Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам и саобраћај можете погледати овде.

Сажетак извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам и саобраћај можете погледати овде.

Реферат комисије o пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област: Управљање, менаџмент економија и маркетинг у железничком саобраћају можете погледати овде.

Сажетак реферата комисије o пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област: Управљање, менаџмент економија и маркетинг у железничком саобраћају можете погледати овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

ЈЕЛЕНЕ МИЛУТИНОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. САОБРАЋАЈА

ПОД НАЗИВОМ:

МОДЕЛ ЗА РЕСТРУКТУИРАЊЕ ПОШТАНСКЕ МРЕЖЕ У РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

ЗАКАЗУЈЕ СЕ ЗА УТОРАК, 23.03.2021. године

У САЛИ 128 СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА.

                                     ДЕКАН

                                     САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

                                             Проф. др Небојша Бојовић

ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
НЕБОЈШЕ ВАСИЋА,
маст. инж. саобраћаја, под називом:

„МОДЕЛИРАЊЕ И ДЕФИНИСАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ЛОГИСТИЧКЕ УСЛУГЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ТРГОВИНИ“

ЗАКАЗУЈЕ СЕ ЗА ПОНЕДЕЉАК 15.03.2021. године У САЛИ 128 САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА.

 

ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Бојовић

Free Joomla! template by Age Themes