Извештај Kомисије за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област "Информатика" можете погледати овде.

Сажетак извештаја Kомисије за избор у звање једног редовног професора за ужу научну област "Информатика" можете погледати овде.

Изјаву о изворности можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора
за ужу научну област „Друмски и градски транспорт робе“ можете да погледате овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора
за ужу научну област „Друмски и градски транспорт робе“ можете да погледате овде.

 

Изјаву о изворности можете да погледате овде.

Извештај Комисије за припрему реферата по конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област „Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи“ може да се погледа овде (PDF).

Извештај комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област Математика можете да погледате овде.

Сажетак извештаја Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област Математика можете да погледате овде.

Изјаву о изворности можете да погледате овде.

Free Joomla! template by Age Themes