Безбедност друмског саобраћаја (ДБ)

Наставни процес је организован тако да су сви предмети у првом, другом и трећем семестру студија заједнички на свим модулима, док се потребна стручна знања и вештине из делокруга Безбедности друмског саобраћаја стичу у даљем току студија, кроз предмете од четвртог до осмог семестра. Студијски програм основних  академских студија од првог до трећег семестра (у делу заједничке наставе за све модуле) садржи опште образовне предмете, који су распоређени кроз групе обавезних и изборних, према приказаној структури.

Студенти модула за Безбедност друмског саобраћаја, од четвртог семестра усмеравају се ка научним дисциплинама које изучавају негативне последице саобраћаја: загађивање околине буком и издувним гасовима, загађивање околине отпадним материјалима, социјалне и здравствене утицаје, исцрпљивање природних ресурса, а посебно саобраћајне незгоде и њихове последице. Широк спектар знања која студенти добијају омогућава им да разумеју законитости настанка штетних последица, а затим да успешно управљају ризицима у саобраћају. Највише пажње посвећује се изучавању саобраћајних незгода: законитостима настанка, факторима ризика, обради и расветљавању саобраћајних незгода, анализама безбедности саобраћаја (на  мрежи путева, у општинама и градовима, у транспортним и другим компанијама итд.), организацији безбедности саобраћаја и управљању њоме, као и безбедности, возила, путева, понашању и безбедности учесника у саобраћају, активностима помоћи и подршке повређеним у незгодама.

Током наставних активности студенти стичу основна знања потребна за управљање системом безбедности саобраћаја, примену друштвеног маркетинга у безбедности саобраћаја, едукације и тренинге у области безбедности саобраћаја, рад у савременим софтверима као што су PC Crash, Audatex, примену савремених алата за унапређење безбедности путева у складу са међународним директивама, савремене процедуре прикупљања доказа о саобраћајним незгодама, спровођење експертиза саобраћајних незгода на највишем нивоу, превентивно - пропагандне активности у области безбедности саобраћаја, као и за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја.

Практичну наставу – праксу студенти реализују у јавним предузећима, органима државне управе, саобраћајној полицији, Агенцији за безбедност саобраћаја, осигуравајућим компанијама, ауто-школама, предузећима за путеве, општинским и градским управама, агенцијама за вештачење саобраћајних незгода, истраживачким  институтима, предузећима за саобраћајно пројектовање итд.

Дипломирани инжењери модула за Безбедност друмског саобраћаја запошљавају се у ресорном министарству, саобраћајној полицији, саобраћајној инспекцији, градским и општинским управама (на пословима саобраћаја),  ауто-школама, Агенцији за безбедност саобраћаја, Ауто-мото савезу, институцијама за управљање путевима, предузећима за путеве, агенцијама за пројектовање, техничким прегледима, у осигуравајућим компанијама, транспортним предузећима и сл.  Посебно су атрактивни послови вештачења саобраћајних незгода, ревизије и провере безбедности саобраћаја на путевима, анализе ризика на путевима, инспекцијско-технички послови у области саобраћаја, пројектовање и спровођење кампања и семинара унапређења безбедности саобраћаја итд.

Структура наставног плана модула Безбедност друмског саобраћаја (ДБ)

oas db cir

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes