SIMULACIONI MODEL UTICAJA LAGANIH VOŽNJI NA VOZNA VREMENA NA DEONICI VALJEVO-KOSJERIĆ

  • Milivoje Ilić, master inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: simulacija železničkog saobraćaja, vozna vremena, lagana vožnja, Open Track

Apstrakt

Simulaciono modeliranje predstavlja vrlo efikasan način za analiziranje složenih železničkih problema. Proračun voznih vremena zavisi od parametara trase pruge, ali i od sastava voza, tj. karakteristika vučnih vozila i kola.  Problem računanja voznih vremena je značajan zbog njihovog uticaja na planiranje i organizaciju železničkog saobraćaja, kao i na kvalitet železničke usluge. U ovom modelu korišćen je softverski paket Open Track koji je jedan od vodećih softvera kada su u pitanju problemi planiranja i modeliranja železničkih sistema. Merena su vozna vremena za putnički i teretni voz bez i sa uticajem laganih vožnji na posmatranoj deonici Valjevo-Kosjerić. Lagana vožnja predstavlja značajan faktor koji nepovoljno utiče na kvalitet železničkog saobraćaja i kao takva, nepoželjna je. Izvršena je simulacija i analizom dobijenih vremena vožnje, utvrđeno je u kojoj meri lagane vožnje smanjuju kvalitet železničkog saobraćaja, odnosno produžavaju vozna vremena.

Objavljeno
2021-12-31
Kako citirati
Ilić, M., & Milinković, S. (2021). SIMULACIONI MODEL UTICAJA LAGANIH VOŽNJI NA VOZNA VREMENA NA DEONICI VALJEVO-KOSJERIĆ. Železnice, 2021(6), 15-21. преузето од https://www.sf.bg.ac.rs/ojszeleznice/index.php/zeleznice/article/view/86
Sekcija
Članci