О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 ДЕВОЈКЕ – МЛАДИЋИ

 

ПРИЈАВНО БОДОВНА ЛИСТА СТУДЕНАТА  

САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА

ДОКТОРСКЕ И МАСТЕР

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ДОМ

ЗА шк.2021/22. ГОДИНУ

 

Листе:

мастер - девојке
мастер - младићи

докторске - девојке
докторске - младићи

 

ПРИМЕДБЕ НА ЛИСТУ ДОСТАВИТИ

СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ

Од 08. до 10. новембра 2021. године

до 10 часова

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СЕ ПРЕУЗИМА ОД

СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА 19.11.2021. ГОДИНЕ

 

       

   Београд, 08. новембар 2021.г.        СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ДЕВОЈКЕ МЛАДИЋИ

ПРИЈАВНО - БОДОВНА ЛИСТА СТУДЕНАТА

ОСНОВНИХ СТУДИЈА

САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

 КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ДОМ

ЗА шк. 2021/22. ГОДИНУ

 

ЛИСТА ДЕВОЈКЕ
ЛИСТА
МЛАДИЋИ

 

ПРИМЕДБЕ НА РАНГ ЛИСТУ ДОСТАВИТИ

СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ

од 02 - 05. новембра 2021. године

до 11 часова

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРЕУЗИМА СЕ ОД

СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА 19.11.2021. ГОДИНЕ

       

Београд, 01. новембар 2021.г.          СТУДЕНТСКА СЛУЖ

На основу члана 6 Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26. децембра 2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ Конкурса за доделу стипендија Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2021/2022 годину.

 

Детаљније:

 

(22.10.2021)

Основне академске студије:
Предаја докумената за упис у другу годину студија, за студенте који су у школској 2020/21. години остварили минимум 48 бодова, је у понедељак, 25.10.2021. од 09 до 10 часова на пулту испред Студентске службе.

Предаја докумената за упис у трећу годину студија, за студенте који су у школској 2020/21. години остварили минимум 48 бодова и положили све предмете из прве године студија, је у уторак, 26.10.2021. од 09 до 10 часова на пулту испред Студентске службе.

Предаја докумената за упис у четврту годину студија, за студенте који су у школској 2020/21. години остварили минимум 48 бодова и положили све предмете из друге године студија, је у среду, 27.10.2021. од 09 до 10 часова на пулту испред Студентске службе.

Предаја докумената за упис продужене завршне и обнову четврте године је у четвртак  28.10.2021. од 09 до 10 часова на пулту испред Студентске службе.
Препорука је да студенти који планирају да полажу испит у наредном апсолвентском року искористе предложени термин.

Предаја докумената за студенте којима је молбом одобрена промена модула, статус мировања, продужетак рока за завршетак студија и умањење школарине је у четвртак 28.10.2021. од 09 до 10 часова на пулту испред Студентске службе.

Мастер академске студије:
Предаја докумената за обнову године је у четвртак  28.10.2021. од 09 до 10 часова на пулту испред Студентске службе

Докторске академске студије:
Предаја докумената за обнову или упис у наредну годину студија је у петак, 28.10.2021. од 11 до 13 часова на шалтеру Студентске службе.

Потребна документа:

 • Попуњен електронски и предат попуњен папирни Индекс.
 • Електронски попуњен, одштампан и потписан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
 • Уплатницу прве рате школарине за самофинансирајућe студенте на рачун 840-1443666-83, позив на број 1-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте основних академских студија), позив на број 2-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте мастер академских студија), позив на број 4-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте докторских академских студија).

БРОЈ ИНДЕКСА попунити ЛАТИНИЧНИМ писмом и након уплате проверити да ли је шалтерски службеник у Пошти/Банци правилно унео број индекса што подразумева да: нема размака између свих карактера позива на број а нарочито да нема размака између двословне скраћенице модула и нумеричког дела броја индекса. Често се јавља грешка да шалтерски службеник код плаћања двословну скраћеницу модула ЛО („ел о”) замени са ЛØ („ел нула”).

 • Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Уплату извршити на рачун 840-1443666-83, модел 97, позив на број 16-92.
 • Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард. Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.
 • Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА). Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.

Услови уписа:

 • При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.
 • Студент који не положи испит из обавезног предмета у текућој школској години, у наредној школској години уписује исти предмет.
 • Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се определити за други изборни предмет
 • Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСБП бодова за предмете за које се студент определио. Буџетски студенти поред пренетих предмета из претходних година студирања, плаћају цену ЕСПБ бодова за изабране предмете који су преко 60 ЕСПБ бодова предмета године студија за коју имају буџетски статус у текућој школској години.
 • Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. Студент који не оствари ово право у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира

 

 

После првог уписног рока је остало три самофинансирајућа места.

Пријављивање кандидата је 3.11.2021. године у кабинету шефа Службе за студентске послове од 10 до 11 часова.

Објављивање прелиминарне ранг листе је 5.11.2021. године од 10 часова на сајту Факултета. Примедбе на прелиминарну ранг листу се достављају у кабинету шефа Службе за студентске послове од 12 до 13 часовa.

Објављивање коначне ранг листе је 10.11.2021. године од 13 часова на сајту Факултета.

Јавна прозивка кандидата 11.11.2021 године се обавља у сали 128 (од улаза право уз степениште, први спрат, десно) у 11 часова.

Упис кандидата одмах после прозивке се обавља на шалтеру Службе за студентске послове.

И ове године је расписан конкурс за пријављивање академских радова и других стваралачких достигнућа студената ради њиховог квалификовања за учешће на ТЕСЛИНИМ ДАНИМА ЕНЕРГЕТИКЕ. То је учињено у складу са Споразумом који је пре три године године Фондација "Никола Тесла" из Београда потписала са Пословним удружењем "Електромашиноградња" из Београда, Електротехничким и Машинским факултетима у Београду и Факултетом инжењерских наука у Крагујевцу, а који регулише принципе организовања и финансирања научно-стручне манифестације студената Републике Србије, која се сада по тринаести пут, у новом формату, одржава под називом ТЕСЛИНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ. Циљ те манифестације је да подстиче развој квалитетних стручњака за потребе енергетике и електромашиноградње и да се промовише лик и дело Николе Тесле, и остварења студената који студирају на универзитетима Републике Србије.

ЕЛЕКТРОМАШИНОГРАДЊА је финансијски покровитељ ТЕСЛИНИХ ДАНА ЕНЕРГЕТИКЕ, тј. ТЕСЛИНЕ НАГРАДЕ ЗА СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ и осталих студентских награда, као и коктела за учеснике догађаја.

ФАКУЛТЕТИ су носиоци организације ТЕСЛИНИХ ДАНА ЕНЕРГЕТИКЕ, при чему ће ове године главни носилац организације бити ИМП-Аутоматика д.о.о. је једно од водећих предузећа у саставу Института "Михајло Пупин" у Београду.

У прилогу се налази текст објављеног конкурса (pdf).

Free Joomla! template by Age Themes