Институт Саобраћајног факултета је интердисциплинарна истраживачка организација у склопу Саобраћајног факултета Универзитета у Београду првенствено оријентисана на решавање проблема из свих видова саобраћаја, транспорта и комуникација.


Историјат

zavod1banner

Научно-истраживачка делатност на Саобраћајном факултету има традицију још од 1961. године, када је основана прва организацоиона форма, под именом За­вод за про­у­ча­ва­ње и уна­пре­ђе­ње са­о­бра­ћа­ја Са­о­бра­ћај­ног фа­кул­те­та. Са богатим историјатом Института Саобраћајног факултета можете се упознати посетом следећих линкова.


Истраживачи и документи Института

sfdokumentmali

Институт има највиши ниво образованог професионалног кадра који се афирмисао у решавању проблема из матичних области у земљи и иностранству, за потребе државних институција и привреде. Састав истраживачког особља и активности базиране су на нормативним актима Института, о чему се можете детаљније упознати на следећим линковима:


Научно-истраживачка делатност Института

sflab1banner

Институт са својим окружењем, људским и техничким ресурсима, дугогодишњим искуством и референцама обезбеђује својим клијентима врхунска интердисциплинарна експертна решења из области саобраћаја, транспорта, логистике и комуникација. Богато искуство се огледа кроз научно-истраживачке активности, са чијим детаљима се можете упознати, прегледом наредних линкова:


Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes