Žiro račun Fakulteta je: 840-1443666-83 (primalac: Saobraćajni fakultet Beograd)

Žiro račun za studente:

840-1443666-83

 

primalac: Saobraćajni fakultet Beograd

Šifra plaćanja: 189

Model: 97

Pozivi na broj:

  • 68-10 školarina za osnovne akademske studije,
  • 30-90 prijava za upis na osnovne akademske studije,
  • 08-30 prijava ispita za osnovne akademske studije,
  • 75-40 troškovi za izdavanje diploma,
  • 45-50 ostalo za osnovne akademske studije,
  • 20-80 pripremna nastava
  • 15-60 master akademske studije
  • 38-20 magistarske studije
  • 82-70 doktorske studije


Poreski identifikacioni broj (PIB):

SR100376470

 

adresa: Vojvode Stepe 305

Free Joomla! template by Age Themes