ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Уплата школарине се врши попуњавањем уплатнице у било којој пошти или банци на следећи начин:

РАЧУН: 840-1443666-83

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189

МОДЕЛ: -

У ПОЗИВУ НА БРОЈ УПЛАТНИЦЕ ОБАВЕЗНО ЈЕ НАВЕСТИ:

1 - БРОЈ ИНДЕКСА са префиксом модула (латинична велика слова) - 1

пример: 1-LO150355-1

!!!! Важна напомена !!!:

Одмах након уплате (на шалтеру Поште или Банке) проверити реализован позив на број одштампан у доњем десном углу уплатнице.

Уколико постоји грешка у одштампаном позиву на број захтевати од службеника на шалтеру да одмах исправи грешку и поново одштампа уплатницу.

skolarinaOASuplatnica

Free Joomla! template by Age Themes