Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Универзитету у Београду - Саобраћајном факултету (у даљем тексту: Саобраћајни факултет), његовој организационој структури, надлежностима, пословању и финасијама.

Информатор о раду Саобраћајног факултета сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатор се израђује у електронском и машински читљивом облику, а објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Јединстевном информационом систему информатора о раду Саобраћајног факултета можете приступити путем следећег линка:
https://informator.poverenik.rs/informator?org=eK4XAgDcM4w6NTaNF&ch=ovGeySopFrgEJ4R3P

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes