Приступно предавање кандидата др Александра Трифуновића за избор у звање доцента за ужу научну област "Геометријско моделирање у саобраћају и транспорту" одржаће се у четвртак, 14.01.2021. године у 11 часова у просторији Саобраћајног факултета намењеној за одбрану дипломских радова, у улици Војводе Степе бр. 305.

 

Тема приступног предавања је: "Примена геометријског моделирања за едукацију деце о безбедном понашању у саобраћају".

Приступно предавање кандидата др Александра Трифуновића за избор у звање доцента за ужу научну област "Управљање, менаџмент, економија и маркетинг у железничком саобраћају" одржаће се у петак, 08.01.2021. године у 10 часова у просторији Саобраћајног факултета намењеној за одбрану дипломских радова, у улици Војводе Степе бр. 305.

 

Тема приступног предавања је: "Електронски бројачи осовина са освртом на поузданост у присуству штетног дејства вучних струја у шинама".

Free Joomla! template by Age Themes