Друмски

DRUM saobracajni      DRUM transportni    DRUM bezbednost

 

Шифра књиге
   
     

043

043 Small

Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор
ОСНОВЕ ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНА ШТЕТА У САОБРАЋАЈУ
2017., II издање, формат CD, ћирилица, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–336–6,

001_46  цена 200,00     Vise o     Предговор књиге

 

 

   
092 092_Small_sa_CD

Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор, Марковић Ненад, Пешић Душко, Липовац Крсто
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СА ПРАКТИКУМОМ
2015., I издање, формат Б5, 306 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-337-3,

001_46  цена 800,00     Vise o     Предговор књиге

 

 

   
184  184_Small

Вујанић Милан, Липовац Крсто, Антић Борис
Приручник са најзначајнијим новинама и изменама Закона о безбедности саобраћаја
2010., I издање, формат А5, 67 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-272-7,

001_46  цена 300,00
     
     

070

Novo_ikona_45-1

 

070 Small

Вујановић Давор
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗНИХ ПАРКОВА
2018., I издање, формат Б5, 172 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,

001_46

  цена 370,00

 

 

   
132 132

Гајић Ранка
Реконструкција затвореног блока у центру града ‑ аспект одрживог развоја
2005., I издање, формат Б5, 122 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑201‑8,

001_46  цена 280,00

 

 

   

156

 

156 Small

Главић Драженко
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА АУТОПУТЕВА - ТЕХНОЛОГИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
2016., I издање, формат Б5, 87 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑353‑3,

001_46  цена 1.500,00

 

 

   

106

106 Small

Дедовић Властимир, Младеновић Душан, Секулић Драган
Динамика возила
2017., I издање, формат Б5, 270 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑370‑0,

 001_46  

цена 650,00 

 

 

   
027

027_Small

Дедовић Властимир
НЕЗАВИСНО ОСЛАЊАЊЕ АУТОМОБИЛА
– ОД ПРОЈЕКТА ДО ДИНАМИКЕ ВОЗИЛА
1998., I издање, формат Б5, 326 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑061‑9,

001_46  цена 500,00

 

 

   

134

134

Деполо Владимир
Индукована изградња и инвестиције у саобраћају
2006., I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑202‑6,

001_46   цена 650,00

 

 

   

183

183_Small

Деполо Владимир
Управљање пројектима у саобраћајном инжењерству
2010., I издање, формат Б5, 168 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-271-0,

001_46  цена 650,00
     
     

048Novo_ikona_45-1

 048 Small

Ђорић Владимир, Петровић Драгана, Ивановић Иван, Јовић Јадранка
ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА - анализа транспортних захтева
2018., I издање, формат Б5, 284 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑389‑2,

001_46    цена  700,00

 

 

   

161

161

Ивковић Иван, Спасић Мирко
Моторна возила ‑ збирка решених задатака
2007., I издање, формат Б5, 149 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑227‑7,

001_46  цена 300,00

 

 

   

160

160 Small

Ивковић Иван
Моторна возила
‑ упутство за израду годишњег задатка

2017., I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑367‑0,

001_46

 цена 300,00

 

 

   

113

113

Јовановић Војкан
Транспорт опасних материја
2004., I издање, формат Б5, 166 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑179‑8,

001_46  цена 380,00

 

 

   
119 119_Small

Јовановић Војкан, Миловановић Бранко,
Младеновић Душан
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају
2010., I издање, формат Б5, 191 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-266-6,

001_46  цена 750,00 након снижења 500,00

 

 

   
037 037_Small

Јовић Јадранка, Ивановић Иван
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНИРАЊА САОБРАЋАЈА
2011., I издање, формат Б5, 98 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-288-8,

001_46  цена 320,00
     
     

 

205

Novo_ikona_45-1

 

205 Small 

 Манојловић Александар, Медар Оливера
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСПОРТА РОБЕ
2018., I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑385‑4,

001_46

   цена 630,00

     
     
059  059

Марковић Марко
Оптимизација превозног процеса у аутомобилском транспорту
2003., I издање, формат Б5, 240 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑152‑6,

001_46  цена 400,00

 

 

   
024 024

Милосављевић Нада
Елементи за технолошко пројектовање објеката у друмском саобраћају и транспорту
2012., IV издање, формат Б5, 126 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑146‑1,

001_46  цена 400,00

 

 

   

122

Novo_ikona_45-1

122 Small

Милосављевић Нада, Симићевић Јелена
ПАРКИРАЊЕ
2018., I издање, формат Б5, 216 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑386‑1,

001_46

    цена 570,00

 

 

   

192

 

192 Small

Миловановић Бранко, Јовановић Војкан
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ
2016., I издање, формат Б5, 250 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-360-1,

001_46  цена 650,00

 

 

   

121

121

Милошевић Станиша
Перцепција саобраћајних знакова
2005., III издање, формат Б5, 113 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑186‑0,

001_46  цена 250,00

 

 

   

080

080

Милошевић Станиша
Теорије саобраћајних незгода
2008., II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑80897‑72‑1,

001_46  цена 600,00

 

 

   

120

120

Милошевић Станиша
Човек и саобраћајна бука
2005., II издање, формат Б5, 90 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑184‑4,

001_46  цена 170,00

 

 

   
019

019_Small

Папић Владимир, Манојловић Александар
КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТУ
2009., I издање, формат А5, 131 страна, латиница, монографија,
ISBN 978-86‑7395‑256‑7,

001_46  цена 800,00

 

 

   

014

014

Путник Никола
Аутобазе и аутостанице
2010., VII издање, формат Б5, 315 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑164‑5,

001_46  цена 850,00 након снижења 600,00

 

 

   
137

137

Тубић Владан
КАПАЦИТЕТ И НИВО УСЛУГЕ
ДЕНИВЕЛИСАНИХ РАСКРСНИЦА

2006., I издање, формат CD, 150 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑209‑3,

001_46  цена 330,00
     
     

033

Novo_ikona_45-1

033 Small

Челар Никола, Стаменка Станковић, Јелена Кајалић
ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА
2018., I издање, формат Б5, 179 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑394‑6,

001_46  цена 650,00

 

     
     

 

Free Joomla! template by Age Themes