Синдикална организација Саобраћајни факултет (СОСФ)

Синдикална организација - Саобраћајни факултет је „основана“ 29. априла 1991. године уписом у Регистар синдиката Министарства за рад, борачка и социјална питања и тиме званично отпочела своје постојање у данашњој форми. Синдикална организација чини основну организацију Синдиката Образовања Србије. За првог председника синдикалне организације изабран је Светислав Путић, након кога је 2001. године на чело дошао проф. др Војкан Јовановић (који је био председник све до одласка у пензију 30. септембра 2016. године). Од 1. октобра 2016. године за председника је изабран, на период од пет година, проф. др Владимир Момчиловић. Данас наша синдикална организација броји 174 члана (од око 220 запослених) од чега је 117 чланова из реда наставног особља, 54 из реда ненаставног особља и 3 сарадника. Жене су у незнатној већини (89 чланица, од којих је 48 из наставне и 41 из ваннаставне делатности), али још увек у мањини у органима синдикалне организације (7 од укупно 16 представника).

Некадашњи председник синдикалне организације проф. др Војкан Јовановић се, на челу одбора делатности високог образовања Синдиката Образовања Србије, у преговорима са више министара просвете и финансија, као једини репрезентативни синдикат изборио за знатно повећање цене рада и за потписивање првог посебног колективног уговора (ПКУ) за високо образовање (2009. године), који је важио све до 5. фебруара 2015. године и којим су свим запосленима у високом образовању обезбеђена знатно већа права од оних загарантованих Законом о раду. Решењем декана Саобраћајног факултета број 97/2 од 4. фебруара 2020. године утврђена је репрезентативност наше синдикалне организације чиме су јој загарантована сва права и услови рада и деловања прописана Законом о раду и важећим ПКУ, који је почео да се примењује 15. децембра 2019. године.

Синдикална организација се бори за подизање друштвеног статуса запослених на факултету, очување њиховог дигнитета, заштиту интереса, спречавање свих облика дискриминације, мобинга и поштовање загарантованих права запослених. Синдикат прати одлуке органа пословођења (Декана и деканског колегијума) и учествује у раду органа управљања (Савета факултета), као и других стручних органа факултета, када год се на њима посебно уређују права и обавезе запослених или се врше корекције у погледу расподеле прихода запослених.

У складу са правилником оформљена су три фонда: Фонд за дан жена 8. март, Фонд за новогодишње пакетиће за децу старости до 11 година и Фонд солидарности. У оквиру овог последњег свим члановима се обезбеђује солидарна (финансијска) помоћ у случају дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или члана уже породице, помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице и рођења детета запосленог, као и члановима са најнижим месечним примањима. Синдикат својим члановима обезбеђује набавку производа на одложено по повлашћеним ценама од различитих добављача. Синдикална организација наставља да се бори за очување тешко стечених права радника, али и за афирмацију једнакости полова, односно већу заступљеност жена у органима пословођења и управљања факултета!


Правни акти:Одбори:


 • Састав Одбора Синдикалне организације (од 1. октобра 2021. године)
  • др Владимир Момчиловић, председник из реда наставног особља,
  • Марина Тановић, заменик председника из реда ненаставног особља,
  • др Бојана Мирковић, члан из реда наставног особља,
  • др Александар Чупић, члан из реда наставног особља (од 25. маја 2022. године),
  • Весна Комановић, члан из реда ненаставног особља,
  • Тања Зељкић, члан из реда ненаставног особља (од 25. маја 2022. године),
  • мр Љубица Петровић, члан из реда ненаставног особља.

 • Састав Надзорног обора Синдикалне организације (од 1. октобра 2021. године)
  • Нада Јелисавац, члан из реда ненаставног особља
  • др Ненад Бјелић, члан из реда наставног особља
  • Душан Црногорац, члан из реда ненаставног особља

Фонд солидарности

Солидарна помоћ (по члану 30. Правилника СОСФ) се додељује у случају:

 1. дуже, теже болести или теже повреде запосленог члана СОСФ или члана уже породице – највише једном годишње
 2. набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију члана СОСФ или члана уже породице – највише једном годишње
 3. здравствене рехабилитације члана СОСФ – највише једном годишње
 4. настанка теже инвалидности члана СОСФ – највише једном годишње
 5. набавке лекова за члана СОСФ или члана уже породице – највише једном годишње
 6. лабораторијске дијагностике, прегледа или интервенција у приватним здравственим установама члана СОСФ или члана уже породице у неодложним (хитним, односно изненадним) ситуацијама – највише једном годишње
 7. помоћ породици за случај смрти члана СОСФ и запосленом са случај смрти члана уже породице – по потреби
 8. рођења детета члана СОСФ – по потреби
 9. помоћи, односно финансијске подршке члану СОСФ – највише једном у две године;
 10. финансијски најугроженијих чланова СОСФ (са минималном зарадом) – највише једном годишње.

Одлуке:

Приступница Синдикалној организацији:УГОВОРИ О ПОВЛАШЋЕНИМ УСЛОВИМА КУПОВИНЕ

Синдикална организација - Саобраћајни факултет има потписане уговоре о повлашћеним условима куповине за чланове синдиката са следећим малопродајним објектима у Београду:

Назив Производни програм / услуге Сајт са информацијама / адреса Потребна документа

Univerexport

мешовита роба

https://univerexport.rs/sr/prodavnice/Beograd

 

Labrador

обућа

https://www.facebook.com/Labradorshoes/

 

Office Shoes

обућа

https://www.officeshoes.rs/sadrzaj-placanje-na-rate/360

 

Galerija podova

подне облоге

https://galerijapodova.com/pogodnosti-pri-kupovini

Matis               намештај и уређење дома https://matis.rs/uslovi-placanja/  
Forma Ideale намештај и уређење дома https://www.formaideale.rs/servis-za-kupce/uslovi-kupovine

Đak sportska oprema

спортска опрема

http://www.djaksport.com/sindikalna-prodaja

 

Intersport trgovina

спортска опрема

https://www.intersport.rs/corpo/2019/12/12/kupovina-putem-administrativne-zabrane/

 

Planet Bike Co

спортска опрема

https://planetbike.rs/placanje-u-maloprodajnim-objektima

 

Sport Vision

спортска опрема

http://www.sportvision.rs/sindikalna-prodaja

 

Gigatron

техника и рачунари

https://www.gigatron.rs/kontakt

 • Оверен и потписан образац административне забране (не старији од 7 дана, 3 примерка) – може се преузети на овом линку

Техноманија

техника и рачунари

https://www.tehnomanija.rs/pages/nacini-placanja

 • Оверен и потписан образац административне забране (не старији од 7 дана, 4 примерка) – може се преузети и у малопродајним објектима (на овом линку)
 • Копија личне карте (1 примерак)
 • Менично овлашћење (2 примерка на овом линку) и једна меница коју сами купујете и попуњавате на месту продаје

Zlatarna Celje

накит

https://store.zlatarnacelje.si/content.asp?c=8-4&lang=rs

 

Поклон Дућан

накит и сатови

https://poklonducan.rs/prodavnice.html

 

Diopta

офтамологија и оптика

https://diopta.rs/prodajna-mesta/

 

СЗР Лара Оптик

офтамологија и оптика

Ул. Максима Горког 3, Врачар

 

Limago Optik

офтамологија и оптика

Булевар Зорана Ђинђића 123e, Нови Београд

 

Očna kuća „Stanković“

офтамологија и оптика

Ул. Војводе Степе 299, Вождовац

 

PR Pogled Stojanović

офтамологија и оптика

Генерала Љубомира Милића 11, Вождовац (насеље Степа Степановић)

 

Rolling Eyewear

офтамологија и оптика

Булевар Михајла Пупина 10д/III, Нови Београд

https://www.rollingeyewear.rs/

 

Top Look

офтамологија и оптика

Ул. Романијска 44а, Земун

 

Триодент

стоматолошка ординација

http://triodent99.com/

 • образац административне забране, можете преузети овде

Vanja Travel Agency

туристичке услуге

Александра Поповића 15, Земун

 

 

Уколико постоји интересовање за склапање уговора са другим малопродајним објектима контактирајте нашу Синдикалну организацију

 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes