Аеродром "Никола Тесла" и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду су 03.06.2018.г.потписали  споразум о сарадњи, који ће их, још више приближити заједничком циљу да ваздушни саобраћај у Србији остане на врхунском нивоу.

Документ о стратешком партнерству потписали су декан факултета проф. др Небојша Бојовић и в.д. генерални директор аеродрома Саша Влаисављевић.

"Стратешка сарадња са Саобраћајним факултетом логичан је корак у време када Аеродром 'Никола Тесла' бележи најбоље резултате у промету саобраћаја. Размена искустава и практична примена знања са циљем унапређења струке у области ваздушног саобраћаја је императив, посебно имајући у виду планове за даљу експанзију ваздушног саобраћаја у Србији.", изјавио је Влаисављевић.

"Као саобраћајни инжењер, поносан сам што сам у прилици да будем потписник оваквог документа, а као директор београдског аеродрома срећан сам што ће младе колеге допринети нашим напорима да Аеродром 'Никола Тесла' постане још боље позициониран у трци са светским аеродромима", изјавио је Влаисављевић..

Декан Саобраћајног факултета проф. др Небојша Бојовић је рекао да је потписивање овог споразума од великог значаја за факултет, с обзиром на то да отвара могућност да студенти стичу практична знања у најважнијој ваздушној луци у региону.

"За наш факултет од великог значаја ће бити и чињеница да ће експерти Аеродрома као предавачи моћи да пренесу своја искуства будућим саобраћајним инжењерима. Овај споразум отвара могућност и заједничког учешћа на пројектима на унапређењу саобраћаја", рекао је декан Бојовић.

Студенти треће и четврте године Одсека за логистику били су у стручним посетама логистичким компанијама: Milšped, Nelt, Phoenix, Kuehne Nagel, Cargo partner i Ralu логистика. У току посете студенти су добили драгоцене информације о самим компанијама и упознали се са логистичким услугама, процесима и активностима.

Са менаџметом компанија, договрени су конкретни модели сарадње везане за истраживање и израду пројектних задатака и завршних радова, менторски рад, обављање стручне праксе и запошљавање студената.

Посете су реализоване као део редовне сарадње Саобраћајног факултета и наведених компанија. Најискреније се захваљујемо компанијама на гостопримству, одвојеном времену, посвећености и подршци коју пружају студентима и Факултету.

 

KUEHNE NAGEL 2
KUEHNE NAGEL 1
Milsped 1
PHOENIX 1
PHOENIX 2
RALU Logistika 1
Milsped 2
CARGO PARTNER
NELT

Поштоване колеге и колегинице,

У циљу унапређења квалитeт наставе, молим студенте да приступе анонимном анкетирању наставника и сарадника у летњем семестру шк. 2017/2018, ради оцене педагошког рада наставника и сарадника.

Анализама је установљено да сви студент који слушају предавања и вежбе не оцењују наставнике и сaраднике код којих су слушали предaвања и вежбе. Проценат анкета је до сада око 30% што је недовољно за детаљну оцену квалитета наставе. Поједини наставници и сарадници су не оцењени.

На основу ових резултата, анонимну анкету наставника и сарадника у летњем семестру 2017/2018.г., студенти су обавезни да обаве у просторијама РЦСФ или од куће/дома (уз узимање кода који се мора преузети у просторијама РЦСФ на трећем спрату Факултета) .

Анкета се може накнадно обавити за све који то нису учинили  05.06.2018.г. од 0800 до 1500 у просторијама рачунског центра трећи спрат.

Студенти који су пријавили слушање и полагање предмета за 2017/2018 академској години, су дужни и да обаве целокупну анкету (оцена на сва питања) барем једног наставника и барем једног сарадника ангажованог на том предмету, који је студент пријавио за слушање и полагање у 2017/2018 академској години.

Студент који не обави целокупну анкету педагошког рада наставника и сарaдника, не може пријавити испите за полагање у јунском, јулском августовском и септембарском испитном року.

Студент који је уписани на два модула, морају обавити анкету на свим модулима на којима студирају.

Технологија оцењивања педагошког рада наставника и сарадника је истоветна као до сада, а анонимност је загарантована. Након комплетирања анкете, студенту се у електронском индексу појављује информација да је студент обавио обавезну активност анкете и студент може након тога пријавити испите у јунском испитном року и свим осталим роковима у текућој школског години.

Срдачан поздрав

Продекан за студије

Упис на основне акдемске студије школска 2018/19.

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 • Упутства и савети
 • Правила пријемног испита
 • Савети психолога
 • Примери задатака

Упис на мастер студије школска 2017/18.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 

Упис на докторске студије школска 2017/18.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 

Држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе)

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију кандидата.

Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја(у даљем тексту: Министарство) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року восокошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре(International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, висoкошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Упис:

Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2018/19. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:
Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)
Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...)
Кандидати који имају тешкоће у говору
Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења...)
Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама

прилажу високошколској установи и један од следећих докумената:

Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
Мишљење Интересорне комисије
Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документацијаа мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
После завршеног полагања пријемних испита (испита за проверу склоности и способности) кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом из тачке 1., а положили су пријемни испит (испит за проверу склоности и способности) рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
Уколике се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад.
Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење:

Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.

Free Joomla! template by Age Themes