Конкурс за избор у звање ванредног професора за ужу научну област "Друмска возила и динамика возила"

К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа

 једног ванредног професора за ужу научну област «Друмска возила и динамика возила» за рад на одређено време од 5 година са пуним радним временом.

Текст конкурса - објављен 18.07.2018.

Free Joomla! template by Age Themes