Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

 

DS1I01

Изборни блок 341ИБ1

(бира се 3 од 8)

1

6-8

4-7

0

0

0

15

И

 

1.

2.

3.

DS1004

Детерминистички модели операционих истраживања

1

2

3

0

0

0

5

И

ТМ

DS1007

Одабрана поглавља из технологије и експлоатације железничког саобраћаја

1

3

2

0

0

0

5

И

НС

DS1008

Оптимизација ефикасности железничке мреже и организације вуче возова

1

2

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS1009

Виши курс шинских урбаних система

1

2

1

0

0

0

5

И

СА

DS1011

Одабрана поглавља из транспорта робе железницом

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

DS1013

Управљање пословним процесима у железничком саобраћају

1

2

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS1014

Маркетинг менаџмент на железници

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS1017

Планирање и саобраћајно пројектовање железничких станица и чворова

1

3

2

0

0

0

5

И

НС

 

DSI02

Изборни блок341ИБ2

(бира се 3 од 8)

1

6-8

6

0

0

0

21

И

 

4.

5.

6.

DS1005

Анализа ризика

1

2

2

0

0

0

7

И

ТМ

DS1006

Моделирање у железничком саобраћају

1

3

2

0

0

0

7

И

СА

DS1010

Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање железничке инфраструктуре

1

3

2

0

0

0

7

И

ТМ

DS1012

Стратешки менаџмент у железничком инжењерству

1

2

2

0

0

0

7

И

СА

DS1015

Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају

1

2

2

0

0

0

7

И

НС

DS1016

Системи возова великих брзина

1

2

2

0

0

0

7

И

ТМ

DS1018

Регулаторни систем железничког транспорта

1

2

2

0

0

0

7

И

ТМ

DS1019

Моделовање вучних прорачуна

1

2

2

0

0

0

7

И

НС

7.

 

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

8.

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

9.

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Саобраћајно инжењерство (МСИ)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

1.

DS6001

Теорија саобраћајног тока и симулације

1

2

2

0

0

0

5

О

ТМ

2.

DS6002

Планирање саобраћаја – саобраћајна инфраструктура

1

2

2

0

0

0

5

О

ТМ

3.

DS6003

Саобраћајно пројектовање

1

2

2

0

0

0

5

О

НС

4.

DS6004

Интелигентни системи у управљању саобраћајем

1

2

2

0

0

0

5

О

НС

5.

DS6011

Комерцијална експлоатација и финансирање путева

1

2

2

0

0

0

5

О

ТМ

 

DS6I01

Изборни блок 401ИБ1

(бира се 2 од 6)

1

4

4

0

0

0

10

И

 

6.

7.

DS6008

Прогнозе у саобраћају

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

DS6009

Методе истраживања у саобраћају

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS6010

Вредновање саобраћајних пројеката

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

DS6015

Одрживо управљање и развој саобраћајне инфраструктуре

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS6014

Саобраћајно пројектовање – хумани инжењеринг у насељима и градовима

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS6013

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

8.                   

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

9.                   

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

10.               

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Водни саобраћај и транспорт (МВД)

Р.

Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

1.

DSB001

Технологија водног транспорта и управљање речном и морском флотом

1

3

2

0

0

0

6

О

СА

2.

DSB002

Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова

1

3

2

0

0

0

6

О

СА

3.

DSB003

Модели за саобраћајно технолошко пројектовање лучких терминала

1

2

3

0

0

0

6

О

ТМ

4.

5.

DSBI01

Изборни блок 311ИБ1 (бира се 2 од 11)

1

4-6

1-4

0-1

0-3

0

12

И

 

DSB008

Кратка обална пловидба

1

2

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS4005

Математичко моделирање транспортних мрежа

1

2

1

0

0

0

6

И

ТМ

DS4013

Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама

1

3

1

1

0

0

6

И

ТМ

DS4009

Технологије интермодалног транспорта

1

2

1

0

1

0

6

И

НС

DS4011

Оперативно планирање логистичких процеса

1

2

0

2

0

0

6

И

СА

DS4001

Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају

1

2

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS4002

Меки рачун и примене у саобраћају

1

3

1

0

0

0

6

И

НС

DS4012

Логистика опасних материја

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS8009

Моделирање ланаца снабдевања

1

2

2

0

0

0

6

И

TM

DS4014

Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама

1

3

2

0

0

0

6

И

НС

DSB010

Управљање залихама у транспортним системима

1

3

2

0

0

0

6

И

СА

6.

DSBI02

Изборни блок 312ИБ1 (бира се 1 од 5)

1

2-3

0-3

0

0-2

0

5

И

 

DSB009

Примена сателитске навигације у водном саобраћају

1

2

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS1004

Детерминистички модели операционих истраживања

1

2

3

0

0

0

5

И

ТМ

DS4015

Вишеатрибутивно одлучивање у саобраћају и транспорту

1

3

2

0

0

0

5

 

ТМ

DS6013

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS9018

Big Data технологије и технике

1

2

0

2

0

0

5

И

ТМ

7.

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

8.

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

10

0

0

10

О

СА

9.

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

10

0

3

10

O

СА


 

Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)

Р.Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

1.

DS7001

Системи транспорта путника

1

2

2

0

0

0

4

О

ТМ

2.

DS7002

Системи транспорта робе

1

2

2

0

0

0

6

О

СА

3.

DS7003

Терминали и паркирање

1

2

2

0

0

0

5

О

СА

4.

DS7004

Техничка логистика возних паркова

1

2

2

0

0

0

5

О

ТМ

5.

DS7005

Методе истраживања и мерења у транспорту

1

2

3

0

0

0

5

О

ТМ

 

DS7I01

Изборни блок 351ИБ1

(бира се 2 од 10 )

1

4

4

0

0-1

0

10

И

 

6.

7.

DS7009

Управљање системом јавног градског транспорта путника

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS7010

Информационе технологије у транспорту путника

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS7011

Управљање радом возних паркова у транспорту робе

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS7012

Регулаторни систем друмског транспортa

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS7013

Управљање одржавањем возних паркова

1

2

2

1

0

0

5

И

СА

DS7014

Тарифни систем паркирања

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS7015

Системи квалитета и методе система квалитета

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS6010

Вредновање саобраћајних пројеката

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

DS7016

Статистичка истраживања

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS6013

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

8.

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

9.

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

10.

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Безбедност друмског саобраћаја (МБД)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

1.

DS5001

Превентива и екологија

1

3

2

1

0

0

7

О

ТМ

2.

DS5002

Експертизе у друмском саобраћају

1

3

2

1

0

0

7

О

СА

3.

DS5013

Пројекти и научно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја

1

3

2

1

0

0

7

О

ТМ

 

DS5I01

Изборни блок 331ИБ1

(бира се 1 од 3)

1

2

0-2

0-2

0

0

4

И

 

4.

DS5009

Базе података у саобраћају

1

2

2

0

0

0

4

И

НС

DSА019

Софтверски алати  Big Data аналитике

1

2

0

2

0

0

4

И

АО

DSА5016

Специфичности менаџмента у саобраћају

1

2

2

0

0

0

4

И

СА

 

DS5I02

Изборни блок 331ИБ2

(бира се 1 од 3)

1

2

1-2

0-1

0

0

5

И

 

5.

DS5011

Психологија у саобраћају

1

2

1

1

0

0

5

И

НС

DS5012

Симулације саобраћајних незгода на рачунару

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS5010

Аутоматизовани системи возила

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

 

DS5I03

Изборни блок 331ИБ3

(бира се 1 од 3)

1

2

2

0

0

0

5

И

 

6.

DS5003

Саобраћајно транспортно право – светска искуства

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

DS5014

Моторна возила – одабрана поглавља

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS5015

Динамика возила – одабрана поглавља

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

7.

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

8.                   

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

9.                   

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ)

Р. Б.

Шифра

Назив предмета

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

(О/И)

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

     
 

DS9I01

Изборни блок 321ИБ1

(бира се 2 од 6)

1

4-6

2-5

0-2

0

0

10

И

 
  1.  
  2.  

DS1004

Детерминистички модели операционих истраживања

1

2

3

0

0

0

5

И

ТМ

DS2011

Моделирање, симулација и анимација

1

2

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS4015

Вишеатрибутивно одлучивање у саобраћају и транспорту

1

3

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS9015

Транспортне мреже са применама у ваздушном саобраћају и транспорту

1

3

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS9018

Big Data технологије и технике

1

2

0

2

0

0

5

И

ТМ

DS9019

Примена вештачке интелигенције у саобраћају

1

3

2

0

0

0

5

И

ТМ

 

DS9I02

Изборни блок 321ИБ2

(бира се 5 од 12)

1

10-15

5-10

0

0

0

25

И

 
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

DS9005

Безбедност и обезбеђивање ваздухоплова

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

DS9006

Ваздухопловна превозна средства 3

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS9007

Ваздухопловна пристаништа 3

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS9008

Дигиталне перформансе транспортних ваздухоплова

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS9009

Економика аеродрома и контроле летења

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS9010

Контрола летења 3

1

3

1

0

0

0

5

Н

ТМ

DS9011

Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS9012

Одржавање и поузданост ваздухоплова

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS9013

Перформансе транспортних ваздухоплова

1

2

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS9014

Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 3

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS9016

Управљање одржавањем ваздухоплова

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS9017

Планирање флоте и мреже линија авио-компаније

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

  1.  

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

  1.  

DSMR01

Мастер рад – истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

О

СА

  1.  

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

О

СА


 

Логистика (МЛО)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

 

DS8I01

Изборни блок 361ИБ1

(бира се 5 од 15)

1

10

2-10

0-6

0-4

0

30

И

 

1.

2.

3.

4.

5.

DS4009

Технологије интермодалног транспорта

1

2

1

0

1

0

6

И

НС

DS8005

Планирање и пројектовање логистичких центара

1

2

1

0

1

0

6

И

TM

DS4011

Оперативно планирање логистичких процеса

1

2

0

2

0

0

6

И

CA

DS8008

Логистички провајдери

1

2

2

0

0

0

6

И

TM

DS8015

Логистика е-трговине

1

2

1

0

1

0

6

И

НС

DS8017

Одабрана поглавља складишних система

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS8018

Одабрана поглавља интралогистике

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS8010

Пословна логистика

1

2

0

2

0

0

6

И

СА

DS8007

Моделирање перформанси логистичких система

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS4012

Логистика опасних материја

1

2

2

0

0

0

6

И

TM

DS8009

Моделирање ланаца снабдевања

1

2

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS8011

Софтвeрски алати у логистици

1

2

0

2

0

0

6

И

СА

DS8019

Одрживо управљање ланцима снабдевања

1

2

2

0

0

0

6

И

TM

DS8016

Хуманитарна логистика

1

2

1

0

1

0

6

И

TM

DS8021

Управљање ризиком у ванредним ситуацијама

1

2

2

0

0

0

6

И

TM

 

DS8I02

Изборни блок 362ИБ2

(бира се 1 од 4)

1

2

1-2

0

0-1

0

5

И

 

6.

DS8012

Посебне области зелене  логистике и логистике повратних токова

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

DS8013

Посебне области city логистике

1

2

1

0

1

0

5

И

СА

DS8020

Управљање људским ресурсима у логистици

1

2

2

0

0

0

5

И

TM

DS8014

Финансијски ризици у логистици

1

2

2

0

0

0

5

И

НС

7.

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

8.

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

9.

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

 

DS3I01

Изборни блок 411ИБ1

(бира се 7 од 16)

1

21

5-7

0-3

0

0

35

И

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DS3005

Системи за надзор и управљање у Интернету

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3006

Телекомуникациони протоколи

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3007

IP саобраћај

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3008

Пакетска телефонија

1

3

1

0

0

0

5

И

СА

DS3009

Бежичне мреже

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3010

Оптичке мреже

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3011

Мултимедијални сервиси и апликације

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3013

Телекомуникациони системи у саобраћају

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3014

Безбедност информација

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3015

Прогнозирање нових сервиса

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3016

Квалитет у телекомуникационим и рачунарским мрежама

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3017

Реинжењеринг процеса у е-комуникацијама

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3018

Моделовање и симулација бежичних мрежа

1

3

0

1

0

0

5

И

СА

DS3019

Економика телекомуникационих мрежа

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3020

Пројектовање оптимизационих апликација

1

3

0

2

0

0

5

И

СА

DS3021

Планирање и администрација локалних рачунарских мрежа

1

3

1

0

0

0

5

И

СА

8.                   

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

9.                   

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

10.               

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

1.

DSA001

Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама

1

3

1

0

0

0

5

О

ТМ

2.

DSA002

Транспортна економика

1

3

1

0

0

0

5

О

ТМ

3.

DSA003

Географија транспортних система

1

3

1

0

0

0

5

О

ТМ

 

DSАI01

Изборни блок 371ИБ1 (бира се 2 од 9 )

1

5-6

1-4

0-2

0

0

12

И

 

4.

5.

DSA008

Менаџмент у транспорту и комуникацијама

1

3

1

1

0

0

6

И

СА

DS4014

Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама

1

3

2

0

0

0

6

И

НС

DSA009

Менаџмент квалитета у транспорту и комуникацијама

1

3

0

1

0

0

6

И

СА

DS4013

Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама

1

3

1

1

0

0

6

И

ТМ

DSA010

Интегрисане маркетинг комуникације и односи са јавношћу у транспорту

1

3

1

0

0

0

6

И

СА

DSA011

Транспортна политика

1

3

1

0

0

0

6

И

НС

DSA012

Пројектовање организације у транспорту и комуникацијама

1

3

1

1

0

0

6

И

СА

DS2010

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS2008

Вишекритеријумско одлучивање

1

3

2

0

0

0

6

И

TM

 

DSAI02

Изборни блок 372ИБ1 (бира се 2 од 9)

1

4-5

1-4

0-2

0

0

8

И

 

6.

7.

DSA013

Међународни менаџмент у транспорту и комуникацијама

1

2

2

0

0

0

4

И

НС

DSA014

Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама

1

2

2

0

0

0

4

И

НС

DSA015

Политика електронских комуникација у ЕУ

1

2

2

0

0

0

4

И

TM

DSA016

Управљање пословним процесима у транспорту и комуникацијама

1

2

2

0

0

0

4

И

НС

DSA017

Глобалне комуникације и друштвено умрежавање

1

3

1

0

0

0

4

И

ТМ

DSA018

Правна регулатива транспорта и заштите животне средине

1

2

2

0

0

0

4

И

НС

DSA019

Софтверски алати Big Data аналитике

1

2

0

2

0

0

4

И

АО

DSA020

Страни језик у транспорту и комуникацијама

енглески

француски

немачки

1

2

1

0

0

0

4

И

АО

DSA021

Основи система транспорта путника

1

2

2

0

0

0

4

И

СА

8.

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

9.

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

10.

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Поштански саобраћај и информационе технологије (МПС)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали чаови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

 

DS2I01

Изборни блок 391ИБ1 (бира се 5 од 10 )

1

10-15

10-15

0

0

0

30

И

 

1.

2.

3.

4.

5.

DS2012

Стратегијско планирање у комуникацијама

1

2

3

0

0

0

6

И

СА

DS2005

Електронско банкарство

1

2

3

0

0

0

6

И

НС

DS3012

Рутирање у комуникационим мрежама

1

3

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS2006

Поштанска технологија

1

2

3

0

0

0

6

И

ТМ

DS2007

Дигитална економија у пошти и услужним делатностима

1

2

3

0

0

0

6

И

НС

DS2014

Примена веб алата у поштанским системима

1

3

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS2008

Вишекритеријумско одлучивање

1

3

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS2009

Управљање развојем пословне интелигенције услужних мрежа

1

3

2

0

0

0

6

И

ТМ

DS2013

Квалитет у комуникационом саобраћају

1

3

3

0

0

0

6

И

НС

DS2010

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

 

DS2I02

Изборни блок 391ИБ2 (бира се 1 од 4 )

1

2-3

1-2

0

0

0

5

И

 

6.

DS2011

Моделирање, симулација и анимација

1

2

2

0

0

0

5

И

ТМ

DS3013

Телекомуникациони системи у саобраћају

1

3

1

0

0

0

5

И

ТМ

DS3015

Прогнозирање нових сервиса

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3021

Планирање и администрација локалних рачунарских мрежа

1

3

1

0

0

0

5

И

СА

7.       

DSSP00

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

8.                   

DSMR01

Мастер рад - истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

O

СА

9.                   

DSMR02

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

O

СА


 

Операциона истраживања у саобраћају (МОИ)

Р. Б.

Шифра

Назив

Семестар

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

О/И

Тип предмета

П

В

ДОН

СИР

1

DS4001

Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају

1

2

2

0

0

0

6

O

ТМ

2

DS4002

Меки рачун и примене у саобраћају

1

3

1

0

0

0

6

O

НС

3

DS4005

Математичко моделирање транспортних мрежа

1

2

1

0

0

0

6

О

TM

 

DS4101

Изборни блок 1 (бирају се 2 од 10)

1

4-6

0-5

0-4

0-1

0

12

И

 

4.

5.

DS4008

Метахеуристички алгоритми инспирисани природом и примене у саобраћају

1

3

1

0

0

0

6

И

НС

DS4009

Технологија интермодалног транспорта

1

2

1

0

1

0

6

И

НС

DS4010

Базе података у транспорту и комуникацијама

1

2

0

2

0

0

6

И

АО

DS4011

Оперативно планирање логистичких процеса

1

2

0

2

0

0

6

И

СА

DS4012

Логистика опасних материја

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS4013

Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама

1

3

1

1

0

0

6

И

ТМ

DS2010

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

1

2

2

0

0

0

6

И

СА

DS4014

Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама

1

3

2

0

0

0

6

И

НС

DS2008

Вишекритеријумско одлучивање

1

3

2

0

0

0

6

И

ТМ

DSB003

Модели за саобраћајно технолошко пројектовање лучких терминала

1

2

3

0

0

0

6

И

TM

 

DS4102

Изборни блок 2 (бира се 1 од 5)

1

2-3

0-3

0-2

0

0

5

И

 

6.

DS1004

Детерминистички модели операционих истраживања

1

2

3

0

0

0

5

И

ТМ

DS6001

Теорија саобраћајног тока - симулације

1

2

2

1

0

0

5

И

ТМ

DS9011

Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе

1

3

1

0

0

0

5

И

НС

DS3020

Пројектовање оптимизационих апликација

1

3

0

2

0

0

5

И

СА

DS6013

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

1

2

2

0

0

0

5

И

СА

7.

DSMR01

Стручна пракса

2

0

0

0

0

6

5

О

СА

8.

DSMR02

Мастер рад – истраживачки рад

2

0

0

0

10

0

10

О

СА

9.

DSSP00

Мастер рад

2

0

0

0

10

3

10

О

СА

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes