DELATNOSTI

rukovođenje radom stručne službe Fakulteta,

       
kadrovski poslovi radnika Fakulteta

       
administrativni poslovi za potrebe Fakulteta,

       
priprema materijala za sednice organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta, vođenje zapisnika na sednicama i obrada odluka ovih organa

       
priprema materijala za sednice organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta, vođenje zapisnika na sednicama i obrada odluka ovih organa

       

ZAPOSLENI

Šef Službe za opšte poslove
Željko Damjanović, pravnik
Tel: 011-3091-254
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Službenik za javne nabavke
Ivana Šebulov, diplomirani pravnik
Tel: 011-3091-288
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Viši stručno-tehnički saradnik za rad za ostale delatnosti
Grozdana Muratbegović, ekonomista
Tel: 011-3091-254
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Diplomirani pravnik za pravne, kadroske i administrativne poslove

, diplomirani pravnik
Tel: 011-3091-252
e-mail:


Poslovni sekretar
Ljiljana Jejina, ekonomista
Tel: 011-3096-207, 011-3091-394, Faks: 011-3096-704,
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Branka Milojević
Tel: 011-3091-387
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Daktilograf

Kadivka Bakalović, daktilograf
Tel: 011-3091-387
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Kurir
Mira Rešetar
Tel: 011-3091-254

 

 

NAJVAŽNIJE ČINjENICE:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET JE DEO UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Osnovan 13. septembra 1950. godine.
 • Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
 • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata.

 

DO SADA

 • diplomiralo preko 6000 studenata
 • magistriralo preko 200 kandidata
 • doktoriralo preko 100 kandidata.

 

ZAPOSLENO

 • 150 nastavnika i saradnika
 • 70 članova nenastavnog osoblja.

 

RASPOLAŽE

 • prostorom od 13.750 m2 prostora (amfiteatri, učionice, laboratorije, centri, kabineti, klubovi)
 • Bibliotekom sa čitaonicom (17.000 knjiga, 850 časopisa)
 • Računarskim centrom i računarskim učionicama za slobodan rad i obuku studenata
 • Skriptarnicom

 


Free Joomla! template by Age Themes