O Saobraćajnom fakultetu

Saobraćajni fakultet je najstariji fakultet ove vrste u regionu jugo-istočne Evrope i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.


Istorija i vizija

fakultet crtez manji

Ove godine Saobraćajni fakultet slavi 66 godina rada koje su ostavile veliki trag u opštim naporima da se život i rad učini lakšim i efikasnijim. Više o istoriji i viziji Fakulteta, možete saznati na sledećim stranama, na kojima se nalazi i reč dekana Saobraćajnog fakulteta.


Organizacija

dekanat

Da bi se sve delatnosti, koje se odvijaju na Saobraćajnom fakultetu, odvijale uspešno, formiran je jedan kompleksan organizacioni sistem. Više o organizacionim telima na Saobraćajnom fakultetu možete saznati na sledećim linkovima


Osoblje fakulteta

nastavnicimala

Na Saobraćajnom fakultetu, za odvijanje nastavnog i naučno-istraživačkog procesa, kao i za odvijanje svih popratnih aktivnosti, angažovan je najkvalitetniji kadar. Na narednim listama, sa ponosom možemo predstaviti osoblje Saobraćajnog fakulteta.


NAJVAŽNIJE ČINjENICE:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET JE DEO UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Osnovan 13. septembra 1950. godine.
 • Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
 • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata.

 

DO SADA

 • diplomiralo preko 6000 studenata
 • magistriralo preko 200 kandidata
 • doktoriralo preko 100 kandidata.

 

ZAPOSLENO

 • 150 nastavnika i saradnika
 • 70 članova nenastavnog osoblja.

 

RASPOLAŽE

 • prostorom od 13.750 m2 prostora (amfiteatri, učionice, laboratorije, centri, kabineti, klubovi)
 • Bibliotekom sa čitaonicom (17.000 knjiga, 850 časopisa)
 • Računarskim centrom i računarskim učionicama za slobodan rad i obuku studenata
 • Skriptarnicom

 


Free Joomla! template by Age Themes