Мисија

Образовање и оспособљавање студената знањем и вештинама из области железничког, друмског и градског саобраћаја и транспорта, безбедности друмског саобраћаја и транспорта, логистике, ваздушног и водног саобраћаја, телекомуникационог и поштанског саобраћаја како би пружили пун допринос развоју друштва.

Визија

Бити и даље водећа високообразовна и научна установа у својој области у Југоисточној Европи кроз:

 • Тежњу ка максималном квалитету образовања;
 • Развој креативног потенцијала својих чланова;
 • Даљи развој регионалне и међународне научне сарадње;
 • Примену највиших етичких начела;
 • Даљу сарадњу са привредним и државним институцијама.

НАЈВАЖНИЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ:

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ JE ДЕО УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 • Основан 13. септембра 1950. године.
 • Најстарији факултет ове врсте у Југоисточној Европи и једини који има свеобухватне програме образовања стручњака из области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике.
 • На Саобраћајном факултету студира око 2300 студената.

 

ДО САДА

 • дипломирало преко 6000 студената
 • магистрирало преко 200 кандидата
 • докторирало преко 100 кандидата.

 

ЗАПОСЛЕНО

 • 150 наставника и сарадника
 • 70 чланова ненaставног особља.

 

РАСПОЛАЖЕ

 • простором од 13.750 m2 (амфитеатри, учионице, лабораторије, центри, кабинети, клубови)
 • Библиотеком са читаоницом (17.000 књига, 850 часописа)
 • Рачунарским центром и рачунарским учионицама за слободан рад и обуку студената
 • Скриптарницом

 


Free Joomla! template by Age Themes