Жиро рачун Факултета је: 840-1443666-83 (прималац: Саобраћајни факултет Београд)

Жиро рачун за студенте:

840-1443666-83

 

прималац: Саобраћајни факултет Београд

Шифра плаћања: 189

Модел: 97

Позиви на број:

  • 97 68-10 школарина за основне академске студије,
  • 97 38-20 школарина за магистарске студије,
  • 97 08-30 пријава испита
  • 97 75-40 издавање диплома,
  • 97 45-50 остало - испис. уверења итд.,
  • 97 15-60 мастер академске студије
  • 97 82-70 докторске академске студије
  • 97 52-80 припремна настава
  • 97 22-90 пријемни испит


Порески идентификациони број (ПИБ):

SR100376470

 

адреса: Војводе Степе 305


Јединствени број буџетског корисника (ЈББК):

02244

 

Free Joomla! template by Age Themes