Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije (PS)

Nastavni plan modula Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije omogućava studentima osnovnih akademskih studija da se upoznaju s različitim disciplinama koje su od interesa za poštanski sektor, ali i šire. Studenti stiču znanja iz oblasti poštanske tehnologije, tržišta poštanskih usluga, menadžmenta u poštanskom saobraćaju, novčanog i elektronskog poslovanja, višekriterijumskog odlučivanja, metoda optimizacije, modeliranja, simulacije, animacije, veštačke inteligencije i informacionih tehnologija.

Diplomirani inženjer saobraćaja za poštanski saobraćaj i informacione tehnologije osposobljen je za rad u oblastima: projektovanje tehnoloških procesa u poštanskim preduzećima i tehničko-ekonomska analiza njihove primene; upravljanje i planiranje u poštanskom sektoru; realizacija projekata novih tehnoloških rešenja; marketing – s posebnim akcentom na direktni marketing, kao i digitalnu ekonomiju i marketinške  tehnike i strategije na internetu; rad na određenim bankarskim poslovima, sa posebnim akcentom na elektronsko poslovanje; regulativa u komunikacijama; osiguranje u saobraćaju i transportu; formulisanje i rešavanje realnih višekriterijumskih zadataka iz oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija; kreiranje optimizacionih modela; predviđanje ponašanja tržišta u odnosu na novi ponuđeni servis ili proizvod; izrada simulacionih modela; formiranje algoritama zasnovanih na veštačkoj inteligenciji; rad u odgovarajućim programskim jezicima.

Diplomirani inženjer saobraćaja za poštanski saobraćaj i informacione tehnologije ima brojne mogućnosti za zaposlenje: javni i privatni poštanski operatori, poslovne banke, regulatorne agencije, nadležna ministarstva i državna uprava, logističke i transportne kompanije, marketinške agencije, konsultantske kuće, programerske firme i drugi subjekti u uslužnim delatnostima.

Nastavnici na modulu Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije teže da maksimalno približe studentima mogućnosti primene stečenih znanja, kako tokom predavanja, tako i posetama različitim institucijama u zemlji i inostranstvu. Poseban akcenat stavljen je na spoj naučnoistraživačke delatnosti i privrede, a jedan vid ove aktivnosti realizuje se organizovanjem Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel, koji se svake godine održava na Saobraćajnom fakultetu.

Nastavni proces realizuje se tako da su svi predmeti u prvom, drugom i trećem semestru studija zajednički na svim modulima, dok se potrebna stručna znanja i veštine iz delokruga pojedinih modula stiču u daljem toku studija, kroz predmete od četvrtog do osmog semestra. Studijski program osnovnih  akademskih studija od prvog do trećeg semestra (u delu zajedničke nastave za sve module) sadrži opšteobrazovne predmete, koji su raspoređeni kroz grupe obaveznih i izbornih, prema prikazanoj strukturi.

Struktura nastavnog plana modula Poštanski saobraćaj i informacione tehnologije (PS)

oas ps lat

Free Joomla! template by Age Themes