03.03.2017. ЈНМВ-170301: Јавна набавка мале вредности: Услуге мобилног телефона
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору | Појашњењe (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


13.09.2016. ЈНМВ-160901: Јавна набавка мале вредности: Услуге ресторана
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору партија 1 | Обавештење о закљученом уговору партија 2 | Обавештење о закљученом уговору партија 3 (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


27.06.2016. ЈНМВ-160602: Јавна набавка мале вредности: Услуге штампања
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


09.06.2016. ЈНМВ-160601: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa добара електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


17.05.2016. ЈНМВ-160501: Јавна набавка мале вредности: Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Одлука о додели уговора | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


26.06.2015. ЈНМВ-150601: Јавна набавка мале вредности: Hабавкa добара електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


29.10.2014. ЈНМВ-141001: Јавна набавка мале вредности - Реконструкција грејно вентилационих комора
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


14.07.2014. ЈНМВ-140702: Јавна набавка мале вредности - Видео надзор за потребе Саобраћајног факултета у Београду.
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Обавештење о обустави поступка (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


01.07.2014. ЈНМВ-140701: Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге омладинске/студентске задруге
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације | Питања и одговори | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


30.06.2014. ЈНМВ-140603: Јавна набавка мале вредности - Штампање књига
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


27.06.2014. ЈНМВ-140602: Јавна набавка мале вредности - Извршење услуге успостављања информационог система
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору(преузмите документ кликом на одговарајући термин)


23.06.2014. ЈНОП-140601: Отворени поступак - за јавну набавку добара – електричне енергије
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


30.04.2014. ЈНОП-140402: Отворени поступак - Реконструкција топлотне предајне станице
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Питања и одговори | Питања и одговори II | Продужење рока | Измене конкурсне документације |
Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


10.04.2014. ЈНМВ-140401: Јавна набавка мале вредности - Реконструкција санитарних чворова и блокова
Позив за подношење понуда | Конкурсна документација | Измена конкурсне документације |
Обавештење о закљученом уговору (преузмите документ кликом на одговарајући термин)


 

Free Joomla! template by Age Themes