Na Saobraćajnom fakulteta u Beogradu 23.05.2024. godine, sa početkom u 10,15 časova u sali 325/II, Prof. Stipanović će održati predavanje na temu UPRAVLJANJE AUTONOMNIM VOZILIMA SA GARANCIJAMA IZBEGAVANJA SUDARA

Kratka biografija profesora Stipanovića,

Dr Dušan Stipanović diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, odsek za automatiku, elektroniku i telekomunikacije, u Beogradu 1994. godine. Nakon diplomiranja nastavlja studije u SAD, na Univerzitetu Santa Clara u Kaliforniji gde magistrira 1996.  i  doktorira 2000. Godine. Od 2001. do 2004. dr Stipanović je u okviru post doktorskog usavrašavanja bio istraživač - saradnik u Laboratoriji za hibridne sisteme profesorke Claire Tomlin na Odseku za aeronautiku i astronautiku na Univerzitetu Stanford. Od 2004. prelazi na Univerzitetu Ilinoj u Urbana – Champaign, gde je danas redovni profesor pri grupi za upravljanje na odseku za sistemsko inženjerstvo i operaciona istraživanja i u grupi za kontrolu Laboratorije za koordinirane nauke.

Takođe je gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dr Stipanović je bio i gostujuči profesor na odseku za elektrotehniku i računarstvo na Univerzitetu Kalifonija u Berkliju, Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i Departmanu za robotiku i trelematiku na Univerzitetu u Virzburgu u Nemačkoj. Naučni interesi dr Stipanovića  između ostalog, uključuju decentralizovano upravljnje  i  estimaciju,teoriju stabilnosti, optimalno upravljanje i teoriju dinamičkih igara sa primenom na upravljanje autonomnih vozila. Dr Stipanović je bio član uredničkih odbora  časopisa IEEE Transactions on Circuits and Systems I i II, i Journal of Optimization Theory and Applications. Dobitnik je više nagrada i priznanja  od kojih  je vredno pomenuti Besselovu nagradu za matematiku  od strane Humboldt fondacije i nagradu 1000 talenata Narodne Republike Kine. Dr. Stipanović je IEEE Fellow i počasni član Azija-Pacifičke asocijacije za veštačku inteligenciju (AAIA). Rangiran je od ScholarGPS na trećem mestu u kategoriji Collision Avoidance System, a Erdős broj mu je takodje tri.

Rezime gostujućeg predavanja.

Primarno težište prezentacije je da prikaže  kako se projektuju eksplicitni zakoni upravljanja  za neholonomne modele vozila uz više ciljeva i  garancija za njihovu realizaciju. Najvažniji cilj je svakako  garantovano izbegavanje sudara. Modeli neholonomnih vozila uključuju kinematički model kola što na žalost nije slučaj u industriji  kola bez vozača. To stvara probleme koji su izraženi posebno u slučajevima kada se zahteva brzo reagovanje u vremenski kritičnim situacijama  kao  što je na primer reakcija u raskrsnici  i u prisustvu neočekivanog ponašanja drugih učesnika u saobraćaju kao što su pešaci. Sa ovakvim i sličnim scenarijima takodje su povezani problemi i situacije koje se  proučavaju u teoriji nesarađujućih igara, koje će kratko biti predstavljene i diskutovane. U okviru prezentacije će biti prikazani  posebni izazovi u upravljanju autonomnim neholonomnim vozilima uz predloge za njihovo prevazilaženje kroz projektovanje eksplicitnih upravljačkih zakona sa garancijama performansi, uz ilustrativne simulacije  i kratak prikaz dostupnih eksperimentalnih platformi.

Poštovane kolege i koleginice,

U cilju unapređenja kvaliteta nastave, molim studente da pristupe anonimnom anketiranju u letnjem semestru školske 2023/2024. godine, radi vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika.

Proces vrednovanja za rad u letnjem semestru 2023/2024.g. počinje 13.05.2024.godine, a završava se 20.05.2024.godine. Vrednovanje se vrši u online okruženju na adresi https://ankete.sf.bg.ac.rs. Takođe, vrednovanje se vrši putem računara i laptopa i nije predviđeno da se vrši putem upotrebe mobilnog telefona. Ukoliko se ova informacija otvara iz obaveštenja u elektronskom indeksu, potrebno je da se navedena adresa iskopira u novi prozor veb pretraživača i potom aktivira. Na početku procesa vrednovanja, studenti generišu pristupni kod koji su dužni da čuvaju digitalno ili na papiru do kraja procesa vrednovanja.

Poštovane koleginice i poštovane kolege,

Junski rok 2024 se održava u periodu od 10.6. do 23.06.2024. god. u prostorijama Fakulteta.
Julski rok 2024 se održava u periodu od 24.6. do 14.07.2024. god. u prostorijama Fakulteta.

Prijavljivanje za junski rok će trajati u periodu od 27.05. do 02.06.2024. god.


Studenti sa zaduženjima prilikom prijavljivanja za junski rok (najkasnije zaključno sa 27.05.2024) moraju uplatiti 20% od ukupne vrednosti zaduženja (u ukupnom iznosu od 80% od zaduženja) da bi ispit bio prihvaćen za izlazak u skladu sa uputstvom navedenim u el. indeksu.

 

Prodekan za studije

Sve ispitne obaveze na osnovnim i master studijama vezane za izradu i odbranu Završnih i Master radova u školskoj 2023/24 godini se moraju završiti zaključno sa 30.9.2024. godine.

Obaveštavaju se svi studenti, koji planiraju da odbrane Završni rad do 30.9.2024.g.,  a ostalo im je nepoloženih manje od pet ispita iz nastavnog plana i programa po kome studiraju, da moraju da apliciraju u studentskoj službi za otvaranje i analiziranje dosijea studenta što pre, radi provere ispitnih prijava. Poslednji rok za prijavu odbrane Završnog rada je 15.09.2024.g.

Pored toga  studenti mogu čim su stekli 200 ESPB da  uzmu temu kod izabranog Mentora i počnu sa izradom Završnog rada na Osnovnim akademskim studijama.

Prodekan za studije

Studenti koji su upisali prvu i treću godinu studija školske 2023/24 god. u obavezi su da izvrše preventivni zdravstveni pregled u ambulanti u Studentskom domu „Karaburma”, Ulica Mije Kovačevića 7b od 9.5.2024. god.

Prilikom dolaska na pregled studenti su u obavezi da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Predaja dokumenata za sistematski pregled će se vršiti po formiranim grupama (na osnovu broja indeksa) u definisanim terminima objavljenim na sajtu Fakulteta. Definisan termin se eventualno može promeniti isključivo lično u ambulanti.

Termine pregleda možete pogledati ovde.

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2024.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2024. godine.

Free Joomla! template by Age Themes