REGRUTOVANJE I SELEKCIJA KANDIDATA, ANALIZA PRAKSI SRPSKIH KOMPANIJA I ISKUSTVA KANDIDATA

  • Aleksandra Todosić Visoka škola strukovnih studija za IT, Savski nasip 7, Beograd, Srbija
Ključne reči: ljudski resursi, menadžment ljudskih resursa, regrutovanje, selekcija

Apstrakt

Regrutovanje i selekcija imaju izuzetno veliki značaj u poslovanju savremenih organizacija. Ljudski resursi, do kojih kompanije dolaze sprovođenjem procesa regrutovanja i selekcije, predstavljaju jedan od najznačajnijih izvora konkurentskih prednosti u savremenim uslovima poslovanja. Adekvatno sprovedeno regrutovanje i selekcija predstavljaju osnovne preduslove koje kompanije moraju ispuniti ukoliko žele da njihovi zaposleni postanu izvori konkurentskih prednosti u njihovom poslovanju.

Cilj rada "Regrutovanje i selekcija kandidata, analiza praksi srpskih kompanija i iskustava kandidata" ogleda se u ukazivanju na najznačajnije elemente koji utiču na uspešnu selekciju i regrutovanje kandidata i na ukazivanje na praksu koja se u ovoj oblasti primenjuje u srpskim kompanijama. U radu su sprovedene i dve ankete, čiji je cilj da prikažu iskustva kandidata tokom procesa regrutovanja i selekcije i na stavove koji osobe koje zapošljavaju imaju prema ovim segmentima upravljanja ljudskim resursima.

Objavljeno
2021-12-31
Kako citirati
Todosić, A. (2021). REGRUTOVANJE I SELEKCIJA KANDIDATA, ANALIZA PRAKSI SRPSKIH KOMPANIJA I ISKUSTVA KANDIDATA. Železnice, 2021(6), 22-32. преузето од https://www.sf.bg.ac.rs/ojszeleznice/index.php/zeleznice/article/view/87
Sekcija
Članci