Institut Saobraćajnog fakulteta je interdisciplinarna istraživačka organizacija u sklopu Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prvenstveno orijentisana na rešavanje problema iz svih vidova saobraćaja, transporta i komunikacija.


Istorijat

zavod1banner

Naučno-istraživačka delatnost na Saobraćajnom fakultetu ima tradiciju još od 1961. godine, kada je osnovana prva organizacoiona forma, pod imenom Za­vod za pro­u­ča­va­nje i una­pre­đe­nje sa­o­bra­ća­ja Sa­o­bra­ćaj­nog fa­kul­te­ta. Sa bogatim istorijatom Instituta Saobraćajnog fakulteta možete se upoznati posetom sledećih linkova.


Istraživači i dokumenti Instituta

sfdokumentmali

Institut ima najviši nivo obrazovanog profesionalnog kadra koji se afirmisao u rešavanju problema iz matičnih oblasti u zemlji i inostranstvu, za potrebe državnih institucija i privrede. Sastav istraživačkog osoblja i aktivnosti bazirane su na normativnim aktima Instituta, o čemu se možete detaljnije upoznati na sledećim linkovima:


Naučno-istraživačka delatnost Instituta

sflab1banner

Institut sa svojim okruženjem, ljudskim i tehničkim resursima, dugogodišnjim iskustvom i referencama obezbeđuje svojim klijentima vrhunska interdisciplinarna ekspertna rešenja iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija. Bogato iskustvo se ogleda kroz naučno-istraživačke aktivnosti, sa čijim detaljima se možete upoznati, pregledom narednih linkova:


Free Joomla! template by Age Themes