Актуелне информације

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
УПИС КАНДИДАТА НА ИЗАБРАНЕ МОДУЛЕ ВРШИЋЕ СЕ ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОЗИВКЕ  НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ У ПЕТАК 11. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 9 ЧАСОВА.

РЕДОСЛЕД ПРОЗИВКЕ:
- ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОД РЕДНОГ БР. 001 ДО РЕДНОГ БР. 200 ПРОЗИВКА, ИЗБОР МОДУЛА И УПИС ВРШИЋЕ СЕ У 09.00h У АМФИТЕАТРУ 125
- ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОД РЕДНОГ БР. 201 ДО РЕДНОГ БР. 360 ПРОЗИВКА, ИЗБОР МОДУЛА И УПИС ВРШИЋЕ СЕ У 12.00h У АМФИТЕАТРУ 125
- ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОД РЕДНОГ БР. 361 ДО РЕДНОГ БР. 559 ПРОЗИВКА, ИЗБОР МОДУЛА И УПИС ЗА ПРЕОСТАЛА МЕСТА ВРШИЋЕ СЕ У 14.00h У АМФИТЕАТРУ 125


Напомена: НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи и имају 51 и више бодова, присуствују прозивци у петак, 11.07.2014. у амфитеатру 125, према наведеном распореду, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.
Сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи – од последњег уписаног на терет буџета – до последњег на ранг листи који имају 30 и више бодова да би стекли право на упис НЕОПХОДНО је да буду у амфитеатру Саобраћајног факултета (125) у петак, 11. 07. 2014. године у 14:
00 часова јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом. 

ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ:

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао прозивкама у заказаном термину или кандидат који је био на ранг листи примљених кандидата, а није се уписао у предвиђеним роковима из овог плана активности, дефинитивно губи право на упис!!!!!

Квоте за упис по студијским модулима


СТУДИЈСКИ МОДУЛИ

Буџет

Самофин.

Укупно

Железнички саобраћај и транспорт

35

4

39

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: Саобраћај

40

8

48

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: Транспорт

40

8

48

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: Безбедност друмског саобраћаја

40

8

48

Водни саобраћај и транспорт

15

3

18

Ваздушни саобраћај и транспорт

15

5

20

Логистика

40

8

48

Поштански саобраћај и мреже

40

8

48

Телекомуникациони саобраћај и мреже

35

8

43

Укупно

300

60

360

Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd I +381 11 3096207