Упис на студијске програме


Упис на основне академске студије школска 2018/19.

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.


Упис на мастер студије школска 2018/19.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.


Упис на докторске студије школска 2018/19.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.


DSCF6889


УПИС - АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Афирмативне мере 3 - Ранг листа кандидата


Одлука о условима уписа дипломираних инжењера саобраћаја на мастер академске студије за школску 2018/19.


Одлука о одређивању фактора компатибилности за упис на мастер академске студије у школској 2018/19.


Одлука о одређивању Фактора компатибилности (у опсегу 0 до 0,5) за упис на мастер академске студије у школској 2018/19. години


Бодови пријављених кандидата за упис у шк 2018/2019 афирмативна мера 3


Обавештење за студенте на Докторским академским студијама - упис и обнова године шк 2018/2019.


Упис на Саобраћајни факултет на Mастер академске студије школска 2018/2019.


Упис на докторске студије за школску 2018/2019. годину


Oбавештење за упис студената на Мастер академске студије за студенте који су изгубили статус студента због неблаговременог завршетка студија


Упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години.


Коначна ранг листа кандидата који су се пријавили за Упис на Саобраћајни факултет на Основне Академске Студије - ОАС у школској 2018/2019

Коначна ранг листа АМ1 кандидата који су се пријавили за Упис на Саобраћајни факултет на Основне Академске Студије - ОАС у школској 2018/2019

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у понедељак 02.07.2018. год. у амфитеатру 125, по установљеном распореду, који почиње у 09:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис на одређеном Модулу одлазе из амфитеатра 125 у свечану салу 128 на првом спрату, где се врши Упис примљених кандидата.

Кандидат који је био на коначној ранг листи или афирмативној листи 1 и 2, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ:
Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао прозивкама у заказаном термину или кандидат који је био на ранг листи примљених кандидата, а није се уписао у предвиђеним роковима из овог плана активности, дефинитивно губи право на упис.

Понедељак, 02. 07. 2018.

Прва Прозивка траје од 09:00 до 10:00 за кандидате са Афирмативне мере 1 и за кандидате са Коначне ранг листе од места 001 до 100. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Прво се прозивају кандидати који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 1. Ови кандидати узимају самофинансирајућа места на Модулима, прама тачци 7 Упутства за спровођење заједничког конкурса за упис студента, датој од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Друга Прозивка траје од 10:00 до 11:00 за кандидате са Коначне ранг листе од места 101 до 200. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Трећа Прозивка траје од 11:00 до 12:00 за кандидате са Коначне ранг листе од места 201 до 300. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Четврта Прозивка траје од 12:00 до 13:00 за кандидате са Коначне ранг листе од места 301 до 400. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Пета Прозивка траје од 13:00 до 14:00 за кандидате са Коначне ранг листе од места 401 до 500 ако се на претходној прозивци не попуне буџетска места. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.Уколико се попуне сва буџетска места проглашава се пауза од 13:00 до 14:00 и у овом периоду се не врши прозивка.

Шеста Прозивка траје од 14:00 до 15:00 за кандидате са Коначне ранг листе за упис кандидата који су испунили услов за упис у категорију самофинансирајућих студената за преостала самофинансирајућа места.

Напомена: НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи и имају 51 и више бодова, присуствују прозивци у понедељак, 02.07.2018. у 9 часова у амфитеатру 125 на првом спрату факултета, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.
УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Дан Датум Време Опис активности
 Понедељак  02.07.2018.  у 14 часова Прозивка и упис кандидата који су испунили услов за упис у категорију самофинансирајућих студената 

Напомена: Сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи – од последњег уписаног на терет буџета – до последњег на ранг листи који имају 30 и више бодова да би стекли право на упис НЕОПХОДНО је да буду у амфитеатру Саобраћајног факултета (125) у понедељак, 02.07.2018. године у 14 часова јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.


Уколико преостане места након уписа самофинансирајућих студената од уторка, 03.07.2018. године, кандидати који су полагали пријемни испит на неком сродном факултету и имају 30 и више бодова, могу се уписати до 06.07.2018. године у времену од 11 до 13 часова.


Прелиминарна ранг листа кандидата који су се пријавили за Упис на Саобраћајни факултет на Основне Академске Студије - ОАС у школској 2018/2019

Прелиминарна ранг листа АМ1 кандидата који су се пријавили за Упис на Саобраћајни факултет на Основне Академске Студије - ОАС у школској 2018/2019

На овај ранг  се можете жалити у следећим терминима :

Уторак

26.06.2018.

13:00–16:00

Подношење приговора Централној комисији за упис на број бодова са прелиминарне ранг листе

Среда

27.06.2018.

09:00–13:00

Среда

27.06.2018.

13:00

Саопштавање одлуке Централне комисије за упис у вези приговора

Среда

27.06.2018.

13:00–16:00

Подношење жалби на решење Централне комисије за упис Декану факултета

Четвртак

28.06.2018.

12:00

Саопштење одлуке Декана по жалби на решење Централне комисије за упис

Петак

29.06.2018.

12:00

Објављивање коначне ранг листе


Решења пријемног испита из математике, одржаног 25.06.2018. године

 Прва група   Друга група 
 Трећа група   Четврта група 

Резултати пробног пријемног испита из математике, одржаног 22.06.2018. године


Решења са пробног пријемног испита из математике, одржаног 22.06.2018. године


Прелиминарна листа кандидата који су се пријавили за Упис на Саобраћајни факултет на Основне Академске Студије - ОАС у школској 2018/2019.

На ову листу се можете жалити у следећим терминима :

Субота

23.06.2018. 13:00–14:00

Подношење приговора Декану на број бодова утврђен на основу успеха у средњој школи

Субота

23.06.2018.

15:00

Саопштавање одлуке Декана у вези приговора


Процедура уписа и потребна документа за упис 02.07.2018. (преузмите документ)!

Потребна документа за пријаву 20.,21. и 22. јуна 2018.г. (копије докумената за пријаву се не морају оверавати, али се морају донети оригинали на увид)

  • Потребно је да кандидат који се пријављује за упис лично дође на пријаву за упис. У случају да је кандидат оправдано спречен лице које подноси документа за пријаву место кандидата, мора однети пријавни лист (који претходно преузме на Факултету или се може преузети овде прва и друга страна пријавног листа да би кандидат могао код куће да лично потпише пријавни лист) да га кандидат лично потпише, а након тога врати на Факултет и обави пријаву;
  • Кандидат који се рангира за упис на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, може остварити тај статус уколико претходних година није уписан у прву годину студијског програма истог степена који се финансира из буџета (изјаву можете учитати овде). Потребно је на пријаву за упис донети попуњену и потписану изјаву;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Сведочанства сва четири разреда за­вр­шене сред­ње школе;
  • Диплома о положеном завршном од­носно ма­турском испиту;
  • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидат се може пријавити и теоретски уписати, али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
  • За студенте који се пријављују на места која су предвиђена за афирмативне мере , донети сву потребну документацију којом се доказује квалификација за афирмативну меру. Моле се кандидати да у овом случају, нагласе комисији за пријем докумената, на коју афирмативну меру желе да се пријаве.
  • 8.000 дин. (трошкови пријемног испита) на текући рачун Саобраћајног факултетa: 840-1443666-83, позив на број 22-90

upis2018 4

За афирмативне групе:

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Упис припадника Ромске националне мањине применом афирмативне мере - обрасци

Програм Упис студената са инвалидитетом

Free Joomla! template by Age Themes