Саобраћајни факултет се у петак 5.10.2019. године представио на конференцији „Quality as a concept“ која се одржава сваке године са циљем размене искустава представника привреде, науке и државних институција у области континуалних унапређења применом савремених метода менаџмента квалитета.
У оквиру дела конференције који је посвећен представљању техничких факултета, наше студенткиње Наташа Видовић и Невена Станковић су представиле студентске радове, пројекте и публикације Саобраћајног факултета у области менаџмента квалитета.

IMG 0864IMG 0865IMG 0867

ОБАВЕШТЕЊЕ
(домови)
Конкурс шк. 2019/20. година

СТУДЕНТИ ОСНОВИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА БУЏЕТУ, А КОНКУРИШУ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ ПРИЈАВЕ ЋЕ ПРЕДАВАТИ ОД
01. ДО 31. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ
СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ
СТУДЕНТ ПРВО ТРЕБА ДА РЕГУЛИШЕ СТАТУС ЗА ШК. 2019/20. г. ОДНОСНО ДА УПИШЕ НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
(домови)
Конкурс шк. 2019/20. година
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА СУ:
(студенти који су уписали наредну годину студија и налазе се на БУЏЕТУ)

1. Пријава за смештај у студентски дом
(пријаве се налазе у касетама шалтер сале у студентској служби)

2. Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства
за период од 01. јануара до 30. јуна 2019. године
(уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)

Критеријуми за рангирање су:

• ефикасност студирања
• просечна оцена
• висина материјалних прихода по члану домаћинства
• бодови на годину студија:
студенти који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова – 1 бод
студенти који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више – 2 бода

Студенти документа предају 01. до 31. октобра 2019. године


ОБАВЕШТЕЊЕ
(домови)
Конкурс шк. 2019/20. година

СТУДЕНТИ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА БУЏЕТУ, А КОНКУРИШУ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ, ПРИЈАВЕ ЋЕ ПРЕДАВАТИ ОД
01.ОКТОБРА ДО 05. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
(домови)
Конкурс шк. 2019/20. година
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА СУ:

1. Пријава за смештај у студентски дом
(пријаве се налазе у студентској служби)

2. Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства
за период од 01. јануара до 30. јуна 2019. године
(уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)

3. Фотокопију уверења о завршеним основним студијама

4. Доказ да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу

5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија старе важеће личне карте

Студенти документа предају 01. октобра до 05. новембра 2019. године


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
(домови)
Конкурс шк. 2019/20. година
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СУ:

1. Пријава за смештај у студентски дом
(пријаве се налазе у студентској служби)

2. Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства
за период од 01. јануара до 30. јуна 2019. године
(уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)

3. Фотокопију уверења о завршеним основним студијама

4. Фотокопију уверења о завршеним мастер студијама

5. Доказ да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу

6. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија старе важеће личне карте

Студенти документа предају од 01. октобра до 05. новембра 2019. Године


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – СТИПЕНДИЈЕ – КОНКУРС 2019/20 год.

Право на судентску СТИПЕНДИЈУ имају студенти високошколских установа чије оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Студенти који су на терет буџета уписали наредну годину студија конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца) предају на шалтеру Студентске службе Факултета у периоду од 01. до 31. октобра 2019. год

Редослед кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
• успеха оствареног у претходном школовању
• ефикасности студирања.

- Студенти који нису губили ниједну годину студија, који су према Наставном програму положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену 9,00

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студенти МАСТЕР и ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца предају Студентској служби Факултета.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата дефинисани су на основу успеха у претходом школовању.
Студентима се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
За све остале информације можете се јавити на телефон 011/3091-250 (Саобраћајни факултет)


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СTИПЕНДИЈА И КРЕДИТА
за шк.2019/20. год.

Студенти основних академских студија, корисници студентских стипендија и кредита, који су испунили услов за коришћење студентске стипендије - кредита за наредну школску 2019/20. годину. Своје обрасце 1а (Пријаве за коришћење студентске стипендије и кредита), треба да подигну у Студентској служби од 11 до 13 часова.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

(стипендија - кредити брошура)
Конкурс шк. 2019/20. година

Буџетски студенти који су уписали наредну годину студија, а конкуришу први пут за студентску стипендију или кредит шк. 2019/20. год, треба да предају следећа докуметна:

• Брошуру ( комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, Београд, ул. Дечанска бр 6/III. код Музичке школе Мокрањац)
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Студенти документа предају од 01. до 31. октобра 2019. године.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
(стипендије - кредити образац 1а – наставак )
Конкурс шк. 2019/20. година

Корисници студентске стипендије и кредита који су уписали наредну годину студија као буџетски студенти, а конкуришу за шк. 2019/20. год, треба да предају следећа докуметна:

• Образац 1а (Образац за наставак стипендије и кредита се налази у студентској служби.)
• Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства за период од 01. јануара до 30. јуна 2019. године (уверење се добија у Општини у месту одакле је студент, односи си се на студенте који конкуришу за кредит)
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Документа студенти предају од 01. до 31. октобра 2019. године.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - МАСТЕР СТУДИЈЕ
(стипендије )
Конкурс шк. 2019/20. година

Студенти на буџету, који су уписали МАСТЕР СТУДИЈЕ, а конкуришу за Студентски стипендију треба да предају следећа докуметна:
• Брошуру (комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, Београд, ул. Дечанска бр 6/III. код Музичке школе Мокрањац)
• Уверење о завршеним основним академским студијама
• Потврда да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврда из ПИО фонда уколико нема уплату из радног односа) којом се потврђује да студент није у радном односу
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Студенти документа предају од 01 до 31. октобара 2019. године.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
(стипендије)
Конкурс шк. 2019/20. година

Студенти на буџету, који су уписали ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ, а конкуришу за Студентску стипендију треба да предају следећа докуметна:
• Брошуру (комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, Београд, ул. Дечанска бр 6/III код Музичке школе Мокрањац)
• Уверење о завршеним основним академским студијама
• Уверење о завршеним мастер академским студијама
• Потврда да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврда из ПИО фонда уколико нема уплату из радног односа) којом се потврђује да студент није у радном односу
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте
Студенти документа предају од 01. до 31. октобара 2019. године.


ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
(стипендија - кредити брошура)
Конкурс шк. 2019/20. година

Буџетски студенти који су уписали наредну годину студија, а конкуришу први пут за студентску стипендију или кредит шк. 2019/20. год, треба да предају следећа докуметна:

• Брошуру ( комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, ул. Дечанска бр 6. код Музичке школе Мокрањац)
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте
Корисници из осетљивих друштвених група осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи.

Студенти документа предају од 01. до 31. октобра 2019. године.


Београд, 01. октобар 2019. год.
Саобраћајни факултет

 

 

Интерни оглас за избор сарадника ван радног односа - демонтратора на Здруженој катедри за експлоатацију ваздухоплова и планирање и организацију ваздушног превожења и аеродроме и безбедност ваздушне пловидбе у школској 2019/20. гпдини можете погледати овде.

Осигуравајућа кућа „Generali осигурање Србија“ расписује конкурс за ликвидатора штета моторних возила.

Линк за пријаву на конкурс:

https://generali.oneassessment.com/job/Uslu-ni-likvidator-teta-motornih-vozila-u-Beogradu-BLxq0/apply

Детаље конкурса можете погледати овде.

Свечани дочек бруцоша ће бити одржан 01.10.2019. године, са почетком у 10 часова у амфитеатру 125.

Позивамо све наставнике и сараднике  и ненаставно особље Саобраћајног факултета на свечани дочек Бруцоша.

Молимо бруцоше или студентe прве гoдине да отворе електронски индекс у просторијама стдентског парламента (сала 227) и да присуствују презeнтацији изборних предмета зимског семестра 01.10.2019. године до 07.10.2019. године.

За бруцоше који су први пут уписали прву годину студија у шк. 2019./2020., бирају изборни предмет првог семестра за слушање и полагање, а за изборни предмет другог семестра изабирају генеричко име ПРВА ГОДИНА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.

ДОБРОДОШЛИ!

Free Joomla! template by Age Themes