Накнадни упис самофинансирајућих студената

Због исписивања 15 студената дошло је до померања ранг листе за упис самофинансирајућих кандидата. Потребно је да кандидати од 419. до 445. места на ранг листи присуствују прозивци у петак 10.07.2015. у 10 часова у сали 128 и да понесу сву неопходну документацију за упис. 

Коначна ранг листа кандидата након пријемног испита - може се преузети у ПДФ формату кликом на ову линију текста

 

Коначна ранг листа кандидата за стицање права из Афирмативне акције 1 може се преузети у ПДФ формату, кликом на ову линију текста.


УПИС КАНДИДАТА НА ИЗАБРАНЕ МОДУЛЕ ВРШИЋЕ СЕ ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОЗИВКЕ НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ  

У СУБОТУ 04. ЈУЛА 2015.

v ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОД РЕДНОГ БР. 001 ДО РЕДНОГ БР. 200 ПРОЗИВКА, ИЗБОР МОДУЛА И УПИС ВРШИЋЕ СЕ У 09.00h У АМФИТЕАТРУ 125


v ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОД РЕДНОГ БР. 201 ДО РЕДНОГ БР. 360 ПРОЗИВКА, ИЗБОР МОДУЛА И УПИС ВРШИЋЕ СЕ У 12.00h У АМФИТЕАТРУ 125


v ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ОД РЕДНОГ БР. 361 ДО РЕДНОГ БР. 558 ПРОЗИВКА, ИЗБОР МОДУЛА И УПИС ЗА ПРЕОСТАЛА МЕСТА ВРШИЋЕ СЕ У 14.00h У АМФИТЕАТРУ 125

 

 
Потребна документа за упис на Саобраћајни факултет за 2015. годину

- оригинална диплома средње школе

- индекс (купљен у скриптарници Факултета)

одштампан електронски попуњен образац ШВ 20 (попуњава се на сајту www.......)  

- три идентичне фотографије ( 3,5 x 4,5 цм)

1300 динара (осигурање студенатa, чланарина за СПИДС, чланарина за С картицу) - уплаћује се на шалтеру студентске службе

 - за са­мо­фи­нан­си­ра­ју­ће сту­денте, доказ о уплати (30.000 дин. - прва рата школарине уплаћује се на жиро-рачун факултета, на дан уписа после пpозивке 04.07.2015 године) 
Електронски ШВ20 образац

Кандидати који, након полагања пријемног испита, стекну право уписа на факултет,  морају попунити електронски ШВ20 образац, који се налази на адреси: http://sv20.sf.bg.ac.rs .

По попуњавању обрасца, сервис генерише ПДФ фајл који можете одмах одштампати. Исти ће бити послат на вашу унету email адресу.

Приликом уписа обавезно је приложити одштампан електронски попуњен ШВ20 образац (може се одштампати и у сали, у којој ће се вршити упис, на Факултету, након попуњавања или отварањем копије пристигле електрнском поштом).

 

Решења задатака пријемног испита из математике за упис на Саобраћајни факултет можете погледати, односно преузети у ПДФ формату, кликом на ову линију текста 
Где видети важне информације
Све важне детаље у вези са датумима и терминима, који се односе на пријаву кандидата, полагање пријемног испита, као и упис на Факултет, можете видети на страници "ПЛАН АКТИВНОСТИ" (клик на приложени наслов).
 

Листа кандидата за стицање права из Афирмативне акције 1 може се преузети у ПДФ формату, кликом на ову линију текста.

 
Важни датуми

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА

24.06.-26.06.2015. године

ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

26.06.2015. године у 12:00h

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

29.06.2015. године у 15:00h

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ

30.06.2015. године у 09:00h

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

02.07.2015. у 15:00h

Прозивка и упис кандидата са коначне ранг лис­те
који су испунили услов за упис студија на терет буџета

04.07.2015. у 09:00h

Прозивка и упис кандидата који су испунили услов
за упис у категорију самофинансирајућих студената

04.07.2015. у 14:00h