НАЈНОВИЈЕ

У оквиру ове стране налазе се информације о публикованим насловима током текуће и претходне године
 
 
Шифра
књиге
   

ЗАЈЕДНИЧКИ – ВИШЕ ОБЛАСТИ     
105 105 Small Нина Половина
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2023, II издање, формат Б5, 108 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,
001_46   цена  550,00
 

 

 

 
 116 116 Small Драгутин Костић, Зоран Бојковић
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
2023, IV издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-253-6,
001_46   цена  600,00
 

 

 

 
022 022 Small Наташа Бојковић, Маријана Петровић и Тања Живојиновић
ОДАБРАНИ МОДЕЛИ ЗА ПОЛИТИКУ
ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИЈА
– аналитички алати за подршку одлучивању
 

2023, I издање, формат Б5, 160 страна, латиница,
помоћни уџбеник
ISBN 978-86-7395-472-1
001_46   цена  770,00
 

 

 

 
144
144 Small Далибор Петровић
СОЦИОЛОГИЈА е-КОМУНИКАЦИЈА
2022, I издање, формат Б5, 244 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑455‑4,
001_46   цена 700,00 
 

 

 

 
029
029 Small Маја Петровић, Радован Штулић
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА – ГЕОМЕТРИЈА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈЕ 3D ПРОСТОРА: збирка задатака

2022, II издање, формат А4, 130 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-435-6,

001_46   цена 500,00 

 

 

 

 

117

117 Small Милорадовић Слободан, Ћирић Нинослав, Борисављевић Мирјана, Левајковић Тијана, Илић Дејан, Кукић Катарина
ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА
– припремна настава из математике
за упис у 1. годину

2021, X допуњено издање, формат А4, 167 страна, ћирилица/латиница, публикација,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,
001_46   цена  600,00
     
     ЖЕЛЕЗНИЧКИ     
097  177 Small Норберт Павловић
БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
2023, I издање, формат Б5, 248 стране, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-476-9,
001_46   цена 880,00
 

 

 

 
125 177 Small Милош Ивић
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
2023, II измењено и допуњено издање, формат Б5, 262 стране, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-465-3,
001_46   цена 850,00
 

 

 

 
123 177 Small Милош Ивић, Иван Белошевић
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И СТАНИЦЕ – постројења за везу колосека
2023, I издање, формат Б5, 238 стране, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-469-1,
001_46   цена 850,00
 

 

 

 
182 177 Small Славко Весковић, Мирко Чичак и Сањин Милинковић
ТЕХНОЛОГИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
2022, I издање, формат Б5, 438 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-463-9,
001_46   цена 950,00
 

 

 

 

e-књига

Marketing u zeleznickom saobracaju Small Драгана Мацура, Небојша Бојовић
МАРКЕТИНГ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
2021, I издање, формат e-book, 232 страна, ћирилица, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-446-2,
001_46   цена 600,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ 

     
     ДРУМСКИ     
021   021 Small Владимир Ђорић, Драгана Петровић и Иван Ивановић
ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА
– моделирање и прогнозе
2023, I издање, формат Б5, 304 стране, ћирилица, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-473-8
001_46   цена 1.050,00
 

 

 

 
133 133 Small Никола Челар, Јелена Кајалић, Стаменка Станковић, 

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА

2021, I издање, формат Б5, 232 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑438‑7,

001_46   цена 700,00 
 

 

 

 

047

177 Small Александар Манојловић, Оливера Медар
ТРОШКОВНА ЕФИКАСНОСТ ДРУМСКОГ
И ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА

2023, I издање, формат Б5, 168 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-468-4,
001_46   цена 820,00
 

 

 

 
031 177 Small Иван Ивковић, Мирко Спасић
МОТОРНА ВОЗИЛА
– збирка решених задатака

2023, II измењено и допуњено издање, формат Б5, 168 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-466-0,
001_46   цена 400,00
 

 

 

 
070 070 Small Давор Вујановић
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗНИХ ПАРКОВА
2021, II издање, формат Б5, 172 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,
001_46   цена 450,00

 

 

 

 

155

155 Small Драженко Главић, Марина Миленковић
КОМЕРЦИЈАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2021, I издање, формат Б5, 174 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑441‑7,
001_46   цена 750,00
 

 

 

 
018
018 Small Крсто Липовац, Јелица Давидовић, Светлана Бачкалић, Бошко Матовић, Ненад Марковић, Емир Смаиловић
ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – практикум

2021, I издање, формат Б5, 207 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑436‑3,

001_46   цена 600,00

 

 

 

 

138

138 Small Славен Тица, Предраг Живановић, Станко Бајчетић

ТЕХНОЛОГИЈА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА
2021, I издање, формат Б5, 376 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑439‑4,

001_46   цена 750,00

 

     
     ВОДНИ     
145
Владислав Мараш
УПРАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКИМ БРОДАРСТВОМ
2022, I издање, формат Б5, 199 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑456‑1, 
001_46   цена 500,00 
 

 

 

 

e-књига

Navigacija u VS prirucnik koriceB5 Данијела Пјевчевић, Златко Хрле
НАВИГАЦИЈА У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ – приручник
2021, I издање, формат e-book, 100 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-447-9,
001_46   цена 400,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

     
     ВАЗДУШНИ     
189 189 Small Радосав Јовановић
УВОД У ЕКОНОМИКУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
2021, I издање, формат Б5, 169 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑443‑1,
001_46   цена 760,00
 

 

 

 

e-књига

Metodi ocene Small Феђа Нетјасов
МЕТОДИ ОЦЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБE / METHODS FOR RISK AND SAFETY ASSESSMENT OF AIR NAVIGATION

2021, III издање, формат e-book, 726 страна, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-309-0,
001_46   цена 350,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

 

 

 

 
013

alt

Феђа Нетјасов, Обрад Бабић
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА 2 – Поступци инструменталних прилаза и одлета
2021, III издање, формат Б5, 230 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,
001_46   цена 950,00
 

 

 

 

140

140 Small

Бранимир Стојиљковић, Љубиша Васов

МЕХАНИКА ЛЕТА – практикум
2021, I издање, формат Б5, 136 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑440‑0,

001_46   цена 650,00
 

 

 

 

169

169 Small

Душан Теодоровић
ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ
2021, VI издање, формат Б5, 429 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,
001_46   цена 900,00
     
        ЛОГИСТИКА     
147 177 Small Милорад Килибарда, Милан Андрејић, Вукашин Пајић
ШПЕДИЦИЈА И МЕЂУНАРОДНА ЛОГИСТИКА
2023, I издање, формат Б5, 439 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-470-7,
001_46   цена 900,00
 

 

 

 
149 

177 Small

 

Милан Андрејић, Вукашин Пајић, Милорад Килибарда
ПРАКТИКУМ ИЗ ШПЕДИЦИЈЕ
2022, I издање, формат Б5, 416 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-460-8,
001_46   цена 960,00
 

 

 

 
142 142 Small

Светлана Дабић-Милетић
ЛАНЦИ СНАБДЕВАЊА
2022, I издање, формат Б5, 264 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-452-3,

001_46   цена 850,00
 

 

 

 

e-књига

Kontroling i performanse Small

Гордана Радивојевић, Дражен Поповић, Милица Митровић
КОНТРОЛИНГ И ПЕРФОРМАНСЕ У ЛОГИСТИЦИ
2022, I издање, формат e-book, 385 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-450-9,

001_46   цена 400,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

 

 

 

 

e-књига

Primena GIS u logistici Small

Гордана Радивојевић, Дражен Поповић, Милица Митровић
ПРИМЕНА ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ЛОГИСТИЦИ
2022, I издање, формат e-book, 422 слајдова, латиница, ауторизована скрипта,
ISBN 978-86-7395-449-3,

001_46   цена 400,00

Напомена: Куповина овог формата је могућа преко „Академске мисли”. Детаљно упутство можете видети ОВДЕ

 

 

 

 
143 177 Small

Бранислава Ратковић, Бранка Димитријевић

ЛОКАЦИЈСКИ МОДЕЛИ У ЛОГИСТИЦИ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

2022, I издање, формат Б5, 152 страна, латиница, основни уџбеник,

ISBN 978‑86‑7395‑454‑7,

001_46  цена  550,00

 

     
     ПОШТАНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ     
 091 091 Small 

Божидар Раденковић, Милорад Станојевић,
Маријана Деспотовић-Зракић, Зорица Богдановић, Марко Ђогатовић, Душан Бараћ, Александра Лабус
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА – практикум
2022, I издање, формат А4, 385 страна, ћирилица, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7680‑399‑6 (ФОН) 
и 978‑86‑7395‑448‑6 (СФ)

001_46   цена 950,00
 

 

 

 
 209  209 Small

Андреја Самчовић
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
2022, II допуњено и измењено издање, формат Б5, 253 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑451‑6,

001_46    цена 800,00
 

 

 

 
141 141 Small

Марија Малнар, Горан Марковић
ОСНОВИ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА – збирка задатака
2021, II допуњено издање, формат Б5, 192 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑442‑4,

001_46    цена 500,00
 

 

 

      
     
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Младеновић Снежана
Основи програмирања – слајдови са предавања

2010., формат А5, 66 страна, латиница, публикација, цена 100,00

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes