Обавештење за студенте основних академских студија који од школске године првог уписа нису регулисали статус у најмање једној школској години

Студенти основних академских студија који од школске године првог уписа на Факултет нису регулисали статус у најмање једној школског години, односно, нису уписали бар једну школску годину а желе да наставе студије могу да се пријаве за реупис на исти студијски програм само у статусу самофинансирајућег студента, без полагања пријемног испита.

Пријава за реупис ће се обављати од 7. до 13. септембра 2017. године у Студентској служби. Свим пријављеним студентима ће признавање положених испита по наставном плану и програму из Акредитације 2014 обавити Комисија за основне академске студије и верификовати Наставно-научно веће на првој наредној седници. Након формирања Одлуке Наставно-научног већа вршиће се упис студената у школску 2017/18. годину.

Потребна документа за пријаву:
- индекс,
- уверење о положеним испитима,
- пријава за реупис у Студентској служби,
- доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (може се уплатити на шалтеру Поште у холу Факултета).

Free Joomla! template by Age Themes