Правилник о завршном раду

Правилник о мастер раду

Правилник о основним академским и мастер академским студијама

Правилник о изменама Правилника о основним академским и мастер академским студијама 2014.

Правилник о изменама Правилника о основним академским и мастер академским студијама 2017.

Правилник о изменама Правилника о основним академским и мастер академским студијама 2021.јан.

Правилник о изменама Правилника о основним академским и мастер академским студијама 2021.нов.

Правилник о изменама Правилника о основним академским и мастер академским студијама 2022.март

Правилник о докторским студијама

Правилник о оцени докторске дисертације

Правилник о раду

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Правилник о службеним путовањима

Правилник о изменама правилника о службеним путовањима

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду

Правилник о расподели средстава НИР

 

 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes