Августовски и Септембарски испитни рок 2021 се одржавају у периоду од 30.08. до 26.09.2021.г. у просторијама Факултета, у складу са одговарајућим препорукама и мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Самофинансирајући студенти приликом пријављивања за Августовски рок 2021 морају уплатити рату 20% од укупне вредности школарине (100% од укупне вредности школарине). Одабирање предмета за Августовски рок ће трајати у периоду од 16.08. до 22.08.2021.г. а провера  испуњености услова, жалбе за неприхватање предмета и евентуална накнадна пријава у периоду од 23.08. до 24.08.2021 на шалтеру Службе за студентске послове од 11 до 13 часова.

У периоду од среде 28.07.2021. у 23ч до четвртка 29.07.2021. у 7ч ће се вршити планирани радови Телекома Србија на измештању оптичких каблова унутар АМРЕС централног чворишта у Београду.

Услед планираних радова, а у датом временском интервалу, доћи ће до прекида у функционисању везе Саобраћајног факултета према АМРЕС инфраструктури и прекида у функционисању АМРЕС сервиса.

Надамо се да ће техничке екипе Телекома Србија све неопходне радове извршити у кратким роковима и да ће прекид трајати што је могуће краће.

Захваљујемо се на стрпљењу и разумевању.

Саобраћајни факултет потписао је уговор о пословно техничкој сарадњи са компанијом Mercator S doo. Компанија Mercator S doo је један од водећих малопродајних ланаца у Србији који упошаљава све више студената Саобраћајног факултета.
Уговор подразумева сарадњу у области размене стручних и научних достигнућа, као и могућност обављања стручних пракси и запошаљавања студената.

Уважене колегинице и колеге,

користимо ову прилику да Вас обавестимо о позивима за пријаву за индивидуалну мобилност у оквиру Еразмус+ програма који ће током лета и јесени бити отворени на платформи за мобилност Универзитета у Београду – MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/), као и о новим роковима за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру пројеката одобрених 2019. и 2020. године.

Према информацијама које смо добили од Националне агенције, рок за реализацију КА 103 пројеката из 2019. године, биће продужен до 31. марта 2022. године. С обзиром на чињеницу да након овог датума неће бити отварања позива за пријаву за индивидуалну мобилност у оквиру пројекта из 2019. године, најљубазније Вас молимо да о овом року обавестите студенте докторских студија, као и запослене на Вашој институцији, како би се сви благовремено пријавили за мобилности које су одобрене у овом пројектном циклусу. Напомињемо да студенти основних и мастер студија неће бити у могућности да се пријаве за индивидуалну мобилност у оквиру пројекта из 2019. године, имајући у виду то да се пројектни циклус истиче пре завршетка пролећног семестра на партнерским институцијама. Студентима докторских студија који планирају да се пријаве за мобилност сугеришемо да мобилност планираjу да реализују у периоду од 15. децембра 2021. до 31. марта 2022. године, имајући у виду минимални услов од 3 месеца за студентску мобилност студената докторских студија. За интер-институционалне споразуме у оквиру којих је уговорена мобилност само за студенте основних и мастер студија, Еразмус+ тим Универзитета у Београду предузеће кораке да договори реализацију мобилности на нивоу докторских, како би Универзитет искористио све планиране студентске мобилности, те свакако охрабрујемо докторанте да се пријаве за учешће у програму.

Програмски период реализације пројекта одобреног у 2020. години је 31. март 2023. године. Током отвореног позива студенти свих нивоа студија конкуришу за одлазак на мобилност у наредном семестру, док се запослени могу пријавити за одлазак и у текућем семестру, уз напомену да ниједна мобилност неће моћи да се реализује док Универзитет у Београду не добије званичну потврду партнерске институције да је кандидат прихваћен на мобилност.

Отварање и затварање конкурса, као и постављање рокова за евалуацију и рангирање биће унапред одређено и аутоматизовано, а накнадне измене у вези са наведеним роковима и достављањем конкурсне документације неће бити могуће.

Позиви за пријаву за мобилности које ће бити реализоване у пролећном семестру академске 2021/22. године, биће отворени  16. јула 2020. године у 16 часова. Позиви ће бити распоређени у три групе са фиксним датумима пријављивања кандидата, односно номинације ЕСПБ координатора, а све у складу са  захтевима страних партнера у вези са роковима за достављање номинација и регистрацију на њиховим интерним платформама.

Имајући ово у виду, најљубазније молимо све надлежне службе факултета и института Универзитета у Београду да, у складу са својим уобичајеним праксама информисања, поред студената, благовремено обавесте и наставно и административно особље да ће пријава за наставне, односно тренинг мобилности такође бити организована у наведеним роковима, а ЕСПБ координаторе да стриктно поштују рокове за евалуацију и рангирање пристиглих пријава.

Позив је отворен за оне Интер-институционалне споразуме који су до сада закључени, а у оквиру средстава која су Универзитету у Београду одобрена за реализацију мобилности у периоду 2019-2021, односно 2020-2022. године.

Листа отворених позива није коначна, јер је објављивање позива за пријаву за мобилност условљено потписивањем Интер-институционалног споразума са иностраним партнерима. Сходно томе, позиви ће бити редовно ажурирани у зависности од динамике потписивања Интер-институционалних споразума, о чему ће ЕСПБ координатори добијати редовна обавештења преко MobiON платформе.

Уколико на конкретном конкурсу не буде пријављених кандидата, а с обзиром на обавезу враћања неискоришћених средстава Националној агенцији и посредних последица у виду смањења износа средстава на предстојећем националном конкурсу, недодељене мобилности биће редистрибуиране резервним кандидатима са целог универзитета у оквиру текућег конкурса. Напомињемо и да ће статистика реализације мобилности сваке од чланица у овом пројектном периоду, утицати на расподелу средстава у следећем. 

Прокекти одобрени у оквиру Кључне акције 107 и у 2019. и у 2020. години завршавају се закључно са 31. јулом 2022. године. На овај начин омогућена је реализација индивидуалних мобилности у оквиру Кључне акције 107 током читавог трајања пролећног семестра 2021/22. године за студенте свих нивоа студија.

Напомињемо да мобилности неће моћи да се реализују док Универзитет у Београду не добије званичну потврду партнерске институције да је кандидат прихваћен на мобилност.

Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .  

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

Студентска пракса у оквиру организационе јединице CARGO

Позивају се студенти основних и мастер студија Универзитета у Београду са Саобраћајног и Економског факултета да се пријаве за обављање студентске праксе у компанији Air Serbia, у оквиру организационе јединице CARGO.

У овом позиву отворене су следеће позиције:

 Cargo - Capacity control (2 места за студенте Саобраћајног факултета)

 • Упознаје се са робним процесима, токовима и капацитетима превоза
 • Анализира потразњу и обавестава трзиста о дневно расположивим капацитетима превоза
 • Прати трансферисање пошиљака по станицама, комуницира са станицама по уоченим нерегуларностима
 • Припрема известаје о искоришћености RFS и flown капацитета
 • Анализира троскове RFS по USA
 • Ради припрему за general cargo booking
 • Азурира базу података о ограничењима и рестрикцијама по флоти/типу ваздухоплова и дестинацији

Cargo - Sales (1 место за студенте Економског или Саобраћајног факултета)

 • Упознаје се са робним процесима, токовима
 • Анализира присутност и капацитете конкурентских компанија по станицама
 • Учествује у припреми процеса набавке услуга на страним трзистима – анализа понуда
 • Учествује у припреми и анализи тржишних података и услова
 • Учествује у одржавању базе података упућених понуда и ради анализу трендова истих

Safety Systems and Procedures (1 место за студенте Саобраћајног факултета)

 • Упознавање са робним процесима , токовима и системима
 • Асистира у прибављању дозвола прелета за посебне врсте робе
 • Асистира у припреми и уносу података у Царго Спот систем
 • Контролисе унете AWB и HAWB податке и слање FWB и FHL порука
 • Учествује у контроли података задуживања по AWB-у

Пракса ће трајати  3 месеца почевши од половине августа 2021.

Програм праксе предвиђа ангажовање студената с пуним радним временом.

Кроз програм студентске праксе компаније Аир Сербиа прошло је у последњих пет година преко 150 студената, а неки су добили прилику и да остану у њој. Придружите им се!

Студентска пракса у компанији Аир Сербиа, од 2021. године, реализоваће се на бази стратешког партнерства са Универзитетом у Београду у области теоријског и практичног развоја поједанаца и институција учесника, као једна од активности за остваривање сарадње, поред осталих које укључују гостујућа предавања, посете компанији итд.

Начин пријаве:

Пријаве трају до 20. јула 2021. преко портала Студентскапракса.цом, где је потребно да студенти изврше регистрацију у Зони за студенте, аплоудују свој CV и да из Базе пракси одаберу праксу за коју желе да се пријаве.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја добило је ноту од амбасаде Републике Италије у Београду са информацијом да Министарство за спољне послове и међународну сарадњу Републике Италије ставља на располагање српским држављанима 42 месеца стипендија за академску 2021/2022. годину.

Месечни износ стипендије која се може доделити за период од 9, 6 или 3 месеца је у вредности од 900 евра. Стипендије је могуће доделити само за следеће студијске програме :

 1. двогодишњи мастер програми ("Lauree magistrali");
 2. студијски програми на уметничким академијама у оквиру институције "AFAM";
 3. докторске студије;
 4. истраживачки пројекти у сарадњи са италијанским ментором;
 5. курсеви италијанског језика.

Конкурс је објављен на порталу који је посвећен стипендијама "Study in Italy" - https://studyinitaly.esteri.it . На том истом порталу ће бити унете, на италијанском и енглеском језику, све корисне информације за оне студенте који победе на конкурсу и добију стипендију, како би им се олакшала процедура студијског боравка у Италији, подразумевајући и упутства за упис на одабрани универзитет, тромесечни начин исплате стипендије, као и осигурање. Конкурс ће бити отворен до 13. јула у 14.00 сати (по италијанском времену). Кандидатуре поднете после овог рока неће моћи да буду узете у обзир.

Амбасада Републике Италије у Београду је надлежна за евалуацију и селекцију кандидатура,  као и за доделу стипендија на основу следећих критеријума : curriculum кандидата, језичке компетенције, као и  на основу обављеног интервјуа од стране комисије која ће бити номинована.

Free Joomla! template by Age Themes