301 до 120320 у термину од 12:00 - Нови термин за студенте са бројем индекса 120301 до 120320 је 26.03.2013 од 12:00

14.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120321 до 120340 у термину од 09:00
Студенти са бројем индекса 120341 до 120360 у термину од 12:00

15.03.2013. године
Студенти са бројем индекса 120361 до 120388 у термину од 09:00


III ГОДИНА:

15.03.2013. године
Студенти  ПС-модула у термину од 12:00

18.03.2013. године
Студенти ВЗ-модула у термину од  09:00
Студенти ЖЕ-модула у термину од  12:00 - Нови термин за студенте са бројем ЖЕ-модула је 27.03.2013 од 12:00

19.03.2013. године
Студенти ЛО –модула од слова А до слова М у термину од  09:00
Студенти ЛО –модула од слова Н до слова Ш и ВД-модул у термину од  12:00

20.03.2013. године
Студенти ТС-модула у термину од  09:00
Студенти ДС –модула од слова А до слова М у термину од  12:00

21.03.2013. године
Студенти ДС –модула од слова Н до слова Ш у термину од  09:00
Студенти ДБ -модула од слова Н до слова Ш у термину од  12:00

22.03.2013. године
Студенти ДТ –модула од слова А до слова М у термину од  09:00
Студенти ДБ -модула од слова А до слова М у термину од  12:00

25.03.2013. године
Студенти ДТ –модула од слова Н до слова Ш у термину од  09:00
   

Обавештење о мартовском апсолвентском испитном року

МАРТОВСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ 16.МАРТА 2013. године

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 04.03. ДО 08.03.2013. У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

ПРАВО ДА ПОЛАЖУ У ОВОМ ИСПИТНОМ РОКУ ИМАЈУ СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2012. годину

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2012. годину можете преузети кликом на овај текст
   

Тродневни семинар под називом “Be responsible. Take action”

У периоду од 6. до 8. марта 2013. године, одржаће се тродневни семинар под називом “Be responsible. Take action”, који организује међународна студентска организација AIESEC. Кроз интерактивна предавања и радионице, студентима завршних година факултета биће пружена прилика да науче нешто више о друштвено одговорном пословању, о утицају и важостима које овакав вид пословања  представља у друштву.

Opširnije: Тродневни семинар под називом “Be responsible. Take action”

   

Фебруарски испитни рок за студенте на мастер академским студијама

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 04. МАРТА  ДО 17. МАРТА 2013 године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 25. ФЕБРУРА ДО 01. МАРТА 2013 године.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВА
   

Пријава изборних предмета за парни семестар

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2012/13 ДУЖНИ СУ ДА ПРИЈАВЕ ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ПАРНИ СЕМЕСТАР У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ  НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.03.2013.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- ИНДЕКС
- ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
   

Конкурс за доделу награде Веселина Лучића

Универзитет у Београду
По одлуци Задужбине Веселина Лучића
расписује се
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
за 2013. годину

Opširnije: Конкурс за доделу награде Веселина Лучића

   

Свечана додела награда најбољим студентима Саобраћајног факултета

Свечана  додела награда најбољим студентима Саобраћајног факултета, за остварен успех у школској 2011/12 години,  одржаће се 27.01.2013. године у 10 часова у сали 128.

Прослава школске славе "Свети Сава" одржаће се у 12 часова у сали 128. у организацији Студентског парламента Саобраћајног факултета.
   

Обавештење о фебруарском испитном року

ФЕБРУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 11. фебруара ДО 24. фебруара 2013.године

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 28. јануара ДО 06. фебруара 2013.године

СТУДЕНТИ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ ИСПИТ ВИШЕ ОД ТРИ ПУТА ПЛАЋАЈУ 1000 динара НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА


СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 ГОДИНЕ ИСПИТЕ ПРИЈАВЉУЈУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 28. јануара ДО 06.фебруара 2013.године И  ЊИМА СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

- ИНДЕКС
- ГРУПНА ПРИЈАВА
- 800 ДИНАРА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ФАКУЛТЕТА
   

Јануарски испитни рок за студенте на мастер академским студијама - ваздушни саобраћај


ЈАНУАРКИ ИСПИТНИ РОК ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА -ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД. 14 ЈАНУАРА  ДО 27 ЈАНУАРА.  2013 године.

ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-ИНДЕКС
-ГРУПНА ПРИЈАВА
   

Јануарско-фебруарски испитни рок за студенте на мастер академским студијама

ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЗА СТУДЕНТЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ОДРЖАЋЕ  СЕ ОД 18. ФЕБРУАРА ДО 03. МАРТА 2013 године.

Opširnije: Јануарско-фебруарски испитни рок за студенте на мастер академским студијама

   

Конкурс за доделу стипендија фондације Косте Мигрића за школску 2012/13

Фондација Косте Мигрића расписује конкурс за доделу 4 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2012/2013. годину.

Текст конкурса
   

Обавештење о јануарском испитном року

ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2012/13 ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 21. јануара ДО 10. фебруара 2013. године

Opširnije: Обавештење о јануарском испитном року

   

Konkurs za dodelu nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića raspisuje konkurs za dodelu deset nagrada za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2012/2013. godinu.

Kompletan tekst konkursa
   

ICTTE Belgrade 2012 - International Conference on Traffic and Transport Engineering

ICTTE_Logo

U Beogradu je od 29. do 30.11.2012. godine održan skup pod nazivom „International Conference on Traffic and Transport Engineering“.

Opširnije: ICTTE Belgrade 2012 - International Conference on Traffic and Transport Engineering

   

Konkurs fondacije Milana Stefanovića-Smederevca

Raspisan je konkurs za dodelu stipendija fondacije Milana Stefanovića - Smederevca i supruge Darinke za školsku 2012/2013. godinu.

Kompletan tekst konkursa
   

Позив студентима да се пријаве за годишњу награду Факултета

ПОЗИВАМО СТУДЕНТЕ II, III,  IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И МАСТЕР СТУДЕНТЕ ( КОЈИ СУ УПИСАЛИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2008/09. ГОД. ) КОЈИ НИСУ ГУБИЛИ ГОДИНУ И ИМАЈУ ПОЛОЖЕНЕ СВЕ ИСПИТЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА СТУДИЈА СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ 9,00 (ДЕВЕТ) И ВИШЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ФАКУЛТЕТА од 04.  до 28. децембра 2012. год.  СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ (СА ИНДЕКСОМ)
   

PosTel 2012 - Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

Jubilarni XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2012, održaće se 4. i 5. decembra 2012. godine, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Više informacija možete da vidite na stranicama klikom na link postel.sf.bg.ac.rs .

   

Rang lista kandidata na doktorskim studijama

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finasiraju iz budzeta za visokoskolske ustanove ciji je osnivac Republika za skolsku 2012/13. godinu objavljujemo rang listu kandidata:

Opširnije: Rang lista kandidata na doktorskim studijama

   

IAESTE - стручна пракса у иностранству у току 2013. године - КОНКУРС

Расписан је IAESTE конкурс за стручну праксу, усавршавање и школоване у иностранству у току 2013. године.

Opširnije: IAESTE - стручна пракса у иностранству у току 2013. године - КОНКУРС

   

Упис године на докторским академским студијама

Упис и обнова на докторским академским студијама за школску 2012/13 може се регулисати од 15. новембра 2012 до 23.новембра 2012 год. у студентској служби факултета.

Потребна документа:
- Индекс
- 2 СВ обрасца
- Доказ о уплати I рате сколарине за самофинансирајуце студенте

Молимо да прочитате одлуку Комисије за докторске студије поводом уписа.
   

Презентација компаније НИС а.д. Нови Сад на Саобраћајном факултету


У четвртак, 22.11.2012. године у сали 128 Саобраћајног факултета са почетком у 14h одржаће се презентација програма за студенте компаније НИС а.д.

Opširnije: Презентација компаније НИС а.д. Нови Сад на Саобраћајном факултету

   

Обавештење о децембарском апсолвентском испитном року

ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ  08. ДЕЦЕМБРА 2012.године

Opširnije: Обавештење о децембарском апсолвентском испитном року

   

Obaveštenje za studente doktorskih studija

Svi prijavljeni kandidati koji su konkurisali za doktorske akademske studije u školskoj 2012/13 ispunjavaju uslov za upis i mogu se upisati u periodu od 29. oktobra do 02. novembra 2012 godine.

Informacije u vezi upisa mogu se dobiti od studentske službe na telefon 011/3091-250 (Tanja Zeljkić).

Potrebna dokumenta za upis:

1. 2 ŠV obrasca
2. Indeks
3. Dve fotografije formata 4,5x3,5 cm
4. Dokaz o uplati prve rate (40,000,00 dinara)
5. Spisak izbornih predmeta

   

Konačne rang liste za upis na master studije

Železnički saobraćaj i transport


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Milan S. Milosavljević 74 14.23687 budžet
2 Bojana B. Dabižljević 76 13.49422 budžet
3 Biljana D. Mitrović 75 12.57931 budžet
4 Karlo I. Polak 124 9.82563 budžet
5 Marko T. Medan 162 9.598214 budžet
6 Lazar J. Vidović 128 10.24842 konkurisali za budžet
7 Milan I. Stajković 197 9.183298 konkurisali za budžet
8 Goran A. Tričković 182 * ne ispunjava uslov
9 Branislav Lj. Kocić 195 * ne ispunjava uslov


Saobraćajno inženjerstvo


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Aleksandar D. Reljić 80 12.34349 budžet
2 Maria A. Pataki 41 11.01786 budžet
3 Vladimir Z. Tomović 91 10.9354 budžet
4 Stevan M. Dobričić 81 9.477416 budžet
5 Vojislav M. Bogdanović 28 13.1917 konkurisali za budžet
6 Katarina V. Nikić 36 12.73792 konkurisali za budžet
7 Petar N. Božović 150 12.37237 konkurisali za budžet
8 Marko R. Ćirović 154 11.66019 konkurisali za budžet
9 Marko S. Đorđević 39 11.01103 konkurisali za budžet
10 Nenad V. Ikonić 116 10.48162 konkurisali za budžet
11 Velimir B. Tatić 50 10.20431 konkurisali za budžet


Vodni saobraćaj i transport


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Marko N. Popović 85 12.54569 budžet
2 Miljan D. Đorđević 184 11.81775 konkurisali za budžet
3 Dalibor F. Šlezak 43 * samofinansirajući
4 Zlatko I. Kenđelić 23 * samofinansirajući


Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Vladimir R. Plavšić 73 12.76838 budžet
2 Branko Z. Spasojević 104 12.20061 budžet
3 Irena V. Vignjević 53 11.26733 budžet
4 Nemanja D. Simović 101 11.02679 budžet
5 Danijel J. Ignjatović 211 9.825105 budžet
6 Nemanja I. Ćevap 138 7.47479 budžet
7 Ognjen M. Pantović 45 10.50053 konkurisali za budžet
8 Aleksandra J. Stević 198 9.983719 konkurisali za budžet
9 Marko M. Robović 210 9.961642 konkurisali za budžet
10 Strahinja M. Savić 185 9.839793 konkurisali za budžet
11 Luka S. Nastasić 125 8.03624 konkurisali za budžet
12 Nenad M. Đoković 204 7.456408 konkurisali za budžet
13 Darko M. Radojević 207 9.40723 konkurisali za budžet
14 Maja P. Cvetković 178 7.431198 konkurisali za budžet
15 Slobodan O. Caković 135 * samofinansirajući
16 Goran D. Vuković 199 * samofinansirajući


Bezbednost drumskog saobraćaja


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Marina M. Milenković 52 15.3588 budžet
2 Jelica R. Davidović 61 15.1754 budžet
3 Marija R. Đukić 2 15.11292 budžet
4 Milun M. Petrović 42 15.08036 budžet
5 Ivana N. Milošević 62 15.0625 budžet
6 Miroslav N. Rosić 137 14.19328 budžet
7 Marko J. Maslać 33 13.87132 budžet
8 Žarko N. Novaković 15 13.7962 budžet
9 Dragana M. Marić 27 13.64496 budžet
10 Vuk T. Matić 132 12.86471 budžet
11 Aleksandar R. Todosijević 5 12.45378 budžet
12 Vladimir S. Tomić 99 11.92385 budžet
13 Vanja M. Komlenović 55 11.59506 budžet
14 Nikola Lj. Stanojević 98 11.5709 budžet
15 Nikola G. Đurović 51 11.29254 budžet
16 Katarina M. Srećković 57 10.92938 budžet
17 Danilo N. Mrdak 103 10.81763 budžet
18 Jelena B. Crnogorac 70 10.16544 budžet
19 Sandra D. Prodanović 139 10.00158 budžet
20 Dejan R. Živanović 10 9.682843 budžet
21 Vuk M. Vučurović 31 9.497374 budžet
22 Vojislav B. Krstić 4 13.1917 konkurisali za budžet
23 Marijana S. Petrović 172 12.74422 konkurisali za budžet
24 Marijana M. Milinković 120 12.6812 konkurisali za budžet
25 Ivan R. Radosavljević 106 12.31565 konkurisali za budžet
26 Dragan T.Marković 152 11.77994 konkurisali za budžet
27 Nikola D. Dimitrijević 108 11.6854 konkurisali za budžet
28 Mladen P. Mitrović 155 11.42699 konkurisali za budžet
29 Irena M. Ponjavić 8 11.04884 konkurisali za budžet
30 Darko R. Rašković 180 10.65809 konkurisali za budžet
31 Marjan R. Sretenović 72 10.03361 konkurisali za budžet
32 Dejan J. Miletić 78 9.769433 konkurisali za budžet
33 Dejan T. Ćiprovski 97 9.542542 konkurisali za budžet
34 Marija M. Niketić 109 8.865004 konkurisali za budžet
35 Mijat R. Cerović 189 8.761029 konkurisali za budžet
36 Branka B. Mitrić 16 * samofinansirajući
37 Nadežda H. Simić 49 * samofinansirajući
38 Dražen V. Čubraković 22 * samofinansirajući
39 Marija R. Ilić 130 * samofinansirajući


Vazdušni saobraćaj i transport


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Milica S. Popadić 56 13.21008 budžet
2 Zlata M. Belotić 1 12.22321 budžet
3 Alelsandra M. Đorđević 63 11.40704 budžet
4 Miloš Z. Cvetković 119 11.63498 konkurisali za budžet
5 Dragan Č. Stanković 183 11.06145 konkurisali za budžet
6 Nataša S. Dojčinović 168 9.529937 konkurisali za budžet
7 Filip S. Rudaković 144 9.492122 konkurisali za budžet
8 Ana S. Đurović 192 6.700105 konkurisali za budžet
9 Aleksandar V. Raičević 20 * samofinansirajući
10 Nenad V. Raičević 21 * samofinansirajući
11 Aleksandar R. Živak 59 * samofinansirajući
12 Dušan M. Arsić 95 * samofinansirajući
13 Ivana B. Trajkovska 188 * samofinansirajući
14 Ranko M. Radovanović 88 * samofinansirajući


Logistika

Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Jovana M. Milenković 11 11.45746 budžet
2 Ivan Z. Živković 123 10.65074 budžet
3 Darko D. Angeleski 86 8.873424 budžet
4 Jovana J. Zlatkov 71 8.800945 budžet
5 Dušanka I. Jolić 177 8.270588 budžet
6 Panto Z. Nešković 157 13.10347 konkurisali za budžet
7 Zlata R. Jović 169 12.11397 konkurisali za budžet
8 Milica M. Miletić 167 11.73582 konkurisali za budžet
9 Vladimir D. Mitrović 34 11.70431 konkurisali za budžet
10 Aleksandra S. Trajković 112 11.58284 konkurisali za budžet
11 Marijana M. Vukolić 129 11.52153 konkurisali za budžet
12 Milić D. Savić 115 10.92279 konkurisali za budžet
13 Ana D. Živković 96 10.08456 konkurisali za budžet
14 Ivana Z. Ružić 7 9.574055 konkurisali za budžet
15 Predrag V. Dragojlović 146 9.435399 konkurisali za budžet
16 Aleksandar Ž. Tošić 149 8.609769 konkurisali za budžet
17 Bojan S. Tanasić 147 7.733719 konkurisali za budžet
18 Marko R. Ristović 181 5.206408 konkurisali za budžet
19 Zoran D. Pešić 24 * samofinansirajući
20 Dunja R. Drašković 54 * samofinansirajući
21 Aleksandra M. Ilić 77 * samofinansirajući
22 Miloš P. Stanković 174 * samofinansirajući
23 Jovana G. Kuljanin 65 * samofinansirajućiTelekomunikacioni saobraćaj i mreže


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Dunja Z. Radišić 14 14.62658 budžet
2 Mirko D. Topalović 87 13.58771 budžet
3 Dean Z. Ljubisavljević 40 13.25998 budžet
4 Stefan N. Ivanović 83 13.07721 budžet
5 Petar D. Janković 19 10.6609 budžet
6 Suzana M. Tomić 90 10.51103 budžet
7 Miloš D. Šuša 93 10.29044 budžet
8 Ilija D. Bošković 18 10.26786 budžet
9 Marko B. Tomić 13 9.256828 budžet
10 Marko D. Spasić 117 8.630777 budžet
11 Milan M. Matić 141 11.71691 konkurisali za budžet
12 Milena B. Tomić 160 11.52153 konkurisali za budžet
13 Dragana D. Popović 126 11.09927 konkurisali za budžet
14 Ivana N. Marić 6 10.82826 konkurisali za budžet
15 Ivana V. Erčić 47 10.63918 konkurisali za budžet
16 Nikola R. Miletić 212 8.401786 konkurisali za budžet
17 Saša G. Marković 213 7.954307 konkurisali za budžet
18 Tomislav M. Zlatić 134 7.122374 konkurisali za budžet
19 Miloš J. Knežević 69 * samofinansirajući
20 Jasmina R. Kovačević 29 * samofinansirajući
21 Bojan D. Popović 133 * samofinansirajući
22 Miroslav B. Milanović 170 * samofinansirajući


Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama

Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Danka J. Savić 105 13.9853 budžet
2 Selena Z. Ilić 48 13.83876 budžet
3 Tijana B. Mitanoski 201 12.91387 budžet
4 Nebojša M. Jovanović 156 12.82195 budžet
5 Nikola M. Teofilović 111 12.71219 budžet
6 Filip D. Pagaci 176 12.28361 budžet
7 Nemanja Đ. Paunović 44 11.76681 budžet
8 Bojan M. Kostić 100 11.71429 budžet
9 Dragoslav V. Vujošević 25 11.65179 budžet
10 Sanja Ž. Zubić 186 11.50982 budžet
11 Nenad M. Grujičić 165 11.4264 budžet
12 Goran D. Aleksić 38 10.77836 budžet
13 Stevan Z. Nenadović 175 10.38078 budžet
14 Miloš B. Luković 151 10.34664 budžet
15 Nikola D. Šibek 102 10.32931 budžet
16 Danilo P. Čerović 89 9.982668 budžet
17 Sanja M. Žeželj 159 9.548319 budžet
18 Mladen R. Zlatić 142 13.1854 konkurisali za budžet
19 Jelena V. Đurović 68 12.95221 konkurisali za budžet
20 Dragana M. Tešić 110 12.84506 konkurisali za budžet
21 Miloš Ž. Miković 35 12.58666 konkurisali za budžet
22 Bojana D. Popović 107 12.39758 konkurisali za budžet
23 Bojan Č. Džunić 153 12.21481 konkurisali za budžet
24 Mladen Z. Radisavljević 12 12.10137 konkurisali za budžet
25 Jasmina A. Vejselović 205 11.67279 konkurisali za budžet
26 Miomir R. Đurović 163 11.66649 konkurisali za budžet
27 Ivana M. Lažetić 26 11.12447 konkurisali za budžet
28 Andrija N. Milovanović 161 10.99842 konkurisali za budžet
29 Stefan D. Filipović 122 10.79044 konkurisali za budžet
30 Milomir M. Negić 3 10.16649 konkurisali za budžet
31 Đuro B.Petijević 118 9.328256 konkurisali za budžet
32 Neda D. Vasiljević 200 8.824055 konkurisali za budžet
33 Srđan R. Raičević 113 8.23792 konkurisali za budžet
34 Slaviša N. Čolić 206 8.055147 konkurisali za budžet
35 Sandra M. Pupovac 94 * samofinansirajući
36 Miloš S. Gorunović 67 * samofinansirajući
37 Igor M. Dobrijević 66 * samofinansirajući
38 Savica M. Nedović 46 * samofinansirajući
39 Damir Z. Jutić 32 * samofinansirajući
40 Sandra G. Ratković 136 * samofinansirajući
41 Tamara D. Stankovski 164 * samofinansirajući
42 Marina M. Grujičić 196 * samofinansirajući
43 Žarko D. Kulić 193 * ne ispunjava uslov
44 Vojislav D. Milošević 194 * ne ispunjava uslovPoštanski saobraćaj i mreže


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Ivana B. Nikolić 143 14.42647 budžet
2 Aleksandar G. Repović 131 12.10557 budžet
3 Goran M. Pavlović 187 11.44538 budžet
4 Nikola V. Milivojević 84 11.05567 budžet
5 Rade M. Arsenijević 30 10.87027 budžet
6 Nenad Z. Nikolić 82 10.47427 budžet
7 Snežana D. Jović 60 9.792542 budžet
8 Danka M. Stojić 148 12.02574 konkurisali za budžet
9 Dušan M. Krstić 191 10.50683 konkurisali za budžet
10 Branko V. Cvijović 173 9.06355 konkurisali za budžet
11 Ana M. Kuzmanović 17 * ne ispunjava uslov


Operaciona istraživanja u saobraćaju


Rang Ime i prezime broj prijave Bodovi Status
1 Novica D. Paraušić 208 8.916492 budžet
2 Miodrag B. Nikolić 9 8.890231 budžet
3 Jelena Z.Džambasević 121 11.34506 konkurisali za budžet
4 Nataša V. Dragojević 140 10.24212 konkurisali za budžet
5 Đorđe B. Jovčić 145 9.06355 konkurisali za budžet

   

Obaveštenje o ponovljenom oktobarskom ispitnom roku za master studije

PONOVLJENI OKTOBARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA ODRŽAĆE  SE OD 20. OKTOBRA 2012 GODINE.

Opširnije: Obaveštenje o ponovljenom oktobarskom ispitnom roku za master studije

   

Obaveštenje o ponovljenom oktobarskom ispitnom roku

PONOVLJENI OKTOBARSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE  20. OKTOBRA 2012.GODINE

Opširnije: Obaveštenje o ponovljenom oktobarskom ispitnom roku

   

Stipendije Tehnološkog instituta u Montereju, Meksiko

   

Obaveštenje za studente master akademskih studija

Studenti koji su upisali master akademske studije u školskoj 2011/12 mogu da obnove godinu u periodu od 15 oktobra do 31 oktobra 2012 godine. U obnovljenoj godini master akademskih studija, studenti su dužni da regulišu svoje finansijske obaveze (1,660,00 dinara po ESPB) uključujući i master rad.

Potreba dokumenta za obnovu:
- dokaz o uplati I rate u iznosu 20% od ukupnog broja zaostalih ESPB
- dva prijavna lista (obrazac SV-20)
- indeks
- 1000,00 dinara za osiguranje i SPIDS (plaća se na šalteru studentske službe)
- 300,00 za ETC karticu (plaća se na šalteru studentske službe)
   

Program stipendija nemačke privrede dr Zoran Đinđić 2013

Fondacija dr Zoran Đinđić,  u saradnji sa „Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu“ i nemačkim „Ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj“ po deseti put raspisuje konkurs za dodelu „Stipendija nemačke privrede dr Zoran Đinđić“.  Konkurs je namenjen studentima završnih godina fakulteta kao i mladim stručnjacima sa prvim radnim iskustvom.

U okviru programa trideset izabranih stipendista iz Srbije boraviće od juna sledeće godine nekoliko meseci na praksi u najpoznatijim nemačkim preduzećima, kao što su Bosch, Volkswagen i Commerzbank.  Boravak u Nemačkoj omogućava im da se upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspešnih nemačkih kompanija,  kako bi kasnije to znanje i iskustvo preneli kroz svoje buduće radno angažovanje i u Srbiju.

Program je 2007. godine proširen i na ostale zemlje Zapadnog Balkana, tako da će se i ove godine stipendistima iz Srbije pridružiti i kolege iz susednih zemalja. Program je nastao nakon atentata na Premijera Zorana Đinđića u proleće 2003. godine. Cilj programa je ispunjenje vizije Premijera i približavanje Srbije i njenih građana Evropskoj Uniji kao i stvaranje jakih veza između nemačke privrede i budućih lidera u Srbiji.

Detaljnije informacije kao i online aplikacija do 12.11.2012 mogu se naći na web adresi: www.djindjic-stipendienprogramm.org
   

Стипендија "Жељезничке инфраструктуре Црне Горе" за студенте железничког смера

   

Važno obaveštenje - produženje roka za završetak master studija

VAŽNO OBAVEŠTENJE

NA OSNOVU IZMENA STATUTA UNIVERZITETA U BEOGRADU, ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, MOGUĆE JE PRODUŽITI U TRAJANJU OD DVA SEMESTRA (TRIMESTRA) UZ LIČNI ZAHTEV PRODEKANU ZA STUDIJE. ZAHTEV MOŽETE DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.
   

Почетак наставе за студенте основних академских студија

Настава за студенте основних академских студија II, III и  IV године почиње 01.10.2012. године по распореду који ће бити накнадно објављен.

Сви студенти су дужни да присуствују настави на предметима које су одабрали да слушају без обзира што нису регулисали упис за школску 2012/2013 годину.
   

Termini za upis studenata u narednu i produženu godinu studija

Termini za upis studenata u produženu godinu studija, imaju pravo studenti koji su u školskoj 2011/12  bili četvrta godina na budžetu .

Opširnije: Termini za upis studenata u narednu i produženu godinu studija

   

Konkurs za upis studenata na doktorske studije u školskoj 2012/13

Obaveštenje

Svi prijavljeni kandidati koji su konkurisali za doktorske akademske studije u školskoj 2012/13 ispunjavaju uslov za upis i mogu se upisati u periodu od 29. oktobra do 02. novembra 2012 godine.

Informacije u vezi upisa mogu se dobiti od studentske službe na telefon 011/3091-250 (Tanja Zeljkić)

Potrebna dokumenta za upis:

1. 2 ŠV obrasca
2. Indeks
3. Dve fotografije formata 4,5x3,5 cm
4. Dokaz o uplati prve rate (40,000,00 dinara)
5. Spisak izbornih predmeta

Starije:

Zajednički konkurs za upis studenata na doktorske studije Univeziteta u Beogradu je objavljen ovde.

Prijem dokumenata

Prijem dokumenata za kandidate zainteresovane za upis na prvu godinu doktorskih studija na Saobraćajnom fakultetu će biti obavljen od 17. septembra do 15. oktobra 2012. u studentskoj službi fakulteta.

Detalji vezani za upis studenata na doktorske studije na Saobraćajnom Fakultetu će biti objavljeni naknadno.

OBAVEŠTENJE

 

 

SVI PRIJAVLJENI KANDIDATI KOJI SU KONKURISALI ZA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2012/13 ISPUNJAVAJU USLOV ZA UPIS I MOGU SE UPISATI U PERIODU OD 29. OKTOBRA DO 02. NOVEMBRA 2012 GODINE.

 

INFORMACIJE U VEZI UPISA MOGU SE DOBITI OD STUDENTSKE SLUŽBE NA TELEFON 011/3091-250 (TANJA ZELJKIĆ)

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS:

 

1. 2 ŠV OBRASCA

2. INDEKS

3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5x3,5 CM

4. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE (40,000,00 DINARA)

5. SPISAK IZBORNIH PREDMETA

 

   

Stipendija ITO fondacije za školsku 2012/2013. godinu

Univerzitet u Beogradu dobio je na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2012/2013 godinu (master ili pre-doctoral program).

Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći: 

 1. Kandidat mora biti upisan na Univerzitet u Beogradu  (master ili prvi deo doktorskih studija);
 2. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
 3. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije  (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od jeseni 2012.  godine.  Oblast istraživanja nije ograničena;
 4. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
 5. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;
* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (''to some degree'') govori i čita japanski, ali to nije obavezno.


Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 15.  septembar 2011.  godine.  Dokumentaciju dostaviti na adresu Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan,  neophodno je da dokumentacija bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača.

Opširnije: Stipendija ITO fondacije za školsku 2012/2013. godinu

   

Izrada diploma za master akademske studije

Procedura izrade diploma zamaster akademske studije je počela od strane Univerziteta u Beogradu.

Detalje o proceduri za izradu master diploma možete pogledati ovde.
   

Oktobarski ispitni rok

OKTOBARSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE OD 17. septembra DO 30. septembra 2012.godine

Opširnije: Oktobarski ispitni rok

   

Konkurs za upis na master akademske studije

OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI
   

Septembarski ispitni rok 2012

SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE OD 03. septembra DO 16. septembra 2012.godine

Opširnije: Septembarski ispitni rok 2012

   

Odluka o izboru dekana Saobraćajnog fakulteta

Savet fakulteta na svojoj četrnaestoj redovnoj sednici održanoj 02.07.2012. godine, tajnim glasanjem doneo je

ODLUKU
o izboru dekana Saobraćajnog fakulteta

Opširnije: Odluka o izboru dekana Saobraćajnog fakulteta

   

Прелиминарна јединствена ранг листа пријемног испита 2012

   

Obaveštenje o avgustovsko-septembarskom ispitnom roku 2012

OSNOVNE STUDIJE

AVGUSTOVSKO - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE NA OSNOVNIM STUDIJAMA ODRŽAĆE SE OD 20. avgusta DO 02. septembra 2012. godine

Opširnije: Obaveštenje o avgustovsko-septembarskom ispitnom roku 2012

   

Newsletter "Strengthening and NETworking of small Airport facilities in Adriatic Areas”

U prilogu se nalazi Newsletter koji je nastao kao deo projekta A3-NET koji se finansira iz IPA projekta Evropske Unije. Vazduhoplovni savez Srbije, kao partner iz Srbije učestovao je u njegovoj izradi, zajedno sa kolegama iz Nikšića, Livna, Raba i Boveca. Ukoliko vas zanimaju detalji ovog projekta, više informacija možete naci na stranici www.a3-net.info

Newsletter možete preuzeti ovde
   

VAŽNO OBAVEŠTENJE - POKUŠAJI KRAĐE IDENTITETA

Obaveštavamo korisnike fakultetskih internet servisa da je u poslednje vreme uočen izvestan broj pokušaja krađe identiteta u porukama, pristiglim putem elektronske pošte. Sadržaji ovih poruka se najčešće odnose na takozvana upozorenja, vezana za prestanak rada naloga za elektronsku poštu ili neki drugi servis. U navedenim porukama, od korisnika se najčešće traži da prilože svoje lične podatke (poput imena, prezimena, korisničkog imena i šifre. Navedeni podaci bi najčešće bili otkriveni, klikom na priloženu prečicu (link), ili da odgovorom na poslatu poruku.

Opširnije: VAŽNO OBAVEŠTENJE - POKUŠAJI KRAĐE IDENTITETA

   

Obaveštenje o avgustovsko-septembarskom ispitnom roku

AVGUSTOVSKO - SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE OD 20. avgusta DO 02. septembra 2012.godine

Opširnije: Obaveštenje o avgustovsko-septembarskom ispitnom roku

   

Фондација др Зоран Ђинђић отвара конкурс за финансијску подршку студентима

image001


Фондација др Зоран Ђинђић уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, АП Војводина отвара конкурс за финансијску подршку студентима и постдипломцима са Универзитета у Србији  за одлазак на студијска путовања, наставак школовања, као и учешће на летњим школама, научним и стручним конференцијама до новембра 2012.

Програм подразумева искључиво покривање путних трошкова кандидатима који испуњавају услове конкурса и биће отворен у континуитету до утрошка планираних средстава.

Више информација о програму И условима конкурисања можете наћи на сајту Фондације др Зоран Ђинђић www.fond-djindjic.org
   

Пракса у НИС-у - НИС трaжи млaдe – ви изaбeритe НИС!

Aкo жeлитe дa сaзнaтe кaкo рaдe нajбoљи, aкo жeлитe дa учитe и стeкнeтe искуствo у мeђунaрoднoм тиму стручњaкa - ПРИДРУЖИTE НAM СE!
НИС a.д. пoчињe сa прoгрaмимa студeнтскe прaксe зa 2012. гoдину!

Opširnije: Пракса у НИС-у - НИС трaжи млaдe – ви изaбeритe НИС!

   

Stipendije turske vlade

   

Konkurs zadužbine Andrejević

Zadužbina Andrejević 25. novembra 2011. godine otvara

XXXII KONKURS
za objavljivanje priređenih doktorskih, magistarskih, specijalističkih radova i naučnih studija i

VII KONKURS
za objavljivanje priređenih master radova.

Konkursi traju do 27. decembra 2011. godine. Konkursni materijal može se dobiti u Zadužbini ili preuzeti na sajtu www.zandrejevic.rs

Zadužbina Andrejević,
11116 Beograd, Držićeva 11
tel: 011/3862-430 i 3862-431
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
   

Obaveštenje o junskom ispitnom roku

JUNSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE  OD 11. juna DO 30. juna 2012.godine

ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 21. maja DO 01. juna 2012.godine

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPIT VIŠE OD TRI PUTA PLAĆAJU 1000 DINARA NA TEKUĆI RAČUN FAKULTETA

STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STATUTU IZ 2000 GODINE ISPITE PRIJAVLJUJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI U PERIODU  OD 21. MAJA DO 01.JUNA 2012.GODINE I  NJIMA SU POTREBNA SLEDEĆA DOKUMENTA:

- INDEKS
- GRUPNA PRIJAVA
- 800 DINARA NA TEKUĆI RAČUN FAKULTETA
   

Vidi svet kroz razmenu - Program internacionalne razmene i prakse

Međunarodna studentska organizacija AIESEC će 24. maja 2012. godine u 20 časova i 15 minuta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održati prezentaciju praksi i studentskih razmena, za sve zainteresovane studente. Otkrij mogućnosti odlaska u inostranstvo na razmenu i oprobaj se u volonterskom radu na najrazličitijim projektima.

Opširnije: Vidi svet kroz razmenu - Program internacionalne razmene i prakse

   

Junski ispitni rok za studente na master akademskim studijama

JUNSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA ODRŽAĆE SE OD 11. JUNA DO 30. JUNA 2012 godine.

PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 21. MAJA DO 01. JUNA 2012 godine.

POTREBNA DOKUMENTA:
-INDEKS
-GRUPNA PRIJAVA

Studentska Služba
   

Međunarodno savetovanje TES, Subotica

Međunarodno savetovanje


tes logo

Subotica,

konferencijska sala hotel Patria,

17-18 maj 2012.god.

Detaljnije informacije
   

Konkurs za dodelu nagrada za najbolje naučno-istraživačke radove studenata iz oblasti trgovine i menadžmenta

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke od 26.12.2011. godine, Odbor Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, na sednici održanoj 26.03.2012. godine, doneo je sledeću


O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA
ZA DODELU NAGRADA ZA NAJBOLJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE RADOVE STUDENATA IZ OBLASTI MENADŽMENTA I TRGOVINE NA UNIVERZITETU U BEOGRADU ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Opširnije: Konkurs za dodelu nagrada za najbolje naučno-istraživačke radove studenata iz oblasti trgovine i menadžmenta

   

Junski ispitni rok održaće se od 11. juna do 30. juna

JUNSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE  OD 11. juna DO 30. juna 2012. godine

Opširnije: Junski ispitni rok održaće se od 11. juna do 30. juna

   

Обавештење о мајском апсолвентском испитном року

МАЈСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ 26. МАЈА 2012.године

Opširnije: Обавештење о мајском апсолвентском испитном року

   

Позив на Career Mixer Party - журку поводом прославе Дана девојчица у ИКТ

Позивамо вас на Career Mixer Party - журку поводом прославе Дана девојчица у ИКТ на којој ће се студенткиње техничких наука сусрести са дамама запосленим у ИКТ сектору да у неформалној атмосфери чују о њиховом искуству и добију смернице за развој своје каријере. На журци ће бити уручене награде за најбоље студентске видео радове на тему "Шта можеш у Србији 2020. захваљујући широкопојасном приступу интернету".

Opširnije: Позив на Career Mixer Party - журку поводом прославе Дана девојчица у ИКТ

   

Одлука о ванредном априлском испитном року

На основу члана 32. Статута Саобраћајног факултета, а на предлог Деканског колегијума, декан Факултета доноси следећу


ОДЛУКУ
Студентима основних академских студија који су регулисали упис у школску 2011/2012. годину, омогућава се у ванредном априлском испитном року полаганје испита из једног предмета.

Ванредни испитни рок одржаће се у суботу 28.04.2012. године.

Надокнада за пријаву испита износи 1.000,00 динара.


Образложење

Због проглашења ванредне ситуације од стране Владе Републике Србије у јануарском испитном року, Декан Факултета донео је одлуку као у изреци.


Декан Саобраћајног факултета,
Проф. др Слободан Гвозденовић, дипл.инж.
   

Spisak urađenih diploma za diplomirane po statutu 06

Spisak urađenih diploma za diplomce koji su završili studije po statutu 06 se mogu videti ovde
   

Apsolventski ispitni rok u aprilu

APRILSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE  U SUBOTU  28. APRILA 2012.godine

PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU  OD 17.04. DO 20.04.2012. U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

STUDENTI SVIH GODINA KOJI SU REGULISALI STATUS 2011/12 GODINE IMAJU PRAVO DA PRIJAVE JEDAN ISPIT.

POTREBNA DOKUMENTA:

- INDEKS
- GRUPNA PRIJAVA
- 1000 DIN. NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA ( za statute 06 i 09)
- 800 DIN. NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA ( za statut 00 )
   

Holcim Talent Pool

Gradite svoju budućnost!

Najbolje studente očekuju stipendije, prakse i ponude za posao.

Tokom 2008. godine pokrenuli smo Talent pool projekat čiji je cilj privlačenje najboljih studenata i, što je najvažnije, otkrivanje i razvijanje budućih lidera. Tražimo studente, mlade talente, koje ocenjujemo na osnovu njihovog kvaliteta i mogućnosti uklapanja u našu kompaniju. U okviru ovog projekta izabranim studentima nudimo ozbiljan pristup prepoznavanju i razvijanju vaših sposobnosti.

Tribina
Dođite na interaktivnu tribinu, i saznajte više o Holcim Talent Pool projektu. Tribina će se održati 11. aprila u 12 časova, na Mašinskom fakultetu u sali 513. Budite među najboljima!

Koga tražimo?
Za ovogodišnji projekat tražimo najbolje studente završnih godina tehničkih fakulteta. Potrebni su nam mladi talenti sa potencijalom da postanu budući lideri. Želimo da vam poverimo različite poslove i odgovornosti koji će obogatiti početak vaše karijere.


O Holcimu
Holcim (Srbija) d.o.o. je od 2002. godine deo švajcarskog koncerna Holcim, jednog od najvećih svetskih proizvođača cementa i agregata (drobljenog kamena, šljunka i peska), kao i gotovih betona i asfalta, koji posluje u oko 70 zemalja na svim kontinentima.

Cementara Holcim smeštena je u centralnoj Srbiji, u selu Popovac, blizu Paraćina. Kompanija Holcim (Srbija) d.o.o. je 2006. godine proširila poslovanje i na tržište betona, otvaranjem fabrike betona Beograd - Istok u Krnjači, a osim u proizvodnji cementa i betona, prisutni smo i na tržištu agregata od 2009. godine sa kompanijom Holcim Agregati ad.

Naša vizija je da postavimo temelje za buduće generacije.

Naša misija je da budemo najpoštovanija i najatraktivnija kompanija u cementnoj industriji, stalno stvarajući optimalne vrednosti za sve interesne grupe.

Saznajte više o Talent Pool projektu na našoj Facebook stranici: www.facebook.com/HolcimSrbija

Pratite nas na Twitter-u:
www.twitter.com/HolcimSrbija

Prijavite se za Talent Pool, ostavite CV na našoj Internet stranici:
http://www.holcim.rs
   

Obaveštenje za studente koji su upisali četvrtu godinu drugi, treći ili četvrti put

Studenti koj su u školskoj 2011/12  upisali  ČETVRTU GODINU STUDIJA DRUGI, TREĆI ILI ČETVRTI PUT a ne završe studije do 01.04.2012. dužni su da uplate na žiro-račun fakulteta prvu ratu za preostale ESPB u periodu od 02.04.2012. do 13.04.2012. Svoje finansijske obaveze mogu izmiriti u pet mesečnih rata zaključno sa 30.09.2012.

Potrebna dokumenta :
•    INDEKS
•    UPLATNICA ZA PRVU RATU


STUDENTSKA SLUŽBA
   

XI Simpozijum sa međunarodnim učešćem: ''Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju''

Zlatibor, 05-08. april 2012.


CILj SIMPOZIJUMA

XI Simpozijum vezan za veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju se organizuje u cilju predstavljanja i prenošenja novih naučnih znanja i iskustava u ovoj oblasti, kao i u cilju zauzimanja stavova važnih za analizu saobraćajnih nezgoda.

Osnovana je Komora sudskih veštaka Srbije (u daljem tekstu Komora), pa će na XI Simpozijumu o saobraćajno-tehničkom veštačenju biti predstavljeni ciljevi, kratkoročni i dugoročni plan i program rada ’’Komore’’.

Pristup izradi Nalaza i mišljenja veštaka podrazumeva odvajanje važinih od nevažnih (nebitnih) činjenica, a važno je i objašnjenje uočenih detalja na način koji je lako i nedvosmisleno razumljiv Sudu i strankama u postupku (odnosno licima koja ne poseduju posebna znanja iz oblasti saobraćajnotehničkog veštačenja).

Specifični primeri Nalaza i mišljenja veštaka se pojavljuju retko, a kada se pojave pred veštaka postavljaju problem sa kojim se prethodno obično nije susretao. Posebno su značajni problemi čije rešavanje zahteva i saobraćajno-tehnički i pravni pristup. Predviđeno je da se na XI Simpozijumu o saobraćajno-tehničkom veštačenju analiziraju i rešenja specifičnih problema koji se pojavljuju prilikom izrade Nalaza i mišljenja veštaka.

Pored nejednakosti vezanih za izražavanje stavova veštaka, uočene su nejednakosti vezane za analizu opasne situacije. U cilju zauzimanja jedinstvenog stava vezanog za izražavanje stavova veštaka i za analizu opasne situacije, predviđeno je da se na XI Simpozijumu o saobraćajnotehničkom veštačenju posebno vreme posveti načinu izražavanja stavova veštaka i analizi opasne situacije.

Analiza saobraćajne nezgode podrazumeva analizu uzroka i okolnosti pod kojima se saobraćajna nezgoda dogodila i pod kojima bi saobraćajna nezgoda mogla biti izbegnuta. Analiza saobraćajne nezgode zahteva i zauzimanje stava vezanog za obaveze učesnika u saobraćaju, a što je često ’’saobraćajno-tehničko’’ i ’’pravno pitanje’’. Veštak je u obavezi da da Nalaz i mišljenje sa saobraćajnotehničkog aspekta. Granica između pravnog i saobraćajno-tehničkog aspekta je jasna i lako je uočljiva, ako se prilikom izrade saobraćajno-tehničkog veštačenja koriste raspoloživa znanja iz oblasti drumskog saobraćaja. Analiza pitanja vezanih za ’’nadležnosti’’ veštaka saobraćajno-tehničke struke i ’’pravna pitanja’’ je obimna i zahteva dosta vremena, pa je iz tog razloga predviđeno da se na XI Simpozijumu otvori pitanje razlike i sličnosti ’’saobraćajno-tehničkog aspekta’’ i ’’pravnog pitanja’’.

Primena savremenih softverskih alata u analizi saobraćajnih nezgoda je prisutna i na prostorima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske. Kako primena i način rada savremenih softverskih alata namenjenih za analizu saobraćajnih nezgoda nisu poznati u dovoljnoj meri na prostorima ovih država, to su zloupotrebe u primeni ovih programa sve češće.

Analiza saobraćajne nezgode (Izrada Nalaza i mišljenja veštaka) mora biti tačna. Greške u Nalazu i mišljenju veštaka dovode do komplikovanja postupka (sudskog, ali i vansudskog). Posebno upečatljiva odstupanja su uočena u oblasti izrade Nalaza i mišljenja veštaka za potrebe naplate štete. Prevare u osiguranju su često praćene Nalazom i mišljenjem veštaka u kome je navedena tvrdnja da se saobraćajna nezgoda ’’zaista dogodila’’. Ovakav propust veštaka je neophodno na odgovarajući način sprečiti, ali je neophodno i upoznati veštaka sa greškom, obzirom da ovakve Nalaze često potpisuju isti veštaci. U tom smislu, predviđeno je da na XI Simpozijumu o saobraćajno-tehničkom veštačenju budu obrađene teme vezene za prepoznavanje prevara u osiguranju i primenu odgovarajućih mera za sprečavanje prevara.


RADOVI IZ OBLASTI

1. ’’Saobraćajno-tehničko pitanje’’, ’’pravno pitanje’’ i granica između saobraćajno-tehničkog i pravnog pitanja;
2. Uzroci saobraćajnih nezgoda i opasna situacija;
3. Uticaj reagovanja na propust učesnika nezgode;
4. Način izražavanja stavova veštaka i propusti učesnika saobraćajne nezgode;
5. Primena savremenih softverskih alata za analizu saobraćajnih nezgoda;
6. Prepoznavanje pokušaja prevare u osiguranju (materijalne i nematerijalne štete);
7. Modeli sprečavanja prevare u osiguranju (materijalne i nematerijalne štete);
8. Modeli saradnje subjekata u cilju zaštite osiguravača.INFORMACIJE O SMEŠTAJU

Prijavljivanje se vrše kod:
Traffic Safety Group d.o.o., Beograd,
Vojvode Stepe 459d,
tel +381 (65) 3333387 +381 (64) 8597900,
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Napomena: prijavljivanje se vrši putem  e-mail adrese ili pozivom na jedan od navedenih brojeva telefona.

Simpozijum će biti održan u periodu od 05. do 08. aprila 2012. godine u hotelu Palisad na Zlatiboru.


Cena kotizacije u Hotelu Palisad sa BTO je:

3 noćenja A1/1-21.150 RSD A1/2-19.800 RSD
3 noćenja B1/1-25.600 RSD B1/2- 23.000 RSD
2 noćenja A1/1-17.800 RSD A1/2-16.900 RSD
2 noćenja B1/1-20.750 RSD B1/2- 19.000 RSD
1 noćenje A1/1-14.450 RSD A1/2-14.000 RSD
1 noćenje B1/1-15.900 RSD B1/2- 15.000 RSD

U okviru pansiona, prva usluga je večera
(05.04.2012), završna usluga je ručak
(08.04.2012).

Cena kotizacije bez noćenja je 10.000 RSD
Cena kotizacije + sv. večera je 11.500 RSD


KOTIZACIJA uključuje:
1. PANSION u Hotelu Palisad sa BTO
2. Koktel dobrodošlice,
3. Svečana večera sa muzičkim programom bez pića,
4. Zbornik radova,
5. Prisustvovanje svim izlaganjima i učešće u radionici,

Uplata kotizacije se vrši na žiro račun  165-17541-93 Hypo Alpe Adria Banka, Traffic Safety Group d.o.o., BeogradPROGRAM SIMPOZIJUMA

Četvrtak, 05. April

18:00-20:00    PRIJAVA I REGISTRACIJA UČESNIKA XI SIMPOZIJUMA;
18:00-20:00 PRIJAVLJIVANJE ZA ’’KOMORU’’

PETAK, 06. APRIL

08:30-10:00 PRIJAVA UČESNIKA I REGISTRACIJA
08:30-10:00 PRIJAVLJIVANJE ZA ’’KOMORU’’
10:00-10:30 SVEČANO OTVARANJE SKUPA I KOKTEL DOBRODOŠLICE
10:30-13:30 IZLAGANJE I GRUPE REFERATA (SA KAFE PAUZOM)
13:30-14:30 DISKUSIJA O I GRUPI REFERATA
15:00-16:00 PAUZA ZA RUČAK
16:00-17:30 IZLAGANJE II GRUPE REFERATA
17:30-18:00 DISKUSIJA O II GRUPI REFERATA (SA KAFE PAUZOM)
18:00-19:30 I RADIONICA – PRIMENA PROGRAMA PC Crash
21:00           SVEČANA VEČERA


SUBOTA, 07. APRIL

10:00-12:00 IZLAGANJE III GRUPE REFERATA
12:00-13:00 DISKUSIJA O III GRUPI REFERATA (SA KAFE PAUZOM)
13:00-15:00 II RADIONICA – PREVARE U   OSIGURANJU – PREPOZNAVANJE POKUŠAJA PREVARE
15:00-16:00 PAUZA ZA RUČAK I PODELA POTVRDA O UČEŠĆU
16:00-17:00 PREDSTAVLJANJE KOMORE
17:00-19:30 ZASEDANJE UPRAVNOG ODBORA I ODLUČIVANJE O PRIJAVAMA ZA   KOMORU
21:00           VEČERA


NEDELJA, 08. APRIL

10:30-12:30 DONOŠENJE ZAKLJUČAKA
14:00-15:00 PAUZA ZA RUČAK I PODELA POTVRDA O UČEŠĆU


ORGANIZATORI:

UNIVERZITET U BEOGRADU - SAOBRAĆAJNI FAKULTET, KATEDRA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I DRUMSKA VOZILA,
UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ,
KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA U BEOGRADU,
FAKULTET ZA MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU I KOMUNIKACIJAMA U BERANAMA,
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKI FAKULTET DOBOJ,
MAŠINSKI FAKULTET U PODGORICI,
Traffic Safety Group d.o.o., BEOGRAD


PROGRAMSKI ODBOR

DR MILAN VUJANIĆ, SF, BEOGRAD (SRB), PREDSEDNIK
DR KRSTO LIPOVAC, KPA I SF, BEOGRAD (SRB)
DR VUJADIN VEŠOVIĆ, FMSK, BERANE (MNE)
DR PERICA GOJKOVIĆ, SF, DOBOJ (RS)
DR VUK BOGDANOVIĆ, FTN, NOVI SAD (SRB)
DR SRETEN SAVIĆEVIĆ, MF, PODGORICA (MNE)
DR MILAN STEVOVIĆ, ADVOKAT (SRB)
MILENKO MILISAVLJEVIĆ, ADVOKAT (SRB)
DAMIR OKANOVIĆ, ADVOKAT (SRB)


ORGANIZACIONI ODBOR

DR ZORAN PAPIĆ, DIS, FTN, NS
MR BORIS ANTIĆ, DIS, SF, BG
MR DALIBOR PEŠIĆ, DIS, SF, BG
MILAN BOŽOVIĆ, DIS, SF, TSG
   

Nagradni konkurs za studentkinje tehničkih fakulteta

Nagradni konkurs za studentkinje tehničkih fakulteta
na temu:
Šta možeš u Srbiji 2020. zahvaljujući širokopojasnom pristupu internetu

Snimi video u trajanju od 40 sekundi do jednog minuta  koji će prikazati situaciju pre i posle uvođenja širokopojasnog pristupa internetu u svakom domaćinstvu u Srbiji. Predstavi kako se to odražava na pojedince, razvoj društva i/ili privrede u Srbiji. Pusti mašti na volju.

Ovu temu pokrećemo sa ciljem da pružimo podršku studentkinjama tehničkih fakulteta na njihovom putu do uspešne karijere povodom proslave Dana devojčica u IKT-u 23. aprila 2012. i podstaknemo ih da kreativno razmišljaju o budućnosti Srbije koja je u njihovim rukama. Istovremeno želimo da u Srbiji podignemo svest o značaju razvoja internet infrastrukture.

Širokopojasni Internet podrazumeva veliku i simetričnu propusnu moć prema Internetu. Dakle, download i upload su jednaki. Sada je upload 3-4 puta manji od download-a - kroz ADSL ili kablovski pristup Internetu.

Digitalna agenda Evropske Unije propisuje da svaki stanovnik Evrope do 2020. godine treba da ima pristup internetu minimalne brzine od 30Mb/s, a da je barem polovina domaćinstava preplaćena na brzine od najmanje 100Mb/s.

Razna istraživanja pokazuju da upotreba IKT (informaciono-komunikacionih tehnologija) ima veći efekat na privredni rast u zemljama sa malim i srednjim primanjima nego u zemljama gde su primanja visoka, kao i da širokopojasni pristup ima najveci efekat na rast u poređenju sa drugim komunikacionim tehnologijama.

Efekti IKT-a su direktno merljivi, a investicije potrebne za implementaciju mrežne IKT infrastrukture su relativno mali. Investicije u IKT infrastrukturu su od 3 do 15 puta manje od investicija potrebnih za vodovodnu, strujnu, gasnu ili kanalizacionu infrastrukuturu. Investicija u izgradnju širokopojasne infrastrukture u čitavoj Srbiji je približno ista kao investicija za izgradnju 100km autoputa.

Prosečan porast širokopojasne penetracije za 10% utice na porast ekonomije (bruto domaćeg proizvoda, BDP) za 1.3%.

Benefiti upotrebe IKT-a, i naročito širokopojasnog pristupa internetu, se pružaju i na društvene ciljeve kao što je socijalna inkluzija i održanje životne sredine.

Rok za slanje radova je 19. april 2012.

Svoj video odgovor na zadatu temu:
1.    uplaoduj na sajt www.sendspace.com,
2.    u Description polju ukucaj „BB internet u Srbiji 2020.“ i svoje ime i prezime
3.    po uspešno obavljenom uploadu će ti stići na i-mejl link za preuzimanje tvog videa
4.    pošalji i-mejl sa naslovom “BB internet u Srbiji 2020.” na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i u telu poruke podatke: ime i prezime, fakultet koji studiraš, svoj kontakt telefon, i link za preuzimanje tvog videa sa sajta sendspace.com

Pobednice će biti proglašene i vredne nagrade uručene na Career Miher Party povodom proslave Dana devojčica u IKT 23. aprila 2012.
   

Usvojen izveštaj o vrednovanju rada nastavnika

Na osnovu člana 53. Statuta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Fakulteta na sednici od 14.03.2012. godine, donelo je

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Saobraćajnog fakulteta u zimskom semestru 2011/2012. godine.

Izveštaj se može videti ovde

   

Obaveštenje za studente na master akademskim studijama koji su upisani u školskoj 2009/2010

Rok za završetak master akademskih studija po Zakonu o visokom obrazovanju za generaciju koja je upisana 2009/2010 godini je 01.04.2012 godine (kojima je nastava počela u parnom semestru 2010 godine).

Studenti koji ne završe studije do 01.04.2012 god. mogu podneti Zahtev za produženje završetka studija u periodu od 6 meseci, po isteku tog perioda gube status studenta.

Zahtevi se mogu dobiti u Studentskoj službi Saobraćajnog fakulteta.
   

Obaveštenje za sistematski pregled

Studenti koji su upisali PRVU i TREĆU godinu studija školske 2011/2012. obavezni su da izvrše sistematski pregled. Sistematski pregled će se vršiti u ambulanti Studentskog doma Karaburma, Ulica Mije Kovačevića 76

Studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Pregled će se vršiti po sledećem rasporedu:

Opširnije: Obaveštenje za sistematski pregled

   

CEN WG1 Workshop / Implementation of revised EN 13850 – sharing experiences

Evropski komitet za standardizaciju (CEN) održaće 6. i 7. marta 2012. godine radionicu pod nazivom "WG1 Workshop / Implementation of revised EN 13850 – sharing experiences".

Opširnije: CEN WG1 Workshop / Implementation of revised EN 13850 – sharing experiences

   

Obaveštenje za martovski apsolventski ispitni rok

MARTOVSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE  U SUBOTU  17. MARTA 2012. godine

PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 05.03. DO 09.03.2012. U STUDENTSKOJ SLUŽBI.

PRAVO DA POLAŽU U OVOM ISPITNOM ROKU IMAJU STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STATUTU IZ 2000 godine.

POTREBNA DOKUMENTA:

- INDEKS
- GRUPNA PRIJAVA
   

Predavanje profesora dr Bopaya Bidande, dekana Fakulteta za industrijsko inženjerstvo (University of Pittsburgh, USA)

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da nam u posetu dolazi profesor dr Bopaya Bidanda, dekan Fakulteta za industrijsko inženjerstvo (University of Pittsburgh, USA). Profesor Bidanda dolazi u posetu sa našom koleginicom, prof. dr Natašom Vidić, dipl. inž. saobraćaja, koja predaje na tom Fakultetu.

Pozivam vas da dodjete na predavanje sa temom: "Mogućnosti za saradnju i usavršavanje". Profesor Bidanda će pričati o organizaciji Fakulteta, naučnim oblastima istraživanja, postojećim projektima i mogućnostima saradnje, kao i mogućnostima za studiranje master i doktorskih studija.

Moćete da pogledate web prezentaciju fakulteta: http://www.engineering.pitt.edu/industrial/

Predavanje će se održati u PONEDELJAK 27.02.2012. U 13h U SALI 128 SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA.

NADAMO SE DA ĆETE SVOJIM PRISUSTVOM UVAŽITI POZIV INOSTRANOG PROFESORA/KOLEGE ZA SARADNJU, UPRKOS ISPITNIM OBAVEZAMA.
   

Stipendije Francuske vlade

Francuski institut u Srbiji i ove godine dodeljuje stipendije Francuske vlade za studente iz Srbije koji žele da upišu studije na nivou Master 2 ili doktorata u Francuskoj za školsku 2012/2013 godinu. Rok za predaju kandidatura je 11. mart 2012.

Sve detalje o ovom konkursu možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.institutfrancais.rs/srp/05c.htm#bourses
   

Nagrada Francusko-Srpske Privredne Komore

Francusko-Srpska Privredna Komora

organizuje:

STUDENTSKU NAGRADU 2012


na temu:

SELO-GRAD
Da li ekonomski razvoj neminovno povlači depopulaciju srpskih sela?

Opširnije: Nagrada Francusko-Srpske Privredne Komore

   

Обавештење о почетку припремне наставе за пријемни испит из математике

Обавештавају се полазници да припремна настава за прву групу почиње 03.03.2012. у 12:00 часова у учионици 017.
   

Obaveštenje za izborne predmete za parni semestar

STUDENTI KOJI SU UPISALI NAREDNU GODINU STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2011/12 DUŽNI SU DA PRIJAVE IZBORNE PREDMETE ZA PARNI SEMESTAR U STUDENTSKOJ SLUŽBI  NAJKASNIJE DO 16.3.2012.

POTREBNA DOKUMENTA:

- INDEKS
- PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA
   

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2011. godinu

Univerzitet u Beogradu raspisuje konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2011. godinu.

Tekst konkursa
   

Konkurs Univerziteta u Beogradu za odmor i oporavak studenata

Univerzitet u Beogradu je raspisao konkurs za odmor i oporavak studenata u ustanovi Studentsko odmaralište "Beograd", "Ratko Mitrović" na Zlatiboru i "Radojka Lakić" na Avali.

Tekst konkursa i prijavni formulari
   

Ревидиран календар актвности за школску 2011/12 годину

Због одлагања наставних активности које је изазвано лошим временским условима почетком фебруара, дошло је до ревидирања календара наставних активности.
Нови календар активности је објављен на сајту факултета и може му се приступити преко овог линка.
   

Ispit iz fizike se pomera za 02. februar

Obaveštavamo studente da se termin polaganja ispita iz fizike pomera za 02. februar u 16:00 časova.

Studentska služba
   

Ispit iz predmeta "Logistika opasnih materija" na masteru

ISPIT IZ LOGISTIKE OPASNIH MATERIJA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE 09.02.2012 GOD. U 15h U UČIONICI 213, A U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE 23.02.2012 GOD. U 15h U UČIONICI 213.


Studentska Služba
   

Pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike

Pripremna nastava iz matematike za prijemni ispit za upis na prvu godinu u školskoj 2012/2013 godini će biti organizovana i ove godine.

Informacije i prijava na telefon: 011/3091250
   

Februarski ispitni rok za studente na master akademskim studijama

OBAVEŠTENJE

FEBRUARSKI  ISPITNI ROK ZA STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA ODRŽAĆE  SE OD 27. FEBRUARA DO 11. MARTA 2012 GODINE.

PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 20. DO 24. FEBRUARA 2012 GODINE.


POTREBNA DOKUMENTA:
-INDEKS
-GRUPNA PRIJAVA

STUDENTSKA SLUŽBA
   

Promocija magistara i diplomiranih inženjera saobraćaja

ПРОМОЦИЈА
МАГИСТАРА ТЕХНИЧКИХ НАУКА И ДИПЛОМИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА САОБРАЋАЈА ПО СТАТУТУ ИЗ 2000 године КОЈИ СУ МАГИСТРИРАЛИ ИЛИ ДИПЛОМИРАЛИ У ПЕРИОДУ ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2011.године
ОДРЖАЋЕ СЕ 27.01.2012. у 13 ч у сали 125
   

Konkursi Univerziteta u Beogradu za dodelu stipendija i nagrada za 2011/2012. godinu

   

Januarski ispitni rok za master studente

JANUARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA ODRŽAĆE SE OD 23. JANUARA DO 12.FEBRUARA 2012 godine.

PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 19. DO 30.DECEMBRA 2011 godine.

POTREBNA DOKUMENTA:
-INDEKS
-GRUPNA PRIJAVA

Studentska Služba
   

Januarski ispitni rok - obaveštenje

OBAVEŠTENJE

JANUARSKI  ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2011/12 ODRŽAĆE SE OD 23. JANUARA DO 12. FEBRUARA 2012.GODINE

ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 19. DECEMBRA DO 31. DECEMBRA 2011.GODINE

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPIT VIŠE OD TRI PUTA PLAĆAJU 1000 DINARA NA TEKUĆI RAČUN FAKULTETA

STUDENTI KOJI IMAJU OBAVEZU DA POPUNE ANKETU O VREDNOVANJU RADA NASTAVNIKA DUŽNI SU DA TO URADE PRE PRIJAVLJIVALJA ISPITA. U  SUPROTNOM NEĆE IM SE UVAŽITI PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK

STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STATUTU IZ 2000 GODINE ISPITE PRIJAVLJUJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI U PERIODU  OD 19. DECEMBRA DO 30.DECEMBRA 2011.GODINE I  NJIMA SU POTREBNA SLEDEĆA DOKUMENTA:

- INDEKS
- GRUPNA PRIJAVA
- 800 DINARA NA TEKUĆI RAČUN FAKULTETA
   

Dodela Novogodišnjih paketića za decu studenata Saobraćajnog fakulteta

Dodela novogodišnjih paketića je moguća za decu studenata koja imaju do 9 godina starosti.

Prijava traje do 14.12.2011 Možete se prijaviti u kabinetu 227 ili kontaktirajte studenta prodekana na telefon 065/86-101-86


Potrebna  dokumentacija:

- indeks na uvid
- izvod iz matične knjige rođenih (za dete)


Ivan Petkoski,
Student prodekan
   

Decembarski apsolventski studentski rok

Decembarski apsolventski ispitni rok održaće se u subotu 10. decembra 2011. godine

Prijava ispita vršiće se u periodu od 28.11.2011. do 02.12.2011. u studentskoj službi

Pravo da prijave jedan ispit iz završne godine studija imaju:

1. studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine
2. samofinansirajući studenti koji su u školskoj 2011/2012 godini obnovili četvrtu godinu studija

Potrebna dokumenta:
- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na žiro račun fakulteta


3. studenti koji su u školskoj 2011/2012 godini upisali produženu završnu godinu studija

Potrebna dokumenta:
- indeks
- grupna prijava
   

Raspodela soba u studentskim domovima

RASPODELA SOBA U STUDENTSKIM DOMOVIMA ZA DEVOJKE ODRŽAĆE SE

u subotu 26. novembra 2011. godine od 16.00 časova u amfiteatru 125

•    studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 1 do 60 u 16 h
•    studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 60 do129 u 17h

Student prilikom useljenja u Studentski dom, pored uputa za useljenje mora da dostavi i Uverenje o statusu studiranja.


RASPODELA SOBA U STUDENTSKIM DOMOVIMA ZA MUŠKARCE ODRŽAĆE SE

u subotu 26. novembra 2011. godine od 16.00 časova u amfiteatru 325

•    studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 1 do 50 u 16 h
•    studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 50 do100 u 17h
•    studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 100 do150 u 17,30h
•    studenti koji se na rang listi nalaze od  broja 150 do190 u 18h

Student prilikom useljenja u Studentski dom, pored uputa za useljenje mora da dostavi i Uverenje o statusu studiranja.


Beograd, 23.11.2011. g.                                Studentska služba
   

IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2012. godine - KONKURS

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu, usavršavanje i školovane u inostranstvu u toku 2012. godine. Više detalja, odnosno uslove konkursa i “on-line” prijavu možete pronaći na sajtu: www.iaeste.ac.rs

Konkurs traje do 16.12.2011. godine.

Tekst konkursa

NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.
   

Vip na Saobraćajnom fakultetu

VIP_A1_-_poster_za_fax
   

Dr Vladanka Aćimović - Raspopović (1951 - 2011)

Dr Vladanka Aćimović-Raspopović bila je redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu na Katedri za telekomunikacioni saobraćaj i mreže. Rođena je 12.04.1951.god. u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je (1976) i magistrirala (1984) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala na Saobraćajnom fakultetu (1995) u oblasti optičkih sistema prenosa i mreža.

Od 1977 je zaposlena na Saobraćajnom fakultetu, Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, Katedra za telekomunikacioni saobraćaj i mreže. Birana je u sva zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora za više predmeta iz oblasti telekomunikacija na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama. Bila je mentor četiri doktorske disertacije kao i većeg broja magistarskih teza, master i diplomskih radova. Bila je član većeg broja komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija i magistarskih teza na Saobraćajnom i Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Elektronskom fakultetu u Nišu. Kao autor ili koautor objavila je dva  univerzitetska udžbenika i jedan priručnik.

Naučno istraživački i stručni rad dr Vladanke. Aćimović-Raspopović obuhvatao je oblast eksploatacije telekomunikacionog saobraćaja i mreža (planiranje, implementacija kvaliteta servisa u mrežama nove generacije, interkonekcije, tarifiranje u širokopojasnim mrežama zasnovanim na IP). Posebno se bavila i telekomunikacionim sistemima u inteligentnim transportnim sistemima (ITS). Rezultate ovih istraživanja objavila je u više 170 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Koautor je i jedne istaknute monografije nacionalnog značaja, kao i četirii poglavlja u istaknutim monografijama međunarodnog značaja. Za veći broj konferencija i časopisa je stalni recenzent podnetih radova.

Bila je saradnik ili rukovodilac preko 30 naučno-istraživačkih projekata. Od 2002-2006 je bila prodekan za poslediplomske i doktorske studije, a od 2003. šef Katedre za telekomunikacioni saobraćaj i mreže. Bila je predsednik stručnog saveta Republičke Agencije za elektonske komunikacije – RATEL.

Član je Društva za ETRAN, Društva za Telekomunikacije, IEEE, Inženjerske komore Republike Srbije (nosilac je licence za projektovanje telekomunikacionih sistema i mreža) i Ekspertske grupe  za Tracking&Tracing standard za navigaciju na unutrašnjim plovnim putevima u okviru COMPRIS Predsednik je WIE (Women in Engineering) Affinity grupe IEEE sekcije Srbije i Crne Gore. Bila je član programskih i editorski odbora Konferencije PosTel (editor za sekciju Telekomunikacioni saobraćaj, servisi i mreže), Konferencija TELFOR (koordinator sekcije Optičke telekomunikacije), Konferencija Eurocon 2005, Konferencija ICEST, časopisa Telfor Journal.

U periodu 2007-2010 bila je član Matičnog naučnog odbora za elektroniku i telekomunikacije Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, bila je predsednik radne grupe za izradu Nacrta zakona o poštanskim uslugama, bila je član Komisije za polaganje stručnih ispita iz oblasti saobraćaja (ispitivač za oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćajai mreža) pri Društvu inženjera i tehničara, član radne grupe za Strategiju razvoja e-komunikacija u Republici Srbiji do 2020.godine.
   

Studentska nagrada Francusko-Srpske privredne komore

Francusko-Srpska Privredna Komora organizuje:

STUDENTSKU NAGRADU 2012
na temu:
SELO-GRADDa li ekonomski razvoj neminovno povlači depopulaciju srpskih sela?

Od 4.512 sela u Srbiji, oko 700 je na izdisaju*. Ukoliko država nešto ne preduzme, sela mogu nestati za jednu deceniju.

Da li su naša sela osuđena na propast ?
Da li smatrate da su industrijalizacija gradova i urbanizacija pravi odgovor na  opstanak i dalji razvoj ekonomije?
Kako vidite Srbiju za 20 godina?

Studenti, pošaljite nam vaš rad koji će odgovoriti na ova pitanja i dajte nam konkretan predlog za uspešan ekonomski razvoj Srbije.

Studentska nagrada namenjena je svim srpskim i stranim studentima, koji će na dan 31.12.2012. imati manje od 30 godina starosti,  a koji su upisali školsku 2011/2012 pri nekoj instituciji visokog obrazovanja u Srbiji.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je petak 16. mart 2012.

U daljem toku konkursa tri kandidata usmeno će braniti svoj rad pred žirijem  (datum i mesto održavanja u Beogradu će biti naknadno objavljeni).

Sponzori takmičenja će uručiti nagrade u sumi od:

1. nagrada: 1500 EUR, koju dodeljuje „Shneider  Electric“
2. nagrada: 1000 EUR, koju dodeljuje „Imlek“
3. nagrada: 500 EUR, koju dodeljuje „Wilhelm & Co“

Nakon odluke žirija, nagrade će biti dodeljene autorima, tokom ceremonije koja će biti praćena koktelom, a kome će prisustvovati članovi FSPK, kao i glavni akteri iz domena održivog razvoja u Srbiji.

Pravilnik nagrade
Formular nagrade
   

Odluka o izboru studenta prodekana

Na osnovu člana 33 stav 5. i člana 50. Statuta Saobraćajnog fakulteta, a na predlog Studentskog parlamenta, Savet Fakulteta na osmoj redovnoj sednici održanoj 28.10.2011. godine, tajnim glasanjem, doneo je sledeću

ODLUKU

IVAN PETKOSKI, student IV godine Odseka za telekomunikacioni saobraćaj i mreže, izabran je za studenta prodekana Saobraćajnog fakulteta za mandatni period 2011/2012. godine.

 

PREDSEDNIK SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

Prof. dr Nataša Gospić

   

Raspored predavanja na doktorskim studijama u prvom semestru u školskoj 2011/12

Nastava na doktorskim studijama počinje 16. novembra 2011. godine
Predmet Nastavnik Termin
Odabrana poglavlja iz operacionih istraživanja Jovan Popović Sreda od 14:00h do 17:00h. Kabinet 108.
Upravljanje tokovima na transportnim mrežama Dušan Teodorović Ponedeljkom od 15:00h do 21:00h, počevši od decembra 2011.
Fazi sistemi sa primenama u saobraćaju i transportu Dušan Teodorović, Katarina Vukadinović Ponedeljkom od 15:00h do 21:00h, počevši od decembra 2011.
Sistemi za podršku odlučivanju u saobraćaju i transportu Katarina Vukadinović, Branka Dimitrijević Sreda od 17:00 do 20:00, učionica 211
Savremene fizičke metode za kontrolu i detekciju zagađenja čovekove okoline za saob. inženjere Olivera Šašić, Željka Nikitović U dogovoru sa profesorkom
Teorija upravljanja sistemima Milorad Stanojević U dogovoru sa profesorkom
Uvod u teoriju haosa Dragoslav Kuzmanović, Nebojša Vasović Petak od 13:00h do 14:00h
Fizičke osnove savremenih tehnologija u saobraćajnom inženjerstvu Olivera Šašić, Željka Nikitović U dogovoru sa profesorkom
   

X Simpozijum - "Analiza složenih saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju"

X Simpozijum će biti posvećen analizi složenih saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju. Organizuje se u cilju unapređenja znanja i iskustava u ovoj oblasti. Detaljan program i poziv za učešće možete naći ovde.
   

STIPENDIJA I JA: Univerzitetski sajam stipendija

Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva vas na Univerzitetski sajam stipendija koji će se održati u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, od 10-18 časova u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu (Kapetan Mišino zdanje, Studentski trg br.1). 

Ovaj jedinstveni događaj koji se organizuje na Univerzitetu u Beogradu po prvi put, okupiće na jednom mestu tokom jednog dana različite domaće i strane institucije koje dodeljuju stipendije i pružaju druge oblike finansijske podrške studentima i diplomcima svih grupacija Univerziteta u Beogradu (društveno-humanističkih, tehničkih, medicinskih i prirodno-matematičkih nauka). Studentima će tokom sajamskog programa biti dostupne informacije o više od dvadeset različitih stipendijskih programa domaćih i stranih institucija, koje će na različite načine predstaviti svoje stipendije – kroz predavanja, prezentacije i konsultacije sa studentima. Studenti će tokom sajma moći da saznaju više o uslovima za prijavu, rokovima, neophodnoj dokumentaciji, kao i da dođu do svog primerka Informatora u kom će biti objedinjene informacije o stipendijama i stipenditorima koji će biti predstavljeni na ovom sajmu uz ostale korisne informacije o mobilnosti studenata .

U Svečanoj Sali Rektorata, na drugom spratu sa početkom u 10 časova, biće organizovano svečano otvaranje sajma i panel diskusija „Stipendija i ja“, posle koje od 12 časova sledi prezentacija stipendija zadužbina i fondova Univerziteta u Beogradu, i od 12.40 predstavljanje Erazmus Mundus programa studijskih razmena i studijskih boravaka u inostranstvu i drugih programa stipendija inostranih vlada.

U 13.20 počinje serija prezentacija „15 saveta za 15 minuta“ - prezentacije će održati predstavnici sledećih institucija:
-World Learning, Inc.(stipendije za diplomske studije u SAD-u), -Politecnico di Milano (stipendije za master studije u Italiji),
-Swiss Federal Commission for Scholarships for Foreign students –FCS (stipendije za master i doktorske studije Švajcarske Federalne Komisije),
-Francuski Institut u Srbiji (Stipendije Francuske Vlade),
-Fond za mlade talente Gradske opštine Savski venac (Jednokratna finansijska pomoć),
-L’Oréal Balkan d.o.o. (Nacionalna stipendija za doktorske studije „Za žene u nauci“),
-Fondacija dr Zoran Đinđić (Program stipendija nemačke privrede „Zoran Đinđić“ za radnu praksu u Nemačkoj),
-Ministarstvo omladine i sporta – (Stipendije Fonda za mlade talente),
-Beogradska otvorena škola (stipendije za osnovne, master i doktorske studije u oblasti humanističkih nauka),
-Fondacija Hemofarm (Studentske i učeničke stipendije),
-PEXIM fondacija (PEXIM Kembridž stipendija).

U saradnji sa Sektorom za međunarodnu i međuuniverzitsku saradnju Univerziteta u Beogradu biće organizovana “otvorena vrata” sektora u kom se studenti od 10 do 16 časova mogu informisati o mogućnostima za mobilnost - programima studentskih razmena, kraćih i dužih studijskih boravaka i školovanja na stranim univerzitetima sa kojima Univerzitet u Beogradu ostvaruje saradnju.

U sali 16 na prvom spratu organizovani su susreti sa stipenditorima – izlagačima, koji će u okviru programa dvosatnih konsultacija i susreta moći da upoznaju studente i sa njima razgovaraju o detaljima vezanim za određenu stipendiju, dok će studenti tokom ovih susreta moći da saznaju više o sledećim stipendijama i programima u tri termina:

Od 11 do 13 časova:
- Global Ugrad Exchange program SAD - World Learning, Inc.,
- Stipendije Francuske Vlade - Francuski Institut u Srbiji,
- DAAD (Nemačka služba za akademsku razmenu),
- Stipendija Vlade Republike Italije – Italiljanski Institut za kulturu u Beogradu,
- Stipendije za učenje španskog jezika - Centar za strane jezike EQUILIBRIO,
- Stipendije Vlade Meksika - Ambasada Meksika.

Od 13.30 do 15.30:
- Program stipendija nemačke privrede „Zoran Đinđić“ - Fondacija dr Zoran Đinđić,
- Stipendije Fonda za mlade talente - Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije,
- Stipendije programa Erazmus Mundus – Nacionalna Tempus Kancelarija,
- Studentska stipendija - Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije,
- Stipendije Fondova i zadužbina Univerziteta u Beogradu,
- Stipendije Kraljevine Holandije - Ambasada Kraljevine Holandije.

Od 16 do 18 časova:
- Platinium stipendije - Politecnico di Milano,
- Mogućnosti finansiranja studija u Americi - Međunarodni akademski centar (SAD),
- Program Koka Kola Talenti - Coca Colla Hellenic,
- Studentska i učenička sipendija - Fondacija Hemofarm,
- Nacionalna stipendija „Za žene u nauci“ - L’Oréal Balkan d.o.o & UNESCO.

U suterenu zgrade Rektorata, od 12 do 17 časova, biće organizovano predstavljanje internacionalnih i domaćih studentskih organizacija. Studenti će biti u prilici da saznaju kako angažovanje u različitim aktivnostima tokom studija može povećati njihove šanse za uspešno predstavljanje pri konkurisanju za stipendije.

U učionici za doživotno učenje biće organizovani razgovori pod nazivom „Ključ za uspešno polaganje testa stranog jezika“ tokom kojih će alumnisti različitih programa podeliti svoja iskustva sa mladim kolegama i govoriti o nekim od sledećih testova TOEFL, GMAT, GRE, TestDAF, DELF/DALF, DELE.
Program ovih razgovora organizovan je prema stranim jezicima na sledeći način: 12.00 – 13.00 engleski , 13.15 – 13.45 nemački, 14.00 – 14.30 francuski, 14.45 – 15.15 španski.

Ciljevi Univerzitetskog sajma stipendija su informisanje studenata o programima stipendiranja na domaćim i stranim univerzitetima, afirmacija stipendija kao izvora finansiranja i motivisanje studenata da postižu bolje akademske rezultate. “STIPENDIJA I JA” – Univerzitetski sajam stipendija organizuje Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata u saradnji sa Sektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Kralja Boduena, kompanije Koka Kola Helenik i Centra za strane jezike Ekilibrio.

Više informacija na sajtu
www.razvojkarijere.bg.ac.rs
   

Novembarski apsolventski ispitni rok

OBAVEŠTENJE

Novembarski apsolventski ispitni rok održaće se u subotu 12. novembra 2011. godine. Prijava ispita vršiće se u periodu od 01.11.2011. do 07.11.2011. u studentskoj službi.

Pravo da polažu u ovom ispitnom roku imaju studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine.

Potrebna dokumenta:
- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na žiro račun fakulteta
   

BusPlus kartice

Studenti koji su regulisali status u školskoj 2011/12 godini mogu izvaditi nove BusPlus kartice za gradski prevoz u studentskoj službi.

Potrebna dokumenta:
- indeks i uverenje
- kopija lične karte
- jedna fotografija (3.5cm x 4.5cm)
- 250 dinara
 

Svi zaposleni mogu izvaditi nove BusPlus kartice za gradski prevoz kod Marine Tanović u studentskoj službi.

Potrebna dokumenta:
- jedna fotografija (3.5cm x 4.5cm)
- 250 dinara
   

Nagrade za najbolje radove

Privredna komora Beograda i ove godine dodeljuje nagrade za najbolje diplomske/završne, master, magistarske i doktorske radove i to:
- za najbolje doktorske disertacije: do 4 nagrade
- za najbolje magistarske teze: do 1 nagrade
- za najbolje master radove: do 2 nagrade
- za najbolje diplomske/završne radove studenata osnovnih akademskih studija/fakulteta: do 2 nagrade
- za najbolje završne radove studenata osnovnih strukovnih studija/visokih škola strukovnih studija: do 1 nagrade

Radove je moguće prijaviti u dekanatu Saobraćajnog fakulteta do 15. novembra 2011. U obzir dolaze radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2010. a zaključno sa 30.09.2011. godine.
   

VAŽNA obaveštenja za upis

KONAČNI termini za upis studenata u naredne godine studija koji su u školskoj 2010/11 ostvarili 48 ESPB bodova i time stekli uslov za upis u drugu, treću i četvrtu godinu studija:

19.10.2011. – UPIS STUDENATA IZ PRVE U DRUGU GODINU
20.10.2011. – UPIS STUDENATA IZ DRUGE U TREĆU GODINU
21.10.2011. – UPIS STUDENATA IZ TREĆE U ČETVRTU GODINU

Potrebna dokumenta za upis:
- dva prijavna lista (obrazac ŠV -20),
- indeks
- prijava izbornih predmeta
- 1200,00 dinara za Osiguranje, SPIDS i ETC karticu (plaća se na šalteru Studentske službe).Studenti koji su upisali narednu godinu studija u školskoj 2011/12 dužni su da prijave izborne predmete u studentskoj službi najkasnije do 28.10.2011.

Potrebna dokumenta:
- indeks
- prijava izbornih predmetaStudenti koji NISU STEKLI USLOV za upis u narednu godinu studija dužni su da obnove godinu:

- 24.10.2011. studenti prve godine
- 25.10.2011. studenti druge godine
- 26.10.2011. studenti treće godine

Studenti plaćaju ukupan broj neostvarenih ESPB (1 ESPB=1000 din.) u dve jednake rate na žiro račun (840-1443666-83 poziv na broj 68-10)

Potrebna dokumenta:
- INDEKS
- 2 PRIJAVNA LISTA - ŠV20
- IZJAVA O BROJU NEOSTVARENIH ESPB
- POTVRDA O UPLATI PRVE RATE NA ŽIRO RAČUN
- 1200 din. (OSIGURANJE, SPIDS I ITC KARTICA) UPLAĆUJE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.


STUDENTI KOJI SU OBNOVILI GODINU STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2011/12 DUŽNI SU DA U STUDENTSKOJ SLUŽBI PRIJAVE SVE PREDMETE KOJE SU IZABRALI DA SLUŠAJU U ŠKOLSKOJ 2011/12 NAJKASNJE DO 28.10.2011.

POTREBNA DOKUMENTA:
- INDEKS
- PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA
   

Nastava iz ruskog jezika i književnosti

Nastava iz ruskog jezika i književnosti za studente prve godine će početi 24. oktobra. Za one studente koji žele da biraju ovaj predmet kao izborni, neophodno je da se obrate profesorki putem email-a. Predavanja i vežbe iz ruskog jezika i književnosti će držati profesorka Ružica Radojičić sa Filološkog fakulteta. Njen e-mail je Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
   

Upis na doktorske akademske studije

Upis na doktorske akademske studije će se obaviti od 17 okotbra do 21 oktobra 2011 godine.

Dokumenti koji su potrebni:
- dva obrasca ŠV-20,
- indeks,
- dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
- dokaz o uplati školarine (50.000,00 din prva rata)
- listu izabranih predmeta za 1 semestar sa saglasnošću mentora.

Nastava na doktorskim akademskim studijama počinje 24. oktobra 2011 godine.
   

Obnova godine na master studijama

Obnova godine za master studije će trajati od ponedeljka 17. 10. 2011. do petka 21. 10. 2011. godine na šalterima studentske službe.

Za upis je potrebno pripremiti:
- Indeks
- 2 ŠV obrasca
- 1200 dinara
   

Preliminarna rang lista za master studije za školsku 2011/12

Raspored kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke 10. oktobra u 13č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
Upis primljenih kandidata je 11. oktobra od 10č na šalteru studentske službe.
Nastava za master studente u školskoj 2011/2012 god.počinje 17. oktobra prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu fakulteta.


Železnički saobraćaj i transport


Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Boban Đorđević Nenad 102 Železnički saobraćaj i transport Saobraćajni fakultet ŽE 13,72479
Igor Stanković Radojica 123 Železnički saobraćaj i transport Saobraćajni fakultet ŽE 13,44275
Andrija Janković Milan 28 Železnički saobraćaj i transport Saobraćajni fakultet ŽE 11,89863
Danilo Leković Gojko 3 Železnički saobraćaj i transport Saobraćajni fakultet VZ 11,89657
Mila Obradović Milovan 72 Železnički saobraćaj i transport Saobraćajni fakultet ŽE 10,79569

 


Logistika

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Rade Ćopić Radovan 120 Logistika Saobraćajni fakultet LO 10,62553
Miloš Lacković Ljubisav 118 Logistika Saobraćajni fakultet LO 10,25368
Danijel Sudimac Ljubomir 34 Logistika Saobraćajni fakultet LO 9,89951
Milica Đurić Slobodan 23 Logistika Saobraćajni fakultet LO - nije završio 12,52941
Milica Subotić Aleksa 67 Logistika Saobraćajni fakultet LO - nije završio 12,43487
Đina Radovanović Slavko 56 Logistika Saobraćajni fakultet LO - nije završio 12,13866
Milan Bacić Dragoljub 76 Logistika Saobraćajni fakultet LO - nije završio 11,9937
Nenad Danilović Jovan 139 Logistika Saobraćajni fakultet DB - nije završio 9,656513
Milan Tanović Dragomir 131 Logistika Saobraćajni fakultet DS - nije završio 9,047269
Mladen Marković Dragoljub 112 Logistika Saobraćajni fakultet LO - nije završio 8,87395
Igor Grce Marijan 27 Logistika Poljoprivredni fakultet Beograd samofinansirajući

 

 


Saobraćajno inženjerstvo

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Nemanja Mitrić Drago 10 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 13,47899
Miloš Šelmić Miroslav 125 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 12,5667
Marko Rizov Ravčo 111 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 11,55672
Slađana Antonić Borivoj 109 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 11,15284
Miloš Vukadinović Staniša 53 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 10,78676
Mladen Zekić Jovan 39 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 10,59874
Suzana Mazić Bubo 40 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 10,24317
Milutin Đemadić Radosav 32 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 10,04412
Nemanja Savatijević Stanimir 16 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DT 9,733683
Mihajilo Koprivica Vojislav 37 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS 9,657563
Marija Đorđević Jovica 75 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 12,84454
Bojan Miletić Dragovan 86 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 12,57983
Miloš Ćirić Jovica 93 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 12,35294
Snežana Savić Slaviša 74 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 12,2584
Jelena Milenković Ljubomir 88 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 12,19538
Milan Milenković Novica 115 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,82983
Milica Cvitkovac Boris 79 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,81723
Marko Tanović Miroslav 84 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,7542
Valentina Nikolić Goran 85 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,72899
Radosav Luković Mikan 41 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,56513
Milan Čolović Slavko 146 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,53992
Svjetlana Delić Dragan 87 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,14286
Nevena Marinković Slobodan 147 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,06723
Danica Lešević Bogosav 126 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 10,94748
Branislav Banović Ilija 43 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 8,577731
Miloš Pavlović Aca 94 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet DS - nije završio 7,783613
Andrija Garabinović Radoica 20 Saobraćajno inženjerstvo Saobraćajni fakultet PS - po starom samofinansirajući
Vazdušni saobraćaj

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Saša Krstović Goran 104 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ 13,98267
Jasmina Ajdinović Imer 117 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ 12,70536
Nina Milić Danilo 65 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ 12,43435
Milan Sadovski Joca 19 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ 11,27941
Nikola Jovanović Tomislav 54 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ 11,0084
Aleksandar Jeličić Dragan 150 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ - nije završio 13,16597
Vladimir Janković Radoslav 51 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ - nije završio
11,33193
Mladen Stanković Dragan 145 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet VZ - nije završio 11,07353
Dragan Lazić Andrija 21 Vazdušni saobraćaj Vojna akademija VZ samofinansirajući
Anja Krneta Dušan 26 Vazdušni saobraćaj Vojna akademija VZ samofinansirajući
Dragana Milosavljević Miroslav 48 Vazdušni saobraćaj Saobraćajni fakultet -po starom samofinansirajući

 

 

Inženjerstvo gradskog i drumskog tranporta

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Ilija Tomić Nebojša 82 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 14,17962
Milena Grujić Nebojša 106 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 12,03046
Mirko Dimitrijević Dobrivoje 6 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 11,57458
Borislav Krstović Zoran 9 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet BD 10,74452
Marko Bogićević Ljubinko 29 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 10,70746
Miloš Lazić Miroslav 140 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 9,724265
Goran Knežević Milovan 101 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 9,633403
Ivana Mršić Jovica 99 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT 9,048319
Radmila Stojilović Bora 113 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 12,78782
Milan Ilić Zoran 66 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 11,60924
Dragana Šipetić Radoslav 92 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 11,60294
Ena Načić Jovan 47 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 10,78992
Miloš Jelkić Slavoljub 77 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 10,68908
Slađana Dimitrijević Zoran 122 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 10,64496
Dušan Petrović Mladen 46 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DT - nije završio 10,11555
Aleksandar Čolović Negoslav 151 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DB - nije završio 9,239496
Danijel Đorđević Danilo 55 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet DS - nije završio 9,156933
Nenad Mladenović Tomislav 7 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet - po starom VD samofinansirajući
Nenad Živanović Veličko 100 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet - DT. U radnom odnosu samofinansirajući
Marija Ilić Paović Milan 134 Inženjesrtvo grad. i drum. Transporta Saobraćajni fakultet PTT -po starom samofinansirajući

 

 


Menadžment i ekonomika u transportu i komunikacijama

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Bojana Anđelić Miodrag 50 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet DS 12,99527
Katarina Tripković Milenko 119 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet DS 12,85032
Ivica Đorđević Dragan 45 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet PS 11,00945
Miloš Krstić Milan 121 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet DS - nije završio 11,7416
Mladen Đurković Aleksandar 61 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet DB -nije završio 11,61555
Sandra Mitić Tihomir 91 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet LO - nije završio 10,51261
Miloš Pavlović Vlastimir 25 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Megatrend univerzitet - dipl.ekonomista po starom samofinansirajući
Dragana Rabrenović Milić 89 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Megatrend univerzitet - dipl.ekonomista samofinansirajući
Miroslav Đurović Veljko 132 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Ekonomski fakultet Cgna Gora samofinansirajući
Tatjana Manojlović Lazar 153 Menadžment i ekonomika u tran.i komun. Saobraćajni fakultet DR - po starom samofinansirajući

 

 

Vodni saobraćaj i transport

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Ivana Vukićević Prvoslav 156 Vodni saobraćaj i transport Saobraćajni fakultet po starom samofinansirajući

 


Operaciona istraživanja u saobraćaju

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Ana Milovanović Jovan 24 Operaciona istraživanja u saobraćaju Saobraćajni fakultet LO 10,28571
Ivana Nikolić Rajko 98 Operaciona istraživanja u saobraćaju Saobraćajni fakultet LO - nije završio 9,560924
Miloš Bjelanović Živko 95 Operaciona istraživanja u saobraćaju Saobraćajni fakultet DS - nije završio 7,506303

 

 

 

 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Branka Mikavica Dobrica 78 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 15,40284
Ana Radovanović Živan 71 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 14,32511
Milica Petrović Rajka 128 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 13,90284
Milan Jovanović Goran 68 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 13,73267
Stanko Dašković Milovan 58 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 13,38603
Andrijana Todosijević Nedeljko 4 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 13,01996
Tamara Bojičić Radoje 42 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 12,79359
Darko Mitrić Milojko 57 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 12,76838
Olgica Živković Mihailo 107 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 12,4701
Mirjana Nikolić Ljiljana 38 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 12,28309
Ana Janić Zoran 17 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 12,20116
Vojkan Radović Đorđe 105 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 11,16124
Dušan Bradić Milisav 130 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 10,6348
Predrag Pajić Mile 11 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 9,590336
Saša Đurić Dragoljub 114 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS 9,114496
Marija Joković Radoica 90 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 13,78361
Miloš Ilić Zoran 73 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 13,73319
Jovan Đurić Ljubivoje 30 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 13,2605
Milan Ristanović Željko 69 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 12,77521
Vladan Jovanović Branislav 70 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 12,73739
Nataša Simić Dragan 96 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 12,32773
Miroslav Ristić Dragan 155 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 9,87058
Vladimir Lekić Radoljub 124 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet TS - nije završio 9,371849
Tijana Kostić Ranko 18 Telekomunikacioni saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet samofinansirajući

 Poštanski saobraćaj i mreže

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Drgan Lazarević Milivoje 44 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 14,35032
Ivona Milošević Zoran 49 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 14,00368
Tankosava Žarković Velimir 137 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 13,323
Marko Knežević Radoslav 141 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS 12,86922
Aleksandra Tomić Dragan 80 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 12,06933
Nena Caković Stojan 138 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 11,62815
Aleksandar Repović Goran 144 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 11,60294
Jelena Matijević Slavoljub 129 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 11,13655
Marko Janković Miodrag 142 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 11,0105
Bojana Prodanović Milenko 152 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 10,94748
Ivan Milutinović Vesna 143 Poštanski saobraćaj i mreže Saobraćajni fakultet PS - nije završio 10,85294

 

 Bezbednost drumskog saobraćaja

Ime Prezime Srednje ime Broj prijave Željeni modul Završeni fakultet Rang
Jasna Kićanović Jordan 8 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 15,38971
Milan Savićević Ilija 2 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 15,13813
Marijana Petrović Zoran 136 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 14,99317
Bojana Jevtović Radoš 13 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 14,07878
Milja Vein Đura 12 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 14,04727
Goran Ristić Miodrag 83 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DS 13,79835
Matija Lukić Momir 133 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 13,70116
Boban Đokić Stanoje 97 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 13,38603
Vladimir Stanimirović Momir 149 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 12,96376
Jelena Blagojević Ljubodrag 135 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 12,90074
Marija Tijanić Rajko 116 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 12,87553
Goran Madzić Milorad 62 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 12,86292
Marko Vujanac Zoran 148 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 12,71796
Miloš Miljković Zoran 63 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 12,69905
Katarina Ružičić Milan 59 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 12,46586
Stefan Petrović Borivoje 15 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 11,95903
Marina Grujić Jovica 35 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet ZE 11,85196
Ivana Ostojin Perica 60 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DB 11,48897
Bojan Pantić Radiša 5 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DS 11,43195
Milica Bajić Miodrag 36 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DT 11,0791
Ivica Cvetić Miloš 52 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DS 10,89286
Ana Tihomirović Petar 14 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet BD 10,85032
Dimitrije Rogožarski Dragan 110 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DT 9,975858
Dejan Milić Dragoslav 64 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet DS 9,424492
Ivana Stefanović Milutin 33 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet LO 8,656863
Vesna Tadić Miloš 1 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet ŽE - po starom samofinansirajući
Nikola Nešović Milinko 31 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet VD - po starom samofinansirajući
Branko Pavlović Miodrag 22 Bezbednost drumskog saobraćaja Mašinski fakultet- po starom samofinansirajući
Vinko Gaica Jandija 81 Bezbednost drumskog saobraćaja Studij prometa sveučilišta u Zagrebu samofinansirajući
Nikola Goljević Željko 103 Bezbednost drumskog saobraćaja Mašinski fakultet, Crna Gora samofinansirajući
Tijana Petković Milutin 154 Bezbednost drumskog saobraćaja Saobraćajni fakultet LO - po starom samofinansirajući

Opširnije: Preliminarna rang lista za master studije za školsku 2011/12

   

Upis na master akademske studije u školskoj 2011/2012 godini

OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI
Na osnovu objedinjenog Konkursa za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2011/2012 godini

Opširnije: Upis na master akademske studije u školskoj 2011/2012 godini

   

Promocija magistara i diplomiranih inženjera saobraćaja

Promocija magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera saobraćaja po statutu iz 2000 godine koji su magistrirali ili diplomirali u periodu maj-septembar 2011. godine održaće se 20.10.2011. u 14 sati u sali 128
   

Ponovljeni oktobarski ispitni rok

OBAVEŠTENJE

Ponovljeni oktobarski ispitni rok održaće se 15. oktobra 2011.godine

Prijava ispita vršiće se u periodu od 10. oktobra do 12. oktobra 2011.godine
Studenti imaju pravo da prijave jedan ispit potreban za upis u narednu godinu studija.

Potrebna dokumenta za prijavu ispita:
- Indeks
- Grupna prijava
- 1000 dinara na žiro račun fakulteta


Studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine ispita prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 10. oktobra do 12. oktobra 2011. godine

Potrebna dokumenta za prijavu ispita:
- Indeks
- Grupna prijava
- 800 dinara na žiro račun fakulteta
   

Firma GDi GISDATA Beograd dodeljuje 8 stipendija za sticanje znanja iz GIS-a

Firma GDi GISDATA Beograd koja je već dugi niz godina lider u regionu na polju GIS-a (Geografski informacioni sistemi) je odlučila da u svrhu unapređenja geoinformacione nauke i edukacije mladih i budućih akademskih građana Srbije dodeli 8 stipendija za sticanje osnovnih i naprednih znanja u ovoj oblasti.

Svesni smo da je stajne krize duboko zahvatilo i naše društvo, da je stepen nezaposlenosti sve veći i da mladi ljudi nemaju mnogo izbora i mogućnosti da unaprede svoja znanja. Želimo da mladim ljudima zainteresovanim za GIS pružimo mogućnost da svoja znanja usavrše. GIS je jedna od oblasti koja se poslednjih godina značajno razvija i postaje prisutna u više segmenata našeg društva. U svetu je naravno već dugi niz godina stavljana na prvo mesto tehnoloških inovacija u pogledu prostorne analitike, prezentovanja prostorne distribucije pojava i elemenata kao i praćenja svakojakih promena u prostoru.

image002Veliki broj državnih institucija počev od ministarstava, preko univerziteta pa do javnih ustanova opredelio se za primenu GIS-a u svom radu, a poslednih godina beležimo i sve veći rast privatnih kompanija koje ulažu u ovu oblast. Verujemo da naši budući akademski građani veliku šansu za svoje prvo zaposlenje, a potencijalno i buduću karijeru, mogu naći upravo u ovoj oblasti. Zbog toga smo odlučili da im prižimo šansu da se usavršavaju na najbolji način.

GDi GISDATA obezbedila je 8 stipendija za obuku u dosada najrasprostranjenijem  i najkorišćenijem softveru u oblasti GIS-a ArcGIS-u američkog nadaleko poznatog proizvođača – firme ESRI. Želimo da podržimo one kojima je i do sada želja bila da se specijalizuju u ovoj oblasti i ohrabrujemo sve studente da nam posalju svoje motivaciono pismo na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli sa naznakom „za akciju – GIS STUDENT“. Konkurs je otvoren za sve studente, kako redovne tako i vanredne. U ovom slučaju nije presudan prosek, već isključivo motiv i želja mladih da se usavršavaju baš u ovoj oblasti.
Ovom akcijom biće obuhvaćeni svi fakulteti i više škole koji izučavaju GIS ili imaju mogućnost da primene ovu tehnologiju za potrebe unapređenja svog rada.

Svesni smo da broj stipendija nije veliki, i zbog toga želimo da pružimo šansu i onima koji nažalost ne dobiju našu stipendiju. Zato ćemo omogućiti svim studentima i nezaposlenim diplomcima da u okviru ove akcije sve do kraja 2011 godine pohađaju naše tečajeve uz neverovatan popust od 50 %. Uslov je dakle da ste student ili diplomac nekog od Beogradskih univerziteta, da ste nezaposleni i da posedujete osnovna znanja računarske pismenosti.

GDi GISDATA je zvaničan distributer ESRI proizvoda u Srbiji i regionu i zvaničan ESRI centar za edukaciju. Svi tečajevi su organizovani u skladu sa ESRI-jevim unificiranim standardima koji su isti za sve zemlje sveta i uključuju svu potrebnu literaturu, podatke i dinamiku programa prilagodjenu brzom učenju i savladavanju gradiva kroz praktične primere iz realnog sveta. Svi polaznici dobijaju naš zvanični ESRI sertifikat međunarodno priznat. Ovaj program obuhvataće osnovne tečajeve ArcGIS Desktop 2 – Tools and funcionality, ArcGIS Desktop 3 – GIS Workflow and analysis i napredni kurs Building Geodatabases.

Sve informacije možete dobiti na tel. 011 3241 677


Srdačno,
GDi GISDATA Menadžment tim
   

Konkurs za upis na doktorske studije u školskoj 2011/12

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA  NA DOKTORSKE STUDIJE NA FAKULTETIMA
UNIVERZITETA U BEOGRADU U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

Opširnije: Konkurs za upis na doktorske studije u školskoj 2011/12

   

Svečani prijem studenata prve godine

Svačani prijem studenata prve godine održaće se 03. oktobra 2011. u 10 č. u amfiteatru 125
   

Oktobarski ispini rok za studente na master akademskim studijama

OBAVEŠTENJE

Oktobarski ispitni rok za studente na master akademskim studijama održaće se od 19. septembra do 02. oktobra 2011 godine.
Prijava ispita vršiće se u periodu od 12. septembra do 17. septembra 2011 godine.

Potrebna dokumenta:
Indeks
Grupna prijava

Studentska služba
   

Oktobarski ispitni rok

OBAVEŠTENJE

Oktobarski ispitni rok održaće se od 19. septembra do 2. oktobra 2011. godine [raspored ispita]

Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 12. septembra do 17. septembra 2011. godine. Studenti koji prijavljuju ispit više od tri puta plaćaju 1000 dinara na žiro račun fakulteta

Studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine ispite prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 12. septembra do 16. septembra 2011. godine i njima su potrebna sledeća dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na račun fakulteta
   

Septembarski ispitni rok

OBAVEŠTENJE

Septembarski ispitni rok održaće se od 05. septembra do 18. septembra 2011. godine [raspored ispita]

Elektronska prijava ispita vršiće se u periodu od 29. avgusta do 03. septembra 2011. godine. Studenti koji prijavljuju ispit više od tri puta plaćaju 1000 dinara na žiro račun fakulteta

Studenti koji studiraju po statutu iz 2000 godine ispite prijavljuju u studentskoj službi u periodu od 29. avgusta do 02. septembra 2011. godine i njima su potrebna sledeća dokumenta:

- indeks
- grupna prijava
- 800 dinara na račun fakulteta
   

Септембарски испитни рок за студенте на мастер академским студијама

ОБАВЕШТЕЊЕ

Септембарски испитни рок за студенте на мастер академским студијама одржаће се од 05. септембра до 18. септембра 2011. године.

Пријава испита вршиће се у периоду од 29. августа до 03. септембра 2011 године.

Потребна документа:
- индекс
- групна пријава


Студентска служба
   

Detaljan pregled urađenih zadataka

   

ABECEDNA LISTA KANDIDATA SA BROJEM BODOVA SA PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE

   

Program stručne prakse u NIS-u za studente Saobraćajnog fakulteta

Naftna industrija Srbije je otvorila svoja vrata za studente završnih godina Saobraćajnog fakulteta zainteresovane za obavljanje stručne prakse.

Program prakse, zavisno od pozicija traje od dve nedelje do tri meseca i realizovaće se u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu. Obezbeđen je prevoz za polaznike prakse koji bi putovali u Novi Sad i Pančevo, a tokom trajanja prakse svakom praktikantu će biti dodeljen lični mentor uz čiju podršku će raditi i na kraju obavljene prakse moći da dobije potvrdu i eventuelnu preporuku.

Poziv je upućen studentima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, a rok za prijavljivanje ističe 28. juna 2011. godine

Za studente Saobraćajnog fakulteta otvorene su sledeće pozicije:

-      departman za drumski i gradski saobraćaj – Praktikant u sektoru tehnološkog transporta – 2 mesta
-      smer elektronika/automatika/telekomunikacije/merenja – Praktikant u službi za industrijsku automatizaciju, Rafinerija Novi Sad – 1 mesto


Prijava se vrši elektronskim putem popunjavanjem on-line formulara na www.razvojkarijere.bg.ac.rs. Pri popunjavanju prijave potrebno je uneti POTVRDU koja se odnosi na potvrdu o redovnom studiranju ili skenirane prve i poslednje stranice indeksa (overene). Na navedenom sajtu nalaze se i detaljni opisi radnih mesta na kojima će praktikanti obavljati praksu, kao i uslovi koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju.

Rok za prijave: 28.juni 2011.


                         

   

Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika

Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika putem elektronskog upitnika će se vršiti svakim radnim danom od 30.05.2011. godine do 12.06.2011. godine u računarskom centru Saobraćajnog fakulteta.

Opširnije: Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika

   

Dodatno podešavanje webmail naloga

Kratko uputstvo za formiranje identiteta na novoj Webmail aplikaciji.

Opširnije: Dodatno podešavanje webmail naloga

   

Nova generacija E-mail servisa

Tokom ovog vikenda je uspešno završena implementacija nove generacije E-mail servisa.

Opširnije: Nova generacija E-mail servisa

   

Važno obaveštenje - radne subote

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti i nastavnici Saobraćajnog Fakulteta da će se 3. maj nadoknaditi u subotu 4. juna.

Saobraćajni Fakultet
   

Promocija magistara i diplomiranih inženjera saobraćaja

PROMOCIJA MAGISTARA TEHNIČKIH NAUKA I DIPLOMIRANIH INŽENJERA SAOBRAĆAJA PO STATUTU IZ 2000 GODINE KOJI SU MAGISTRIRALI ILI DIPLOMIRALI U PERIODU JANUAR-APRIL 2011.GODINE ODRŽAĆE SE 20. MAJA 2011 U 13 ČASOVA U SALI 128.
   

Junski ispitni rok

OBAVEŠTENJE

JUNSKI  ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE OD 13. JUNA DO 03. JULA 2011.GODINE

ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 23. MAJA DO 05. JUNA 2011.GODINE
STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPIT VIŠE OD TRI PUTA PLAĆAJU 1000 DINARA NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI DUŽNI SU DA IZMIRE SVA FINANSIJSKA DUGOVANJA PREMA FAKULTETU DO POČETKA ROKA ZA PRIJAVLJIVANJA ISPITA KAKO BI MOGLI DA POLAŽU ISPITE U NAREDNIM ISPITNIM ROKOVIMA

STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STATUTU IZ 2000 GODINE ISPITE PRIJAVLJUJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI U PERIODU OD 23. MAJA DO 05.JUNA 2011.GODINE I NJIMA SU POTREBNA SLEDEĆA DOKUMENTA:

- INDEKS
- GRUPNA PRIJAVA
- 800 DINARA NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA
   

Majski apsolventski ispitni rok

OBAVEŠTENJE

MAJSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE  U SUBOTU  21.MAJA 2011.GODINE
PRIJAVA ISPITA VRŠIĆE SE U PERIODU OD 09.05. DO 13.05.2011. U STUDENTSKOJ SLUŽBI.
PRAVO DA POLAŽU U OVOM ISPITNOM ROKU IMAJU STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STATUTU IZ 2000 GODINE.


POTREBNA DOKUMENTA:

- INDEKS
- GRUPNA PRIJAVA
- 800 DINARA NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA
   

Junski ispitni rok za master studente

OBAVEŠTENJE

Junski ispitni rok za studente na master akademskim studijama održaće se od 13. juna do 03. jula 2011 godine.

Prijava ispita vršiće se u periodu od 23. maja do 05. juna 2011 godine.

Potrebna dokumenta:
- Indeks
- Grupna prijava


Studentska služba
   

Praksa u beogradskim javnim preduzećima

Beograd, 13.april 2011. – Univerzitet u Beogradu i Gradska Uprava grada Beograda pozivaju studente Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Umetnosti i studente Visoke turističke, Visoke hotelijerske i Beogradske poslovne škole da se uključe u program Univerzitetske radne prakse i prijave na otvorene pozicije u gradskim preduzećima i organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Opširnije: Praksa u beogradskim javnim preduzećima

   

Odluka o usvajanju izveštaja o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika

Na osnovu člana 53. Statuta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Fakulteta na sednici od 06.04.2011. godine, donelo je

ODLUKU


Usvaja se Izveštaj o vrednovanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Saobraćajnog fakulteta u zimskom semestru 2010/2011. godine.

PREDSEDNIK NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA
Prof. dr Slobodan Gvozdenović,
dipl. inž.   

Aprilski ispitni rok za master studente

Na osnovu člana 53. Statuta Saobraćajnog fakulteta, a na predlog Dekanskog kolegijuma, Nastavno naučno veće Fakulteta na sednici održanoj 06.04.2011.godine donelo je sledeću

O  D   L   U   K   U


Svim studentima master akademskih studija i osnovnih akademskih studija odobrava se održavanje vanrednog aprilskog ispitnog roka u terminu 16. i 17.04.2011. godine. U  odobrenom ispitnom roku studenti mogu prijaviti jedan ispit.


PREDSEDNIK
NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA

Prof. dr Slobodan Gvozdenović
   

Obaveštenje za upis 2011. godine

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Na osnovu Pravilnika o osnovnim akademskim i master akademskim studijama od 15.09.2010. član 63. još jednom obaveštavamo:

Studente druge i treće godine koji će u školskoj 2010/11  ostvariti zakonski uslov za upis u narednu godinu studija ( 48 ESPB bodova za budžet i 37 ESPB bodova za samofinansiranje ), pored ovog uslova dužni su da položene sve ispite iz prve godine studija za upis u treću godinu studija i da polože sve ispite iz prve i druge godine studija za upis četvrte godine studija.

U Beogradu                                                                   Studentska služba
11.04.2011.
   

Poziv na međunarodni naučni skup

   

VI Seminar - uloga lokalne zajednice u bezbednosti saobraćaja

   

Prijava izbornih predmeta

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Svi studenti su dužni da obavezno popune PRIJAVU IZBORNIH PREDMETA za školsku 2010/11 (letnji semestar) do kraja marta i dostave studentskoj službi.

Formular izbornih predmeta se može nabaviti u skriptarnici fakulteta.

Uz prijavu, studententi si dužni da predaju i popunjen indeks sa svim predmetima (obaveznim i izbornim)


Prodekan za studije
Prof. dr Valentina Radojičić
   

Februarski ispitni rok za studente na master akademskim studijama

Obaveštenje

Februarski ispitni rok za studente na master akademskim studijama održaće se od 14. februara do 28. februara 2011 godine.

Organizovanje ispita vršiće se u dogovoru sa predmetnim nastavnikom a za sva ostala pitanja možete se obratiti studentskoj službi

Studentska služba
   

Poziv za učešće na petom internacionalnom naučnom simpozijumu saobraćajnih fakulteta u Žilini

Saobraćajni fakultet u Beogradu je dobio poziv za učešće na petom internacionalnom naučnom simpozijumu saobraćajnih fakulteta u Žilini pod nazivom "Collaboration Creates Opportunities". Simpozijum će biti održan u Žilini u Slovačkoj 15. i 16. aprila 2011. godine.

Tekst poziva u PDF formatu
   

Fotografije sa vsečane dodele nagrada i diploma na dan Svetog Save

   

Svečana promocija magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera saobraćaja

Svečana promocija magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera saobraćaja po statutu 2000 kao i dodela nagrada najboljim studentima održaće se u četvrtak 27. Januara 2011. godine u 13 časova u sali 125.
   

Konkurs za stipendije Kraljevine Španije

Konkurs za stipendije Kraljevine Španije za letnje kurseve za 2011. godinu i akademske programe za 2011-12. godinu možete preuzeti ovde
   

Pupinova nagrada Matice srpske

Конкурс за Пупинову награду Матице српске можете преузети овде
   

Javni poziv

Javni poziv za formiranje sektorskih komiteta za potrebe odlučivanja o akreditaciji

Opširnije: Javni poziv

   

Januarski ispitni rok za studente na master studijama

OBAVEŠTENJE
JANUARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE NA MASTER STUDIJAMA ODRŽAĆE  SE 7. FEBRUARA  DO 27. FEBRUARA 2011 GODINE.

Opširnije: Januarski ispitni rok za studente na master studijama

   

PosTel 2010

   

Odluka o imenovanju studenta prodekana

UNIVERZITET U BEOGRADU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Broj:
Datum:

Na osnovu člana 33. stav 5. i člana 50. Statuta Saobraćajnog fakulteta, a na predlog Studentskog parlamenta, Savet Fakulteta na trećoj redovnoj sednici održanoj 07.12.2010. godine, tajnim glasanjem,  doneo je sledeću


O D L U K U
   

Raspored ispita u decembarskom apsolventskom roku

Raspored polaganja ispita u decembarskom apsolventskom ispitnom roku

Opširnije: Raspored ispita u decembarskom apsolventskom roku

   

JAVNI POZIV

Pogledajte Javni poziv za imenovanje direktora Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.

Opširnije: JAVNI POZIV

   

Oktobarski ispitni rok - osnovne i master studije

Oktobarski ispitni rok održaće se od 13. 09 do 02.10.2010. godine. Prijavljivanje ispita vršiće se od 6. do 12. septembra 2010. godine.
Oktobarski ispitni rok za studente na master studijama održaće se od 13.septembra do 30.septembra 2010.godine.
   

Svečani prijem studenata prve godine

Svečani prijem studenata prve godine održaće se 04. oktobra 2010. U 10 č. u amfiteatru 125.
   

Višegradski fond - poziv za saradnju

Višegradski fond je osnovan od strane članica Višegradske grupe (Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska) i pruža finansijsku podršku projektima projektima iz različitih oblasti, prvenstveno kulture, obrazovanja i naučne saradnje, razmene mladih, prekogranične saradnje i promocije turizma. Detalji i obrasci za apliciranje se mogu pronaći na web adesi www.visegradfund.org.
   
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.