Позивамо Вас на Саобраћајни факултет Универзитета у Београду,  27. септембра 2018.г., где се први пут организује OPEN DAY/Отворен дан за потенцијалне студенте мастер академских студија и њихове послодавце.

Упис године и обнова године за студенте Докторских академских студија ће се вршити у периоду од 22. октобра до 26. октобра 2018. године на шалтеру студентске службе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Поштоване колеге и колегинице,

Студенти Мастер академских студија који су уписани школске 2017/2018 којима 30. септембра 2018.г. истиче прва година студија студија могу обновити прву годину студија и продужити студије за два семестра.


Обнова школске године, почиње за студента Мастер академских студија који су уписали 2017/2018 од понедељка 01.10. и траје до 11.10.2018.г. у Студентској служби od 11 do 13. Потребно је пре обнове године попунити електронски индекс и индекс са изабраним обавезним и изборним предметима који се слушају и полажу или само полажу.


Студенти приступају oбнови године тaко што се у периоду од 8ч до 9ч, предају индекс радницима испред студентске службе. Процесуирани индекси се могу преузети у паузама наставе у Студентском Парламенту кабинет 227.

У случају да се студент не пријави у предвиђеном року, студент губи статус студента.

Поштоване колеге и колегинице,

Ово је јединствена прилика да се, поред Књиге предмета из Акредитације 2014, студентима  понуди и могућност да се уживо упознају са знањима и вештинама које нуде изборни предмети  зимског семестра  ОАС.

Са циљем да се минимизирају доласци студената (јер су у току усмени испити из последњег испитног рока у текућој школској години) презентације изборних предмета из зимског семестра студија су распоређене од  24.09.2018. године до 28.09.2018. године.

Планирано је да свака презентација траје ефективно 10 минута са 5-оминутним паузама.

Потребно је да студент прве гoдине отвори електронски индекс у просторијама Студентског парламента (кабинет 227).

Презентације изборних предмета се одвија по плану који је обајвљен на линку:

http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-02-12-03-56-07/1941-2018-19

Бруцоши који су први пут уписали прву годину студија у шк 2018/2019, бирају изборни предмет првог семестра за слушање и полагање, а за изборни предмет другог семестра бирају генеричко име ПРВА ГОДИНА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2. Након презентације, потребно је да у електронскoм индексу и у папирном инексу на шалтеру студентске службе од 01.10.2018. г. до 05.10.2018. г. верификују избор предмета из зимског семестра. 


Од  21. јануара 2019.г. до 25.јануара 2019.г. ће бити одржане презентације изборних предмета летњег семестра . Изабрани предмет летњег семестра, ће студенти прве године тада унети у електронски индекс и извршити верификацију.

 

За студенте старијих година, потребно је унети у електронски индекс изборни предмет, а на упису године у студентској служби  извршити верификацију уписа изборног предмета.

За предмете летњег семестра треба унети само генерички натпис Изборног предмета са бројем изборног предмета који се узима . Нпр Изборни предмет 1, Изборни прдемет 2, Изборни предмет 3 итд. Након презентације изборних предмета летњег семестра од 21. јануара 2019.г до  25.јануара 2019.г., извршиће се унос тачног назива предмета уместо генеричког назива који је унет на упису године. Студент мора изабрати минимални број изборних предмета који је предвиђен планом и програмом Модула. Студент је дужан да полаже изабране предмете, које је пријавио за слушање и полагање у школској 2018/2019. 

Студенти старијих година, уносе у електронски и папирни индекс изборне и обавезне предмете за оба семестра да би могли да упишу годину  студија.

Након презентације изборних предмета летњег семестра од 21. јануара 2019.г. до 25.јануара 2019.г. моћи ће се променити изборни предмет у Студентској служби Факултета у недељи након презентација (28.1.-1.2.2019.г.).

Динамика уписа у више године

Уписивање у наредену школску годину 2018/2019, почиње за буџетске студента основних академских студија од понедељка 01.10. 2018.г.

Потребно је пре приступања упису године попунити електронски индекс и индекс са изабраним обавезним и изборним предметима који се слушају и полажу или само полажу. Без претходно попуњеног индекса и електронског индекса нема смисла приступити упису школске године.

Студенти на упис морају да понесу електронски попуњен и одштампан шв20 образац који попуњавају кроз свој електронски индекс.

Студенти приступају упису године тaко што се у периоду од 8ч до 9ч, предају индекс радницима испред студентске службе.

Након тога студенти одлазе на похађање наставе.

Процесуирани индекси се могу преузети у паузама наставе у Студентском Парламенту кабинет 227.

1.10. 2018. и 2.10.2018.  индексе предају буџетски студенти који уписују продужену IV годиину студија ако су у претходној години студија имали буџетски статус

3.10. 2018., 4.10. 2018. и 5.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају IV години студија

8.10. 2018. и 9.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су испунили мин 48 ЕСПБ у претходној години студија и уписују II годину студија

10.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су испунили мин 48 ЕСПБ у претходној години студија и уписују III годину студија

11.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су испунили мин 48 ЕСПБ у претходној години студија и уписују IV годину студија

12.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су уписују продужену IV годиину студија ако су у претходној години студија ималу буџетски статус и самофинансирајући студенти који обнављају IV години студија

15.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују II годину студија

16.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују III годину студија

17.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују IV годину студија

18,10. 2018. и 19.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају I годину студија 

22.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају II годину студија 

23.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају III годину студија 

 

Изабрани обавезни и изборни предмет за слушање и полагање или само полагање се не може мењати током школске године. На изабране  изборне предмете се могу додавати нови изборни предмети током школске године, уз образложење.


Студенти који су буџетски могу изабрати 60 ЕСПБ из године коју уписују и све заостале испите за слушање и полагање за нарадну школску годину. Обавезно је потребно прво изабрати за слушање и полагање прво испите који се преносе из претходне школске године, а након тога се могу узети нови испити из године студија која се уписује.

Студенти који су будџетски, а који је освоји просечну оцену 8 у претходној години студија, и могу изабрати до 90 ЕСПБ кредита за слушање и полагање, за нарадну школску годину изабирајући више од минимално потребих изборних предмета по изборном блоку. Обавезно је потребно прво изабрати за слушање и полагање прво испите који се преносе из претходне школске године, а након тога се могу узети нови испити из године студија која се уписује.

Студенти који су самофинансирајући могу изабрати 60 ЕСПБ (у случају да се не може уклопити 60 ЕСПБ због изборних предмета може се уписати 61, 62 или 63.) кредита за слушање и полагање за нарадну школску годину. Обавезно је потребно прво изабрати за слушање и полагање прво испите који се преносе из претходне школске године, а након тога се могу узети нови испити из наредне године студија за допуну до 60 ЕСПБ.

 

IMAGE Милорад Арсенијевић – Балерина: Сећање
Милорад Арсенијевић ( 6. јун 1906 — Београд, 18. март 1987 ) био југословенски фудбалер и фудбалски тренер. Од 1927. до 1936. године одиграо је 52. утакмице за репрезентацију...

Free Joomla! template by Age Themes