"Fashion Company" позива студенте Саобраћајног факултета да дођу на праксу.

"Fashion Company" је фирма која послује преко 20 година и константно је у развоју како у Србији тако и у земљама региона.

С тим у вези жели да пружи шансу младим људима који сустекли одлично теоретско знање да дођу на праксу у ову компанију; да донесу нову енергију и неке нове вештине с једне стране, а да добију прилику да науче посао у спољној трговини и логистици од наших запослених са великим искуством.

Циљ је да свако ко искористи шаншу и покаже да је спреман да учи и доприноси бољим резултатима добије могућност да постане стални члан овог тима.

Уколико Вам се допада да радите у оваквом креативном и динамичном радном окружењу, придружите се тиму Спољне трговине и транспорта и пријавите се за праксу на позицији:

Асистент за спољну трговину и логистику

Овде можете да преузмете цео текст конкурса.

Београд, 11.2.2019. – Универзитет у Београду – Центар за развој каријере позива студенте да се пријаве за програм стручне праксе током 2019. године, који ће се реализовати у јавним предузећима и стручним установама и агенцијама из ресора министарства Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

  • Ер Србија
  • Инфраструкура Железнице Србије
  • Србија Карго
  • Агенција за безбедност саобраћаја
  • Железнице Србије
  • Саобраћајни институт ЦИП
  • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
  • Агенција за управљање лукама
  • Републички геодетски завод

Планирано је да се програм праксе реализује у три циклуса током 2019. године.

Први циклус реализоваће се у периоду од 18. марта до 14. јуна. Трајање праксе биће дефинисано за сваког студента у складу са захтевима одговарајућег студијског програма и у договору са супервизорима праксе из предузећа и установа које учествују у програму. Биће то сјајна прилика за око 100 студената да стекне прво радно искуство у струци.
Највише места за праксу отворено је за студенте Електротехничког, Саобраћајног, Грађевинског и Машинског факултета, као и за студенте Факултета организационих наука, Правног, Економског, Географског, Факултета безбедности, Математичког, Филозофског, Факултета политичких наука, Технолошко-металуршког, Шумарског факултета и других.
Пријављивање за први циклус стручне праксе траје до 4. марта 2019. године (у 23:59) и врши се искључиво електронским путем на порталу www.studentskapraksa.com. Потребно је да студент направи кориснички налог у зони за студенте и дода своју биографију, а затим да одабере жељену позицију из базе пракси и изврши пријаву. Студенти који су се већ регистровали на порталу не морају то да раде поново, већ само да одаберу праксу за коју желе да се пријаве.
Стручна пракса у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре реализује се трећу годину за редом, и резултат је изванредне сарадње Универзитета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Пријављивање за други циклус се очекује у јуну, а за трећи у октобру месецу ове године.

 

Преузмите цео документ!

Нови термини за упис на године су

• 25.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који уписују II
• 26.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који уписују III годину студија

• 29.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који уписују IV годину студија и буџетски студенти који уписују продужену IV годиину студија ако су у предходној години студија ималу буџетски статус
• 30.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују II годину студија
• 31.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују III годину студија
• 01.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују IV годину студија

• 05.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају I години студија
• 06.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају II години студија
• 07.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају III години студија
• 08.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају IV години студија

Прочитајте више обавештења у вези са конкурсима за студентске кредите и стипендије


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СИПЕНДИЈА И КРЕДИТА
за шк.2018/19. год.

Студенти, корисници студентских стипендија и кредита, који су испунили услов за коришћење студентске стипендије и кредита за наредну школску 2018/19. годину. Своје обрасце 1а (Пријаве за коришћење студентске стипендије и кредита), треба да подигну у Студентској служби од 11 до 13 часова.

Београд, 01. октобар 2018. год. Студентска служба


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – СТИПЕНДИЈЕ – КОНКУРС 2018/19 год.

Право на судентску СТИПЕНДИЈУ имају студенти високошколских установа чије оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Студенти који су на терет буџета уписали наредну годину студија конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца) предају на шалтеру Студентске службе Факултета у периоду од 01. - до 31. октобра 2018. год

Редослед кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу:
- успеха оствареног у претходном школовању
- ефикасности студирања.

- Студенти који нису губили ниједну годину студија, који су према Наставном програму положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену 9,00

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Студенти МАСТЕР и ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена конкурсну документацију (брошуру-комплет образаца предају Студентској служби Факултета.
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата дефинисани су на основу успеха у претходом школовању.
Студентима се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
За све остале информације можете се јавити на телефон 011/3091-250 (Саобраћајни факултет)

Београд, 01. октобар 2018. година.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

(стипендија - кредити брошура)
Конкурс шк. 2018/19. година

Буџетски студенти који су уписали наредну годину студија, а конкуришу први пут за студентску стипендију или кредит шк. 2018/19. год, треба да предају следећа докуметна:

- Брошуру ( комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, Београд, ул. Дечанска бр 6/III. код Музичке школе Мокрањац)
- Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Студенти документа предају од 01. до 31. октобра 2018. године.

Београд, 01. октобар 2018. год. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
(стипендије - кредити образац 1а – наставак )
Конкурс шк. 2018/19. година

Корисници студентске стипендије и кредита који су уписали наредну годину студија као буџетски студенти, а конкуришу за шк. 2018/19. год, треба да предају следећа докуметна:

- Образац 1а (Образац за наставак стипендије и кредита се налази у студентској служби.)
- Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства за период од
01. јануара до 30. јуна 2018. године (уверење се добија у Општини у
месту одакле је студент, односи си се на студенте који конкуришу за кредит)
- Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Документа студенти предају од 01. до 31. октобра 2018. године.

Београд, 01. октобар 2018. год. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - МАСТЕР СТУДИЈЕ
(стипендије - кредити )
Конкурс шк. 2018/19. година

Студенти на буџету, који су уписали МАСТЕР СТУДИЈЕ, а конкуришу за Студентски кредит и стипендију треба да предају следећа докуметна:
- Брошуру (комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, Београд, ул. Дечанска бр 6/III. код Музичке школе Мокрањац)
- Уверење о завршеним основним академским студијама
- Потврда да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврда из ПИО фонда уколико нема уплату из радног односа) којом се потврђује да студент није у радном односу
- Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Студенти документа предају од 01 до 31. октобара 2018. године.

Београд, 01. октобар 2018. год. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
(стипендије - кредити )
Конкурс шк. 2018/19. година

Студенти на буџету, који су уписали ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ, а конкуришу за Студентски кредит и стипендију треба да предају следећа докуметна:
- Брошуру (комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, Београд, ул. Дечанска бр 6/III код Музичке школе Мокрањац)
- Уверење о завршеним основним академским студијама
- Уверење о завршеним мастер академским студијама
- Потврда да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврда из ПИО фонда уколико нема уплату из радног односа) којом се потврђује да студент није у радном односу
- Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте

Студенти документа предају од 01. до 31. октобара 2018. године.

Београд, 01. октобар 2018. год. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА


ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
(стипендија - кредити брошура)
Конкурс шк. 2018/19. година

Буџетски студенти који су уписали наредну годину студија, а конкуришу први пут за студентску стипендију или кредит шк. 2018/19. год, треба да предају следећа докуметна:

- Брошуру ( комплет попуњених образаца - обрасци се купују у Просветном прегледу, ул. Дечанска бр 6. код Музичке школе Мокрањац)
- Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте
Корисници из осетљивих друштвених група осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи.

Студенти документа предају од 01. до 31. октобра 2018. године.

Београд, 01. октобар 2018. год. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

IMAGE Свечана додела награда и диплома (27.01.2019) - Галерија фотографија
Погледајте фотографије са свечане доделе награда најбољим студентима, као и доделе диплома, одржане 27. јануара 2019. године.

Free Joomla! template by Age Themes