Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Операциона истраживања у саобраћају можете погледати овде.

Сажетак реферата Комисије можете погледати овде.

Изјаву о изворности можете погледати овде.

Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидаткиње Драгане Дреновац можете погледати овде.

Оцену извештаја о провери оригиналности докторске дисертације кандидаткиње Драгане Дреновац можете погледати овде.

Докторску дисертацију кандидаткиње Драгане Дреновац можете погледати овде.

Реферат о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област „Пловна средства“ можете да погледате овде.

Сажетак реферата комисије o пријављеним кандидатима за избор у звање можете да погледате овде.

Извештај Комисије за припрему Реферата по конкурсу за избор једног асистента за рад на одређено време од 3 (три) године са пуним радним временом, за ужу научну област “Математика” можете да погледате овде.

Free Joomla! template by Age Themes