Drumski i gradski transport (DT)

Modul Drumski i gradski transport je naučnoistraživačka jedinica Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, orijentisana ka edukaciji kadrova i rešavanju praktičnih problema iz domena drumskog i gradskog transporta. Modul u sinergiji s obrazovnim procesom, kroz realizaciju studijskih programa osnovnih, master i doktorskih akademskih studija, kao i specijalističkih inovacionih kurseva, obezbeđuje uslove za stvaranje održivog razvoja obrazovanja i usavršavanja kadrova koji će biti uključeni u rad u sektoru drumskog transporta putnika i tereta širom sveta.

Misija Modula u domenu obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti jeste edukacija, razvoj i unapređenje nauke i istraživanja u oblasti drumskog i gradskog transporta, s osnovnim ciljem promocije nauke, struke, razvoja naučne pismenosti, povezanosti i afirmacije ideje znanja, uz kontinualni podsticaj naučnoistraživačkog podmlatka na budućem putu nauke i struke.
U okviru Modula postoje dve laboratorije specijalizovane za sprovođenje specifičnih istraživanja u transportnim sistemima, koja obuhvataju sve vidove drumskog i gradskog transporta i različite istraživačke oblasti: planiranje, projektovanje, inženjering, organizaciju, upravljanje, eksploataciju itd. U okviru laboratorija studenti stiču praktična znanja već u ranoj fazi studijskog procesa, kako bi se uspostavila veza između teorije i prakse, ali i stvorila mogućnost specijalističkog usmeravanja shodno afinitetu svakog studenta.

Studenti koji uspešno završe studijske programe na modulu Drumski i gradski transport poseduju znanja iz skupa tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i društvenih nauka. Osposobljeni su da razumeju izazove savremenih gradova i transportne politike, simbiozu između planiranja, projektovanja i funkcionisanja sistema, identifikuju i definišu osnovne probleme u sektoru drumskog i gradskog transporta, analiziraju i kvantifikuju osnovne karakteristike strukture i tehnologije sistema, projektuju elemente strukture i funkcionisanja sistema, analiziraju performanse sistema itd.

Nastavni proces realizuje se tako da su svi predmeti u prvom, drugom i trećem semestru studija zajednički na svim modulima, dok se potrebna stručna znanja i veštine iz delokruga pojedinih modula stiču u daljem toku studija, kroz predmete od četvrtog do osmog semestra. Studijski program osnovnih akademskih studija od prvog do trećeg semestra (u delu zajedničke nastave za sve module) sadrži opšteobrazovne predmete, koji su raspoređeni kroz grupe obaveznih i izbornih, prema prikazanoj strukturi.

 

Struktura nastavnog plana modula Drumski i gradski transport (DT)

oas dt lat

Free Joomla! template by Age Themes