29.12.2023. Plan javnih nabavki za 2024. godinu


05.12.2023. Izmenjena verzija plana javnih nabavki


Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki

 Izmene i dopune Pravilnika o bližem uređenju postupaka javnih nabavki


20.12.2022. Plan javnih nabavki za 2023. godinu


28.02.2022. Plan javnih nabavki za 2022. godinu


23.12.2020. Plan javnih nabavki za 2021. godinu


11.09.2020. JNMV 07/2020: Javna nabavka male vrednosti: usluga restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


08.09.2020. JNMV 06/2020: Nabavka računarske opreme za potrebe Saobraćajnog fakulteta.
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


01.07.2020. Plan nabavki za 2020. usklađen sa novim Zakonom o javnim nabavkama
Plan nabavki za 2020. usklađen sa novim Zakonom o javnim nabavkama (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


29.05.2020. JNMV 05/2020: Javna nabavka male vrednosti: nabavka elekrične energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


11.03.2020. JNMV 04/2020: Javna nabavka male vrednosti: usluge štampanja
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


04.03.2020. JNMV 03/2020: Javna nabavka male vrednosti: usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacijaPojašnjenje | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


21.1.2020. JNMV 02/2020: Realizacija projekta rekonstrukcije sanitarnih mokrih čvorova u zgradi Saobraćajnog fakulteta
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o obustavi postupka | Obaveštenje o obustavi postupka | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


15.1.2020. JNMV 01/2020: Javna nabavka male vrednosti: usluga keteringa
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | PojašnjenjeOdluka o dodeli okvirnog sporazuma | Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu  |(preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


05.11.2019. JNMV 11/2019: Javna nabavka male vrednosti: realizacija projekta vodovodne instalacije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru  |(preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


29.10.2019. JNMV 10/2019: Javna nabavka male vrednosti: usluga restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o obustavi postupka | Obaveštenje o obustavi postupka (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


18.10.2019. JNMV 09/2019: Javna nabavka male vrednosti: nabavka računarske opreme
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pojašnjenje | Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru  | (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


24.09.2019. JNMV 08/2019: Javna nabavka male vrednosti: usluga održavanja informacionog sistema Fakulteta (studentske službe)
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru  |    (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


11.09.2019. JNMV 07/2019: Javna nabavka male vrednosti: nabavka usluge restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3     (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


05.08.2019. JNMV 06/2019: Javna nabavka male vrednosti: realizacija projekta vodovodne instalacije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o obustavi postupka | Obaveštenje o obustavi postupka  (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


18.06.2019. JNMV 05/2019: Javna nabavka male vrednosti: nabavka usluge održavanja informacionog sistema Fakulteta (studentske službe)
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o obustavi postupka | Obaveštenje o obustavi postupka (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


28.05.2019. JNMV 04/2019: Javna nabavka male vrednosti: dobra – nabavka električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


10.05.2019. JNMV 03/2019: Javna nabavka male vrednosti: usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacijaPojašnjenje | Odluka o dodeli ugovora |  Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


20.03.2019. JNMV 02/2019: Javna nabavka male vrednosti: usluga mobilne telefonije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pojašnjenje | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


21.02.2019. JNMV 01/2019: Javna nabavka male vrednosti: usluga štampanja
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


21.12.2018. Plan javnih nabavki za 2019.


14.11.2018. JNMV 07/2018: Javna nabavka male vrednosti: nabavka računarske opreme
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


15.10.2018. JNMV 06/2018: Javna nabavka male vrednosti: realizacija projekta kontrole pristupa parkiralištu Saobraćajnog fakulteta
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


 19.09.2018. JNMV 05/2018: Javna nabavka male vrednosti: realizacija projekta kontrole pristupa parkiralištu Saobraćajnog fakulteta
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o obustavi postupka | Obaveštenje o obustavi postupka (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


11.09.2018. JNMV 04/2018: Javna nabavka male vrednosti: usluge restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


26.06.2018. JNMV 03/2018: Javna nabavka male vrednosti: nabavka električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija (sa izmenom od 02.07.) | Dodatna pojašnjenja | Obaveštenje o produženju roka | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


19.06.2018. T01/2018: Javna nabavka u otvorenom postupku: Realizacija projekta mašinskih instalacija u objektu Saobraćajnog fakulteta
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Dodatna pojašnjenja | Dodatna pojašnjenja 2 | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


16.05.2018. JNMV 02/2018: Javna nabavka male vrednosti: nabavka usluga obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


13.02.2018. JNMV 01/2018: Javna nabavka male vrednosti: nabavka usluge održavanja informacionog sistema Fakulteta (studentske službe)
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


08.01.2018. Plan javnih nabavki za 2018.


24.11.2017. Izmena plana javnih nabavki - druga izmena 2017.


10.10.2017. JNMV 06/2017: Javna nabavka male vrednosti: Habavka računarske opreme
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Dodatna pojašnjenja| Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


10.10.2017. JNMV 06/2017: Javna nabavka male vrednosti: Habavka usluge restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


01.09.2017. JNMV 05/2017: Javna nabavka male vrednosti: Habavka usluge restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4 (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


 23.06.2017. Izmena plana javnih nabavki - prva izmena 2017.


23.06.2017. JNMV 04/2017: Javna nabavka male vrednosti: Habavka usluge štampanja
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


05.06.2017. JNMV-170601: Javna nabavka male vrednosti: Habavka dobara električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


17.05.2017. JNMV-170501: Nabavka usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


03.03.2017. JNMV-170301: Javna nabavka male vrednosti: Usluge mobilnog telefona
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru | Pojašnjenje (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


13.09.2016. JNMV-160901: Javna nabavka male vrednosti: Usluge restorana
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 | Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


27.06.2016. JNMV-160602: Javna nabavka male vrednosti: Usluge štampanja
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


09.06.2016. JNMV-160601: Javna nabavka male vrednosti: Habavka dobara električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


17.05.2016. JNMV-160501: Javna nabavka male vrednosti: Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Odluka o dodeli ugovora | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


26.06.2015. JNMV-150601: Javna nabavka male vrednosti: Habavka dobara električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


29.10.2014. JNMV-141001: Javna nabavka male vrednosti - Rekonstrukcija grejno ventilacionih komora
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Izmena konkursne dokumentacije | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


14.07.2014. JNMV-140702: Javna nabavka male vrednosti - Video nadzor za potrebe Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Obaveštenje o obustavi postupka (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


01.07.2014. JNMV-140701: Javna nabavka male vrednosti - Nabavka usluge omladinske/studentske zadruge
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Izmena konkursne dokumentacije | Pitanja i odgovori | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


30.06.2014. JNMV-140603: Javna nabavka male vrednosti - Štampanje knjiga
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


27.06.2014. JNMV-140602: Javna nabavka male vrednosti - Izvršenje usluge uspostavljanja informacionog sistema
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Obaveštenje o zaključenom ugovoru(preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


23.06.2014. JNOP-140601: Otvoreni postupak - za javnu nabavku dobara – električne energije
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


30.04.2014. JNOP-140402: Otvoreni postupak - Rekonstrukcija toplotne predajne stanice
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Pitanja i odgovori | Pitanja i odgovori II | Produženje roka | Izmene konkursne dokumentacije |
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


10.04.2014. JNMV-140401: Javna nabavka male vrednosti - Rekonstrukcija sanitarnih čvorova i blokova
Poziv za podnošenje ponuda | Konkursna dokumentacija | Izmena konkursne dokumentacije |
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (preuzmite dokument klikom na odgovarajući termin)


 

Free Joomla! template by Age Themes