Upis na studijske programe


Upis na osnovne akademske studije školska 2020/21.

Osnovne akademske studije na Fakultetu traju četiri školske godine i vrednuju se sa 240 ESPB. U prvu godinu osnovnih akademskih, koje realizuje Univerzitet u Beogradu odnosno Saobraćajni fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata. Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.


Upis na master studije školska 2020/21.

Master akademske studije na Fakultetu traju jednu školsku godinu i vrednuju se sa 60 ESPB. Cilj master akademskih studija na Fakultetu je školovanje stručnjaka visokog obrazovanja u oblasti saobraćaja čijim završetkom se stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija.


Upis na doktorske studije školska 2020/21.

Ishod doktorskih studija treba da bude osposobljenost mladih istraživača za samostalan naučni rad, istraživanje i razvoj u oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču znanja, veštine i kompetencije za samostalan naučno-istraživački rad koji obuhvata planiranje i projektovanje, upravljanje, ekonomiju, menadžment, eksploataciju i održavanje, informacione tehnologije, marketing, bezbednost, zaštitu životne sredine, ekspertize, operaciona istraživanja i modeliranje u saobraćaju, transportu, komunikacijama i logistici.


DSCF6889


UPIS - AKTUELNE INFORMACIJE


Pripremna nastava iz Matematike za prijemni u školsku 2021/22. godinu


Obaveštenje o ponovnom upisu (reupisu) na Osnovne akademske studije u školsku 2020/21. god.


Obaveštenje o produženju roka za nastavak studiranja u školskoj 2020/21. god.


Državljani RS koji imaju strane srednjoškolske isprave - konačna rang lista

Projekat Svet u Srbiji - konačna rang lista


Konkurs za upis državljana Srbije koji imaju strane srednjoškolske isprave u drugom upisnom roku


NAKON DRUGOG DANA PROZIVKE U PRVOM UPISNOM ROKU POPUNjENA SU SVA MESTA ZA UPIS

Centralna komisija


 Prozivka i upis kandidata


Konačne rang liste kandidata za upis na osnovne akademske studije 2020/21.

Konačna rang lista svih kandidata.

Konačna rang lista - afirmativne mere 1

Konačna rang lista - afirmativne mere 2


Preliminarne rang liste nakon održanog prijemnog ispita iz matematike (klik na odgovarajuću liniju teksta)

Preliminarna rang lista bez afirmativnih grupa
Preliminarna rang lista - Afirmativne mere 1
Preliminarna rang lista - Afirmativne mere 2


Rešenja zadataka prijemnog ispita iz matematike, održanog 29.06.2020. godine (klik na liniju teksta za odgovarajuću grupu)


Raspored prijava po salama


Lista kandidata sa uspehom iz srednje škole, sortirana prema broju prijave


Rezultati probnog prijemnog ispita


Rešenja probnog prijemnog ispita


Plan aktivnosti - PDF verzija
Potrebna dokumenta za prijavu - PDF verzija

Free Joomla! template by Age Themes