НАЈНОВИЈЕ

У оквиру ове стране налазе се информације о публикованим насловима током текуће и претходне године
 
 
Шифра
књиге
   

ЗАЈЕДНИЧКИ - ВИШЕ ОБЛАСТИ     

 208

Novo_ikona_45-1

208 Small

Димитријевић Бранка, Николић Милош
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА
2019., I издање, формат CD, 391 слајд, латиница,
ауторизована скрипта,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,

001_46

   цена 300,00

     
     

 


076

Novo_ikona_45-1 

076 

Вукадиновић Светозар, Поповић Јован
ВЕРОВАТНОЋА И статистика
2019., IV издање, формат Б5, 637 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑165‑2,

   III издање је распродато. У току је припрема за штампу. Очекивано време изласка из штампе - до краја јануара 2020.
     
     

116

Novo_ikona_45-1

116 Small

Костић Драгутин, Бојковић Зоран
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
2019., III издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-253-6,

001_46  цена  600,00
     
     
     
     
 

035

Novo_ikona_45-1

 035 Small

Левајковић Тијана, Кукић Катарина, Илић Дејан, Јеловић Ана, Борисављевић Мирјана, Ћирић Нинослав, Перовић Александар
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1
2019., II издање, формат Б5, 449 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-333-5,

001_46  цена  830,00
     
     
     
     

207

Novo_ikona_45-1

 
207 Small 

Петровић-Вујачић Јелица,
Каплановић Снежана, Миљковић Марко
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА - у транспорту и комуникацијама
2019., I издање, формат Б5, 333 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑397‑7,

001_46

   цена 600,00

     

073

Novo_ikona_45-1

073 Small

Теодоровић Душан, Шелмић Милица
РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ
2019., II издање, формат Б5, 210 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-295-6,

001_46  цена  600,00
     
     
     

102

Novo_ikona_45-1

 102 Small

Томић-Петровић Наташа
САОБРАЋАЈНО-ТРАСПОРТНО ПРАВО - практикум
2019., I издање, формат Б5,430 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑406‑6,

001_46  цена  900,00
     
     
 

204

Novo_ikona_45-1

 204 Small

 Шашић Оливера
ПРЕДАВАЊА ИЗ ФИЗИКЕ за студенте Саобраћајног факултета
2019., II издање, формат Б5, 241 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,

001_46  цена 550,00
     
     
     

011

Novo_ikona_45-1

011 Small

Бојковић Наташа, Петровић Маријана
УВОД У САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
2018., I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑391‑5,

001_46     цена 500,00 
     
     

086Novo_ikona_45-1

 

086 Small

Димковић‑Телебаковић Гордана
ENGLISH GRAMMAR for transport and traffic engineers
2018., I издање, формат Б5, 92 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑264‑2,

001_46     цена 400,00
     
     

085

Novo_ikona_45-1

085 Small

Младеновић Снежана, Јанковић Слађана, Узелац Ана
ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА са решеним задацима у VISUAL BASIC-u
2018., V издање, формат Б5, 364 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN-978-86-7395 -354-0,

001_46     цена 500,00
     
     

042

Novo_ikona_45-1

042 Small

Петровић-Вујачић Јелица
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
2018., II издање, формат Б5, 296 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑265‑9,

001_46     цена 400,00
     
     
     
     
     
     
     
     ЖЕЛЕЗНИЧКИ     

162

Novo_ikona_45-1

162 Small

Бојовић Небојша, Миленковић Милош
УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ САОБРАЋАЈЕМ И ТРАНСПОРТОМ
2019., I издање, формат Б5, 320 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑401‑1,

001_46     цена 450,00
     
     
     

093

Novo_ikona_45-1

 

093 Small 

Ивић Милош, Косијер Милана, Белошевић Иван
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И СТАНИЦЕ - збирка решених задатака
2019., I издање, формат Б5, 198 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑403‑5,

001_46     цена 500,00
     
     
     
     
     
     

107Novo_ikona_45-1

 107 Small

Весковић Славко, Милинковић Сањин
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНИРАЊА, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
2018., I издање, формат Б5, 318 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-388-5,

001_46     цена 650,00

 

 

 

   

206Novo_ikona_45-1

 
 206 Small

Павловић Норберт
ОСНОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
- практикум са збирком задатака -

2018., I издање, формат CD, 160 страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-396-0,

001_46     цена 300,00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ДРУМСКИ     

211

Novo_ikona_45-1

211 Small 

Пешић Далибор, Антић Борис, Липовац Крсто
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - методе и анализе
2019., I издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑404‑2,

001_46  цена 950,00
     
     
 

Novo_ikona_45-1

  Пешић Далибор, Антић Борис
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - процене штета
2020., I издање, формат Б5, ??? страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑???‑?,
Рукопис је у фази припреме
     
     
     

070

Novo_ikona_45-1

070 Small 

Вујановић Давор
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗНИХ ПАРКОВА
2018., I издање, формат Б5, 172 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,

001_46

  цена 370,00

     
     
     

048Novo_ikona_45-1

048 Small

Ђорић Владимир, Петровић Драгана, Ивановић Иван, Јовић Јадранка
ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА - анализа транспортних захтева
2018., I издање, формат Б5, 284 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑389‑2,

001_46    цена  700,00
     
     

205

Novo_ikona_45-1

205 Small

Манојловић Александар, Медар Оливера
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ
ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСПОРТА РОБЕ

2018., I издање, формат Б5, 150 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑385‑4,

001_46

    цена 630,00

     
     
 

122

Novo_ikona_45-1

 122 Small

Милосављевић Нада, Симићевић Јелена
ПАРКИРАЊЕ
2018., I издање, формат Б5, 216 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑386‑1,

001_46

    цена 570,00

     
     

033

Novo_ikona_45-1

 
 033 Small  

Челар Никола, Стаменка Станковић, Јелена Кајалић
ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА
2018., I издање, формат Б5, 179 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑394‑6,

001_46

    цена 650,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     ВОДНИ     

Novo_ikona_45-1

 
  Радмиловић Зоран
КЛИМАТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВИ ТРАНСПОРТ - Општа типологија утицаја транспорта на окружење и промену климе: ублажавање и прилагођавање
2020., I издање, формат Б5, ??? страна, латиница,
монографија
ISBN 978‑86‑7395‑???‑?,
Рукопис је у фази припреме
     ВАЗДУШНИ     
181
Novo_ikona_45-1

181 Small

Дожић Славица, Бабић Даница
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ
2019., I издање, формат CD, 462 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-407-3,

001_46

    цена  260,00

     
     
     
 

083

Novo_ikona_45-1

083 Small

 

Мирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА II
2019., II допуњено и измењено издање, формат Б5, 276 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑405‑9,

001_46

    цена  850,00

     
     
     
 

028

Novo_ikona_45-1

028 Small 

Тошић Војин, Мирковић Бојана
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА I
2019., II издање, формат Б5, 156 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑283‑3,

001_46

     цена 600,00   

     
        ЛОГИСТИКА     

210Novo_ikona_45-1

210 Small

Видовић Милорад, Радивојевић Гордана, Ратковић Бранислава
РОБА У ЛОГИСТИЧКИМ ПРОЦЕСИМА
2019., I издање, формат CD, 476 слајдова, латиница, ауторизована скирпта
ISBN 978-86-7395-398-4,

001_46     цена  200,00
     
     
     
Novo_ikona_45-1  

Ђурђевић Б. Драган
ТЕХНОЛОГИЈЕ КОМИСИОНИРАЊА КОМАДНИХ ТЕРЕТА
2019., I издање, формат CD, ??? страна, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-???-?,

Рукопис је у фази припреме

     
     
     

173

Novo_ikona_45-1

 
173 Small 

Килибарда Милорад, Зечевић Слободан
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ЛОГИСТИЦИ
2019., II издање, формат Б5, 378 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑361‑8,

001_46     цена  550,00
     
     
     
     
     
     

163Novo_ikona_45-1

163 Small 

Дабић-Милетић Светлана, Миљуш Момчило
ЛОГИСТИЧКИ АСПЕКТИ ПРОТЕКТИРАЊА ПНЕУМАТИКА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА ВОЗИЛА
2018., I издање, формат Б5, 216 страна, латиница, монографија
ISBN 978-86-7395-387-8,

001_46    цена 500,00
     
     
        

ПОШТАНСКИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ
     

 209

Novo_ikona_45-1

209 Small

Самчовић Андреја
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
2019., I издање, формат Б5, 194 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑400‑4,

001_46    цена 480,00
     
     
     
          
     
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Младеновић Снежана
Основи програмирања – слајдови са предавања

2010., формат А5, 66 страна, латиница, публикација, цена 100,00

Free Joomla! template by Age Themes