Zavod za proučavanje i unapređenje saobraćaja (1961.- 1972.)

zavod1sOrganizaciona forma za obavljanje naučno-istraživačkog rada iz oblasti saobraćaja i transporta, osnovana je 1961. godine pod imenom Zavod za proučavanje i unapređenje saobraćaja Saobraćajnog fakulteta . Zavod je osnovan odlukom Saveta Saobraćajnog fakulteta od 6. aprila 1961.godine. Posle donošenja i usvajanja novog Statuta Saobraćajnog fakulteta od 16. marta 1967. godine i Pravilnika o zadacima,  ustrojstvu i radu Zavoda, od 23. januara 1969. godine, tačno je određen zadatak Zavoda: obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti saobraćaja, kako u okviru Fakulteta, tako i za potrebe drugih pravnih i fizičkih lica. U organizacionom smislu, bio je samostalan u poslovanju i obračunu. Iako je bio organizaciono i poslovno odvojen od nastavnih radnih jedinica – odseka i katedara, njegov osnovi sastav su činili nastavnici i saradnici Saobraćajnog fakulteta.

 


Institut Saobraćajnog fakulteta (1972. - )

SF institutOd 1972. godine, reorganizacijom Fakulteta Zavod za proučavanje i unapređenje saobraćaja izmenio je naziv u današnji Institut Saobraćajnog fakulteta. Od svog osnivanja do danas, Institut Saobraćajnog fakulteta dao je značajan doprinos razvoju nauke i struke u oblasti saobraćaja i transporta, obrađujući na hiljade studija i projekata, među kojima su studije strateškog karaktera značajne za razvoj saobraćajnog i transportnog sistema zemlje i za pojedine vidove saobraćaja, studije saobraćajno-ekonomske opravdanosti za najveće infrastrukturne projekte u oblasti puteva i železnice, ekspertiza, veštačenja i dr.

 

 

Institut danas
Institut Saobraćajnog fakulteta   danas predstavlja vrhunsku, vodeću, nacionalno, regionalno i međunarodno priznatu interdisciplinarnu istraživačku organizaciju u sastavu Univerziteta u Beogradu – Saobraćajnog fakulteta. Institut je prvenstveno orijentisan na rešavanje problema iz svih vidova saobraćaja, transporta, bezbednosti saobraćaja, logistike i komunikacija. Osnovni ciljevi Instituta su da promoviše primenjena istraživanja, nove metodologije i tehnologije i da uz učešće eminentnih eksperata dođe do optimalnih rešenja za potrebe svojih klijenata. Klijenti Instituta su najčešće pravna lica u zemlji i inostranstvu, privreda, ministarstva, itd.
SF institut2Institut sa svojim okruženjem, ljudskim i tehničkim resursima, dugogodišnjim iskustvom i referencama obezbeđuje svojim klijentima vrhunska interdisciplinarna rešenja. Institut ima najviši nivo obrazovanog profesionalnog kadra, koji se afirmisao u rešavanju zadataka i problema iz matičnih oblasti u zemlji i inostranstvu, kako za potrebe vladinih institucija, tako i preduzeća u društvenom i privatnom vlasništvu. Karakter istraživačkih i menadžerskih aktivnosti Instituta zahteva često interdisciplinarni pristup, što je dovelo do razvijanja snažnih profesionalnih veza sa brojnim ekspertima i istraživačkim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Imajući u vidu i specifične zahteve pojedinih klijenata, praktikuju se i specifični istraživački projekti, praktično Institut obezbeđuje ''proizvod po meri''.
 Status Instituta obezbeđuje punu nezavisnost u formiranju timova eksperata u rešavanju pojedinih problema i izvršavanju zadataka u okviru naučnoistraživačke delatnosti. Za svaki konkretni zadatak formira se interdisciplinaran tim sastavljen od eksperata (iz specifične oblasti) Instituta i ujedno se utvrđuje rukovodilac projekta. Fleksibilnost Instituta imajući u vidu složenost problema i zadataka omogućava uključivanje, po potrebi, eksperata iz drugih istraživačkih organizacija iz zemlje i inostranstva, a o čemu Institut vodi posebno računa i poseduje bazu eksperata, koji mogu odgovoriti svakom poslovnom zahtevu i izazovu.

Free Joomla! template by Age Themes