НАЈНОВИЈЕ

У оквиру ове стране налазе се информације о публикованим насловима током текуће и претходне године
 
 
Шифра
књиге
   

ЗАЈЕДНИЧКИ - ВИШЕ ОБЛАСТИ     
214

Novo_ikona_45-1

214 Small

Димитријевић Бранка, Симић Владимир
ПРИМЕНА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА У ЛОКАЦИЈСКОЈ АНАЛИЗИ - збирка решених задатака
2020., I издање, формат Б5, 238 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-424-0,

001_46

   цена 750,00

     
     
 068

Novo_ikona_45-1

068 Small 

Кузмановић Драгослав, Кастратовић Гордана, Видановић Ненад, Мирков Никола
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МЕХАНИКЕ 1
2020., I издање, формат Б5, 295 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-414-1,

001_46

   цена 700,00

     
     
012

Novo_ikona_45-1

 
012 Small 

Кузмановић Драгослав, Кастратовић Гордана, Видановић Ненад
МЕХАНИКА 1 – Кинематика и Динамика
2020., III издање, формат Б5, 213 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-418-9,

001_46  цена  600,00
     
     
     
     
     
     
     

 208

208 Small

Димитријевић Бранка, Николић Милош
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА
2019., I издање, формат CD, 391 слајд, латиница,
ауторизована скрипта,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,

001_46

   цена 300,00

     
     

076

076 Small
 

Вукадиновић Светозар, Поповић Јован
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА
2019., I издање, формат Б5, 637 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑412‑7,

001_46

 цена 1.000,00

Због потребе усаглашавања са акредитованим програмом, промењен је наслов уџбеника. У свим осталим деловима ово издање се ни у једном делу, осим поткоричне стране, импресума и CIP каталогизације не разликује од III издања публикованог 2008. године под насловим "Математичка статистика" под ISBN ознаком 978-86-7395-165-2.
     
     

116

116 Small

Костић Драгутин, Бојковић Зоран
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
2019., III издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-253-6,

001_46  цена  600,00
     
     
 

035

 

 035 Small

Левајковић Тијана, Кукић Катарина, Илић Дејан, Јеловић Ана, Борисављевић Мирјана, Ћирић Нинослав, Перовић Александар
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1
2019., II издање, формат Б5, 449 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-333-5,

001_46  цена  830,00
     
     

117

 

117 Small

Милорадовић Слободан, Ћирић Нинослав, Борисављевић Мирјана, Левајковић Тијана, Илић Дејан, Кукић Катарина
ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА
‑ припремна настава из математике
за упис у 1. годину

2019., VIII допуњено издање, формат А4, 159 страна, ћирилица/латиница, публикација,
ISBN 978‑86‑7395‑408‑0,

001_46  цена  600,00
     
     
     
     

207

 

 
207 Small 

Петровић-Вујачић Јелица,
Каплановић Снежана, Миљковић Марко
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА - у транспорту и комуникацијама
2019., I издање, формат Б5, 333 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑397‑7,

001_46

   цена 600,00

     

073

 

073 Small

Теодоровић Душан, Шелмић Милица
РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ
2019., II издање, формат Б5, 210 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-295-6,

001_46  цена  600,00
     
     
     

102

 

 102 Small

Томић-Петровић Наташа
САОБРАЋАЈНО-ТРАСПОРТНО ПРАВО - практикум
2019., I издање, формат Б5,430 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑406‑6,

001_46  цена  900,00
     
     
 

204

 

 204 Small

Шашић Оливера
ПРЕДАВАЊА ИЗ ФИЗИКЕ за студенте Саобраћајног факултета
2019., II издање, формат Б5, 241 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,

001_46  цена 550,00
     
     
     
     
     
     
     ЖЕЛЕЗНИЧКИ     

023Novo_ikona_45-1

023 Small

Бошковић Бранислав
РЕГУЛАТОРНИ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА
2020., II издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑423‑3,

001_46  цена 720,00
     
     

023Novo_ikona_45-1

023 Small 

Бошковић Бранислав
РЕГУЛАТОРНИ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА
2020., I издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑423‑3,

001_46     РАСПРОДАТО.
     
     
     
     
     
     
     

162

 

162 Small

Бојовић Небојша, Миленковић Милош
УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ САОБРАЋАЈЕМ И ТРАНСПОРТОМ
2019., I издање, формат Б5, 320 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑401‑1,

001_46     цена 450,00
     
     
     
     
     

093

 

 

093 Small 

Ивић Милош, Косијер Милана, Белошевић Иван
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И СТАНИЦЕ - збирка решених задатака
2019., I издање, формат Б5, 198 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑403‑5,

001_46     цена 500,00
     
     
     
     
     
     
     ДРУМСКИ     

066Novo_ikona_45-1

 066 Small

Пешић Далибор, Антић Борис
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - процене штета
2020., I издање, формат Б5, 152 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑416‑5,

001_46  цена 650,00

 

     
     

033Novo_ikona_45-1

 
033 Small 

Челар Никола, Станковић Стаменка, Кајалић Јелена
ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА
2020., II издање, формат Б5, 179 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑394‑6,

001_46     цена 650,00
     
     
     
     

211

 

211 Small 

Пешић Далибор, Антић Борис, Липовац Крсто
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - методе и анализе
2019., I издање, формат Б5, 302 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑404‑2,

001_46  цена 950,00
     
     

072

 

 
072 Small 

Тица Славен
СИСТЕМИ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА - елементи технологије, организације и управљања
2019., II издање, формат Б5, 218 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑350‑2,

001_46  цена 800,00
     
     
     
     
     ВОДНИ     

213

Novo_ikona_45-1

 

213 Small

 

Радмиловић Зоран
КЛИМАТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВИ ТРАНСПОРТ - Општа типологија утицаја транспорта на окружење и промену климе: ублажавање и прилагођавање
2020., I издање, формат Б5, 406 страна, латиница,
монографија
ISBN 978‑86‑7395‑420‑2,

001_46  цена 1.000,00
     
     
     
     ВАЗДУШНИ     
038
Novo_ikona_45-1
038 Small 

Бабић Обрад, Нетјасов Феђа
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА
2020., III издање, формат Б5, 366 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-289-5,

001_46      цена  1.150,00
     
     
     
e-book
Novo_ikona_45-1
001 SF OBVP prednja

Нетјасов Феђа
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020., III допуњено и измењено издање, формат e-book, 773 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–425–7,

001_46   цена  250,00
     
     
     
041
Novo_ikona_45-1
041 Small 

Нетјасов Феђа
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020., III допуњено и измењено издање, формат CD, 773 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978–86–7395–425–7,

001_46   цена  250,00
     
     
     
104
Novo_ikona_45-1
104 Small 

Калић Милица, Бабић Даница, Дожић Славица
ОСНОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
2020., I издање, формат Б5, 184 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑421‑9,

001_46   цена  600,00
     
     
     
194
Novo_ikona_45-1
194 Small 

Чокорило Оља
БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА
2020., II допуњено издање, формат Б5, 198 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑417‑2,

001_46         цена  800,00
     
     
     
     
     
181

181 Small

Дожић Славица, Бабић Даница
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ
2019., I издање, формат CD, 462 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-407-3,

001_46

    цена  260,00

     
     

028

 

028 Small

Тошић Војин, Мирковић Бојана
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА I
2019., II издање, формат Б5, 156 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑283‑3,

001_46

     цена 600,00   

     
     
 

083

 

083 Small

 

Мирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА II
2019., II допуњено и измењено издање, формат Б5, 276 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑405‑9,

001_46

    цена  850,00

     
     
195
195 Small

Mирковић Бојана, Тошић Војин
ВАЗДУХОПЛОВНА ПРИСТАНИШТА 3 
2019., II издање, формат CD, 500 слајдова, латиница, ауторизована скрипта
ISBN 978-86-7395-368-7,

001_46      цена 270,00
     
     
        ЛОГИСТИКА     
114

Novo_ikona_45-1

114 Small 

Бјелић Ненад, Поповић Дражен, Видовић Милорад
СИМУЛАЦИЈА ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА – збирка задатака
2020., I издање, формат Б5, 180 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑415‑8,

001_46    цена  600,00
     
     
     

186

Novo_ikona_45-1

186 Small

Килибарда Милорад
МАРКЕТИНГ У ЛОГИСТИЦИ
2020., I издање, формат Б5, 284 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑413‑4,

001_46    цена  900,00
     
     
     
     
     
     
     

210

210 Small

Видовић Милорад, Радивојевић Гордана, Ратковић Бранислава
РОБА У ЛОГИСТИЧКИМ ПРОЦЕСИМА
2019., I издање, формат CD, 476 слајдова, латиница, ауторизована скирпта
ISBN 978-86-7395-398-4,

001_46     цена  200,00
     
     
135 135 Small 

Ђурђевић Б. Драган
ТЕХНОЛОГИЈЕ КОМИСИОНИРАЊА КОМАДНИХ ТЕРЕТА
2019., I издање, формат CD, латиница, помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-409-7,

001_46    цена 300,00
     
     

173

 
173 Small 

Килибарда Милорад, Зечевић Слободан
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ЛОГИСТИЦИ
2019., II издање, формат Б5, 378 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑361‑8,

001_46     цена  550,00              
     
     
     
     
     
     
     
     
        

ПОШТАНСКИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ
     

 212

Novo_ikona_45-1

212 Small

Јевтић Ненад, Бугарчић Павле
Збирка задатака из ОСНОВА ЕЛЕКТРОНИКЕ
2020., I издање, формат Б5, 233 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑422-6,

001_46

    цена  650,00         

     
     
     
     
 197
197 Small

Малнар Марија, Марковић Горан
ПРАКТИКУМ ИЗ ОСНОВА РАДИО КОМУНИКАЦИЈА
2019., II издање, формат А4, 125 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑376‑2,

001_46    цена 400,00
     
     

 209

209 Small

Самчовић Андреја
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
2019., I издање, формат Б5, 194 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑400‑4,

001_46    цена 480,00
     
     
     
          
     
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Младеновић Снежана
Основи програмирања – слајдови са предавања

2010., формат А5, 66 страна, латиница, публикација, цена 100,00

Free Joomla! template by Age Themes