Ваздушни саобраћај и транспорт (ВЗ)

Програм основних академских студија на модулу Ваздушни саобраћај и транспорт дефинисан је у складу са садашњим потребама и захтевима привреде. Поред фундаменталних знања из области математике, физике, електротехнике, механике, информатике, економије, операционих истраживања и општих саобраћајних предмета, студенти стичу знања из области ваздушног саобраћаја – ваздухопловних превозних средстава, аеродрома, авио-компанија и контроле летења. Поред теоретске наставе (предавања и вежбе у учионици), студенти имају мoгућности да у оквиру Лабораторије за ваздухопловна превозна средства Flight Lab користе симулаторе који су опремљени лиценцираним софтверским пакетима. Лабораторија расположе са четири симулатора лета различитих транспортних авиона, која су повезана у виртуелни ваздушни простор, при чему је омогућено извођење симулација летова у реалном времену.

У оквиру наставе организују се посете домаћим ваздухопловним институцијама и организацијама, а у последњих двадесет година организовано је и неколико стручних екскурзија у иностранству, при чему су студенти имали прилику да посете аеродроме у Будимпешти, Бечу, Минхену и Берлину, EUROCONTROL – Центар за истраживања, развој и симулације у Будимпешти, универзитете у Грацу, Дрездену и Берлину, Немачки национални истраживачки центар за ваздухопловство и космонаутику (DLR) и Технички музеј у Минхену.

На Модулу постоји дуга традиција стажирања студената завршних година у различитим организацијама у сектору ваздушног саобраћаја у Србији и широм Европе. Студенти модула Ваздушни саобраћај и транспорт реализују стручне праксе у домаћим ваздухопловним институцијама: "Ер Србија", Аеродром „Никола Тесла“ Београд, SMATSA, "Скајпартнер", Аеродром „Константин Велики“ Ниш, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије итд. Студентске праксе реализују се и у иностранству (неке од њих посредством међународне организације за размену студената IAESTE) и то на аеродромима у Шпанији, Немачкој и Швајцарској, као и у Европској организацији за безбедност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL) у Белгији.

На модулу Ваздушни саобраћај и транспорт систем ваздушног саобраћаја разматра се као целина из различитих перспектива истраживања (безбедност, капацитет, оперативна и економска ефикасност, животна средина итд.). Овакав свеобухватан програм показао се као врло успешан у образовању инжењера који су оспособљени да разумеју планирање, пројектовање, функционисање, организацију и управљање свим елементима система ваздушног саобраћаја и да стечена знања примене у пракси.

Велики број студената модула Ваздушни саобраћај и транспорт добија награде за постигнут успех током студирања, по годинама. Најбољи дипломирани студент у генерацији добитник је дипломе „Зоран Радосављевић“. У последњих десет година, на овом модулу годишње дипломира петнаестак студента, а 2022. дипломирао је чак 25 студената. Дипломирани инжењери саобраћаја који заврше модул Ваздушни саобраћај и транспорт запошљавају се, како у Србији, тако и у иностранству, а поједини успешно настављају школовање на Саобраћајном факултету или универзитетима широм света ради даљег усавршавања, избором неког од мастер академског студијског програма.

Наставни процес реализује се тако да су сви предмети у првом, другом и трећем семестру студија заједнички на свим модулима, док се потребна стручна знања и вештине из делокруга појединих модула стичу у даљем току студија, кроз предмете од четвртог до осмог семестра. Студијски програм основних академских студија од првог до трећег семестра (у делу заједничке наставе за све модуле) садржи општеобразовне предмете, који су распоређени кроз групе обавезних и изборних, према приказаној структури.

Структура наставног плана модула Ваздушни саобраћај и транспорт (ВЗ)

oas vz cir

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes