Студирање

Савладавањем студијског програма Саобраћај студенти стичу компетенције да анализирају и прогнозирају захтеве на транспортном тржишту, планирају и пројектују, управљају, експлоатишу и контролишу процесе и системе који омогућавају проток људи, робе, терета и информација у различитим видовима модалног (друмског, железничког, водног, ваздушног) и мутимодалног саобраћаја и транспорта, комуникација и логистике.


Основне студије

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ.

7axs

Мастер студије

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ.

12xs

Докторске студије

5xs

studentskizivot xs

 

Студентски живот
 


Пријатељи студената саобраћајног факултета

Центар за развој каријере
Центар за развој каријере

 

WP 201312232

Студије - најважније чињенице

 • Факултет располаже простором од 13.750 m2 у којем се налазе амфитеатри, учионице, лабораторије, центри, кабинети, клубови
 • Библиотека са читаоницом (17.000 наслова књига, 850 наслова часописа)
 • Рачунарски центар и рачунарске учионице за слободан рад и обуку студената.
 • Сви рачунари су умрежени и повезани на Интернет, могућност пријављивања испита, информисања о раду факултета...
 • У припреми Студентски клуб са рестораном
 • Скриптарница, у којој се могу купити испитне пријаве, обрасци, уџбеници итд.
 • У припреми Фотокопирница, штампарија, књиговезница

Где у свету раде  дипломирани инжењери саобраћаја

 • НА НАЈЕЛИТНИЈИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА У СВЕТУ (MIT, Columbia International University, The University of California)
 • WORLD BANK
 • OUN (ICAO, Montreal, Canada)
 • EUROCONTROL (Brisel, EU)
 • Произвођачи авиона, ваздухопловни превозиоци, аеродроми (AIRBUS, BOMBARDIER, BOEING),
 • Philip Morris, Omega, Rolex, Panalpina, Via Donau, ...

Где у нашој земљи раде дипломирани инжењери саобраћаја

 • У републичким, градским и општинским министарствима,
 • секретаријатима,
 • дирекцијама,
 • привредним коморама,
 • јавним предузећима,
 • саобраћајним, транспортним, трговачким, индустријским и консултантским фирмама,
 • образовним институцијама,
 • банкама,
 • медијима,
 • осигуравајућим компанијама,
 • логистичким фирмама ...

располаже простором од

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes