Упис на студијске програме


Упис на основне академске студије школска 2020/21.

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.


Упис на мастер студије школска 2020/21.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.


Упис на докторске студије школска 2020/21.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.


DSCF6889


УПИС - АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Припремна настава из Математике за пријемни у школску 2021/22. годину


Обавештење о поновном упису (реупису) на Основне академске студије у школску 2020/21. год.


Обавештење о продужењу рока за наставак студирања у школској 2020/21. год.


Држављани РС који имају стране средњошколске исправе - коначна ранг листа


Пројекат Свет у Србији - коначна ранг листа


Конкурс за упис држављана Србије који имају стране средњошколске исправе у другом уписном року

НАКОН ДРУГОГ ДАНА ПРОЗИВКЕ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ПОПУЊЕНА СУ СВА МЕСТА ЗА УПИС

Централна комисија


 Прозивка и упис кандидата


Коначнe ранг листe кандидата за упис на основне академске студије 2020/21.

Коначна ранг листа свих кандидата.

Коначна ранг листа - афирмативне мере 1

Коначна ранг листа - афирмативне мере 2


Прелиминарне ранг листе након одржаног пријемног испита из математике (клик на одговарајућу линију текста)

Прелиминарна ранг листа без афирмативних група
Прелиминарна ранг листа - Афирмативне мере 1
Прелиминарна ранг листа - Афирмативне мере 2


Решења задатака пријемног испита из математике, одржаног 29.06.2020. године (клик на линију текста за одговарајућу групу)


Распоред пријава по салама


Листа кандидата са успехом из средње школе, сортирана према броју пријаве


Резултати пробног пријемног испита


Решења пробног пријемног испита


План активности - ПДФ верзија
Потребна документа за пријаву - ПДФ верзија

Free Joomla! template by Age Themes