Avgustovski i Septembarski ispitni rok 2021 se održavaju u periodu od 30.08. do 26.09.2021.g. u prostorijama Fakulteta, u skladu sa odgovarajućim preporukama i merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Samofinansirajući studenti prilikom prijavljivanja za Avgustovski rok 2021 moraju uplatiti ratu 20% od ukupne vrednosti školarine (100% od ukupne vrednosti školarine). Odabiranje predmeta za Avgustovski rok će trajati u periodu od 16.08. do 22.08.2021.g. a provera ispunjenosti uslova, žalbe za neprihvatanje predmeta i eventualna naknadna prijava u periodu od 23.08. do 24.08.2021 na šalteru Službe za studentske poslove od 11 do 13 časova.

U periodu od srede 28.07.2021. u 23č do četvrtka 29.07.2021. u 7č će se vršiti planirani radovi Telekoma Srbija na izmeštanju optičkih kablova unutar AMRES centralnog čvorišta u Beogradu.

Usled planiranih radova, a u datom vremenskom intervalu, doći će do prekida u funkcionisanju veze Saobraćajnog fakulteta prema AMRES infrastrukturi i prekida u funkcionisanju AMRES servisa.

Nadamo se da će tehničke ekipe Telekoma Srbija sve neophodne radove izvršiti u kratkim rokovima i da će prekid trajati što je moguće kraće.

Zahvaljujemo se na strpljenju i razumevanju.

Uvažene koleginice i kolege,

koristimo ovu priliku da Vas obavestimo o pozivima za prijavu za individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa koji će tokom leta i jeseni biti otvoreni na platformi za mobilnost Univerziteta u Beogradu – MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/), kao i o novim rokovima za realizaciju individualne mobilnosti u okviru projekata odobrenih 2019. i 2020. godine.

Prema informacijama koje smo dobili od Nacionalne agencije, rok za realizaciju KA 103 projekata iz 2019. godine, biće produžen do 31. marta 2022. godine. S obzirom na činjenicu da nakon ovog datuma neće biti otvaranja poziva za prijavu za individualnu mobilnost u okviru projekta iz 2019. godine, najljubaznije Vas molimo da o ovom roku obavestite studente doktorskih studija, kao i zaposlene na Vašoj instituciji, kako bi se svi blagovremeno prijavili za mobilnosti koje su odobrene u ovom projektnom ciklusu. Napominjemo da studenti osnovnih i master studija neće biti u mogućnosti da se prijave za individualnu mobilnost u okviru projekta iz 2019. godine, imajući u vidu to da se projektni ciklus ističe pre završetka prolećnog semestra na partnerskim institucijama. Studentima doktorskih studija koji planiraju da se prijave za mobilnost sugerišemo da mobilnost planiraju da realizuju u periodu od 15. decembra 2021. do 31. marta 2022. godine, imajući u vidu minimalni uslov od 3 meseca za studentsku mobilnost studenata doktorskih studija. Za inter-institucionalne sporazume u okviru kojih je ugovorena mobilnost samo za studente osnovnih i master studija, Erazmus+ tim Univerziteta u Beogradu preduzeće korake da dogovori realizaciju mobilnosti na nivou doktorskih, kako bi Univerzitet iskoristio sve planirane studentske mobilnosti, te svakako ohrabrujemo doktorante da se prijave za učešće u programu.

Programski period realizacije projekta odobrenog u 2020. godini je 31. mart 2023. godine. Tokom otvorenog poziva studenti svih nivoa studija konkurišu za odlazak na mobilnost u narednom semestru, dok se zaposleni mogu prijaviti za odlazak i u tekućem semestru, uz napomenu da nijedna mobilnost neće moći da se realizuje dok Univerzitet u Beogradu ne dobije zvaničnu potvrdu partnerske institucije da je kandidat prihvaćen na mobilnost.

Otvaranje i zatvaranje konkursa, kao i postavljanje rokova za evaluaciju i rangiranje biće unapred određeno i automatizovano, a naknadne izmene u vezi sa navedenim rokovima i dostavljanjem konkursne dokumentacije neće biti moguće.

Pozivi za prijavu za mobilnosti koje će biti realizovane u prolećnom semestru akademske 2021/22. godine, biće otvoreni  16. jula 2020. godine u 16 časova. Pozivi će biti raspoređeni u tri grupe sa fiksnim datumima prijavljivanja kandidata, odnosno nominacije ESPB koordinatora, a sve u skladu sa  zahtevima stranih partnera u vezi sa rokovima za dostavljanje nominacija i registraciju na njihovim internim platformama.

Imajući ovo u vidu, najljubaznije molimo sve nadležne službe fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu da, u skladu sa svojim uobičajenim praksama informisanja, pored studenata, blagovremeno obaveste i nastavno i administrativno osoblje da će prijava za nastavne, odnosno trening mobilnosti takođe biti organizovana u navedenim rokovima, a ESPB koordinatore da striktno poštuju rokove za evaluaciju i rangiranje pristiglih prijava.

Poziv je otvoren za one Inter-institucionalne sporazume koji su do sada zaključeni, a u okviru sredstava koja su Univerzitetu u Beogradu odobrena za realizaciju mobilnosti u periodu 2019-2021, odnosno 2020-2022. godine.

Lista otvorenih poziva nije konačna, jer je objavljivanje poziva za prijavu za mobilnost uslovljeno potpisivanjem Inter-institucionalnog sporazuma sa inostranim partnerima. Shodno tome, pozivi će biti redovno ažurirani u zavisnosti od dinamike potpisivanja Inter-institucionalnih sporazuma, o čemu će ESPB koordinatori dobijati redovna obaveštenja preko MobiON platforme.

Ukoliko na konkretnom konkursu ne bude prijavljenih kandidata, a s obzirom na obavezu vraćanja neiskorišćenih sredstava Nacionalnoj agenciji i posrednih posledica u vidu smanjenja iznosa sredstava na predstojećem nacionalnom konkursu, nedodeljene mobilnosti biće redistribuirane rezervnim kandidatima sa celog univerziteta u okviru tekućeg konkursa. Napominjemo i da će statistika realizacije mobilnosti svake od članica u ovom projektnom periodu, uticati na raspodelu sredstava u sledećem. 

Prokekti odobreni u okviru Ključne akcije 107 i u 2019. i u 2020. godini završavaju se zaključno sa 31. julom 2022. godine. Na ovaj način omogućena je realizacija individualnih mobilnosti u okviru Ključne akcije 107 tokom čitavog trajanja prolećnog semestra 2021/22. godine za studente svih nivoa studija.

Napominjemo da mobilnosti neće moći da se realizuju dok Univerzitet u Beogradu ne dobije zvaničnu potvrdu partnerske institucije da je kandidat prihvaćen na mobilnost.

Pregled mobilnosti za koje su otvoreni pozivi za prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .  

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da kontaktirate Erazmus+ tim Univerziteta u Beogradu (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) .

Studentska praksa u okviru organizacione jedinice CARGO

Pozivaju se studenti osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu sa Saobraćajnog i Ekonomskog fakulteta da se prijave za obavljanje studentske prakse u kompaniji Air Serbia, u okviru organizacione jedinice CARGO.

U ovom pozivu otvorene su sledeće pozicije:

 Cargo - Capacity control (2 mesta za studente Saobraćajnog fakulteta)

 • Upoznaje se sa robnim procesima, tokovima i kapacitetima prevoza
 • Analizira potraznju i obavestava trzista o dnevno raspoloživim kapacitetima prevoza
 • Prati transferisanje pošiljaka po stanicama, komunicira sa stanicama po uočenim neregularnostima
 • Priprema izvestaje o iskorišćenosti RFS i flown kapaciteta
 • Analizira troskove RFS po USA
 • Radi pripremu za general cargo booking
 • Azurira bazu podataka o ograničenjima i restrikcijama po floti/tipu vazduhoplova i destinaciji

Cargo - Sales (1 mesto za studente Ekonomskog ili Saobraćajnog fakulteta)

 • Upoznaje se sa robnim procesima, tokovima
 • Analizira prisutnost i kapacitete konkurentskih kompanija po stanicama
 • Učestvuje u pripremi procesa nabavke usluga na stranim trzistima – analiza ponuda
 • Učestvuje u pripremi i analizi tržišnih podataka i uslova
 • Učestvuje u održavanju baze podataka upućenih ponuda i radi analizu trendova istih

Safety Systems and Procedures (1 mesto za studente Saobraćajnog fakulteta)

 • Upoznavanje sa robnim procesima , tokovima i sistemima
 • Asistira u pribavljanju dozvola preleta za posebne vrste robe
 • Asistira u pripremi i unosu podataka u Cargo Spot sistem
 • Kontrolise unete AWB i HAWB podatke i slanje FWB i FHL poruka
 • Učestvuje u kontroli podataka zaduživanja po AWB-u

Praksa će trajati  3 meseca počevši od polovine avgusta 2021.

Program prakse predviđa angažovanje studenata s punim radnim vremenom.

Kroz program studentske prakse kompanije Air Serbia prošlo je u poslednjih pet godina preko 150 studenata, a neki su dobili priliku i da ostanu u njoj. Pridružite im se!

Studentska praksa u kompaniji Air Serbia, od 2021. godine, realizovaće se na bazi strateškog partnerstva sa Univerzitetom u Beogradu u oblasti teorijskog i praktičnog razvoja pojedanaca i institucija učesnika, kao jedna od aktivnosti za ostvarivanje saradnje, pored ostalih koje uključuju gostujuća predavanja, posete kompaniji itd.

Način prijave:

Prijave traju do 20. jula 2021. preko portala Studentskapraksa.com, gde je potrebno da studenti izvrše registraciju u Zoni za studente, aplouduju svoj CV i da iz Baze praksi odaberu praksu za koju žele da se prijave.

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes