Vodni saobraćaj i transport (MVD)

Master inženjeri saobraćaja modula Vodni saobraćaj i transport, MVD, zadovoljavaju potreban uslov za dobijanje Licence 366 Inženjerske komore Srbije – odgovorni projektant vodnog saobraćaja i transporta. Osposobljeni su da rade: 1. Saobraćajne projekte i saobraćajne studije regulisanja i upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima i plovnim kanalima; informacionih sistema u okviru infrastrukture za vodni saobraćaj; inteligentnih sistema za kontrolu, navigaciju i automatizaciju vodnog saobraćaja; 2. Saobraćajno-tehnološke projekte vodnog saobraćaja s projektima saobraćajne signalizacije; 3. Saobraćajne projekte za unapređenje bezbednosti vodnog saobraćaja; 4. Saobraćajne analize i prognoze u svim fazama projektovanja unutrašnjih plovnih puteva, plovnih kanala, luka i pristaništa; 5. Saobraćajne studije pri planiranju infrastrukture vodnog saobraćaja; 6. Prethodne studije i studije opravdanosti infrastrukture za vodni saobraćaj i transport; 7. Saobraćajno-tehnološke projekte objekata za vodni saobraćaj i transport; infrastrukture unutrašnjih plovnih puteva i plovnih kanala, luka, pristaništa, pristana, marina, sidrišta, zimovnika, multimodalnih terminala; 8. Projekte tehničke eksploatacije plovnih sredstava; 9. Saobraćajne projekte eksploatacije, organizacije, upravljanja i regulisanja vodnog saobraćaja i transporta; 10. Saobraćajne studije u okviru Projekata zaštite životne sredine; 11. Ostale saobraćajne projekte, elaborate, analize i studije u procesu izrade generalnih projekata, idejnih rešenja i idejnih projekata, prethodnih studija i studija opravdanosti u oblasti vodnog saobraćaja.

Uskostručni predmeti ovog modula pripadaju užim naučnim oblastima (UNO): Plovna sredstva; Tehnologija transportnih procesa u vodnom saobraćaju; Plovni putevi, navigacija i bezbednost u vodnom saobraćaju; Luke i pristaništa. Pored uskostručnih predmeta, master studenti mogu da izaberu predmete koji pripadaju UNO: Ekonomija i marketing u saobraćaju i transportu; Operaciona istraživanja u saobraćaju; Menadžment i organizacija u saobraćaju i transportu; Industrijska logistika, lanci snabdevanja i skladišni sistemi; Intermodalni transport, logistički centri i city logistika; Rukovanje materijalom i eko-logistika.

Struktura nastavnog plana modula Vodni saobraćaj i transport (MVD)

mas vd cir

Free Joomla! template by Age Themes