Sindikalna organizacija Saobraćajnog fakulteta

Sindikalna organizacija - Saobraćajni fakultet je „osnovana“ 29. aprila 1991. godine upisom u Registar sindikata Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i time zvanično otpočela svoje postojanje u današnjoj formi. Sindikalna organizacija čini osnovnu organizaciju Sindikata Obrazovanja Srbije. Za prvog predsednika sindikalne organizacije izabran je Svetislav Putić, nakon koga je 2001. godine na čelo došao prof. dr Vojkan Jovanović (koji je bio predsednik sve do odlaska u penziju 30. septembra 2016. godine). Od 1. oktobra 2016. godine za predsednika je izabran, na period od pet godina, prof. dr Vladimir Momčilović. Danas naša sindikalna organizacija broji 174 člana (od oko 220 zaposlenih) od čega je 117 članova iz reda nastavnog osoblja, 54 iz reda nenastavnog osoblja i 3 saradnika. Žene su u neznatnoj većini (89 članica, od kojih je 48 iz nastavne i 41 iz vannastavne delatnosti), ali još uvek u manjini u organima sindikalne organizacije (7 od ukupno 16 predstavnika).

Nekadašnji predsednik sindikalne organizacije prof. dr Vojkan Jovanović se, na čelu odbora delatnosti visokog obrazovanja Sindikata Obrazovanja Srbije, u pregovorima sa više ministara prosvete i finansija, kao jedini reprezentativni sindikat izborio za znatno povećanje cene rada i za potpisivanje prvog posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za visoko obrazovanje (2009. godine), koji je važio sve do 5. februara 2015. godine i kojim su svim zaposlenima u visokom obrazovanju obezbeđena znatno veća prava od onih zagarantovanih Zakonom o radu. Rešenjem dekana Saobraćajnog fakulteta broj 97/2 od 4. februara 2020. godine utvrđena je reprezentativnost naše sindikalne organizacije čime su joj zagarantovana sva prava i uslovi rada i delovanja propisana Zakonom o radu i važećim PKU, koji je počeo da se primenjuje 15. decembra 2019. godine.

Sindikalna organizacija se bori za podizanje društvenog statusa zaposlenih na fakultetu, očuvanje njihovog digniteta, zaštitu interesa, sprečavanje svih oblika diskriminacije, mobinga i poštovanje zagarantovanih prava zaposlenih. Sindikat prati odluke organa poslovođenja (Dekana i dekanskog kolegijuma) i učestvuje u radu organa upravljanja (Saveta fakulteta), kao i drugih stručnih organa fakulteta, kada god se na njima posebno uređuju prava i obaveze zaposlenih ili se vrše korekcije u pogledu raspodele prihoda zaposlenih.

U skladu sa pravilnikom oformljena su tri fonda: Fond za dan žena 8. mart, Fond za novogodišnje paketiće za decu starosti do 11 godina i Fond solidarnosti. U okviru ovog poslednjeg svim članovima se obezbeđuje solidarna (finansijska) pomoć u slučaju duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog, nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog, nastanka teže invalidnosti zaposlenog, nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice, pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice i rođenja deteta zaposlenog, kao i članovima sa najnižim mesečnim primanjima. Sindikat svojim članovima obezbeđuje nabavku proizvoda na odloženo po povlašćenim cenama od različitih dobavljača. Sindikalna organizacija nastavlja da se bori za očuvanje teško stečenih prava radnika, ali i za afirmaciju jednakosti polova, odnosno veću zastupljenost žena u organima poslovođenja i upravljanja fakulteta!


Pravni akti:Odbori:Odluke:
Pristupnica Sindikalnoj organizaciji:UGOVORI O POVLAŠĆENIM USLOVIMA KUPOVINE

Sindikalna organizacija - Saobraćajni fakultet ima potpisane ugovore o povlašćenim uslovima kupovine za članove sindikata sa sledećim maloprodajnim objektima u Beogradu:

UNIVEREXPORT

Mešovita roba

https://univerexport.rs/sr/prodavnice/Beograd

BN BOS

Obuća

http://www.bnbos.rs/prodaja.php

LABRADOR

Obuća

https://www.facebook.com/Labradorshoes/

Office Shoes

Obuća

https://www.officeshoes.rs/sadrzaj-placanje-na-rate/360

GALERIJA PODOVA

Podne obloge

https://galerijapodova.com/home/sr/glavni_meni/pogodnosti_pri_kupovini/uslovi_placanja.html

SPORT VISION

Sportska oprema

http://www.sportvision.rs/sindikalna-prodaja

ĐAK SPORTSKA OPREMA

Sportska oprema

http://www.djaksport.com/sindikalna-prodaja

GIGATRON

Tehnika i računari

https://www.gigatron.rs/kontakt

TEHNOMANIJA

Tehnika i računari

https://www.tehnomanija.rs/pages/nacini-placanja

ZLATARNA CELJE

Nakit

https://store.zlatarnacelje.si/content.asp?c=8-4&lang=rs

POKLON DUĆAN

Nakit i satovi

https://poklonducan.rs/prodavnice.html

Očna kuća „Stanković“

Oftamologija i optika

Ul. Vojvode Stepe 299, Voždovac

SZR Lara Optik

Oftamologija i optika

Ul. Maksima Gorkog 3, Vračar

Top Look

Oftamologija i optika

Ul. Romanijska 44a, Zemun

U postupku je potpisivanje ugovora sa sledećim maloprodajnim objektima:

HOME PLUS

Sve za kuću

https://www.homeplus.rs/contacts/

Ukoliko postoji interesovanje za sklapanje ugovora sa drugim maloprodajnim objektima kontaktirajte našu Sindikalnu organizaciju

Postupak kupovine:

TEHNOMANIJA: Zaposleni u radnji bira uređaj, prodavcu naglašava da je u pitanju prodaja putem administrativne zabrane (ADZ) sa naglaskom da sa Saobraćajnim fakultetom postoji potpisan Ugovor. Kako bi se skratio proces, potrebno je unapred pripremiti sledeću dokumentaciju:

  1. Overen i potpisan obrazac administrativne zabrane (ne stariji od 7 dana, 4 primerka) – može se preuzeti i u maloprodajnim objektima (na ovom linku)
  2. Kopija lične karte (1 primerak)
  3. Menično ovlašćenje (2 primerka na ovom linku) i jedna menica koju sami kupujete i popunjavate na mestu prodaje

Free Joomla! template by Age Themes