Синдикална организација Саобраћајног факултета

Синдикална организација - Саобраћајни факултет је „основана“ 29. априла 1991. године уписом у Регистар синдиката Министарства за рад, борачка и социјална питања и тиме званично отпочела своје постојање у данашњој форми. Синдикална организација чини основну организацију Синдиката Образовања Србије. За првог председника синдикалне организације изабран је Светислав Путић, након кога је 2001. године на чело дошао проф. др Војкан Јовановић (који је био председник све до одласка у пензију 30. септембра 2016. године). Од 1. октобра 2016. године за председника је изабран, на период од пет година, проф. др Владимир Момчиловић. Данас наша синдикална организација броји 174 члана (од око 220 запослених) од чега је 117 чланова из реда наставног особља, 54 из реда ненаставног особља и 3 сарадника. Жене су у незнатној већини (89 чланица, од којих је 48 из наставне и 41 из ваннаставне делатности), али још увек у мањини у органима синдикалне организације (7 од укупно 16 представника).

Некадашњи председник синдикалне организације проф. др Војкан Јовановић се, на челу одбора делатности високог образовања Синдиката Образовања Србије, у преговорима са више министара просвете и финансија, као једини репрезентативни синдикат изборио за знатно повећање цене рада и за потписивање првог посебног колективног уговора (ПКУ) за високо образовање (2009. године), који је важио све до 5. фебруара 2015. године и којим су свим запосленима у високом образовању обезбеђена знатно већа права од оних загарантованих Законом о раду. Решењем декана Саобраћајног факултета број 97/2 од 4. фебруара 2020. године утврђена је репрезентативност наше синдикалне организације чиме су јој загарантована сва права и услови рада и деловања прописана Законом о раду и важећим ПКУ, који је почео да се примењује 15. децембра 2019. године.

Синдикална организација се бори за подизање друштвеног статуса запослених на факултету, очување њиховог дигнитета, заштиту интереса, спречавање свих облика дискриминације, мобинга и поштовање загарантованих права запослених. Синдикат прати одлуке органа пословођења (Декана и деканског колегијума) и учествује у раду органа управљања (Савета факултета), као и других стручних органа факултета, када год се на њима посебно уређују права и обавезе запослених или се врше корекције у погледу расподеле прихода запослених.

У складу са правилником оформљена су три фонда: Фонд за дан жена 8. март, Фонд за новогодишње пакетиће за децу старости до 11 година и Фонд солидарности. У оквиру овог последњег свим члановима се обезбеђује солидарна (финансијска) помоћ у случају дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже повреде запосленог, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или члана уже породице, помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице и рођења детета запосленог, као и члановима са најнижим месечним примањима. Синдикат својим члановима обезбеђује набавку производа на одложено по повлашћеним ценама од различитих добављача. Синдикална организација наставља да се бори за очување тешко стечених права радника, али и за афирмацију једнакости полова, односно већу заступљеност жена у органима пословођења и управљања факултета!


Правни акти:Одбори:Одлуке:

Приступница Синдикалној организацији:УГОВОРИ О ПОВЛАШЋЕНИМ УСЛОВИМА КУПОВИНЕ

Синдикална организација - Саобраћајни факултет има потписане уговоре о повлашћеним условима куповине за чланове синдиката са следећим малопродајним објектима у Београду:

UNIVEREXPORT

Мешовита роба

https://univerexport.rs/sr/prodavnice/Beograd

BN BOS

Обућа

http://www.bnbos.rs/prodaja.php

LABRADOR

Обућа

https://www.facebook.com/Labradorshoes/

Office Shoes

Обућа

https://www.officeshoes.rs/sadrzaj-placanje-na-rate/360

GALERIJA PODOVA

Подне облоге

https://galerijapodova.com/home/sr/glavni_meni/pogodnosti_pri_kupovini/uslovi_placanja.html

SPORT VISION

Спортска опрема

http://www.sportvision.rs/sindikalna-prodaja

ĐAK SPORTSKA OPREMA

Спортска опрема

http://www.djaksport.com/sindikalna-prodaja

GIGATRON

Техника и рачунари

https://www.gigatron.rs/kontakt

ТЕХНОМАНИЈА

Техника и рачунари

https://www.tehnomanija.rs/pages/nacini-placanja

ZLATARNA CELJE

Накит

https://store.zlatarnacelje.si/content.asp?c=8-4&lang=rs

ПОКЛОН ДУЋАН

Накит и сатови

https://poklonducan.rs/prodavnice.html

Očna kuća „Stanković“

Офтамологија и оптика

Ул. Војводе Степе 299, Вождовац

СЗР Лара Оптик

Офтамологија и оптика

Ул. Максима Горког 3, Врачар

Top Look

Офтамологија и оптика

Ул. Романијска 44а, Земун

Триодент Стоматолошка ординација http://triodent99.com/ (образац административне забране можете преузети овде)

У поступку је потписивање уговора са следећим малопродајним објектима:

HOME PLUS

Све за кућу

https://www.homeplus.rs/contacts/

Уколико постоји интересовање за склапање уговора са другим малопродајним објектима контактирајте нашу Синдикалну организацију

Поступак куповине:

ТЕХНОМАНИЈА: Запослени у радњи бира уређај, продавцу наглашава да је у питању продаја путем административне забране (АДЗ) са нагласком да са Саобраћајним факултетом постоји потписан Уговор. Како би се скратио процес, потребно је унапред припремити следећу документацију:

  1. Оверен и потписан образац административне забране (не старији од 7 дана, 4 примерка) – може се преузети и у малопродајним објектима (на овом линку)
  2. Копија личне карте (1 примерак)
  3. Менично овлашћење (2 примерка на овом линку) и једна меница коју сами купујете и попуњавате на месту продаје

Free Joomla! template by Age Themes