Интерни оглас за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ при извођењу наставе на основним академским студијама, у летњем семестру школске 2023/2024. године, ужа научна област Терминали у саобраћају и транспорту, предмет Терминали можете погледати овде.

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају“ можете погледати овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају“ можете погледати овде.

Извештај Комисије за припрему Реферата по конкурсу за избор једног асистента за рад на одређено време од три године са пуним радним временом, за ужу научну област „Статистика“ може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о гоступности овог извештајаможе да се погледа овде (pdf).

Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница“ може да се погледа овде (pdf).

Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област „Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница“ може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (pdf).

Изјава кандидата о изворности може да се погледа овде (pdf).

Записник о одржаном приступном предавању кандидата може да се погледа овде (pdf).

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Терминали у саобраћају и транспорту“ може да се погледа овде (pdf).

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Терминали у саобраћају и транспорту“ може да се погледа овде (pdf).

Изјава кандидата о изворности може да се погледа овде (pdf).

Обавештење о доступности наведеног извештаја може да се погледа овде (pdf).

 

Конкурс за радно место редовни професор за УНО "Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају", који је објављен у публикацији "Послови" број 1081 од 28.02.2024. године може да се погледа и овде (pdf).

 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes