Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-739/01/2009-04 Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu dobio je Uverenje o akreditaciji studijskih programa:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - SAOBRAĆAJ

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - SAOBRAĆAJ

DOKTORSKE STUDIJE - SAOBRAĆAJInformator


Tekst Informatora


Kvalitet nastavnog procesa


Pravilnik doktorskih akademskih studija
Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu


Obezbeđenje kvaliteta


Izveštaj o samovrednovanju
Odluka o usvajanju Strategije obezbeđenja kvaliteta
Strategija obezbeđenja kvaliteta


Nastavnici


Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na univerzitetu u Beogradu
Knjiga nastavnika


Osnovne studije


Pravilnik o polaganju ispita
Dodatak diplomi - obrazac
Dodatak diplomi - primer
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija SAOBRAĆAJ
Izborna nastava studijskog programa prvog nivoa studija SAOBRAĆAJ
Pravilnik o završnom radu
Prijava teme završnog rada
Uputstvo za pisanje završnog rada
Izveštaj o završnom radu
Prilog - Internet adrese (.zip download)


Master studije


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija SAOBRAĆAJ
Izborna nastava studijskog program drugog nivoa studija SAOBRAĆAJ
Pravilnik o master radu
Prijava teme master rada
Uputstvo za izradu master rada
Izveštaj o izradi, oceni i odbrani master rada
Knjiga predmeta
Prilog - Internet adrese (.zip download)


Naučnoistraživački rad


Program naučnoistraživačkog rada za narednih pet godina
Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka za narednih pet godina
Statut Fakulteta

Free Joomla! template by Age Themes