Друмски и градски саобраћај

НАПОМЕНА:

  • I година - акредитовани наставни план и програм 2020
  • II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2014

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2021/22 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

             

6

2

Физика

6

             

6

3

Основи програмирања

4

             

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

             

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни блок 011ИБ1 (бира се 1 од 3) 

               

 

 

                Социологија

3

             

4

 

                Основи ергономије

3

             

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

           

6

8

Mеханика  I

 

4

           

6

9

Основи економије

 

4

           

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

           

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

           

4

12

Изборни блок 012ИБ2 (бира се 1 од 4)

                 
 

                Софтверски алати за управљање подацима

 

4

           

4

 

                Увод у рачунарске системе и мреже

 

4

           

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

           

4

 

                Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Математика III

   

4

         

6

14

Електротехника

   

6

         

6

15

Вероватноћа и статистика

   

6

         

6

16

Основи урбанизма

   

4

         

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

               

8

 

                Саобраћајна психологија

   

4

         

4

 

                Инжењерска економија

   

4

         

4

 

                Саобраћајно транспортно право

   

3

         

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

   

3

         

4

19

Теорија саобраћајног тока

     

5

       

6

20

Основи друмских саобраћајница

     

5

       

5

21

Основи безбедности саобраћаја

     

4

       

5

22

Базе података у саобраћајном инжењерству

     

4

       

5

23

Изборни предмет 5

               

5

 

                Операциона истраживања у друмском и градском саобраћају

     

4

       

5

 

                Анализа транспортних мрежа

     

4

       

5

 

                Нацртна геометрија

     

4

       

5

24

Изборни предмет 6

               

4

 

                Практикум лабораторијске вежбе А

     

4

       

4

 

                Возна динамика

     

4

       

4

25

Капацитет саобраћајница

       

4

     

5

26

Основи јавног градског транспорта путника

       

4

     

5

27

Експлоатација и управљање путевима

       

4

     

4

28 Паркирање         4       4

29

Гeографски информациони системи у друмском саобраћају

       

4

     

4

30-31

Изборни предмети 7 и 8

                8
  Утицај саобраћаја на животну средину         4       4
  Превозна средства         4       4
 

Oснови железничког саобраћаја

       

4

     

4

 

Основи ваздушног саобраћаја

       

4

     

4

 

Безбедност возила у саобраћају и транспорту

       

4

     

4

32

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћаја

         

4

   

5

33

Трошкови корисника на мрежи путева и улица

         

4

   

5

34

Планирање саобраћаја – ана лиза транспотрних захтева

         

5

   

6

35

Саобраћајно пројектовање - ванградска мрежа

         

4

   

5

36

Изборни предмет 9

                5
 

Безбедност саобраћаја – вештачења у саобраћају

          4     5
  Практикум лабораторијске вежбе Б           4     5
37

Изборни предмет 10

         

 

   

4

  Основи друмског транспорта           4     4
  Основи телекомуникационих система           4     4
  Програмски пакети у математици           4     4
38 Регулисање и управљање саобраћајним токовима - управљање саобраћајем             4   4
39 Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе             4   4
40 Безбедност саобраћаја - методе и анализе             4   5
41 Саобраћајно пројектовање - градска мрежа             4   5
42 Саобраћајна психологија - понашање возача             4   4
43-44 Изборни предмет 10,11                 8
  Саобраћајно пројектовање –управља-ње пројектима и инвестицијама             4   4
  Управљање подухватима у саобраћајном инжењерству             4   4
  Терминали у друмском саобраћају             4   4
  Практикум лабораторијске вежбе Ц             4   4
45 Управљање квалитетом мреже и саобраћајне опреме               4 4
46 Регулисање и управљање саобраћајним токовима – инте-лигентни транспортни системи               4 4
47 Стратегије и тактике планирања саобраћаја               4 4
48 Вредновање у саобраћају               4 4
49 Стручна пракса                 4

50

Завршни рад

               

10

Free Joomla! template by Age Themes