Безбедност друмског саобраћаја

НАПОМЕНА:

  • I година - акредитовани наставни план и програм 2020
  • II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2014

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2021/22 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

             

6

2

Физика

6

             

6

3

Основи програмирања

4

             

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

             

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни блок 011ИБ1 (бира се 1 од 3) 

               

 

 

                Социологија

3

             

4

 

                Основи ергономије

3

             

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

           

6

8

Mеханика  I

 

4

           

6

9

Основи економије

 

4

           

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

           

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

           

4

12

Изборни блок 012ИБ2 (бира се 1 од 4)

                 
 

                Софтверски алати за управљање подацима

 

4

           

4

 

                Увод у рачунарске системе и мреже

 

4

           

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

           

4

 

                Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Математика III

   

4

         

6

14

Електротехника

   

6

         

6

15

Вероватноћа и статистика

   

6

         

6

16

Основи урбанизма

   

4

         

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

               

 

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

         

4

 

                Инжењерска економија

   

4

         

4

 

                Саобраћајно транспортно право

   

3

         

4

 

                Страни језик 3 

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

 

 

3

         

4

19

Теорија саобраћајног тока

     

5

       

6

20

Операциона истраживања

     

5

       

6

21

Основи безбедности саобраћаја

     

4

       

5

22

Моторна возила

     

4

       

5

23

Возна динамика

     

4

       

4

24

Изборни предмет 5

               

5

 

                Програмски пакети у математици

 

 

 

4

       

4

 

                Политика и економика одрживог развоја транспорта

 

 

 

5

       

4

 

                Основи статистичких истраживања

     

4

       

4

 

                Основи телекомуникационих система

     

4

       

4

25

Увиђаји саобраћајних незгода

       

4

     

5

26 Образовање за саобраћај         4       5

27

Географски информациони системи у друмском саобраћају

       

4

     

4

28

Контрола и превентива у превозу опасне робе

       

4

     

4

29 Саобраћајна психологија – понашање возача         4       4

30,31

Изборни предмет 6 и 7 

               

8

 

Експлоатација и управљање путевима

       

4

     

4

 

Безбедност саобраћаја - кампање

       

4

     

4

 

Безбедност возила у саобраћају и транспорту

       

4

     

4

32

Безбедност саобраћаја - Вештачења у саобраћају

         

4

   

5

33 Безбедност саобраћаја – стратегије и управљање           4     5
34 Регулисање и управљање саобраћајним токовима – регулисање саобраћаја           4     5
35 Саобраћајно пројектовање – ванградска мрежа           4     5

36,37

Изборни предмет 8 и 9

               

10

  Основи друмских саобраћајница           5     5
  Анализа транспортних мрежа           4     5
  Практикум лабораторијске вежбе           4     5
38 Безбедност саобраћаја – методе и анализе             4   5
39 Oснове јавног градског транпорта путника             4   5
40 Безбедност саобраћаја – процене штета             4   5
41 Саобраћајно пројектовање – градска мрежа             4   5
42-43 Изборни предмет 9 и 10                 10
  Експлоатационо-техничка својства моторних возила             5   5
  Транспорт, саобраћај и окружење             4   5
  Капацитет саобраћајница             4   5
44 Рачунарска анализа саобраћајних незгода               4 4
45 Регулисање и управљање саобраћајним токовима – Интелигентни транспортни системи               4 4
46 Стручна пракса                 4
47 Изборни предмет 11                 8
  Вредновање у саобраћају               4 4
  Планирање јавног градског транспорта путника               4 4
  Осигурање у транспорту               4 4
  Право у безбедности саобраћаја               4 4
48 Завршни рад                 10

Free Joomla! template by Age Themes