Upis na studijske programe


Upis na osnovne akademske studije školska 2019/20.

Osnovne akademske studije na Fakultetu traju četiri školske godine i vrednuju se sa 240 ESPB. U prvu godinu osnovnih akademskih, koje realizuje Univerzitet u Beogradu odnosno Saobraćajni fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata. Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.


Upis na master studije školska 2019/20.

Master akademske studije na Fakultetu traju jednu školsku godinu i vrednuju se sa 60 ESPB. Cilj master akademskih studija na Fakultetu je školovanje stručnjaka visokog obrazovanja u oblasti saobraćaja čijim završetkom se stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija.


Upis na doktorske studije školska 2019/20.

Ishod doktorskih studija treba da bude osposobljenost mladih istraživača za samostalan naučni rad, istraživanje i razvoj u oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču znanja, veštine i kompetencije za samostalan naučno-istraživački rad koji obuhvata planiranje i projektovanje, upravljanje, ekonomiju, menadžment, eksploataciju i održavanje, informacione tehnologije, marketing, bezbednost, zaštitu životne sredine, ekspertize, operaciona istraživanja i modeliranje u saobraćaju, transportu, komunikacijama i logistici.


DSCF6889


UPIS - AKTUELNE INFORMACIJE


Konačna lista za master akademske studije - 3. upisni rok školske 2019/20. godine


Konačna lista za master akademske studije - 2. upisni rok školske 2019/20. godine


Upis na doktorske akademske studije - 3. upisni rok


Upis na master akademske studije - 3. upisni rok


Preliminarna rang lista za DAS - 1. rok školske 2019/20.


Odluka o uslovima upisa diplomiranih inženjera saobraćaja na Master akademske studije za školsku 2019/2020.

 


Odluka o određivanju faktora kompatibilnosti (u opsegu 0 do 0,5) za upis na Master akademske studije u školskoj 2019/20.


Merila za način bodovanja i upis kandidata u školsku 2019/20. godinu
OBAVEŠTENjE ZA BRUCOŠE


Obaveštenje za obnovu godine studija studenata Master akademskih studija koji su se upisali 2018/2019


Prezentacije izbornih predmeta u školskoj 2019/20. godini po nastavnom planu iz akreditacije 2014. godine


Upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini


Free Joomla! template by Age Themes