Конкурс Владе Мексика за стипендирање странаца у 2019. години

Обавештавамо Вас да је Конкурс Владе Мексика за стипендирање странаца у 2019. години објављен у одељку „Стипендије и курсеви академске сарадње“ секције „Акције и програми“ на јединственом Владином порталу на следећој адреси: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785.

У вези са тим, напомиње се да све пријаве српских држављања морају бити обављене електронски, путем Система за управљање академском сарадњом (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login). Због тога је неопходно да кандидати приложе документацију по упутствима система и у складу са наведеним у Конкурсу за 2019. годину. Систем SIGCA ће бити отворен до 28. септембра 2018. године, како би заинтересовани могли да пошаљу своје пријаве. Резултати ће бити обајвљени од 5. децембра 2018. године.

Стипендије се нуде само у областима и за институције које су изричито наведене у Конкурсу за 2019. годину. Треба истаћи да електорнске пријаве које не испуњавају све потребне услове из конкурса неће бити укључене у процес селекције. За 2019. годину, у оквиру билатералног плана са Србијом, нуде се 2 стипендије: 2 нове стипендије ( 2 доступне од марта 2019. године).

 У вези пријава за COLMEX, FLACSO и Ибероамерички Универзитет (UIA) дефинитиван пријем на студије условљен је испуњавањем различитих процеса које спроводе те институције.


Me es grato hacer llegar a usted un cordial saludo en ocasión de informarle que la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2019 se encuentra publicada en el apartado “Becas y cursos de cooperación académica” de la sección “Acciones y Programas” en el Portal Único de Gobierno en el siguiente vínculo:

http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785.

 Al respecto, cabe destacar que todas las postulaciones de los nacionales de Serbia deberán realizarse electrónicamente a través del Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login). Para tal efecto, es necesario que los postulantes adjunten la documentación de acuerdo con las indicaciones del sistema y conforme a lo señalado en la Convocatoria 2019. El sistema SIGCA estará abierto hasta el próximo 28 de septiembre de 2018 a fin de que los interesados envíen su postulación. Los resultados se darán a conocer a partir del 5 de diciembre de 2018.

Las becas se ofrecen únicamente en las áreas del conocimiento e instituciones señaladas expresamente en la Convocatoria 2019.  Cabe señalar que no/no serán considerados dentro del proceso de selección aquellas postulaciones en línea que no cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria. Para el año 2019, la oferta para Serbia, en el marco bilateral, es de hasta 2 becas: 2 nuevas (disponibles 2 a partir de marzo de 2019).

En lo referente a las postulaciones en línea dirigidas al COLMEX, la FLACSO y la Universidad Iberoamericana (UIA), la aceptación académica definitiva está condicionada al cumplimiento de los diferentes procesos que para tal fin realizan dichas instituciones.

IMAGE Свечана додела награда и диплома (27.01.2019) - Галерија фотографија
Погледајте фотографије са свечане доделе награда најбољим студентима, као и доделе диплома, одржане 27. јануара 2019. године.

Free Joomla! template by Age Themes