Sindikalna organizacija Saobraćajnog fakulteta

Sindikalna organizacija - Saobraćajni fakultet je „osnovana“ 29. aprila 1991. godine upisom u Registar sindikata Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i time zvanično otpočela svoje postojanje u današnjoj formi. Sindikalna organizacija čini osnovnu organizaciju Sindikata Obrazovanja Srbije. Za prvog predsednika sindikalne organizacije izabran je Svetislav Putić, nakon koga je 2001. godine na čelo došao prof. dr Vojkan Jovanović (koji je bio predsednik sve do odlaska u penziju 30. septembra 2016. godine). Od 1. oktobra 2016. godine za predsednika je izabran, na period od pet godina, prof. dr Vladimir Momčilović. Danas naša sindikalna organizacija broji 174 člana (od oko 220 zaposlenih) od čega je 117 članova iz reda nastavnog osoblja, 54 iz reda nenastavnog osoblja i 3 saradnika. Žene su u neznatnoj većini (89 članica, od kojih je 48 iz nastavne i 41 iz vannastavne delatnosti), ali još uvek u manjini u organima sindikalne organizacije (7 od ukupno 16 predstavnika).

Nekadašnji predsednik sindikalne organizacije prof. dr Vojkan Jovanović se, na čelu odbora delatnosti visokog obrazovanja Sindikata Obrazovanja Srbije, u pregovorima sa više ministara prosvete i finansija, kao jedini reprezentativni sindikat izborio za znatno povećanje cene rada i za potpisivanje prvog posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za visoko obrazovanje (2009. godine), koji je važio sve do 5. februara 2015. godine i kojim su svim zaposlenima u visokom obrazovanju obezbeđena znatno veća prava od onih zagarantovanih Zakonom o radu. Rešenjem dekana Saobraćajnog fakulteta broj 97/2 od 4. februara 2020. godine utvrđena je reprezentativnost naše sindikalne organizacije čime su joj zagarantovana sva prava i uslovi rada i delovanja propisana Zakonom o radu i važećim PKU, koji je počeo da se primenjuje 15. decembra 2019. godine.

Sindikalna organizacija se bori za podizanje društvenog statusa zaposlenih na fakultetu, očuvanje njihovog digniteta, zaštitu interesa, sprečavanje svih oblika diskriminacije, mobinga i poštovanje zagarantovanih prava zaposlenih. Sindikat prati odluke organa poslovođenja (Dekana i dekanskog kolegijuma) i učestvuje u radu organa upravljanja (Saveta fakulteta), kao i drugih stručnih organa fakulteta, kada god se na njima posebno uređuju prava i obaveze zaposlenih ili se vrše korekcije u pogledu raspodele prihoda zaposlenih.

U skladu sa pravilnikom oformljena su tri fonda: Fond za dan žena 8. mart, Fond za novogodišnje paketiće za decu starosti do 11 godina i Fond solidarnosti. U okviru ovog poslednjeg svim članovima se obezbeđuje solidarna (finansijska) pomoć u slučaju duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog, nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog, nastanka teže invalidnosti zaposlenog, nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice, pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice i rođenja deteta zaposlenog, kao i članovima sa najnižim mesečnim primanjima. Sindikat svojim članovima obezbeđuje nabavku proizvoda na odloženo po povlašćenim cenama od različitih dobavljača. Sindikalna organizacija nastavlja da se bori za očuvanje teško stečenih prava radnika, ali i za afirmaciju jednakosti polova, odnosno veću zastupljenost žena u organima poslovođenja i upravljanja fakulteta!


Pravni akti:Odbori:


 • Sastav Odbora Sindikalne organizacije (od 1. oktobra 2021. godine)
  • dr Vladimir Momčilović, predsednik iz reda nastavnog osoblja,
  • Marina Tanović, zamenik predsednika iz reda nenastavnog osoblja,
  • dr Bojana Mirković, član iz reda nastavnog osoblja,
  • dr Aleksandar Čupić, član iz reda nastavnog osoblja (od 25. maja 2022. godine),
  • Vesna Komanović, član iz reda nenastavnog osoblja,
  • Tanja Zeljkić, član iz reda nenastavnog osoblja (od 25. maja 2022. godine),
  • mr Ljubica Petrović, član iz reda nenastavnog osoblja.

 • Sastav Nadzornog obora Sindikalne organizacije (od 1. oktobra 2021. godine)
  • Nada Jelisavac, član iz reda nenastavnog osoblja
  • dr Nenad Bjelić, član iz reda nastavnog osoblja
  • Dušan Crnogorac, član iz reda nenastavnog osoblja

Fond solidarnosti

Solidarna pomoć (po članu 30. Pravilnika SOSF) se dodeljuje u slučaju:

 1. duže, teže bolesti ili teže povrede zaposlenog člana SOSF ili člana uže porodice – najviše jednom godišnje
 2. nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju člana SOSF ili člana uže porodice – najviše jednom godišnje
 3. zdravstvene rehabilitacije člana SOSF – najviše jednom godišnje
 4. nastanka teže invalidnosti člana SOSF – najviše jednom godišnje
 5. nabavke lekova za člana SOSF ili člana uže porodice – najviše jednom godišnje
 6. laboratorijske dijagnostike, pregleda ili intervencija u privatnim zdravstvenim ustanovama člana SOSF ili člana uže porodice u neodložnim (hitnim, odnosno iznenadnim) situacijama – najviše jednom godišnje
 7. pomoć porodici za slučaj smrti člana SOSF i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice – po potrebi
 8. rođenja deteta člana SOSF – po potrebi
 9. pomoći, odnosno finansijske podrške članu SOSF – najviše jednom u dve godine;
 10. finansijski najugroženijih članova SOSF (sa minimalnom zaradom) – najviše jednom godišnje.

Odluke:

Pristupnica Sindikalnoj organizaciji:UGOVORI O POVLAŠĆENIM USLOVIMA KUPOVINE

Sindikalna organizacija - Saobraćajni fakultet ima potpisane ugovore o povlašćenim uslovima kupovine za članove sindikata sa sledećim maloprodajnim objektima u Beogradu:

Naziv Proizvodni program / usluge Sajt sa informacijama / adresa Potrebna dokumenta

Univerexport

mešovita roba

https://univerexport.rs/sr/prodavnice/Beograd

 

Labrador

obuća

https://www.facebook.com/Labradorshoes/

 

Office Shoes

obuća

https://www.officeshoes.rs/sadrzaj-placanje-na-rate/360

 

Galerija podova

podne obloge

https://galerijapodova.com/pogodnosti-pri-kupovini

 • rešenje o administrativnoj zabrani na ovom linku
 • potvrda o zaposlenju i visini primanja na ovom linku
Matis               nameštaj i uređenje doma https://matis.rs/uslovi-placanja/  
Forma Ideale nameštaj i uređenje doma https://www.formaideale.rs/servis-za-kupce/uslovi-kupovine
 • rešenje o administrativnoj zabrani na ovom linku

Đak sportska oprema

sportska oprema

http://www.djaksport.com/sindikalna-prodaja

 

Intersport trgovina

sportska oprema

https://www.intersport.rs/corpo/2019/12/12/kupovina-putem-administrativne-zabrane/

 

Planet Bike Co

sportska oprema

https://planetbike.rs/placanje-u-maloprodajnim-objektima

 

Sport Vision

sportska oprema

http://www.sportvision.rs/sindikalna-prodaja

 

Gigatron

tehnika i računari

https://www.gigatron.rs/kontakt

 • Overen i potpisan obrazac administrativne zabrane (ne stariji od 7 dana, 3 primerka) – može se preuzeti na ovom linku

Tehnomanija

tehnika i računari

https://www.tehnomanija.rs/pages/nacini-placanja

 • Overen i potpisan obrazac administrativne zabrane (ne stariji od 7 dana, 4 primerka) – može se preuzeti i u maloprodajnim objektima (na ovom linku)
 • Kopija lične karte (1 primerak)
 • Menično ovlašćenje (2 primerka na ovom linku) i jedna menica koju sami kupujete i popunjavate na mestu prodaje

Zlatarna Celje

nakit

https://store.zlatarnacelje.si/content.asp?c=8-4&lang=rs

 

Poklon Dućan

nakit i satovi

https://poklonducan.rs/prodavnice.html

 

Diopta

oftamologija i optika

https://diopta.rs/prodajna-mesta/

 

SZR Lara Optik

oftamologija i optika

Ul. Maksima Gorkog 3, Vračar

 

Limago Optik

oftamologija i optika

Bulevar Zorana Đinđića 123e, Novi Beograd

 

Očna kuća „Stanković“

oftamologija i optika

Ul. Vojvode Stepe 299, Voždovac

 

PR Pogled Stojanović

oftamologija i optika

Generala Ljubomira Milića 11, Voždovac (naselje Stepa Stepanović)

 

Rolling Eyewear

oftamologija i optika

Bulevar Mihajla Pupina 10d/III, Novi Beograd

https://www.rollingeyewear.rs/

 

Top Look

oftamologija i optika

Ul. Romanijska 44a, Zemun

 

Triodent

stomatološka ordinacija

http://triodent99.com/

 • obrazac administrativne zabrane, možete preuzeti ovde

Vanja Travel Agency

turističke usluge

Aleksandra Popovića 15, Zemun

 

 

Ukoliko postoji interesovanje za sklapanje ugovora sa drugim maloprodajnim objektima kontaktirajte našu Sindikalnu organizaciju

 

Free Joomla! template by Age Themes