Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област “Поштански саобраћај и мреже” овде.

Сажетак реферата комисије o пријављеним кандидатима за избор у звање можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Превентива и безбедност у саобраћају“ можете погледати овде.

Сажетак реферата комисије o пријављеним кандидатима за избор у звање можете погледати овде.

Изјаву о изворности кандидата можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима у звање доцента за ужу научну област Информационо-комуникационе технологије можете погледати овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима у звање доцента за ужу научну област Информационо-комуникационе технологије можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Планирање, моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка заштита у железничком саобраћају и транспорту“ можете погледати овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Планирање, моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка заштита у железничком саобраћају и транспорту“ можете погледати овде.

Реферат комисије за избор редовног професора за ужу научну област „Право у саобраћају, транспорту и комуникацијама“ можете погледати овде.

Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање можете погледати овде.

Free Joomla! template by Age Themes