НАЈНОВИЈЕ

Шифра
књиге
   

ЗАЈЕДНИЧКИ - ВИШЕ ОБЛАСТИ     

Динић Тања, Половина Нина
ОСНОВНИ САОБРАЋАЈНИ ВИШЕЈЕЗИЧНИ РЕЧНИК - термини из области
саобраћаја, транспорта, логистике, комуникације и техничких наука

Novo_ikona_45-1

200

200 Small

- СРПСКИ, енглески, француски и немачки
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑378‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
Novo_ikona_45-1201 201 Small

- ЕНГЛЕСКИ, српски, француски и немачки
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑379‑3,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
Novo_ikona_45-1202 202 Small

- ФРАНЦУСКИ, српски, немачки и енглески 
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑380‑9,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
Novo_ikona_45-1203 203 Small

- НЕМАЧКИ, српски, енглески и француски
2017., I издање, формат Б5, 163 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑381‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (за издавачку целину),

001_46  цена 530,00
     
204 Novo_ikona_45-1  204 Small 

Шашић Оливера
ПРЕДАВАЊА ИЗ ФИЗИКЕ за студенте Саобраћајног факултета
2017., I издање, формат Б5, 241 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,

001_46  цена 550,00
     
     
     
     
     

108

Novo_ikona_45-1
108 Small

Живановић Милина
Инжењерско цртање применом рачунара
‑ практикум за вежбе

2017., VII издање, формат Б5, 154 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑176‑8,

001_46    цена  650,00

 

 

   
 

117

Novo_ikona_45-1

 117 Small

 Милорадовић Слободан, Ћирић Нинослав, Борисављевић Мирјана, Левајковић Тијана, Илић Дејан, Кукић Катарина
Збирка задатака са решењима
‑ припремна наставА из математике
за упис у 1. годину

2017., VII допуњено издање, формат А4, 147 страна, ћирилица/латиница, публикација,
ISBN 978‑86‑7395‑364‑9,

001_46    цена  600,00

 

 

   

 

 

   
     
     

104

104 Small Борисављевић Мирјана
УВОД У ЛОГИКУ ‑ II део
2016., I издање, формат Б5, 114 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑357‑1,
001_46    цена 650,00
     
     

085

085 Small

Младеновић Снежана, Јанковић Слађана, Узелац Ана
Основи програмирања са решеним задацима
у Visual Basic-u

2016., IV допуњено и измењено издање, формат Б5, 364 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN-978-86-7395 -354-0,

001_46    цена 800,00
     
     

087

087_Small Чичевић Светлана
ПРАКТИКУМ ИЗ ОСНОВА ЕРГОНОМИЈЕ
2016., II издање, формат CD, 222 стране, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–269–7,
001_46    цена  150,00
     
     ЖЕЛЕЗНИЧКИ     
193Novo_ikona_45-1 193 Small

Мандић Драгомир, Јовановић Предраг
TEORIJA ВУЧЕ ВОЗОВА - практикум
2017., I издање, формат Б5, 118 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-365-6,

001_46    цена 150,00
     
     ДРУМСКИ     

043

Novo_ikona_45-1

 
043 Small   

Вујанић Милан, Антић Борис, Пешић Далибор
ОСНОВЕ ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНА ШТЕТА У САОБРАЋАЈУ
2017., II издање, формат CD, ћирилица, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–336–6,

001_46    цена 200,00     Vise o     Предговор књиге
     
     

106

Novo_ikona_45-1

 
 106 Small

Дедовић Властимир, Младеновић Душан, Секулић Драган
Динамика возила
2017., I издање, формат Б5, 270 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑370‑0,

001_46    цена 650,00
     
     

160

Novo_ikona_45-1

160 Small

Ивковић Иван
Моторна возила
‑ упутство за израду годишњег задатка

2017., I издање, формат Б5, 147 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑367‑0,

001_46

   цена 300,00

     
     
     
     
156  156 Small

Главић Драженко
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА АУТОПУТЕВА - ТЕХНОЛОГИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
2016., I издање, формат Б5, 87 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑353‑3,

001_46    цена 1.500,00
     
     
192 192 Small

Миловановић Бранко, Јовановић Војкан
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ
2016., I издање, формат Б5, 250 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-360-1,

001_46    цена 650,00
     
     
072 072_Small

Тица М. Славен
СИСТЕМИ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
Елементи технологије, организације и управљања

2016., I издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑350‑2,

001_46    цена 800,00       Vise o   Приказ књиге
     
     ВОДНИ     
190 190 Small

Шкиљаица Владимир, Радоњић Александар, Шкиљаица Иван
ЕКСПЛОАТАЦИОНА СВОЈСТВА БРОДОВА
УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

2016., I издање, формат CD, 140 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-359-5,

001_46    цена 350,00 
     
     ВАЗДУШНИ     
 195Novo_ikona_45-1  195 Small

Mирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА 3 
2017., I издање, формат CD, 500 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-368-7,

001_46    цена 200,00
     
     

194Novo_ikona_45-1

 
194 Small 

Чокорило Оља
БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА
2017., I издање, формат Б5, 158 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-366-3,

001_46

   цена 850,00

     
     
     
     
038   

038_Small

Бабић Обрад, Нетјасов Феђа
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА
2016., II издање, формат Б5, 366 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-289-5,

001_46    цена 1.150,00 
     
     
036  036_Small 

Гвозденовић Слободан, Миросављевић Петар,
Чокорило Оља
ПЕРФОРМАНСЕ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА
2016., II издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑284‑0,

001_46    цена 860,00
     
     
189 189 Small

Јовановић Радосав
УВОД У ЕКОНОМИКУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА - одабрана поглавља
2016., I издање, формат Б5, 102 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-358-8,

001_46    цена 370,00
     
     
 060 060_Small 

Калић Милица
ПЛАНИРАЊЕ ПРЕВОЖЕЊА
И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВА 1

2016., II издање, формат Б5, 205 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-297-0,

001_46    цена 1.100,00
     
     
 013  

alt

Нетјасов Феђа, Бабић Обрад
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 2 - Поступци инструменталних прилаза и одлета
2016., II издање, формат Б5, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,

001_46    цена 950,00
     
     
 124

124

 

Нетјасов Феђа
МЕТОДИ ОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ

2016., II издање, формат CD, 726 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–309–0,

001_46    цена 230,00
     
     
169 

169 Small

 

Теодоровић Душан
Транспортне мреже
2016., V издање, формат Б5, 429 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,

001_46    цена 900,00
     
        ЛОГИСТИКА     
196 Novo_ikona_45-1   LOGISTICKI PROCESI Small

Андрејић Милан, Килибарда Милорад
ЕФИКАСНОСТ ЛОГИСТИЧКИХ ПРОЦЕСА
2017., I издање, формат Б5, 244 страна, латиница, монографија,
ISBN 978‑86‑7395‑372‑4,

001_46    цена 700,00
     
     
     
     
173

173 Small

Килибарда Милорад, Зечевић Слободан
Управљање квалитетом у логистици
2016., I издање, формат Б5, 378 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑361‑8,

001_46    цена 700,00
     
     
 151 xxx small 

Радивојевић Гордана
УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА У ЛОГИСТИЦИ
2016., I издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑355‑7,

001_46    цена 1.100,00
     
     
 176  176 Small

Тадић Снежана, Зечевић Слободан
МОДЕЛИРАЊЕ КОНЦЕПЦИЈА CITY ЛОГИСТИКЕ
2016., I издање, формат Б5, 358 страна, латиница, монографија,
ISBN 978-86-7395-352-6,

001_46    цена 800,00
     
        

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ

ПОШТАНСКИ
     
 199Novo_ikona_45-1 199 Small 

Димитријевић Бранка
ВИШЕАТРИБУТИВНО ОДЛУЧИВАЊЕ - примене у саобраћају и транспорту
2017., I издање, формат CD, 236 страна, латиница,
основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑375‑5,

001_46   Цена 550,00
     
     
  197Novo_ikona_45-1  197 Small

Малнар Марија, Марковић Горан
ПРАКТИКУМ ИЗ ОСНОВА РАДИО КОМУНИКАЦИЈА
2017., I издање, формат А4, 125 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑376‑2,

001_46 400,00
     
     

198Novo_ikona_45-1

198 Small 

Малнар Марија, Марковић Горан
ОСНОВИ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА - збирка задатака
2017., I издање, формат CD, 126 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑377‑9,

001_46  цена 300,00
     
     
     
     
 175 175 Small

Добродолац Момчило, Марковић Дејан,
Благојевић Младенка
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА
2016., I издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-356-4,

001_46    цена 850,00
     
     
 191 191 Small

Стојановић Мирјана
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
2016., I издање, формат Б5, 350 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-362-5,

001_46    цена 1.500,00
     
          
     
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Младеновић Снежана
Основи програмирања – слајдови са предавања

2010., формат А5, 66 страна, латиница, публикација, цена 100,00

Free Joomla! template by Age Themes