Služba za materijalno-finansijske poslove

Služba za materijalno-finansijske poslove se brine o materijalno-finansijskom poslovanju Fakulteta i to:

 -   obračunava i isplaćuje lična primanja zaposlenih i saradnika, i po potrebi izdaje potvrde i izveštaje o primanjima

 -   evidentira imovinu Fakulteta

 -   fakturiše usluge Fakulteta, naplaćuje potraživanja i plaća obaveze radi periodične i godišnje obračune i izveštaje za potrebe Fakulteta, statistike, Univetziteta i Ministarstava i ostale posleove vezane za materijalno i finansijsko poslovanje.

Poreski inentifikacioni broj (PIB) Fakulteta je:

SR100376470

Žiro račun Fakulteta je:

840-1443666-83

primalac:
Saobraćajni fakultet Beograd

Pozivi na broj:

školarina za osnovne studije - više informacija na sledećem linku: http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-03-22-01-33-64/1028-b-v-sh-nj-n-cinu-pl-c-nj-sh-l-rin-z-s-ud-n-sn-vnih-d-s-ih-s-udi

školarina za master akademske studije - više informacija na sledećem linku: http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-03-22-01-33-72/1030-b-v-sh-nj-n-cinu-pl-c-nj-sh-l-rin-z-s-ud-n-s-r-d-s-ih-s-udi

školarina za doktorske akademske studije - više informacija na sledećem linku: http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-05-19-20-04-55/1032-b-v-sh-nj-n-cinu-pl-c-nj-sh-l-rin-z-s-ud-n-d-rs-ih-d-s-ih-s-udi

97  38-20 (školarina za magistarske studije)

97  08-30 (prijava ispita)

97  75-40 (izdavanje diploma)

97  45-50 (ostalo – ispis, uverenja, itd.)

97  52-80 (pripremna nastava)

97  22-90 (prijemni ispit)

Osoblje odseka za materijalno-finansijske poslove

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova

Žarko Dumić, dipl. ekonomista

tel. 011/3091-283

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Tamara Bojović, dipl. ekonomista

tel. 011/3091-204

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

Duško Bašić, ekonomista

tel. 011/3091-279

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

Nada Jelisavac, ekonomista

tel. 011/3091-212

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Referent za finansijsko-računovodstvane poslove

Snežana Stanojević

tel. 011/3091-212

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Finansijsko-računovodstveni analitičar

Vesna Komanović, dipl. politikolog

tel. 011/3091-204

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Samostalni finansijsko-računovodstveni saradni

Zoran Išić

tel. 011/3091-347

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

NAJVAŽNIJE ČINjENICE:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET JE DEO UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Osnovan 13. septembra 1950. godine.
 • Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
 • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata.

 

DO SADA

 • diplomiralo preko 6000 studenata
 • magistriralo preko 200 kandidata
 • doktoriralo preko 100 kandidata.

 

ZAPOSLENO

 • 150 nastavnika i saradnika
 • 70 članova nenastavnog osoblja.

 

RASPOLAŽE

 • prostorom od 13.750 m2 prostora (amfiteatri, učionice, laboratorije, centri, kabineti, klubovi)
 • Bibliotekom sa čitaonicom (17.000 knjiga, 850 časopisa)
 • Računarskim centrom i računarskim učionicama za slobodan rad i obuku studenata
 • Skriptarnicom

 


Free Joomla! template by Age Themes